Tekst og melodi: Aage Samuelsen

Sangen ble spilt inn på  LP-plate/kassett kalt "HUSET I HALLELUJAGATEN", i hjemmet til Aage og Synnøve i Skien,
sommeren 1981.
 
SE, DET VAR MANNEN JESUS .... huset i halleluj 4976f30465c81
Jeg så en mann forpint og slått på vei til Golgata. 
Hans vandring var så smertefull, 
et kors de på Ham la. 
Men da Han hist på korset hang 
og blodet fra Ham rant, 
en røver vei til Paradiset fant. 
 
Kor: 
Se det var mannen Jesus, som seiret i sin død. 
Som ropte ut på korset med hele hjertets glød. 
De ord som rystet himmelen og Satans åndemakt, 
det var de skjønne ord: Det er fullbrakt! 
 
De la Hans knuste legeme i graven mørk og kold. 
Men selv i dødens favntak var Gud Hans vern og skjold. 
Og på den tredje dagen gikk himmelens majestet 
fra graven ut i all sin herlighet. 
 
Er du av synden tynget ned, - forlatelse du får. 
Fra sykdom og fra plage finnes helbred i Hans sår, 
om hele verden øde blir Guds Ord står evig fast. 
I kjærlighet til deg Hans hjerte brast.