Historie Historie

Minneord om Sissi Tollefsen

Mandag 11. sepbember 2017

Av Hæge Lio

Klippet fra Vekkeropet desember 1978

Mormor-og-Aage"Vår kjære søster Sissi er flyttet hjem til herligheten i en alder av 83 år.

Hva hun har betydd for oss yngre, eller for Maran Ata vekkelsen i det hele, vil bare evigheten kunne vise.  Hennes hjem i Skien var et knutepunkt for Maran Ata vekkelsen, og hun var en av de sterkeste støttene helt fra starten av.

Som ganske ung bøyde hun seg for Jesus på et møte i Hauges Minde (Indremisjonen) i Skien, og hun opplevde å bli født på ny.  Hun vanket der i noen år, men hun søkte stadig mer av Jesus, og hun fikk klarhet i troende dåp, og gikk i dåpens grav med Jesus.  Hun gikk siden inn i Tabernaklet (pinsemenigheten) her i Skien.

Da vekkelsen kom til Tabernaklet i 1955, da Aage Samuelsen hadde møtene der, var søster Sissi en av dem som ble åndsdøpt, og hun ble en brennende tjenerinne for Herren.

Når skillet med pinsevennene kom i 1957 var hun en av de første som gikk ut av Tabernaklet, og i hennes hjem ble Maran Ata menigheten stiftet.

Maran Atas begynnelse og fortsettelse

Av Aage Samuelsen

Vekkeropet mai 1979

opprinnelig9

Gud talte til meg at jeg skulle gi det navnet Maran Ata, og at det skulle være et stadig vekkerop: Jesus kommer snart!
Jeg visste jo allerede tidlig i Maran Atas første tid at det var enkelte som hadde tatt mål av seg til å være ledere, og som ganske snart holdt rådsmøter bak min rygg og laget sine egne statutter for å bli en organisert Maran Ata-menighet, midt i den vekkelsen Gud aldri hadde talt til dem om.
Og det har vist seg å stemme med de faktiske forhold i dag. Statuttene og lovene de laget stemmer fullstendig overens, og faller fint inn i andre kirkesamfunns smak. Det hadde vært mer ærlig av dem om de hadde gått inn i et eller annet kirkesamfunn der de egentlig hører hjemme, men en slik kapitulasjon ville være altfor avslørende for dem som kaller seg Maran Ata, forstandere og eldstebrødre, men aldeles ikke er det.

Ingen av dem var til stede da Gud viste meg vekkelsen i nattlige syner og åpenbaringer, under bønn, i kamp og lidelser. Men alle var til stede da bødlene skulle eksekvere meg på korset for hele offentligheten. Om de ikke er nærværende i kjøttet, så var de til stede med sin forrederiske ånd, og sa likesom Pilatus: "Jeg vil ikke ha noe med denne manns død å gjøre."

 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme

Tre siste fra SMA-Norge.no