Lørdag, 29. juni 2024
 
JEG LENGTET ETTER FRELSE
 
Tekst og melodi: AAGE SAMUELSENVekkelsesluft
9. februar 1978
 
Fra LP/SK: DET ER VEKKELSESLUFT OVER LANDET, utgitt av
EMI NORSK AS i 1979
 
Jeg lengtet etter frelse og søkte over alt.
Hvor fantes fred og helse for en som dypt var falt?
Min barnedåp og konfirmasjon var bare blasfemi,
og prestens døde religion kan ingen glede gi.
 
Hva skal en synder tro på som intet åndelig vet?
Han hører salmer trist og grå foruten kjærlighet.
Et dryss av menigheter med hvert sitt hyklernavn,
men Bibelens virkeligheter er menighetens savn.
 
Moralen svøpe svinges av prest og fariseer,
mens lov og bud påtvinges, de onde ånder ler.
Hva hjelper falske tårer, et gråtkvalt Fader Vår,
fordømmelse som sårer er alt en synder får.
 
Men da jeg meg omvendte fra religionens grav,
en herlig kraft jeg kjente, et vell fra Nådens hav.
Og Jesu Kristi armer fra synd meg løftet opp,
Hans kjærlighet meg varmer til ånd til sjel og kropp.