Redaksjonelt

DEN FARLIGE ALLIANSEÅNDEN

Onsdag, 13. juli 2022 

istockphoto 1320101626 170667aHver sommer oppstår samme fenomen: Det religiøse Norge finner sammen i utallige fellesmøter hvor «kjærligheten» står i fokus.  Alt som kan krype og gå av kirkesamfunn, menigheter og trosretninger forenes i et par hektiske uker.  Oase, «The Send», Pinsebevegelsen, Katolikkere, Sarons Dal, Skjærgårdsfestival, bare for å nevne noen ganske få.

Vi anbefaler på det sterkeste å lese broder Aages artikkel her, der han avslører hvilke uhyggelige krefter som ligger bak alt dette. Red.

 

DEN FARLIGE ALLIANSEÅNDEN

SOM ÅNDEN OVER SAMSON – SÅ OGSÅ OVER MENIGHETEN

Av Aage Samuelsen 

Klippet fra Vekkeropet – februar 1980 

De årlige alliansemøter som de forskjellige trossamfunn har, er i grunnen en fallitterklæring og en dårlig erstatning for det Jesus talte til sine disipler: «Jeg vil at I alle skal være ett.» 

Et fulltonig evangelium har aldri vært akseptert av åndsmaktene i himmelrommet.  Satans plan er å skape mistro til Gud ved sine gamle kunstgrep, som da han kom til Eva – som den gang var fullkommen, og uten fall – og sa: «Har Gud virkelig sagt?» 

Det er Guds ord som er grunnlaget for en fullkommen frelse.  I disse alliansemøtene er det en overenskomst i broderringen – bestående av de forskjellige samfunn – om ikke å berøre dåpsspørsmålet.  Dermed har Satan fått sin vilje gjennom disse alliansemøter. 

Karisma er et velbrukt ord i disse dager, og eksponenten for denne retningen her i landet – Aril Edvardsen (NB! i 1980, red.anm.) – har latt evangeliet flyte ut i ingenting.  For ham teller ikke det Jesus sa: «Den som tror og blir døpt», eller hva Peter sa på pinsefestens dag: «Omvend eder, og enhver av eder lar sig døpe …», noen ting.

Businessånden er kommet inn, og den katolske lære har full frihet med sin tilbedelse av Jomfru Maria.  Dette er villfarelse i høyeste grad, og får rikt innpass hos åndelige analfabeter.  Les også artikkelen: «AAGE SAMUELSEN OM ARIL EDVARDSENS FRIERIER TIL RELIGIØSE KIRKELEDERE».

Når Satan begynte sitt angrep på mennesket visste han at det ikke nyttet å komme til Adam (Kristus), men han begynte med Eva (Menigheten).  Først ved mistenkeliggjørelsen av Guds ord, polert med falsk kjærlighet, og med det klissete uttrykket: «Du skal elske alle», som menigheten faller for.  Men du skal vite at det er demoniske makter som står bak en slik forkynnelse!  Vi skal elske alle, men IKKE på bekostning av Guds ord. 

Etter omkring 300 år i den første tids menighet dukket det katolske uhyre opp.  Evangeliet ble forflatet, menigheten falt inn i et kjødelig velvære, og Kristus ble avsatt fra menighetens trone.

Men igjen, og igjen og igjen, har evangeliet flammet opp.   Gud har tatt seg ut redskaper som er villig til å ofre sitt liv for evangeliet.  Og jeg roper ut en kraftig advarsel mot den farlige allianseånden.  Det er en forførerisk lære som ingen støtte har i Guds ord.  Aril Edvardsens katolsk-infiltrerte lære er ikke av ny dato, den har operert til alle tider.  Men mer og mer vil det gå opp for dem som lengter etter de apostoliske pinsetoner at det er noe galt ved denne lære.  Derfor var det et ønske at pinsebevegelsens ledende brødre måtte bryte ut fra dem som ikke holder frem en bibelsk lære.  Da behøvde de ikke å be om vekkelse, de ville ha den.

Det koster ære, prestisje og anseelse, men Guds herlighet vil på ny fylle templet.  Da denne lyd kom, strømmet hopen til og sa: «Hva er dette?»  «Dette er det som er talt ved profeten Joel, at I de siste dager vil jeg, Herren, utgyde av min ånd over alt kjød.» Ap. gj. 2, 17.

La dette være et motto for alle våre sammenkomster.  AMEN.

Les også artikkelen: RELIGIØS KANNIBALISME. 

UTSKRIFT FRA VEKKEROPET, JANUAR 1980:

DE RELIGIØSE MESTERKOKKERS ALLIANSERS KJØTTSERVERING

Religise kokker

 

Det synes som om alle samfunn er grepet av alliansetanken, uten hensyn til læren.  Det er en plan som Satan har satt i verk for å fjerne selve fundamentet for den kristnes tro på Guds ord.  Og det ord han benytter seg mest av, som for den uinnvidde og uvitende synes så tilforlatelig, er: At vi skal elske alle – på bekostning av læren.  Det er en farlig åndsretning, og minner mye om fallet i Edens have.  Der begynte Satan med en kvinne (Menigheten).  Aage Samuelsen.

BISKOP OG PRESTER LOVPRISER SKEIVE, TRANSER OG BLASFEMI

Lørdag, 10. september 2022 

Av Redaksjonen i Faktuell ARENA 

Solveig Fiskes Maria Amelie appell 2011Biskopen på Hamar, Solveig Fiske, og prestene i hhv Domkirkeruinene på Hamar, og Elverum og Sand kirker, har åpnet dører, hjerter og sjel for et motbydelig fantasievangelium, ett «evangelium» i teaterform, tilpasset og spisset mot transer, homser, lesber og «hen».  Dronningriket og Den bortkomne trans – slik er Benestads trans-teater (dagen.no). Forfatteren, Jo Clifford, har tatt seg den store «frihet» å frata Gud og Jesus, og andre kjente personer fra Bibelen, deres guddommelige status, og omskape dem til kjønnsløse, heslige, «skeive» sexobjekter.  Slik skal hun likesom ta til motmæle mot «volden som begås mot transpersoner verden over», i ytringsfrihetens navn.

Forfatteren leker seg her med de samme krefter som utfoldet seg i den store, uhyggelige urettferdigheten vi kjenner fra Sodoma og Gomorras dager (1. Mos. Kap. 18-19).  På grunn av de uhyrligheter som foregikk der, hvor menn (de falne engler) holdt seg med menn, det var overgrep mot dyr, babyer og små barn, voldtekter, likskjending, utenkelige og ufattelige lidelser og tragedier, så lot Herren det regne svovel og ild over byene, og alt kjød omkom.  Det var bare Lot og hans to døtre som berget livet, fordi Gud var med ham.

«Transpersonen» Esben Esther Pirelli Benestad spiller hovedrollen i teaterstykket, og biskop og prester er over seg av begeistring.  Siden kirken fra før av forkynner et falskt evangelium så endres egentlig ingenting.  Den norske kirke har aldri – med sin falske Luthersk/katolske barnedåpslære og narrespill – vært representant for den Levende Gud. Tvert imot.

Men hva gjør kristenfolket med alt dette?  De går «bønnevandring syv ganger rundt i Hamar» for å prøve å stoppe teaterstykke, og i større og større grad tar de religiøse disse kjønnsforvirrede «skeive» kreftene inn i varmen, for alt skal jo elskes, må vite!  Og hva skal folk tro på? Det ene læren slår den andre i hjel.  Jo da, visst skal vi elske mennesket, Guds høyeste skapning, men ikke synden som bor i mennesket.

Dersom kristenfolket hadde stått samlet på ett og samme sted, fast og støtt forankret i Guds ord, uten alt dette ufyselige slimete kjærlighetsklisset til alt og alle, og med Guds kraft fortalt folk hva som er sant, så hadde ikke disse kreftene fått sånt tak.  Ja, til og med kunne mange blitt løst og befridd fra de gudsbespottende, menneskehatene fornedrende åndsmakter som de faktisk er.  Løftene har vi i Jesu Kristi fullbrakte forsoningsverk, og vi lever i den aller siste nådetid.  Man må vite og skille mellom mennesket og makter som inntar mennesket. Det er ingen tvil om at disse menneskene har det helt forferdelig, og ingen har rett til å legge for hat eller anklage noen.  Forts. neste side ....

NAVNET JESUS BLEKNER ALDRI

Mandag, 14. mars 2022 

NAVNET JESUS BLEKNER ALDRI
Tekst og melodi: David Welander, skrevet i 1923.himmelstige
 
Navnet Jesus, blekner aldri, tæres ei av tidens tann.
Navnet Jesus, det er evig, ingen det utslette kan.
Det har bud til unge, gamle, skyter stadig friske skudd.
Det har evne til å samle alle sjeler inn til Gud.
 
Kor:
Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet fant jeg frelsen, intet annet frelse kan.
 
Jesu navn hvor skjønt det klinger, la det runge over jord.
Intet annet verden bringer håp og trøst som dette ord.
For det navn må hatet vike, for det navn må ondskap fly.
Ved det navn skal rettferds rike skyte friske skudd på ny.
 
Midt i nattens mørke blinker som et fyrlys Jesu navn.
Og hver hjelpløs seiler vinkes inn til frelsens trygge havn.
Og når solen mer ei skinner Jesu navnet lyser enn,
da den frelste skare synger høyt dets pris i himmelen.
 
 

TIL MINNE OM OTTAR

Fredag, 8. oktober 2021

244456915 409394177467604 2358853259938570618 nTil minne om Ottar

Vår kjære fine broder og gode venn gjennom mer enn 40 år, Ottar Røyrbotten, reiste hjem til Jesus onsdag 6. oktober 2021, en trofast medarbeider med et åndelig klarsyn av de sjeldne.  Han har stått støtt som fjell på evangeliets faste grunn siden den dag han ble frelst på et møte hos Broder Aage i Turnhallen i Oslo, september 1981, 23 år gammel. 

Det er ikke få opplevelser Ottar kan vise til når det gjelder sin vandring med Jesus i dette livet, og mange er de mektige vitnesbyrd han sendte inn til Vekkeropet.  Les ett av dem her.   

Broder Aage var glad i Ottar og verdsatte høyt hans åndelige kvaliteter, men også den sterke støtte han ellers var i bevegelsen på mange måter.  Ofte skrev han oppmuntrende brev til Aage, noe som vi vet gledet ham stort, for det var et direkte resultat av hans forkynnelse. Ottar var også ivrig med i arbeidet med å restaurere Hotel Dalen der han jobbet som snekker og altmuligmann, og den innsats han la ned var ikke ubetydelig.

Vi har alle tre deltatt og jobbet tett sammen i Vekkeropet Maran Ata, og Ottar var en av svært få som ikke sviktet i kampens hete, også etter at Aage reiste hjem.  Han holdt stand mot den grusomme mobben som fra samme øyeblikk Aage døde vendte sitt raseri mot oss, for det skjedde virkelig slik broder Aage advarte oss mot den siste kvelden han var her i verden.

Ottar lot seg heller ikke knekke av alle Satans forsøk på å trekke ham i alle andre retninger.  Det var mange av vennene som sviktet og forsvant under de nesten umenneskelige kamper som raste mot oss.  Men alle ble stilt på et valg, og de fleste valgte letteste utvei for å slippe unna forfølgelsene, fremfor å stå fast på troens faste grunn, ta opp kampen mot ondskapens åndehær, og fortsette å ta til seg av de åndelige kostelige måltider de fikk servert på møtene, som var det som gav sjelen næring.

Ottar har alltid vært lydhør overfor stemmen fra Gud, og den Hellige Ånd advarte ham mot å la seg lure av krefter som ikke ville han vel. Gjennom alle disse vonde årene bidro han ofte med et ord fra Gud i rett tid, som både trøstet og hjalp oss alle videre. 

Da vi startet Faktuell ARENA i 2006 var det med et felles ønske om å videreformidle det samme budskap broder Aage stod for, men også at vi kunne ta for oss andre tema som angår oss alle i hverdagen.  Her har Ottar gjort en betydelig jobb med lydfiler, møte- og videoopptak osv.  Alt i alt var den gjerning han gjorde i vår bevegelse helt uvurderlig.  Bare evigheten vil vise hvor stor virkning det har hatt.

I Guds Ord står det at ingen kan, med all sin bekymring, legge en alen til sin livs lengde, og at vår tid her nede er tilmålt.  Nå var din tid her på jorden over, Ottar, og Jesus har hentet deg hjem til det sted og mål du alltid hadde for øye – vårt himmelske hjem Jerusalem.  Og ordet som står i Esekiel 43, 5 har kommet til oss: «Og Ånden løftet mig op og førte mig inn i den indre forgård, og se, Herrens herlighet fylte huset.» 

Vi vil avslutte med noen ord fra Ottar selv, som han skrev til bladet Vekkeropet:

«Eg vil til slutt takka Gud av heile mitt hjarte for det eg har fått oppleva med Jesus. Eg har ikkje angra på at eg har vore lydig og har gått heile vegen med han.  Eg vil til slutt koma med ei oppmoding til deg som enno ikkje er frelst. Ta imot Jesus, la deg døype i vatn og med Den Heilage Ande. Det er det som fører fram til ei evig frelse. Amen!

Ottar Røyrbotten»

Takk kjære Ottar, vi vil minnes deg med varme og stor takknemlighet. Vi sørger dog ikke således som de andre som ikke har håp, men vi gråter fordi vi aldri mer skal se deg igjen her på jorden.

Synnøve og May-Britt  

NOK ER NOK

Onsdag, 1. september 2021 

NOK ER NOK!

Av Redaksjonen i Faktuell ARENA

De er visst ingen ende på løgnene, forvirringen og horrible fantasiutsagn på nett fra enkelte i søskenflokken Samuelsen.  Vi har sagt det før, og sier det igjen, så lenge en eller flere av dem sprer løgn, går vi imot og forteller folk hva som er sant og ekte fakta i de ulike saker. Har vi skriftlige bevis, lydfiler eller annet vil det bli fremlagt av oss.  Men uansett vil de bli motsagt når de lyver. De skal IKKE få anledning til å flyte på folks uvitenhet. 

Fra å være tidsvitner, og samtidig de nære medarbeidere i den virksomhet de lyver om, har vi – som alle andre som blir angrepet – en soleklar rett til å forsvare oss mot slik terror. 

Les også artiklene HATET MOT BRODER AAGE M/VENNER (faktuellarena.no), og INTET FLATTERENDE INNTRYKK OG DÅRLIG REKLAME (faktuellarena.no)

 

 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme