Fakta Fakta

DAGBLADET BEKLAGER - IGJEN

DAGBLADET 17. SEPTEMBER 2012: 

"DAGBLADET BEKLAGER. 

I Dagbladets artikkel søndag 13. mai 2012 om Aage Samuelsen ble det skapt et uriktig inntrykk av Samuelsens medarbeider May-Britt Hansen og samboer Synnøve Karoliussen. Dagbladet hadde ikke undersøkt godt nok de faktiske og rettslige omstendigheter, på tross av at det på forhånd ble opplyst at det forelå dokumentasjon for flere av påstandene i artikkelen.

Dette gjelder særlig om påstått uberettiget salg av kassetter med Aage Samuelsen.  Som det framgikk av Dagbladets rettelse 14. mai 2012 har May-Britt Hansen dokumentasjon på at kassettene er kjøpt av Emi Music Norway AS og av andre.

Dagbladet burde også ha opplyst at tidligere politianmeldelse for opphavskrenkelser for de samme forhold var henlagt av politiet for flere år siden som intet straffbart forhold.  Karoliussen/Hansen har aldri krevet opphavsrettigheter etter Aage Samuelsen.

Dagbladet beklager overfor May-Britt Hansen og Synnøve Karoliussen at artikkelen på grunn av flere faktafeil og unøyaktigheter fikk et misvisende innhold og en uriktig fremstilling av dem."

dagbladet-17.-september-2012 

Vi har den 19. september 2012, fått vite at Dagbladet har trykket beklagelsen på nytt, - med faksimile. Beklagelsen stod i mandagsutgaven, 17. september.  Nå har de faktisk holdt ord, og det setter vi pris på.

Vi håper vi aldri mer noen gang blir utsatt for slike løgnaktige avisskriverier fra Dagbladet eller media forøvrig.

Kenneth og Werina Samuelsen, og også Tulla Samuelsen som viste til avisartikkelen på sin såkalte "Aage Samuelsen-fanside" på Facebook, visste meget godt at de løy om det som stod i artikkelen i Dagbladet 13. mai i år, men for dem spiller det ingen rolle at de gyver løs på uskyldige i en galskaps blanding av hat og selvmedlidenhet, … og ”action” i media er slett ikke å forakte når de synes dagene blir for stille og kjedelige. 

De hamrer alltid løs med at de ble mobbet i sin oppvekst.  Og det er unnskyldningen de bruker når de spyr løgner og andre hesligheter ut over oss, - uten at vi noen gang har krummet så mye som ett hår på deres hode.  Tvert imot!  Men, de er selv de verste mobberne noen kan komme ut for.

I årene etter Aage døde ser det ut som om de har hatt det som sin hovedoppgave å plage oss.  Ikke at det var noe nytt og fremmed, det var bare slik at før Aage døde så brukte de ikke media i sine hatkampanjer, og de gikk som regel på skift to og to, - de byttet på å lage kvalm for både Aage og oss, - hans medarbeidere.  Da Aage døde gikk de med hele bredsiden ut offentlig.  Da var de ikke bare to og to, men alle seks samlet, og de var stolte av det.  Synnøve var den første de ville ta, dernest alle andre i virksomheten.  Vi har tatt vare på alt av avisartikler fra den tiden og frem til nå.  Og vi har mange håndskrevne trusselbrev som flere av dem har sendt oss.  Edna, Aages eldste datter, f.eks., skrev blant masse annet sykelig ondt, sitat: ”... For vær i alle fall sikker på en ting.  Dere vil ikke få fred for oss, om det så skal ta oss et helt liv å få ta knekken på deres kjeltringstreker.”  Sitat slutt.  Vi er ikke kjeltringer, og har heller aldri gjort kjeltringstreker, så er det sagt!edna 

Folk bør merke seg at det ikke var små eller uskyldige barn som herjet vilt.   På den tiden Aage døde varierte de seks i alder fra ca. 30-50 år, altså godt voksne personer.  I dag er de samme personer mellom 50-70 år, - og de fortsetter i samme spor.

Om de vil straffe noen, eller hevne seg på noen fordi de ble mobbet, så bør de kanskje bruke sin tid på å gå etter de som faktisk mobbet dem!  Aage mobbet aldri sine barn, og vi har heller aldri mobbet hans barn. 

Vi er mektig harme fordi vi enda i dag – etter nærmere 40 år med trakasseringer fra ”barna”, – fortsatt opplever det samme fra dem. Inntil nå - i den siste tiden - har vi forsøkt å unngå spetakkel ved å ikke svare på deres provokasjoner, og håpet at de ville gå lei av sine fremstøt mot oss. Det har de tydeligvis ikke gjort frem til i dag.  Så heretter må de belage seg på massive tilbakeslag ved evnt. nye angrep mot oss.

 

DAGBLADET BEKLAGER ...

16. september 2012

Søndag16. september 2012, stod omsider beklagelsen i Dagbladet hva angår de forferdelige løgnutsagnene -  fremsatt mot oss og Aage Samuelsen av Kenneth og Werina Samuelsen i samarbeid med Dagbladet - søndag den 13. mai i år. Vi har tidligere omtalt flere løgnartikler som Dagbladet har trykket - spesielt mot Aage Samuelsen, som "Dagbladets løgner om Aage Samuelsen" og "Avkrefter salg av åndsverker" - hvorav sistnevnte går på artikkelen av 13. mai 2012.

dagbladet-beklager---sndag-16.-september-2012 page_1

 

Vi er glade for at sannheten kommer frem, men Dagbladet har likevel ikke holdt ord.  De har ikke satt inn faxsimile fra 13. mai slik de lovet oss både i møte med dem og pr. epost.  Vi kommer tilbake med mer opplysninger i saken.  Red.

 

Aage og Vekkeropet Dalen AS var ikke konkurs

hotel dalen_1

11. august 2012

Som sedvanlig begir Tulla Samuelsen seg ut på ting hun ikke har det fnugg greie på, og som sedvanlig kommer hun med toskete og usanne kommentarer om historiske hendelser og annet som gjelder Aage Samuelsens virke og bevegelsen Vekkeropet.  Hun kjenner virkelig ikke til denne historien.  Hun kunne – om hun hadde villet – fått den samme kjennskap til dette som vi, men det var ALDRI i hennes interesse å delta på noe som helst måte.  Tvert imot! 

Fredag den 20. juli 2012 trykket Telemarksavisen (TA) en liten notis om Aage Samuelsen og Hotel Dalen under rubrikken ”TA for 25 år siden”.  TA forteller der at Aage ikke klarte å skaffe den bankgaranti banken krevde for budet han inngav ved tvangsauksjonen.  Ut fra denne notisen har Tulla kommet med følgende forvrengning på sin såkalte Aage-Facebook-profil: Leste i T.A. i dag at det var 25 år siden konkursen, så måtte bare hedre han litt;-)”  

Sååå mye ”vet” altså hun!!!

Realiteten er at verken Vekkeropet Dalen A/S, Vekkeropet Maran Ata eller Aage ble noen gang slått konkurs!  Heller ikke har TA nevnt ordet konkurs med ett ord i artikkelen.  I 2009 var TV2 på besøk på Hotel Dalen med sitt program ”Jenter på hjul”.  Under intervjuet, som den ene av jentene hadde med daværende hotelldirektør Christin Normann, kom direktøren med følgende utsagn om Aage Samuelsen: ”Dessverre gikk han konkurs fire ganger …” osv.  Vi reagerte sporenstreks og kontaktet både eier Thor Halvorsen, hotelldirektøren og TV2 for å fortelle at dette var utsagn av fri fantasi i hotelldirektørens hode, og at de snarest mulig måtte rette det opp igjen.  Men verken eieren av hotellet eller hotelldirektøren ville ta løgnen tilbake. TV2 derimot opptrådte høflig og profesjonelt. De fjernet straks hele sekvensen fra programmet, satte inn et dementi i forbindelse med neste program i serien, og beklaget hendelsen da vi kunne legge frem bevis fra Brønnøysundregistrene om at det aldri hadde vært noen konkurs i selskapet.

AVKREFTER ULOVLIG SALG AV ÅNDSVERKER!

14. mai 2012  

Dagbladets artikkel, søndag 13. mai 2012; første orientering i saken.

Vi kan her avkrefte at vi ”selger åndsverker uten lov”.  Det har vi aldri gjort, og kommer heller aldri til å gjøre!  Enhver som går inn på vår nettbutikk kan få kjøpt kassetter som vi selv ærlig og redelig har kjøpt og betalt gjennom EMI Norsk AS.  Vi har fremdeles fakturaer som beviser det, OG betalingsdokumenter.  Det er heller ikke sant som det stod i artikkelen i Dagbladet, skrevet av journalist Per Flåthe, at May-Britt Hansen ”seinere har gått tilbake på” at materialet ble kjøpt hos EMI.  Det har hun aldri uttalt.  Men hun korrigerte journalisten da han først skrev at vi ”hadde kjøpt opp restopplaget til EMI”. Vi kjøpte intet ”restopplag”.  Vi kjøpte et større antall kassetter – nettopp fra samme EMI.   

Etter å ha krevd en korrigering av faktafeil, begått av journalisten, forventet vi en rettelse i avisen i går 14. mai d.å.  Vi kjøpte Dagbladet og fant ingen rettelser denne mandagen, så vi tenkte at vi ville vise litt tålmodighet (for øvrig noe vi er godt trenet i, etter mange års terror og trakassering fra den kanten) og vente en dag eller to til.  Men idag 15. mai fikk vi en tektstmelding fra den samme journalisten med beskjed om at det hadde stått i Dagbladet igår, på side 2 - nederst til høyre!  Og riktig nok, etter at vi sjekket avisen en gang til så fant vi det:  En bitte liten notis som henviser til artikkelen.  I følge journalisten så var det riktig plassering når de skulle gjøre rettelser.

dagbladet-retter

Ikke underlig at det var vanskelig for oss å finne, til tross for at vi visste hva vi skulle lete etter. Men, teksten på "snippen" nederst i det høyre hjørnet på side 2 er IKKE egnet til å rette opp den store skade som er påført oss i artikkelen på søndag.  De brukte nesten to fulle sider på en løgnhistorie servert av Kenneth Samuelsen og Werina Olsen, OG kynisk "flashet" avisens forside med et stort bilde av Aage, sammen med tekst.  Det sier seg selv at det er en enorm skjevhet som vi ikke vil finne oss i.  Verken fra Dagbladets side, eller av de som lyver om oss som nevnt i denne artikkelen - Kenneth Samuelsen og Werina Olsen.

Vi skal ikke forhaste oss, men ha samtaler med personer relevant i forhold til hva saken gjelder. 

Vi har mer på hjertet i sakens anledning.  Det vil komme etterhvert.

 

Dagbladets løgner om Aage Samuelsen 5. januar 2011

Av Synnøve M. Karoliussen

12. januar 2011

At Aage hadde et alkoholproblem slik Per Flåtha skriver i Dagbladet er løgn! At han hadde hatt et alkoholproblem: Ja! Det er sant, og det snakket han om selv mange ganger i full offentlighet. Og han gav den Gud som frelste ham også æren for å ha løst ham fra alkoholdjevelen; som han kalte en av de aller farligste og verste demoner man kunne bli angrepet av.

At Aage, i Werina Samuelsens barndom, skulle ha laget et "alkoholisert hjem" er også løgn! Det var ikke Aage som skapte det alkoholiserte hjemmet, i den grad det måtte være det. Omsorgssvikten var det heller ikke Aage som stod for. At Werina er fortvilet er slett ikke vanskelig å forstå. Den tiden hun var liten (1960-tallet) var under den tiden media opererte som aller verst, - med hån, trakasseringer, forvrengninger av sannheten og direkte løgnaktig oppspinn mot og om Aage. Var det ikke løgnpropaganda daglig i avisene så var det i hvert fall minst hver uke. Så media må ikke engang prøve på å fraskrive seg størstedelen av ansvaret for Werinas vonde barndom. 

Magasinet

faktuellARENA er et månedsmagasin med historisk og tidsaktuelt innhold som kom ut med første nummer i juli 2006.  Siste nr. ble ferdigstilt 2010.

Historien forteller blant annet om hva som egentlig skjedde under Broder Aages og vår virksomhets utrolige kamp for Hotel Dalen og frem til Aage døde i november 1987. Vi gjør rede for alt det redselsfulle og ødeleggende som skjedde etter at Aage Samuelsen gikk bort.

LES MER OM ALT DETTE I MAGASINENE HER

 

Første utgivelse av faktuellARENA

Underkategorier

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme