Fakta Fakta

En makeløs frekkhet ...

Jeg måtte bare skrive om noe som har gjort et meget sterkt inntrykk på meg.

Faren til Synnøve Karoliussen, Arne Karoliussen, som dessverre ikke er i blant oss lenger, var byggmester på Hotel Dalen den gang Vekkeropet Dalen AS eide hotellet. Han var byggeleder for prosjektet fra høsten 1984 og frem til Aages bortgang, og var en meget dyktig mann – Aage Samuelsens høyre hånd og hjelper.  En snill mann som bare ville alle mennesker godt.

I en periode leide Arne Karoliussen et lagerhus til sine møbler og private ting på Dalen.

En gang i denne tiden (i 1994) mottok han en telefon fra en journalist i Varden avis som kunne opplyse om at lensmannen på Dalen, sammen med Kenneth Samuelsen, Werina Samuelsen og et par ukjente personer, hadde låst seg inn i Arne Karoliussens leide lagerhus for å hente ut påstått “stjålet ...

Bort med falske anklager!

Nå måtte jeg bare skrive et innlegg her på sidene til Faktuell Arena.

Igjen og igjen ser jeg Kenneth Samuelsen & co spre falske anklager og andre heslige ting på nettet om Synnøve Karoliussen og May-Britt Hansen i Faktuell Arena.  Dette går ærlig talt ikke an!!!

De skriver også blant annet om at Faktuell Arena skulle ha lurt og bedratt folk! Å bare skrive denne løgnen her er så uhørt at

Svar: Vi har ikke lurt og bedratt noen

Etterfølgende epost sendte Ottar Røyrbotten til Christer Karlsson – sønn av Kenneth Samuelsen – den 3. juni i år, etter påstander som i månedsvis har stått publisert på deres nettsider og på Facebook. Ikke uventet har svar uteblitt, for HVA skal de komme med?  Det vil være umulig for dem å frembringe personene som vi i Faktuell ARENA i følge dem skulle ha lurt og bedratt, og det skal visstnok være mange.  Det burde ikke være så vanskelig å fremskaffe i det miste et par stykker om dette var sant, men det er det ikke. Vi har aldri lurt eller bedratt noen!  Men på seg selv kjenner man andre, så det er nok der hunden ligger begravet. Som det aller meste av det som ellers kommer fra den kanten er dette ondskapsfulle påstander som er klekket ut i deres egne hjerter og sinn, slik de har for vane å gjøre.  Mens de opererer i sin uærlige fremferd hyler de opp, lyver og peker på oss for å få folk til å se bort fra dem så det ikke skal bli avslørt hva de selv gjør.

De sier at vi holder folk for narr.

Det er ikke å holde folk for narr å gjøre det Aage ba oss om å gjøre; - å ta vare på det vi har fått og bringe dette videre ut til folk.  På den tiden Aage levde var ikke internett tilgjengelig slik det er nå.  Men om han hadde levd i dag, ville han vært den første til å bruke nettet til å spre evangeliet om Jesus - ikke sitt privatliv - verken fra sine tidligere eller senere år her i verden.   Det vi gjør, gjør vi uten å kreve verken penger eller annet av noen. De økonomiske kostnadene har vi 99 % tatt selv.  Andre kostnader er den terroren som Kenneth og hans søsken har stått for og påført oss.  Det onde de gjør mot oss, - sett bort fra de økonomiske utlegg vi har hatt på grunn av dem, - har vi måttet tåle i massevis.  I dag finner vi oss ikke i det lenger, for maken til terror som disse personene har stått for i nærmere 40 år – og da snakker vi bare for oss selv – skal man virkelig lete lenge etter! Som en person (blant flere) som har god kjennskap til Kenneth og hans søskens metoder sa til oss: ”Jeg begriper ikke hvordan dere har hatt så stor tålmodighet og greid å la være å ta igjen med disse folkene, - med den gjennomførte årelange terroren dere har vært utsatt for i alle år fra den kanten.  Det hadde aldri jeg klart!”

Bakholdsangrep og sverting i media m.m.

Søndag 16. mars 2014 

Med ytterligere dokumentasjon, se visning nedenfor, tilbakeviser vi enda flere av Kenneth Samuelsen og Co.s løgner om oss. Her vises det hvordan de systematisk gjennomført – helt tilbake fra 1987 – har brukt presse og media som forum for sin ondskapsfulle løgn- og oppvigleragitasjon mot oss.  Datoene og avisene det vises til er kun de vi er kjent med.  Vi har avisutklipp fra hver eneste daterte avisartikkel m.m. som vi vil legge frem i retten.  Det blir – som man kan forstå – altfor mange å legge ut her, og selvfølgelig vil vi heller ikke bruke vår nettside til å spre Kenneth og Co.s løgner.

Det er stor sannsynlighet for at det er flere artikler som er spredt i andre aviser i landet for øvrig, og sladderen går – for det meste blant religiøse, men også blant ikke-religiøse.  Avisene henter jo som kjent stoff fra hverandre, og løgnpropagandaen eskalerer!!   De få gangene vi har gått ut og forsvart oss er merket med gult i listen nedenfor.

Utlevert arvingene fra bo nr. 53/87 - Aage Samuelsens dødsbo av Skien

Torsdag 27. februar 2014

Dokumentvisningen nedenfor avslører løgnene om at vi skulle ha, sitat: ” … stjålet fra dødsboet”, - og at de ikke, sitat: ” … har fått noe etter pappa – annet enn noen gamle hatter og sko”.

Vi hetser IKKE Kenneth Samuelsen, hans søsken eller hans sønn Roy Christer Karlsson, verken på nett, i aviser, via ”jungeltelegrafen” eller på andre måter slik de hevder vi gjør. 

Årsaken til at vi de siste par årene har gått til det skritt å svare på tiltale ved å imøtegå de ondskapsfulle løgnene med oppklarende artikler, dokumentasjon og andre beskrivelser av fakta, kommer som en direkte følge av Kenneth og Co.s aktiviteter i presse og på nett m.m. 

Det er ALLTID Kenneth og Co. som er ute først.  Vi har datoene som viser nårde går ut, og datoene når vi har svart!  De vil bli lagt frem i retten.  Vi har i årevis forsøkt å unngå dette som nå skjer, men dessverre har Kenneth og Co. benyttet vår tilbakeholdenhet til ”å danse på bordet”.

Kenneth Samuelsen og Co.s forvrengninger

Onsdag 19. februar 2014

Når Kenneth Samuelsen, Roy Christer Karlsson og Co. skriver på sine nettsider og andre sosiale medier at, sitat: ”Familien i alt har vært i 3 rettssaker mot Synnøve Karoliussen & May-Britt Hansen” og at de ”sitter med tre rettskraftige dommer” så er det IKKE sant.  Den ene saken de sikter til var det Iwi Christin som reiste mot dem.  Det gjorde hun kun på bakgrunn av hva ”familien” har gjort i mot henne.  Aage er hennes biologiske far, og det har DE visst hele tiden. Saken hennes gikk for lukkede dører og er således unntatt offentligheten, det vet også Kenneth og Co. meget godt.  At de ved å offentliggjøre dommen begår en ulovlig handling bryr de seg ingenting om.

Werina Samuelsens manglende virkelighetsbegrep

Av May-Britt Hansen

Onsdag 12. februar 2014

Rosa Werina Samuelsen er ute på Facebook igjen (11. februar 2014), med et nytt ”fantasikåseri”.  Denne gang bl.a. om min daglige arbeidsplass i Kongens gate 27 i Skien gjennom flere år på 1980-tallet, - nemlig kontorlokalene til Vekkeropet Dalen AS og Vekkeropet Maran Ata.  Disse lokalene lå IKKE over S. Dahls renseri, men i 2. etg. i bygget ved siden av.  Det var IKKE Werina Samuelsen som vasket kontorene, det var det Hæge Lio (før hun sluttet), undertegnede og Synnøve som gjorde.  Kontorene var IKKE innredet som et ”lyd og opptaksstudio”, det var rene kontorlokaler.  Lydstudioet vi brukte var i Porsgrunn – Busk Lydstudio.   Det var IKKE Namsmannen som registrerte gjenstandene på kontoret, det var det stevnevitne Einar Aasen (en ”god bekjent” av Kenneth Samuelsen) som gjorde. Jeg var selv til stede under registreringen.  Kontoret var IKKE tømt for gjenstander og møbler.  Det er selvfølgelig heller IKKE sant at Aages bankboks befant seg på kontoret, men der stod en defekt kodesafe av merke Centry, som aldri var i bruk.  Det er IKKE sant at arkivskapet var tomt.  Se liste over registrerte gjenstander på kontoret i dokumentvisning nedenfor. 

Underkategorier

Faktiske opplysninger
Antall artikler:
6

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme