Historie Historie

Minneord om Sissi Tollefsen

Mandag 11. sepbember 2017

Av Hæge Lio

Klippet fra Vekkeropet desember 1978

Mormor-og-Aage"Vår kjære søster Sissi er flyttet hjem til herligheten i en alder av 83 år.

Hva hun har betydd for oss yngre, eller for Maran Ata vekkelsen i det hele, vil bare evigheten kunne vise.  Hennes hjem i Skien var et knutepunkt for Maran Ata vekkelsen, og hun var en av de sterkeste støttene helt fra starten av.

Som ganske ung bøyde hun seg for Jesus på et møte i Hauges Minde (Indremisjonen) i Skien, og hun opplevde å bli født på ny.  Hun vanket der i noen år, men hun søkte stadig mer av Jesus, og hun fikk klarhet i troende dåp, og gikk i dåpens grav med Jesus.  Hun gikk siden inn i Tabernaklet (pinsemenigheten) her i Skien.

Da vekkelsen kom til Tabernaklet i 1955, da Aage Samuelsen hadde møtene der, var søster Sissi en av dem som ble åndsdøpt, og hun ble en brennende tjenerinne for Herren.

Når skillet med pinsevennene kom i 1957 var hun en av de første som gikk ut av Tabernaklet, og i hennes hjem ble Maran Ata menigheten stiftet.

Sangen "hvilken venn vi har i Jesus"

Vi ser at Kenneth Samuelsen ved flere anledninger går ut på nettet og presenterer sangen ”Hvilken venn vi har Jesus” som Aage Samuelsens sang.  Det er ikke riktig. Det var ikke Aage Samuelsen som skrev den sangen. Mannen som skrev og komponerte sangen het Joseph M. Scriven.  Han var en irsk salmedikter som levde mellom 1819-1886.  Sangen ”WHAT A FRIEND WE HAVE IN JESUS”, som den heter på engelsk, skrev han i 1855.   Det er en såkalt gammel ”lesersang” med en vakker og sann tekst som de aller fleste i kristne miljøer kjenner til.

Dette ville Kenneth Samuelsen også hatt kjennskap til om han noen gang hadde brydd seg om det åndelige aspektet og det enorme arbeidet Aage Samuelsen utførte som komponist, tekstforfatter og forkynner av evangeliet.

Sigvart Dagsland visste tydeligvis ikke det siden han spurte Kenneth Samuelsen om lov til å spille den inn på CD. Kenneth Samuelsen svarte ham at selvfølgelig skulle han ”få lov” til å gi ut pappas sang ”Hvilken venn vi har i Jesus.” 

Red.  

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme