Møte fra Turnhallen i Oslo, 23. februar 1986
 
Det åndelige og det naturlige menneske. Del 1
 
Det åndelige og det naturlige menneske. Del 2
Det åndelige og det naturlige menneske. Del 3
 
Det åndelige og det naturlige menneske. Del 4
 
Møteopptak fra Turnhallen, Oslo 6. april 1986
 
Mer enn Salomos visdom. Del 1
Mer enn Salomos visdom. Del 2
 
Mer enn Salomos visdom. Del 3
Mer enn Salomos visdom. Del 4

 

Møte fra Stevneplassen i Skien, 5. april 1987

Falske hyklermøter eller kraftens evangelium? Del 1
 
Falske hyklermøter eller kraftens evangelium? Del 2
 
Møte fra Turnhallen i Oslo, 28. mai 1987:
 
Den prøvede tro. Del 1
Den prøvede tro. Del 2

 

Møte på Hotel Dalen, Dalen i Telemark, 7. juni 1987: 

Restaurer meg som i fordums dager. Del 1
Restaurer meg som i fordums dager. Del 2
 
 

Møte på Hotel Dalen, Dalen i Telemark, 15. august 1987

 
Guds Ord opplyser og gjør den enfoldige vis.  Del 1
Guds Ord opplyser og gjør den enfoldige vis.  Del 2