Møte fra Turnhallen i Oslo 1978, "Dette er det!" - Del 1

Møte fra Turnhallen i Oslo 1978, "Dette er det!" - Del 2

Møte fra Turnhallen i Oslo 1978, "Dette er det!" - Del 3

En sådan yppersteprest måtte vi ha. Del 1

En sådan yppersteprest måtte vi ha. Del 2

 

Møte tatt opp i Turnhallen 2. juledag 1979

"Se, jeg forkynner eder en stor glede."  Del 1 

"Se, jeg forkynner eder en stor glede."  Del 2 

"Se, jeg forkynner eder en stor glede."  Del 3 

"Se, jeg forkynner eder en stor glede."  Del 4

 

Møte i Skienshallen 1979: "Bli fyllt av ånden" - Del 1

Møte i Skienshallen 1979: "Bli fyllt av ånden" - Del 2

 

Møtet er tatt opp i Turnhallen, 19. november 1979

Derfor!  Del 1

Derfor!  Del 2

Derfor!  Del 3

 

Møte tatt opp i Skienshallen,1979

"I skal få kraft!"  Del 1 

"I skal få kraft!"  Del 2 

"I skal få kraft!"  Del 3 

"I skal få kraft!"  Del 4

 

Møtet nedenfor er tatt opp september 1979, i Turnhallen

"Jeg elendige menneske". Del 1 

"Jeg elendige menneske". Del 2 

"Jeg elendige menneske". Del 3 

 

Møtet er tatt opp på Notodden i 1979

"Se, jeg gjør alle ting nye."  Del 1

 

"Se, jeg gjør alle ting nye."  Del 2

"Se, jeg gjør alle ting nye."  Del 3

"Se, jeg gjør alle ting nye."  Del 4

 

Møte i Sarpsborg - 1979

"Se der, Guds Lam."   Del 1

"Se der, Guds Lam."   Del 2

"Se der, Guds Lam."  Del 3

"Se der, Guds Lam."  Del 4

 

Møte fra Turnhallen i Oslo i 14. april 1979.

Den religiøse demon.  Del 1

Den religiøse demon.  Del 2

Den religiøse demon.  Del 3

Den religiøse demon.  Del 4