Tirsdag, 7. mai 2024

Tekst og melodi: AAGE SAMUELSENjeg synger h yt 4976f3bd653f3
 
Skien, november 1980
Utgitt på SK/LP «JEG SYNGER HØYT AV GLEDE» I 1981
 
Mennesket for evig er skilt ifra Gud,
kan aldri frelses ved lov eller bud.
Men når alt håpløst og meningsløst var,
Jesus på Golgata byrdene bar.
 
KOR:
://: Det gjorde Han, det gjorde Han
Hva ingen maktet, se det gjorde Han ://:
 
Si, hvorfor er du så nedbøyd min sjel,
når Gudesønnen har allting gjort vel.
Løft dine øyne og se opp til Ham
som i sin nåde har fjernet din skam.
 
Glem dine sorger og byrder du bær,
i mørke stunder er Jesus deg nær.
Alt strev og møye kan ingenting gi,
kun tro på Ham som gjør virkelig fri.