Tekst:  Aage Samuelsen. 

Utgitt  på EMI Norsk AS i 1981, LP/sangkassetten:  "Jeg synger høyt av glede".

 

DET SYNGER I MITT HJERTE

Som dugg for solens stråler forsvant min synd og skam,jeg synger h yt 4976f3bd653f3
Da Jesu blod fullstendig renset meg.
Vår synd han aldri måler, Guds dyrebare Lam.
Hver en byrde han frivillig tok på seg.

KOR:

Det synger i mitt hjerte,
Guds Sønn har satt meg fri.
Han fylte meg med livets kildevell.
Farvel da sorg og smerte,
snart er alt her forbi.
Jeg står rede i den sene midnattstid.

Jeg slipper for å streve, i lovens bud og krav.
Det kunne aldri tilfredsstille ham.
Min sykdom, synd han kastet, i glemselens dype hav.
Han evig seier vant på korsets stam.

Aage Samuelsen
Desember 1983