Redaksjonelt

NOK ER NOK

Onsdag, 1. september 2021 

NOK ER NOK!

Av Redaksjonen i Faktuell ARENA

De er visst ingen ende på løgnene, forvirringen og horrible fantasiutsagn på nett fra enkelte i søskenflokken Samuelsen.  Vi har sagt det før, og sier det igjen, så lenge en eller flere av dem sprer løgn, går vi imot og forteller folk hva som er sant og ekte fakta i de ulike saker. Har vi skriftlige bevis, lydfiler eller annet vil det bli fremlagt av oss.  Men uansett vil de bli motsagt når de lyver. De skal IKKE få anledning til å flyte på folks uvitenhet. 

Fra å være tidsvitner, og samtidig de nære medarbeidere i den virksomhet de lyver om, har vi – som alle andre som blir angrepet – en soleklar rett til å forsvare oss mot slik terror. 

Les også artiklene HATET MOT BRODER AAGE M/VENNER (faktuellarena.no), og INTET FLATTERENDE INNTRYKK OG DÅRLIG REKLAME (faktuellarena.no)

 

 

TIL MINNE OM OTTAR

Fredag, 8. oktober 2021

244456915 409394177467604 2358853259938570618 nTil minne om Ottar

Vår kjære fine broder og gode venn gjennom mer enn 40 år, Ottar Røyrbotten, reiste hjem til Jesus onsdag 6. oktober 2021, en trofast medarbeider med et åndelig klarsyn av de sjeldne.  Han har stått støtt som fjell på evangeliets faste grunn siden den dag han ble frelst på et møte hos Broder Aage i Turnhallen i Oslo, september 1981, 23 år gammel. 

Det er ikke få opplevelser Ottar kan vise til når det gjelder sin vandring med Jesus i dette livet, og mange er de mektige vitnesbyrd han sendte inn til Vekkeropet.  Les ett av dem her.   

Broder Aage var glad i Ottar og verdsatte høyt hans åndelige kvaliteter, men også den sterke støtte han ellers var i bevegelsen på mange måter.  Ofte skrev han oppmuntrende brev til Aage, noe som vi vet gledet ham stort, for det var et direkte resultat av hans forkynnelse. Ottar var også ivrig med i arbeidet med å restaurere Hotel Dalen der han jobbet som snekker og altmuligmann, og den innsats han la ned var ikke ubetydelig.

Vi har alle tre deltatt og jobbet tett sammen i Vekkeropet Maran Ata, og Ottar var en av svært få som ikke sviktet i kampens hete, også etter at Aage reiste hjem.  Han holdt stand mot den grusomme mobben som fra samme øyeblikk Aage døde vendte sitt raseri mot oss, for det skjedde virkelig slik broder Aage advarte oss mot den siste kvelden han var her i verden.

Ottar lot seg heller ikke knekke av alle Satans forsøk på å trekke ham i alle andre retninger.  Det var mange av vennene som sviktet og forsvant under de nesten umenneskelige kamper som raste mot oss.  Men alle ble stilt på et valg, og de fleste valgte letteste utvei for å slippe unna forfølgelsene, fremfor å stå fast på troens faste grunn, ta opp kampen mot ondskapens åndehær, og fortsette å ta til seg av de åndelige kostelige måltider de fikk servert på møtene, som var det som gav sjelen næring.

Ottar har alltid vært lydhør overfor stemmen fra Gud, og den Hellige Ånd advarte ham mot å la seg lure av krefter som ikke ville han vel. Gjennom alle disse vonde årene bidro han ofte med et ord fra Gud i rett tid, som både trøstet og hjalp oss alle videre. 

Da vi startet Faktuell ARENA i 2006 var det med et felles ønske om å videreformidle det samme budskap broder Aage stod for, men også at vi kunne ta for oss andre tema som angår oss alle i hverdagen.  Her har Ottar gjort en betydelig jobb med lydfiler, møte- og videoopptak osv.  Alt i alt var den gjerning han gjorde i vår bevegelse helt uvurderlig.  Bare evigheten vil vise hvor stor virkning det har hatt.

I Guds Ord står det at ingen kan, med all sin bekymring, legge en alen til sin livs lengde, og at vår tid her nede er tilmålt.  Nå var din tid her på jorden over, Ottar, og Jesus har hentet deg hjem til det sted og mål du alltid hadde for øye – vårt himmelske hjem Jerusalem.  Og ordet som står i Esekiel 43, 5 har kommet til oss: «Og Ånden løftet mig op og førte mig inn i den indre forgård, og se, Herrens herlighet fylte huset.» 

Vi vil avslutte med noen ord fra Ottar selv, som han skrev til bladet Vekkeropet:

«Eg vil til slutt takka Gud av heile mitt hjarte for det eg har fått oppleva med Jesus. Eg har ikkje angra på at eg har vore lydig og har gått heile vegen med han.  Eg vil til slutt koma med ei oppmoding til deg som enno ikkje er frelst. Ta imot Jesus, la deg døype i vatn og med Den Heilage Ande. Det er det som fører fram til ei evig frelse. Amen!

Ottar Røyrbotten»

Takk kjære Ottar, vi vil minnes deg med varme og stor takknemlighet. Vi sørger dog ikke således som de andre som ikke har håp, men vi gråter fordi vi aldri mer skal se deg igjen her på jorden.

Synnøve og May-Britt  

NAVNET JESUS BLEKNER ALDRI

Mandag, 14. mars 2022 

NAVNET JESUS BLEKNER ALDRI
Tekst og melodi: David Welander, skrevet i 1923.himmelstige
 
Navnet Jesus, blekner aldri, tæres ei av tidens tann.
Navnet Jesus, det er evig, ingen det utslette kan.
Det har bud til unge, gamle, skyter stadig friske skudd.
Det har evne til å samle alle sjeler inn til Gud.
 
Kor:
Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet fant jeg frelsen, intet annet frelse kan.
 
Jesu navn hvor skjønt det klinger, la det runge over jord.
Intet annet verden bringer håp og trøst som dette ord.
For det navn må hatet vike, for det navn må ondskap fly.
Ved det navn skal rettferds rike skyte friske skudd på ny.
 
Midt i nattens mørke blinker som et fyrlys Jesu navn.
Og hver hjelpløs seiler vinkes inn til frelsens trygge havn.
Og når solen mer ei skinner Jesu navnet lyser enn,
da den frelste skare synger høyt dets pris i himmelen.
 
 

I EN MÅNESKINNSNATT MED DEG, DU LILLE KJÆRE

Onsdag, 1. september 2021

Av redaksjonen i Faktuell ARENA

AAGE SAMUELSEN FORTELLER OM HVORDAN SANGEN «I EN MÅNESKINNSNATT MED DEG DU LILLE KJÆRE» KOM TIL: 

Tulla Samuelsen fantaserer igjen, på sin falske Aage Samuelsen-side på Facebook, som hun har for vane.  Se klippet fra siden hennes nedenfor.  MneskinnsnattLes også selv hvem Aage skrev sangen til i intervjuet han hadde med KK i 1982, i uttalelsen vi gjengir nedenfor.  Sangen ble skrevet til en ganske ung dame han aldri fikk. 

Aage og Elisabeth var «nødt» til å gifte seg (i 1938) – som han selv har fortalt - seks år etter at han skrev denne sangen. 

Aage var 17 år, og ulykkelig forelsket i en ung jente fra Skien.

Han forteller selv hvordan sangen kom til, og om jenta han aldri fikk, i en KK-reportasje i 1982:

KLIPPET FRA BLADET KK NR. 34/82

Aage om mneskinnsnatt «Jeg var sytten (altså i 1932, red.anm.), og vilt forelsket i ei yndig lita dokke fra Skien.  Det var en ulykkelig forelskelse, for jeg torde ikke snakke til jenta.  Jeg var så sjenert at jeg ikke engang våget å hilse når jeg møtte henne på gaten.

Jeg spilte i et danseorkester og sang romantiske sanger i fritida.  Denne håpløse forelskelsen resulterte i en nydelig tango som blir sunget den dag i dag, femti år etter: 

 

«I en måneskinnsnatt med deg, du lille kjære

Just når blomst og trær står kledd i sommerskrud

Kun hos deg og ingen annen vil jeg være

I mitt hjerte har du alltid vært min brud …»  Osv.

 

Har du hørt noe så poetisk?

Jeg stod på scenen og sang denne sangen, mens jeg stirret på mitt hjertes utkårede, som alltid svinget seg med andre enn meg.  Jeg håpet hun skulle forstå at sangen var til henne, men hun forsto ikke noe, og sendte meg aldri så mye som et blikk.

 

 

VIL SOVJET HA FRED?

Tirsdag, 15. mars 2022

Artikkelen nedenfor er skrevet av Aage Samuelsen i januar 1983.  Dette var på den tiden da nivået i den «kalde krigen» var  svært anspent.  NRK har laget en serie de har kalt «KALD KRIG». Kald krig – 4. 1980-1984 (Sesong 1) – NRK TV.  Her kommer det frem at Sovjet var millimeter ifra å sette inn sine styrker i Finnmark og langs kysten nedover Nord-Norge.  Det var rett og slett et under at det likevel ikke skjedde den gang. Red. 

VIL SOVJET HA FRED?Skjermdump NRK kald krig

Aage Samuelsen

Artikkelen ble trykket i avisen Varden i januar 1983 

Dette er et spørsmål som de fleste her i landet har stilt seg gjennom årenes løp.  Når man ser den aggresjonspolitikk Sovjet har ført i alle år, med sin infiltrasjon og sine undergravningsmetoder, dets brutale okkupasjon og undertrykkelse av land etter land, da må svaret på det spørsmålet ganske enkelt bli NEI! 

De siste hendelser her i landet er bare nok et bevis for at den fred de så høyt skriker opp om ikke har noen annen hensikt enn fred for sine egne erobringsplaner.  Åpningstalen som utenriksminister Gromyko holdt i Stockholm, med angrep på USA, var latterlig og gjennomsiktig.  Den ga en falsk fremstilling av USA, myntet på det russiske folk som fra før er fullstendig hjernevasket og dopet av antiamerikansk propaganda.Gromyko

Hvordan kan disse krigshissere ta ordet fred i sin munn?  De som har millioner på millioner av menneskeliv på sin samvittighet?  De som fremdeles opprettholder konsentrasjonsleirer hvor titusener av lidende mennesker blir pint og plaget, og hvor døden er en daglig gjest. 

Sovjets forfølgelse og hat mot Guds eiendomsfolk, Israel, er helt oppe i dagen.  Tusenvis av offiserer og russiske soldater fyrer opp under arabernes hat til Israel.  Mellom 8-10 000 russiske eksperter har fritt spillerom i Syria, hvor de pøser inn de mest hypermoderne våpen av alle slag, med tydelig hensikt om å rette et avgjørende slag mot Israel og en gang for alle radere landet ut av verdenskartet. 

Den russisk-inspirerte såkalte fredsbevegelse er en eneste stor parodi.  Deres frekkhet kjenner ingen grenser.  Avspenning har aldri stått på Sovjets program!  De har klart å slå dype sprekker i NATO-alliansen ved sine intriger og spionasjevirksomhet.   Er det ikke på tide at de norske myndigheter for alvor begynner å redusere Sovjets ambassadepersonell, som har mellom 3-400 KGB-ulver gående fritt omkring?  Hvor lenge skal de få drive sitt spill? 

At Skandinavien vil bli et lett bytte for russiske invasjonstropper er hevet over enhver tvil.  Den undergravningsprosess som har foregått i mange år fra Sovjets side, og som har tiltatt så sterkt i det siste, burde fortelle hver eneste nordmann at tiden er moden for Sovjet til å slå til, uten hensyn til NATO-alliansen.  De har ingen respekt for nøytralitet eller avtaler i noen form som strider imot deres ideologi.  Det har de tydelig bevist ved sine gjentatte løftebrudd.

Menneskerettighetslovene ler de av, det fremmer ikke deres aggresjonspolitikk.  I lys av Guds ord (Esekiel 38) er ikke Sovjets vei mot Harmageddon så lang etter denne tid.  Men Guds dom over dette hatefulle systemet sover ikke.

Sovjet er i ferd med å løpe linjen ut mot sin sikre tilintetgjørelse. 

Det som har forundret meg er at presteskapet og pastorer i ulike samfunn kan stille seg så passive, ja endog delta i den såkalte fredsbevegelse, når vi har Guds ord på at «DET FINNES INGEN FRED FOR DEN UGUDELIGE.» Det er et dårlig vitnesbyrd når de står passive til det dramaet som utspilles like for våre øyne, uten å gi en eneste advarsel til folket, mens de leker møter innenfor sine religiøse lekegrinder. 

Den dag ragnarokk slippes løs over verden da er hele skuespillet slutt, og denne slutten kommer like brått over menneskene som vannflommen på Noas tid, og dommen over Sodoma og Gomorra på Abrahams tid.  «NÅR DE SIER: FRED OG INGEN FARE! DA KOMMER EN BRÅ UNDERGANG OVER DEM.»  Dette er ikke noe jeg innbiller meg, DET ER SANNHET!   

 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme