Historie Historie

Israels vektere er blinde alle sammen. Es. 56,10

Av Aage Samuelsen

Klippet fra Vekkeropet nr. 7 - august 1985

Fredag, 13. februar 2015

Israels-Vektere-2Nutidens vektere har mye tilfelles med datidens vekter. De er stumme hunder som ikke kan gjø (advare mot innbrudd).  Datidens vektere skulle minne folket hvor langt det var kommet mot natten.  Og det står i det 11. vers: «DE ER HYRDER SOM IKKE FORSTÅR Å GI AKT; ALLE SAMMEN HAR DE VENDT SIG TIL SIN EGEN VEI, HVER TIL SIN EGEN VINNING, FRA DEN FØRSTE TIL DEN SISTE.»

Eksbiskop Per Lønning er et eksempel på hvor langt man kan komme på avveie i fri religiøs fantasi.  Det er ikke tvil om at han tror om seg selv å vite meget, dog vet han intet.  Han mangler fullstendig den åndelige kvalifikasjonen til å være en bibelsk vekter.  Han mangler det som Johannes sier i sitt 1. brev 2,20: «I HAR SALVELSE AV DEN HELLIGE OG VET ALT.»  De fleste av presteskapet og andre samfunn forstår ikke betydningen av å ha den Hellige Ånds salvelse, den som kan føre oss inn i sannheten. 

Hvordan står det til med pinsebevegelsen idag?

Av Aage Samuelsen

Klippet fra Vekkeropet nr. 6. juni/juli 1985.

Fredag, 13.02.2015

Vekkeropet-nr.-6-juni-juli-1985Når jeg retter blikket mot pinsebevegelsen og ser den store avstanden de har skapt fra 1907 og frem til i dag, er det for å få dem til å rette blikket mot seg selv og ikke alle andre.  Allerede i 1953 ble jeg av pinsebevegelsens predikantstab (en hop av sjalu predikanter) beskyldt for «å lære folket å tale i tunger».  Det er ingen som kan lære folk å tale i tunger, dette er en djevelsk løgn.

Det skjedde fantastiske ting i mine møter, og overalt hvor jeg var oppstod sjalusien i Kain-ætten som igjen har vært årsak til splittelse og ødeleggelse av tusener av frafalne sjeler over hele vårt land.  Dette fortsatte frem til 1957 da predikantstaben på Hedmarken, med Ingolf Kolshus som foregangsmann, hengte meg ut for offentligheten i massemedia fordi jeg hadde møter i Sarpsborg, - utenfor pinsebevegelsen.  Hvordan kunne de være så djevelske når de selv var besudlet av synd?

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme