Sanger av Aage Samuelsen

 • HAR DU HØRT OM ALLE LØFTER

  Fredag, 31. desember 2021

  HAR DU LEST OM ALLE LØFTER
  Aage Samuelsen
   
  Har du lest om alle løfter som Gud i Bibelen gir,
  syndens fanger Han befrir, frelst og lykkelig de blir.
  Når de syke går til Jesus og tror på det som står
  full helbredelse til legemet de får.
   
  Kor:
  :/: ALT ER MULIG :/:
  har Herren Jesus sagt.
  Allting er Ham underlagt.
  Han av Gud er gitt all makt.
  Dersom du vil tro på Ordet, så
  skal du visselig se,
  tegn og under og mirakler da vil skje!
   
  I Esaias treogfemti og Peters første brev
  Herren med sin finger skrev, til et folk i kav og strev:
  Overtredelser og synder, ja hver en sykdom med
  Jesus tok på seg da Han på korset led.
   
  Han som gjorde vei i havet og sendte himmelbrød
  Han vil ingen synders død, men kun lindre sorg og nød.
  Vind og bølger er Ham lydig, selv døden vike må,
  lamme springer og den svake kraft skal få.
   
  Denne sangen kom til på slutten av 1960-tallet.
  Hør den på lydopptaket her:

   

  Jubileumskassett nr. 3.  Del 3   

 • SOVJET - DEN MODERNE TIDS FARAO

  Fredag, 8. april 2022 

  AV AAGE SAMUELSEN

  Vekkeropet nr. 1-1986

  Israel

   Under Israels tusenårige kamp og mangfoldige lidelser for sin eksistens, har landet møtt utallige tyranner som for sin brutale politikk ikke har skydd noe middel for å la sitt hat ramme uskyldige mennesker. Går vi tilbake i historien ser vi Farao, keiser Nero og mange etter deres tid, frem til tyrannen over dem alle – Adolf Hitler – som nådeløst utryddet 6 millioner jøder.

  Men vi må ikke glemme at Sovjet drev jødehets lenge før Hitler kom til makten, og at dette hatet bare har tiltatt i styrke siden krigens dager.  Sovjetunionen

  Det som forferder meg mest er at vestlige politikere smigrer og kryper for Sovjet-despotenes vanvittige spill med menneskeliv. Hele Sovjet, inkludert de land de har hærtatt, er en eneste stor konsentrasjonsleir bestående av folk som er hjernevasket og mennesker som ikke på noen måte kan godta kommunistregimets råtne spill med menneskeliv. 

  Omkring tre millioner jøder (i 1986, red.anm.) blir holdt i fangenskap av bødlene under de samme tvangsformer som Farao benyttet overfor Israel i sin tid. Den samme ånd har på ny besmittet land etter land i Europa. Jødiske synagoger blir rasert og tilsvinet med det velkjente slagordet: «Jødesvin». 

  Etter at jeg i 40 år har fulgt jødefolkets utrettelige kamp i Bibelens lys, er jeg også overbevist om at Sovjets ulmende hat mot Israel kommer til å eksplodere i en aksjon mot den lille staten Israel. Etter Sovjets overfall av Afghanistan og en langsiktig nøytraliseringsplan av Pakistan og India, vil de russiske horder velte inn over det ene landet etter det andre langs Persiabukten. De små landene langs denne ruten har ingen makt til å stå seg mot dette regimes terror. 

  Warszawa-paktens velutrustede tropper står klare til å iverksette disse planene, og det vil bli et blodbad verden aldri har sett maken til. Hestene skal vasse i blod til bisselet, men Gud skal holde oppgjør med dem! Kommunismens mangeårige, hensynsløse terror skal endelig få sitt banesår. 

  Jeg har selv følt litt av dette grenseløse hatet under de årene jeg har vært frelst. Utallige er de trusselbrev jeg har fått, telefonterror og mordtrusler likeså. Hvordan kan politikere fra de forskjellige partier – ja, endog Kristelig Folkeparti – bukke og skrape for en slik ånd? Når den sosialistiske bølge bryter løs for alvor i vårt land vil også Kr.F. bli et offer for disse hensynsløse demonene, og det nytter ikke å møte dem med en tradisjonelt Fader Vår. 

  Det var det samme hatet som møtte Jesus og ryddet ham av veien, og det rammet apostlene, disiplene og de kristne da de led martyrdøden i Roms idrettsarena. Jeg tror ikke vi har så mange år igjen til å advare folket og gjøre det klart for dem at her nytter det ikke med noen mellomtilstand når det gjelder troen på Kristus og lefling med denne verdens ugudelighet. 

  Når enkelte prester har tatt sitt standpunkt for å sveise de homofile sammen er ikke det så overraskende. Presteskapet er slik! «Når saltet har mistet sin kraft, hvad skal det da saltes med?» Verden råtner opp. Politikerne vrir sine hender i fortvilelse. Folkene engster seg når hav og brenninger bruser. Verden modnes til sin undergang. Dette er ikke skremmeskudd, det er en utviklingsprosess som hurtigere og hurtigere går imot det siste kapittel av denne verden som Gud har skapt til en boplass for menneskene, men de har selv ødelagt den. 

  Det er ingen tvang å forsvare Israel, men den som leser og ser i Bibelen vil også skjønne at det som skjer i verden er forutsagt av Gud selv, gjennom sine profeter og apostler. Så lenge vi er her vil vi i vårt hjerte be om fred for Jerusalem. Satan hater både det kjødelige og det åndelige Israel. Derfor er vi fullt våkne for hva som skal skje i fremtiden.  

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme