Meny

BISKOP OG PRESTER LOVPRISER SKEIVE, TRANSER OG BLASFEMI

Lørdag, 10. september 2022 

Av Redaksjonen i Faktuell ARENA 

Solveig Fiskes Maria Amelie appell 2011Biskopen på Hamar, Solveig Fiske, og prestene i hhv Domkirkeruinene på Hamar, og Elverum og Sand kirker, har åpnet dører, hjerter og sjel for et motbydelig fantasievangelium, ett «evangelium» i teaterform, tilpasset og spisset mot transer, homser, lesber og «hen».  Dronningriket og Den bortkomne trans – slik er Benestads trans-teater (dagen.no). Forfatteren, Jo Clifford, har tatt seg den store «frihet» å frata Gud og Jesus, og andre kjente personer fra Bibelen, deres guddommelige status, og omskape dem til kjønnsløse, heslige, «skeive» sexobjekter.  Slik skal hun likesom ta til motmæle mot «volden som begås mot transpersoner verden over», i ytringsfrihetens navn.

Forfatteren leker seg her med de samme krefter som utfoldet seg i den store, uhyggelige urettferdigheten vi kjenner fra Sodoma og Gomorras dager (1. Mos. Kap. 18-19).  På grunn av de uhyrligheter som foregikk der, hvor menn (de falne engler) holdt seg med menn, det var overgrep mot dyr, babyer og små barn, voldtekter, likskjending, utenkelige og ufattelige lidelser og tragedier, så lot Herren det regne svovel og ild over byene, og alt kjød omkom.  Det var bare Lot og hans to døtre som berget livet, fordi Gud var med ham.

«Transpersonen» Esben Esther Pirelli Benestad spiller hovedrollen i teaterstykket, og biskop og prester er over seg av begeistring.  Siden kirken fra før av forkynner et falskt evangelium så endres egentlig ingenting.  Den norske kirke har aldri – med sin falske Luthersk/katolske barnedåpslære og narrespill – vært representant for den Levende Gud. Tvert imot.

Men hva gjør kristenfolket med alt dette?  De går «bønnevandring syv ganger rundt i Hamar» for å prøve å stoppe teaterstykke, og i større og større grad tar de religiøse disse kjønnsforvirrede «skeive» kreftene inn i varmen, for alt skal jo elskes, må vite!  Og hva skal folk tro på? Det ene læren slår den andre i hjel.  Jo da, visst skal vi elske mennesket, Guds høyeste skapning, men ikke synden som bor i mennesket.

Dersom kristenfolket hadde stått samlet på ett og samme sted, fast og støtt forankret i Guds ord, uten alt dette ufyselige slimete kjærlighetsklisset til alt og alle, og med Guds kraft fortalt folk hva som er sant, så hadde ikke disse kreftene fått sånt tak.  Ja, til og med kunne mange blitt løst og befridd fra de gudsbespottende, menneskehatene fornedrende åndsmakter som de faktisk er.  Løftene har vi i Jesu Kristi fullbrakte forsoningsverk, og vi lever i den aller siste nådetid.  Man må vite og skille mellom mennesket og makter som inntar mennesket. Det er ingen tvil om at disse menneskene har det helt forferdelig, og ingen har rett til å legge for hat eller anklage noen.  Forts. neste side ....

HILSEN FRA ASMALØY

Torsdag 11. august 2022

Kirkedrene stengesEn storm av protester kom da Aage m/venner ble nektet å komme til Løken Kirke (1982), etter først å ha blitt innbudt av den gang sogneprest Ragnvald Hemstad, men menighetsrådet sa nei.  En kjær og trofast søster, Nicoline Arnevig fra Asmaløya på Hvaler (f. 1893- d. 1983), fikk med seg dette, og sendte et oppmuntrende brev til broder Aage og Vekkeropet.  Da hun skrev dette vitnesbyrdet var hun 89 år gammel, og våken og klar som få. Vi gjengir hilsenen her.  RED.

Klippet fra Vekkeropets april nr. 1982

HILSEN FRA ASMALØY

Kjære broder Aage

Sender noen utklipp fra Indre Akershus Blad hvor du kan se at Løken menighetsråd fikk ikke så lite motbør.  Jeg fikk også brev fra en familie av meg fra Hemnes i Søndre Høland, de ble så skuffet over menighetsrådet i Løken.  Det var flere som hadde planlagt en tur til Løken for å høre broder Aage.

Søndag 28.02. (1982 - red.anm.) hørte jeg i fjernsynet på universitetslektor Einar Berg, som ble intervjuet av Kari Borg Mannsåker:  Koranen – islamsk hellige bok – er nu ferdig oversatt til norsk.  Einar Berg sa at det ville bli verdensreligionen.  Bygningen står nu ferdig, og det er den første moské i Norge.  De har alt begynt sin misjon.  Jeg fryser over utviklingen!

Her sender vi ut misjonærer med det eneste Sanne Evangelium, Jesus Kristus, og han korsfestet.  Det er ingen annen som kan forvandle et menneske, hva det så er bundet av.  Og så tillater myndighetene å reise en moské for en hedensk religion!  Hvor langt på natt? 

Jeg hadde et syn i 1938 om Norges fremtid.  Jeg fikk besøk av en kjær venninne.  Da hun skulle gå hjem fikk jeg lyst til å følge henne et stykke på veien.  Det var så vakkert og stille på veien.  På hjemveien ble jeg plutselig stanset: Et hyttelandskap dukket opp rett foran meg.  Jeg undret, er dette Asmaløy?  Jo, der er hytten som ligger rett nedenfor vårt hjem, og der ligger jo Asmalsundet klart og stille.  Men hva med alle disse hyttene?  Rett ovenfor vårt hjem ligger en høy lang fjellkjede, der var det tett med hytter på begge sider av veien, og på fjelltoppen ned til sjøen lå det flere hytter.  Så kommer en mann ut på verandaen i hver hytte, de var kledd i kjole og hvitt som betyr velstand, men ulykkelige mennesker har jeg aldri sett.  Så ble det plutselig mørkt over det hele, det er ikke så mørkt den mørkeste natt som det ble.

Jeg ble stående en stund, så sa jeg til Gud: «Når skal dette skje?»  Fikk ikke noe svar da, men var helt overbevist om at Gud viste meg noe som ville skje i fremtiden. 

År etter år forsvant, men så en dag rundt 60-årene kom de første hyttene.  Bøndene bygslet bort fjell, tomter til hytter og fjell er det nok av på Asmaløy.  Jeg synes det var så koselig.  Fornøyde, snille mennesker.  De var glade for å få seg et lite hjem på landet, bort fra byens larm og mas, til den deilige friske sjøluften.

Senere fikk vi bro over Asmalsundet, og fylkesvei til Skipstadsand, asfaltert.  Så ble det landpostbud, busser fra og til Fredrikstad.  Hytteeierne kom med sine flotte biler, alt så lovende ut.  Jeg tenkte: Hvor lenge vil denne idyllen vare?  Flere hytter har skiftet eiere.  Hva sier finansministeren i dag?  «Tre magre år».

Mitt hjertes ønske og min bønn til Gud er: At det norske folk må våkne opp og se tidens alvor!  Ta imot Jesus Kristus som sin Herre og Frelser.  Bli født på ny til et levende håp, døpt i vann og ånd med tungene som tegn.  Joh. 3, 16: «For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.»  Takk og lov!

Jeg vil takke deg, broder Aage, for hva din forkynnelse har vært for meg.  Jeg glemmer aldri møtene i Salem.  Der fikk jeg oppleve det jeg hadde lengtet etter.  Herren var med og stadfestet sitt eget Ord med tegn, under og mirakler.  Din forkynnelse var så enkel, trosstyrkende og overbevisende.  Det ble så levende for meg, at det som skjedde på apostlenes tid ville også skje i dag, da Herren var med og gjorde store ting ved apostlenes hender. 

Jeg var på et pinsemøte i Oslo, det kom et budskap i tunger og tydning: «Jeg, Herren, vil gå ut på gater og inn i restauranter og ta meg ut vitner som vil være lydige mot mitt Ord den siste tid».  Dette skjer i dag.  Barratt har skrevet i en bok: «Det er ikke noe som Satan er så rasende over som helbredelse ved bønn.»  De som går ut og forkynner og praktiserer hele Guds råd til frelse, skal få oppleve de onde åndsmakter.  De er beseiret, Jesus Kristus seiret over dem på Golgata kors.  Takk og lov.  Ved hans sår ER jeg helbredet.

Jeg er nu gått inn i mitt 89. år.  Guds løfter holder.  Jeg er lykkelig som har funnet en levende Frelser som har banet veien til vår kjære Far i himmelen som har all makt i himmel og på jord.  Nu i mars måned (1982, red. anm.) er det 46 år siden jeg ble født på ny til et levende håp og en levende tro.  Døpt i vann og åndsdøpt med tungene som tegn, etter Guds eget ord.  KOM BLI MED MIN KJÆRE VENN, FØR NATTEN KOMMER DA INGEN KAN ARBEIDE.  JESUS KOMMER SNART!

Søsterhilsen

Nicoline Arnevig

DEN FARLIGE ALLIANSEÅNDEN

Onsdag, 13. juli 2022 

istockphoto 1320101626 170667aHver sommer oppstår samme fenomen: Det religiøse Norge finner sammen i utallige fellesmøter hvor «kjærligheten» står i fokus.  Alt som kan krype og gå av kirkesamfunn, menigheter og trosretninger forenes i et par hektiske uker.  Oase, «The Send», Pinsebevegelsen, Katolikkere, Sarons Dal, Skjærgårdsfestival, bare for å nevne noen ganske få.

Vi anbefaler på det sterkeste å lese broder Aages artikkel her, der han avslører hvilke uhyggelige krefter som ligger bak alt dette. Red.

 

DEN FARLIGE ALLIANSEÅNDEN

SOM ÅNDEN OVER SAMSON – SÅ OGSÅ OVER MENIGHETEN

Av Aage Samuelsen 

Klippet fra Vekkeropet – februar 1980 

De årlige alliansemøter som de forskjellige trossamfunn har, er i grunnen en fallitterklæring og en dårlig erstatning for det Jesus talte til sine disipler: «Jeg vil at I alle skal være ett.» 

Et fulltonig evangelium har aldri vært akseptert av åndsmaktene i himmelrommet.  Satans plan er å skape mistro til Gud ved sine gamle kunstgrep, som da han kom til Eva – som den gang var fullkommen, og uten fall – og sa: «Har Gud virkelig sagt?» 

Det er Guds ord som er grunnlaget for en fullkommen frelse.  I disse alliansemøtene er det en overenskomst i broderringen – bestående av de forskjellige samfunn – om ikke å berøre dåpsspørsmålet.  Dermed har Satan fått sin vilje gjennom disse alliansemøter. 

Karisma er et velbrukt ord i disse dager, og eksponenten for denne retningen her i landet – Aril Edvardsen (NB! i 1980, red.anm.) – har latt evangeliet flyte ut i ingenting.  For ham teller ikke det Jesus sa: «Den som tror og blir døpt», eller hva Peter sa på pinsefestens dag: «Omvend eder, og enhver av eder lar sig døpe …», noen ting.

Businessånden er kommet inn, og den katolske lære har full frihet med sin tilbedelse av Jomfru Maria.  Dette er villfarelse i høyeste grad, og får rikt innpass hos åndelige analfabeter.  Les også artikkelen: «AAGE SAMUELSEN OM ARIL EDVARDSENS FRIERIER TIL RELIGIØSE KIRKELEDERE».

Når Satan begynte sitt angrep på mennesket visste han at det ikke nyttet å komme til Adam (Kristus), men han begynte med Eva (Menigheten).  Først ved mistenkeliggjørelsen av Guds ord, polert med falsk kjærlighet, og med det klissete uttrykket: «Du skal elske alle», som menigheten faller for.  Men du skal vite at det er demoniske makter som står bak en slik forkynnelse!  Vi skal elske alle, men IKKE på bekostning av Guds ord. 

Etter omkring 300 år i den første tids menighet dukket det katolske uhyre opp.  Evangeliet ble forflatet, menigheten falt inn i et kjødelig velvære, og Kristus ble avsatt fra menighetens trone.

Men igjen, og igjen og igjen, har evangeliet flammet opp.   Gud har tatt seg ut redskaper som er villig til å ofre sitt liv for evangeliet.  Og jeg roper ut en kraftig advarsel mot den farlige allianseånden.  Det er en forførerisk lære som ingen støtte har i Guds ord.  Aril Edvardsens katolsk-infiltrerte lære er ikke av ny dato, den har operert til alle tider.  Men mer og mer vil det gå opp for dem som lengter etter de apostoliske pinsetoner at det er noe galt ved denne lære.  Derfor var det et ønske at pinsebevegelsens ledende brødre måtte bryte ut fra dem som ikke holder frem en bibelsk lære.  Da behøvde de ikke å be om vekkelse, de ville ha den.

Det koster ære, prestisje og anseelse, men Guds herlighet vil på ny fylle templet.  Da denne lyd kom, strømmet hopen til og sa: «Hva er dette?»  «Dette er det som er talt ved profeten Joel, at I de siste dager vil jeg, Herren, utgyde av min ånd over alt kjød.» Ap. gj. 2, 17.

La dette være et motto for alle våre sammenkomster.  AMEN.

Les også artikkelen: RELIGIØS KANNIBALISME. 

UTSKRIFT FRA VEKKEROPET, JANUAR 1980:

DE RELIGIØSE MESTERKOKKERS ALLIANSERS KJØTTSERVERING

Religise kokker

 

Det synes som om alle samfunn er grepet av alliansetanken, uten hensyn til læren.  Det er en plan som Satan har satt i verk for å fjerne selve fundamentet for den kristnes tro på Guds ord.  Og det ord han benytter seg mest av, som for den uinnvidde og uvitende synes så tilforlatelig, er: At vi skal elske alle – på bekostning av læren.  Det er en farlig åndsretning, og minner mye om fallet i Edens have.  Der begynte Satan med en kvinne (Menigheten).  Aage Samuelsen.

EN FENGSELSBETJENTS BREV TIL BRODER AAGE

Mandag, 30. mai 2022 
 
«Brev fra leserne»
Klippet fra Vekkeropet nov/des 1980bilde av brev
 
Kjære Aage!
 
Først og fremst må jeg takke for bladene du sendte meg.  De er blitt lest med stor glede og interesse.
 
Satt forleden kveld og hørte på «Dampradioen», hvor du var med, og hvor du også ble intervjuet.  Du verden hvor jeg er enig med deg i dine synspunkter.  Skulle ønske du kunne få så mange med deg at byråkratiet ettertrykkelig gikk opp i limingen, og at de herskesyke politikere ble nødt til å ta deg alvorlig en gang.
Selv er jeg ikke et øyeblikk i tvil om at du ville få en anselig andel av samtlige norske radiolyttere med deg om du bare fikk slippe til i eteren, men det er vel kanskje nettopp det de er redde for?
 
Jeg tror nemlig ikke den såkalte statskirken tåler særlig mye konkurranse før den begynner å rakne i sømmene.  Unnskyld at jeg sier det, men jeg har dessverre en god del «hengehoder» i min familie, av dem du vet med det fromme nedslåtte blikket, og med «misjonsrull» i nakken.  Så ofte jeg har anledning til det begynner jeg å diskutere med disse menneskene, og hver gang passer jeg selvfølgelig på å trekke frem noe av det positive som du har gjort.  Det er klart at dette åpner for det berømte «vannet på mølla».  Og det er jo ikke måte på alle de motargumentene som kommer frem.  Men jeg lar dem bare holde på en stund, og avslutter det hele med spørsmål om for eksempel hvor mange mennesker sogneprest «ditt» og kapellan «datt» har fisket opp fra rennesteinen og greid å få tilbake til et meningsfylt liv?  «Nei, det er nok så, men …». 
Jeg vet jo av erfaring at det er ganske nytteløst å diskutere med slike mennesker, men jeg kan likevel ikke la det være.
 
Måtte Gud hjelpe deg i alle dine planer og alle dine gjerninger.  Tenk om vi mennesker kunne lære å sette pris på hverandre, og forstå hverandre slik som du så ofte gir uttrykk for.  Men da måtte det antakelig ha vært flere som het Aage?  For det er for meg ensbetydende med ærlighet, forståelse og godhet overfor medmennesker som er i nød, og som trenger hjelp og støtte i en ellers så grå og trist tilværelse. 
 
Vel, dette var kanskje fattige ord, men de er i alle fall ment å være en liten oppmuntrende hilsen fra min side, selv om jeg vet at du får din virkelige store oppmuntring fra ham som ser alt og vet alt, og som har funnet en stor og trofast tjener i deg.  Han vil aldri svikte den som tjener ham, og la oss prise ham for det.
 
Med mange hilser fra din venn
K. Aa.

 

VIL SOVJET HA FRED?

Tirsdag, 15. mars 2022

Artikkelen nedenfor er skrevet av Aage Samuelsen i januar 1983.  Dette var på den tiden da nivået i den «kalde krigen» var  svært anspent.  NRK har laget en serie de har kalt «KALD KRIG». Kald krig – 4. 1980-1984 (Sesong 1) – NRK TV.  Her kommer det frem at Sovjet var millimeter ifra å sette inn sine styrker i Finnmark og langs kysten nedover Nord-Norge.  Det var rett og slett et under at det likevel ikke skjedde den gang. Red. 

VIL SOVJET HA FRED?Skjermdump NRK kald krig

Aage Samuelsen

Artikkelen ble trykket i avisen Varden i januar 1983 

Dette er et spørsmål som de fleste her i landet har stilt seg gjennom årenes løp.  Når man ser den aggresjonspolitikk Sovjet har ført i alle år, med sin infiltrasjon og sine undergravningsmetoder, dets brutale okkupasjon og undertrykkelse av land etter land, da må svaret på det spørsmålet ganske enkelt bli NEI! 

De siste hendelser her i landet er bare nok et bevis for at den fred de så høyt skriker opp om ikke har noen annen hensikt enn fred for sine egne erobringsplaner.  Åpningstalen som utenriksminister Gromyko holdt i Stockholm, med angrep på USA, var latterlig og gjennomsiktig.  Den ga en falsk fremstilling av USA, myntet på det russiske folk som fra før er fullstendig hjernevasket og dopet av antiamerikansk propaganda.Gromyko

Hvordan kan disse krigshissere ta ordet fred i sin munn?  De som har millioner på millioner av menneskeliv på sin samvittighet?  De som fremdeles opprettholder konsentrasjonsleirer hvor titusener av lidende mennesker blir pint og plaget, og hvor døden er en daglig gjest. 

Sovjets forfølgelse og hat mot Guds eiendomsfolk, Israel, er helt oppe i dagen.  Tusenvis av offiserer og russiske soldater fyrer opp under arabernes hat til Israel.  Mellom 8-10 000 russiske eksperter har fritt spillerom i Syria, hvor de pøser inn de mest hypermoderne våpen av alle slag, med tydelig hensikt om å rette et avgjørende slag mot Israel og en gang for alle radere landet ut av verdenskartet. 

Den russisk-inspirerte såkalte fredsbevegelse er en eneste stor parodi.  Deres frekkhet kjenner ingen grenser.  Avspenning har aldri stått på Sovjets program!  De har klart å slå dype sprekker i NATO-alliansen ved sine intriger og spionasjevirksomhet.   Er det ikke på tide at de norske myndigheter for alvor begynner å redusere Sovjets ambassadepersonell, som har mellom 3-400 KGB-ulver gående fritt omkring?  Hvor lenge skal de få drive sitt spill? 

At Skandinavien vil bli et lett bytte for russiske invasjonstropper er hevet over enhver tvil.  Den undergravningsprosess som har foregått i mange år fra Sovjets side, og som har tiltatt så sterkt i det siste, burde fortelle hver eneste nordmann at tiden er moden for Sovjet til å slå til, uten hensyn til NATO-alliansen.  De har ingen respekt for nøytralitet eller avtaler i noen form som strider imot deres ideologi.  Det har de tydelig bevist ved sine gjentatte løftebrudd.

Menneskerettighetslovene ler de av, det fremmer ikke deres aggresjonspolitikk.  I lys av Guds ord (Esekiel 38) er ikke Sovjets vei mot Harmageddon så lang etter denne tid.  Men Guds dom over dette hatefulle systemet sover ikke.

Sovjet er i ferd med å løpe linjen ut mot sin sikre tilintetgjørelse. 

Det som har forundret meg er at presteskapet og pastorer i ulike samfunn kan stille seg så passive, ja endog delta i den såkalte fredsbevegelse, når vi har Guds ord på at «DET FINNES INGEN FRED FOR DEN UGUDELIGE.» Det er et dårlig vitnesbyrd når de står passive til det dramaet som utspilles like for våre øyne, uten å gi en eneste advarsel til folket, mens de leker møter innenfor sine religiøse lekegrinder. 

Den dag ragnarokk slippes løs over verden da er hele skuespillet slutt, og denne slutten kommer like brått over menneskene som vannflommen på Noas tid, og dommen over Sodoma og Gomorra på Abrahams tid.  «NÅR DE SIER: FRED OG INGEN FARE! DA KOMMER EN BRÅ UNDERGANG OVER DEM.»  Dette er ikke noe jeg innbiller meg, DET ER SANNHET!   

 

Underkategorier

Vitnesbyrd
Antall artikler:
16
Redaksjonelt
Antall artikler:
55

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme