Fakta Fakta

HVORFOR SATAN RASER OG HVILKE MIDLER HAN BRUKER

Publisert tirsdag, 3. august 2021

AV AAGE SAMUELSEN

Fra et Maran Ata blad i 1965Den som tror og blir dpt

HVORFOR RASER SATAN?

1.     Fordi det er erklært krig mellom den hellige Gud og Satan.

2.     Fordi Satan vet han har tapt krigen på Golgata.

3.     Fordi Satan og hans åndehær vet at Jesus har all makt i himmelen og på jorden.

4.     Fordi Satan vet at den herlighet han engang hadde fått av Gud, da han var i himmelen, som han tapte, aldri kan bli vunnet tilbake.

5.     Fordi det tempel, nemlig mennesket, som Satan og hans åndehær har okkupert i syndefallet, er vunnet tilbake i og med frelsesverket på Golgata.

6.     Fordi Satan vet at en evighet i ildsjøen venter ham og hele hans åndehær, og at han har liten tid igjen.

MIDLER SATAN BRUKER

De midler Satan og hans åndehær bruker for å hindre menneskene i å tro på forløsningens evangelium er:

1.     Vantroens forkynnelse gjennom vantro forkynnere.

2.     Kaste et mistenkelig skjær over troens forkynnere, ved onde rykter og baktalelse mot dem når vekkelsen bryter løs.

3.     Å mobilisere den ugudelige presse til oppviglende løgnartikler, for å skape en opinion mot brennende vitner.

4.     Å mobilisere religiøse ledere som har åpnet seg for onde makter i stedet for den Hellige Ånd.

5.     Ved å bruke for lengst utbrente samfunn som kan henvise til herlige tider, men som ikke vet at de er fattige, blinde og nakne, til fordømmelse av det Gud gjør i dag.

6.     Ved å bruke åndsfattige, betydningsfulle, lunkne kristne til å si: «Vi har ikke imot vekkelse, bare det er sundt, og fra Gud.»  Men tilstanden i deres eget liv, og i menigheten, beviser at de ikke tror på det Gud gjør.  Vokt dere for slike personer.

7.     Hensikten med alt dette er å skape forvirring over alt, så folket får avsky for det som rett er.

8.     Jeg må spørre deg: Hvis det rette er galt, må det gale være rett.  Men hvis det rette er galt ville jo verden elske det gale, sitt eget, og ikke hate det eller gå imot det, og ikke hate det rette som er galt.  Jesus sa: «Var I av denne verden, da ville verden elske sitt eget.»

Derfor du kristne, ung eller gammel, les din Bibel med en fylde av den Hellige Ånd i ditt hjerte, så blir det ikke så lett å rikke deg fra din levende tro på den oppstandne Jesus som kommer snart.  MARAN ATA!

«Dette er det som er sagt ved profeten Joel: Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyde av min Ånd over alt kjød, og eders sønner og eders døtre skal tale profetiske ord og eders unge menn skal se syner, og eders oldinger ha drømmer, ja, endog over mine træler og over mine trælkvinner vil jeg i hine dager utgyde av min Ånd, og de skal tale profetiske ord.  Og jeg vil la under skje på himmelen i det høye, og tegn på jorden i det lave: blod, ild og røkskyer; solen skal bli til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige.  Ap. gj. 2, 16-20»

 

DAGBLADETS HETS MOT AAGE SAMUELSEN

Lørdag 20. desember 2014

Lørdag 20. desember 2014, 27 år etter Aages bortgang, er Dagbladet ute for n’te gang for å sverte Aage og det han stod for i sitt forhold til Gud og i sin forkynnelse av Guds Ord.  Ynkelige Dagbladet benytter enhver anledning de finner til å sverte Aage og å tjene penger ham, slik de så iherdig har gått inn for i 60 år. 

Les nedenfor hva Aage selv skriver i artikkelen i Maran Ata bladet, nr. 3-1963.

Artikkelen hans angår Dagbladets ekstremt ondskapsfulle psykoterror mot ham.  Hetsen rammet også hans trosfeller og medarbeidere ekstremt hardt.  Det kan vi vitne om.  Personlig kan vi fortelle om fryktelige episoder hvor  vi har blitt angrepet både psykisk og fysisk, - helt tilbake fra barndoms/ungdoms dager og frem til dags dato, - forårsaket av Dagbladets og deres likesinnedes falske, perverse og makabre fremstillinger av en mann som ikke hadde gjort noe galt.

 

DAGBLADETS HETS AV AAGE SAMUELSEN

Av Aage Samuelsen

Maran Ata bladet nr. 3 – 1963

Fra julen 1954 til dags dato har Dagbladet drevet en så uhyggelig hets mot meg at det i høyeste grad går langt utenfor lovens grenser.  Det begynte med angrep mot meg i forbindelse med søster Marie Hansens helbredelse.  Hun var lam i det ene benet og måtte bruke krykker og en stropp fra tåen til over kneet for å holde benet oppe.  Hun er frisk den dag i dag.

Dagbladet kunne prestere og si at søster Hansen aldri hadde vært lam, uansett hva hun selv og doktoren sa.  I syv – 7 – år hadde hun vært lam.  Dermed har Dagbladet avslørt sin råtne innstilling overfor det som skjedde både der og mange andre steder i vårt land.

At det er personforfølgelse i aller høyeste potens viser de mange usaklige og vanvittige løgnaktige beskyldinger de senere har kommet med.  Det er jo pressefrihet, men hvor går grensen?  Er ikke dette et misbruk som politiet burde se nærmere på?

En makeløs frekkhet ...

Jeg måtte bare skrive om noe som har gjort et meget sterkt inntrykk på meg.

Faren til Synnøve Karoliussen, Arne Karoliussen, som dessverre ikke er i blant oss lenger, var byggmester på Hotel Dalen den gang Vekkeropet Dalen AS eide hotellet. Han var byggeleder for prosjektet fra høsten 1984 og frem til Aages bortgang, og var en meget dyktig mann – Aage Samuelsens høyre hånd og hjelper.  En snill mann som bare ville alle mennesker godt.

I en periode leide Arne Karoliussen et lagerhus til sine møbler og private ting på Dalen.

En gang i denne tiden (i 1994) mottok han en telefon fra en journalist i Varden avis som kunne opplyse om at lensmannen på Dalen, sammen med Kenneth Samuelsen, Werina Samuelsen og et par ukjente personer, hadde låst seg inn i Arne Karoliussens leide lagerhus for å hente ut påstått “stjålet ...

Bort med falske anklager!

Nå måtte jeg bare skrive et innlegg her på sidene til Faktuell Arena.

Igjen og igjen ser jeg Kenneth Samuelsen & co spre falske anklager og andre heslige ting på nettet om Synnøve Karoliussen og May-Britt Hansen i Faktuell Arena.  Dette går ærlig talt ikke an!!!

De skriver også blant annet om at Faktuell Arena skulle ha lurt og bedratt folk! Å bare skrive denne løgnen her er så uhørt at

Svar: Vi har ikke lurt og bedratt noen

Etterfølgende epost sendte Ottar Røyrbotten til Christer Karlsson – sønn av Kenneth Samuelsen – den 3. juni i år, etter påstander som i månedsvis har stått publisert på deres nettsider og på Facebook. Ikke uventet har svar uteblitt, for HVA skal de komme med?  Det vil være umulig for dem å frembringe personene som vi i Faktuell ARENA i følge dem skulle ha lurt og bedratt, og det skal visstnok være mange.  Det burde ikke være så vanskelig å fremskaffe i det miste et par stykker om dette var sant, men det er det ikke. Vi har aldri lurt eller bedratt noen!  Men på seg selv kjenner man andre, så det er nok der hunden ligger begravet. Som det aller meste av det som ellers kommer fra den kanten er dette ondskapsfulle påstander som er klekket ut i deres egne hjerter og sinn, slik de har for vane å gjøre.  Mens de opererer i sin uærlige fremferd hyler de opp, lyver og peker på oss for å få folk til å se bort fra dem så det ikke skal bli avslørt hva de selv gjør.

De sier at vi holder folk for narr.

Det er ikke å holde folk for narr å gjøre det Aage ba oss om å gjøre; - å ta vare på det vi har fått og bringe dette videre ut til folk.  På den tiden Aage levde var ikke internett tilgjengelig slik det er nå.  Men om han hadde levd i dag, ville han vært den første til å bruke nettet til å spre evangeliet om Jesus - ikke sitt privatliv - verken fra sine tidligere eller senere år her i verden.   Det vi gjør, gjør vi uten å kreve verken penger eller annet av noen. De økonomiske kostnadene har vi 99 % tatt selv.  Andre kostnader er den terroren som Kenneth og hans søsken har stått for og påført oss.  Det onde de gjør mot oss, - sett bort fra de økonomiske utlegg vi har hatt på grunn av dem, - har vi måttet tåle i massevis.  I dag finner vi oss ikke i det lenger, for maken til terror som disse personene har stått for i nærmere 40 år – og da snakker vi bare for oss selv – skal man virkelig lete lenge etter! Som en person (blant flere) som har god kjennskap til Kenneth og hans søskens metoder sa til oss: ”Jeg begriper ikke hvordan dere har hatt så stor tålmodighet og greid å la være å ta igjen med disse folkene, - med den gjennomførte årelange terroren dere har vært utsatt for i alle år fra den kanten.  Det hadde aldri jeg klart!”

Bakholdsangrep og sverting i media m.m.

Søndag 16. mars 2014 

 

Med ytterligere dokumentasjon, se visning nedenfor, tilbakeviser vi enda flere av Kenneth Samuelsen og Co.s løgner om oss. Her vises det hvordan de systematisk gjennomført – helt tilbake fra 1987 – har brukt presse og media som forum for sin ondskapsfulle løgn- og oppvigleragitasjon mot oss.  Datoene og avisene det vises til er kun de vi er kjent med.  Vi har avisutklipp fra hver eneste daterte avisartikkel m.m. som vi vil legge frem i retten. Det blir – som man kan forstå – altfor mange å legge ut her, og selvfølgelig vil vi heller ikke bruke vår nettside til å spre Kenneth og Co.s løgner.

Det er stor sannsynlighet for at det er flere artikler som er spredt i andre aviser i landet for øvrig, og sladderen går – for det meste blant religiøse, men også blant ikke-religiøse.  Avisene henter jo som kjent stoff fra hverandre, og løgnpropagandaen eskalerer!!  De få gangene vi har gått ut og forsvart oss er merket med gult i listen nedenfor.

Utlevert arvingene fra bo nr. 53/87 - Aage Samuelsens dødsbo av Skien

Torsdag 27. februar 2014

Dokumentvisningen nedenfor avslører løgnene om at vi skulle ha, sitat: ” … stjålet fra dødsboet”, - og at de ikke, sitat: ” … har fått noe etter pappa – annet enn noen gamle hatter og sko”.

Vi hetser IKKE Kenneth Samuelsen, hans søsken eller hans sønn Roy Christer Karlsson, verken på nett, i aviser, via ”jungeltelegrafen” eller på andre måter slik de hevder vi gjør. 

Årsaken til at vi de siste par årene har gått til det skritt å svare på tiltale ved å imøtegå de ondskapsfulle løgnene med oppklarende artikler, dokumentasjon og andre beskrivelser av fakta, kommer som en direkte følge av Kenneth og Co.s aktiviteter i presse og på nett m.m. 

Det er ALLTID Kenneth og Co. som er ute først.  Vi har datoene som viser når de går ut, og datoene når vi har svart!  De vil bli lagt frem i retten.  Vi har i årevis forsøkt å unngå dette som nå skjer, men dessverre har Kenneth og Co. benyttet vår tilbakeholdenhet til ”å danse på bordet”.

Underkategorier

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme

Tre siste fra SMA-Norge.no