Maran Ata på 1960-tallet

BRUKER GUD DOKTORER?

Maran Ata bladet – oktober 1962 nr. 9/10

Av Aage Samuelsen

Lørdag 30. mai 2015

Aage-torgmteDette spørsmålet har kommet sterkt i forgrunnen i den senere tid i forbindelse med bønn for syke.  Vi skal ikke drive med tankeeksperimenter i denne så viktige sak, men overlate det til skriften.  Vi konstaterer der at doktorer ikke får noe godt vitnesbyrd.  I 2. Krøn. 16,12 står det så treffende nettopp det jeg sier: «Kong Asa’s sykdom i føttene ble verre og verre, men han søkte ikke Herren, men bare legene.» 

Disse ord: «bare legene» forteller oss at doktorene sannelig ikke har noen høy stjerne hos Gud, - tvert imot.  De nedbryter troen på Gud i menneskene.  At troende kan utdanne seg til doktorer eller sykepleiersker, og samtidig forene det med Gud, er bare en simpel måte å dekke eller unnskylde sin utroskap mot Gud; nemlig et fall i ånden.

Beretningen om den blodsottige kvinne, som led meget ondt av mange leger, slår til jorden den frynsete påstand om at doktorer gjør så meget godt, - og at Gud bruker dem.

Når det står i Jakobs brev, kap. 5, at «hvis det er nogen syke iblant eder» i spørsmåls form, da står det ikke at de skal sende bud på doktorer som gjør så meget godt.  Og heller ikke skal de sende bud på brødre som ikke har tro for annet enn doktorer, sykehus og medisiner, men de skal sende bud på brødre som har tro på Gud!

DAGBLADETS HETS MOT AAGE SAMUELSEN

Lørdag 20. desember 2014

Lørdag 20. desember 2014, 27 år etter Aages bortgang, er Dagbladet ute for n’te gang for å sverte Aage og det han stod for i sitt forhold til Gud og i sin forkynnelse av Guds Ord.  Ynkelige Dagbladet benytter enhver anledning de finner til å sverte Aage og å tjene penger ham, slik de så iherdig har gått inn for i 60 år. 

Les nedenfor hva Aage selv skriver i artikkelen i Maran Ata bladet, nr. 3-1963.

Artikkelen hans angår Dagbladets ekstremt ondskapsfulle psykoterror mot ham.  Hetsen rammet også hans trosfeller og medarbeidere ekstremt hardt.  Det kan vi vitne om.  Personlig kan vi fortelle om fryktelige episoder hvor  vi har blitt angrepet både psykisk og fysisk, - helt tilbake fra barndoms/ungdoms dager og frem til dags dato, - forårsaket av Dagbladets og deres likesinnedes falske, perverse og makabre fremstillinger av en mann som ikke hadde gjort noe galt.

 

DAGBLADETS HETS AV AAGE SAMUELSEN

Av Aage Samuelsen

Maran Ata bladet nr. 3 – 1963

Fra julen 1954 til dags dato har Dagbladet drevet en så uhyggelig hets mot meg at det i høyeste grad går langt utenfor lovens grenser.  Det begynte med angrep mot meg i forbindelse med søster Marie Hansens helbredelse.  Hun var lam i det ene benet og måtte bruke krykker og en stropp fra tåen til over kneet for å holde benet oppe.  Hun er frisk den dag i dag.

Dagbladet kunne prestere og si at søster Hansen aldri hadde vært lam, uansett hva hun selv og doktoren sa.  I syv – 7 – år hadde hun vært lam.  Dermed har Dagbladet avslørt sin råtne innstilling overfor det som skjedde både der og mange andre steder i vårt land.

At det er personforfølgelse i aller høyeste potens viser de mange usaklige og vanvittige løgnaktige beskyldinger de senere har kommet med.   Det er jo pressefrihet, men hvor går grensen?  Er ikke dette et misbruk som politiet burde se nærmere på?

VILLFARELSENS KUNSTER

Av Aage Samuelsen

MARAN ATA BLADET FEBRUAR 1961

mote60-tallet3« … forat vi ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive om av ethvert lærdoms vær ved menneskenes spill, ved kløkt i villfarelsens kunster …».

Disse ord er hentet fra Efeserbrevet 4,14. Vi har så lett for å sette Jehovas Vitner, mormonere, katolikker og adventister i forbindelse med ordet villfarelse, fordi de er så markante i sin villfarelse.  Men vi ser villfarelse som er langt farligere enn de forannevnte, - som både Jesus og disiplene advarte sterkt imot.

Jeg vil gjerne trekke frem noen av de farligste, - nemlig de som er så fabelaktige til å kamuflere seg.  Paulus var i stadig kamp mot slike, derfor kunne han også fortelle menigheten om hvordan de var, og hvordan de opererte.  I Galaterbrevet 3, 1-3 viser han oss i dag en villfarelse som dreper all åndelig frihet i menigheten. 

I kampens hete

Maran-Ata-bladet-9-10-1965 0001Maran Ata-bladet nr. 9/10 september/oktober 1965

Artikkel av Aage Samuelsen

Igjen er fienden gått til angrep i et intenst hat mot meg.  Det er for så vidt ikke noe nytt, men det tragiske ved hele kampen er alle de som er blottet for ansvar.  Jeg mener da de som ikke har kamp på programmet, bare seier og halleluja.  Det er disse som ikke våger å komme sin bror til hjelp, men rolig venter på utfallet.  De kritiserer når jeg våger å ta igjen.  De krymper seg når talen og skriverier blir krasse.  Men de soler seg i glansen av seieren.  I kampens hete kryper de inn i seg selv.  Det er jo så mye å ta vare på: - Korset, - lidelse, - forsmedelse, - vanære, - hån og spott er for tungt å bære for kjøttet.  Når det går for hårdt for seg i kampen, sier de til hverandre: «Aage må få Kristi sinnelag!» Joda, joda, joda.

Noen sier: «Vi må overlate alt til Herren.» Ja, det ville nok Satan like.  Men Herren har overlatt til oss å føre hans sak.  De fleste kristne, deri er også innbefattet mange Maran Ata venner, kan gå så langt, og ikke lenger.  Når de lik speiderne som Moses sendte inn i Kanaans land får se de store kjempene, blir de grepet av skrekk og vantro og deres mot er fullstendig borte.  De kan nok preke om det herlige land de har vært i, og til og med vise frem frukter, - men kamp?  Nei, takk! Vi må overlate til Herren.

Kvakksalverloven mot helbredelse ved bønn er torpedert

MaranAta-bladet-7-8-1965Maran Ata bladet nr. 7/8 – juli/august 1965  

Av Aage Samuelsen 

Under William Branhams besøk i Norge (på begynnelsen av 1950-tallet, red.anm.), benyttet helsedirektør Karl Evang den berømte kvakksalverloven mot hans møter i Filadelfia til å stoppe ham i bønn for syke. 

Fremmedpolitiet truet med å gripe inn i møtet dersom han la hendene på de syke.  Alle kirker og kristne samfunn protesterte, men intet hjalp.  I stedet for å stå myndighetene imot, bøyde de seg for truslene, og K. Evang triumferte, - til spott for kristendommen.  

Hele dette komplottet fra myndighetenes side var ulovlig, og burde den gang vært satt ettertrykkelig på plass.  Det var rett og slett et brutalt og straffbart innbrudd i religionsfriheten.  Da Maran Ata-vekkelsen var og er et faktum i Norge, som er en fortsettelse av W. Branhams møter, - med en mektig manifestasjon av Guds kraft, - tenkte både myndigheter og K. Evang at de skulle klare kuppet enda en gang, - og det ganske lett. Men da jeg så W. Branhams maktesløshet og religiøse lederes knebøyning for kvakksalverloven, ba jeg himmelens Gud om kraft og hjelp til å sette denne lov ut av kraft mot bønn for syke.  I dag er det skjedd, og all ære til Jesus som står bak sitt ord.  En forstander sa til meg at vi ber for syke uten at noen griper inn.  Joda, vi vet det, men hvordan skjer det?  Og på hvilken måte ber de for syke?  Dersom de praktiserer hva Jesus og disiplene gjorde, be for syke for offentlig scene, ville de bli stilt i samme bås som Maran Ata, og det er dødssynd i dag. 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme