Sanger fra møter og andre gamle innspillinger m/Aage Samuelsen og "Maran-Ata-musikken"

På midten av 1980-tallet var det stor forespørsel etter flere av de gamle sangene fra Maran Atas møteopptak på 1960-60-70-tallet og fra singel- og LP-platene som ble utgitt av Aage Samuelsen i samme tidsepoke. Et knippe utvalgte sanger ble derved satt sammen og gitt ut igjen gjennom de kjente "Jubileumskassettene".

Jubileumskassett 1 - 1954 - 1957
Jubileumskassett 2 - 1958 - 1965
Jubileumskassett 3 - 1966 - 1976

JUBILEUMSKASSETT 1 - 1954-1957

Sangene du kan høre på filene nedenfor er:

DEL 1
Om Jesus og hans nåde jeg synger aller helst
Jesus har sagt at han kommer snart
Ilden brenner like herlig nu som før
Et herlig liv jeg eier
O, Jesus du som fyller alt i alle

DEL 2
Jeg vil nu synge en sang om Jesus
Jeg sunket var ned i det dype dynd
Se, det veller frem en flod
Som Den hellige Ånden var på pinsefestens dag
Jeg har det skriftlig
Jeg vandrer med Jesus 1)

DEL 3
Det er så få som stoler på Jesus
Løft din sjel i lovsang til Jesus
Hvor i verden du går
I Davids hus er åpnet en kilde klar og ren
Jeg synger glad om vennen Jesus
Se, det er veien Jesus bød meg vandre

Tekst og melodi av Aage Samuelsen
1) Red Harper

Jubileumskassett nr. 1.  Del 1

Jubileumskassett nr. 1.  Del 2

Jubileumskassett nr. 1.  Del 3

 

JUBILEUMSKASSETT 2 - 1958-1965

Sangene du kan høre på filene nedenfor er:

DEL 1
O, store Gud 1)
Jesus bryter hver en lenke 2)
Å hvor jeg er glad 2)
Den Hellige og Ild 2)
Glory, glory, glory 2)
Jesus har seiret
Når vi skal møte Jesus

DEL 2
Men vi har Jesus
Hvilken venn vi har i Jesus 3)
Jeg takker Gud
Derfor jeg elsker Jesus Krist


DEL 3
Halleluja, halleluja Jesus er min venn
Da Jesus fra Nasaret vandret på jord
Skriftenes Jesus
Det strømmer fra Frelserens hjerte

Tekst og melodi av Aage Samuelsen
1) Carl Gustaf Boberg, til norsk ved Aage Samuelsen
2) Trad. Amerikanske kor
3) Joseph M. Scriven

Jubileumskassett nr. 2.  Del 1

Jubileumskassett nr. 2.  Del 2

Jubileumskassett nr. 2.  Del 3

 

JUBILEUMSKASSETT 3 - 1966-1976

Sangene du hører på filene nedenfor er:

DEL 1
Ingen er så full av nåde
Bortenfor vår sol og måne
Snart en morgen bryter frem
I en stille stund med Gud
I går, i dag til evig tid
Bryt i jubel ut
Det finns intet her i verden

DEL 2
Han står i sitt vindu i dag
Ordet om korset
I min Faders hus1)
Det er ingen som Jesus i verden
Du kan velge hva du vil
Jeg er Herrens glade gutt og trubadur

DEL 3
Alt er mulig
Vårt Jerusalem
Se han rekker ut sin hånd
Til harpespill med palmegren i hånden
Du kan frelse få i Jesus
Grip den naglede hånden
Oppe i Himmelen1)

Tekst og melodi av Aage Samuelsen
1) Trad. Amerikanske kor

Jubileumskassett nr. 3.  Del 1

Jubileumskassett nr. 3.  Del 2

Jubileumskassett nr. 3.  Del 3