Redaksjonelt

REGJERINGENS MAKTARROGANSE

Fredag, 13. januar 2023  

REGJERINGENS MAKTARROGANSE 

Av red. i Faktuell ARENA  

KarrikaturDet er mange i dag som er rasende, oppgitt og fortvilet over AP/SP-regjeringens ekstremt arrogante og nedrige holdning til oss «vanlige folk», og ikke minst over dens hasardiøse økning av skatter og avgifter i alle lag.  Det er jo så man nesten ikke får puste, det mangler bare at de skattlegger oss for å trekke luft.  

Så får også Jonas G. Støre og Trygve Slagsvold Vedum på pukkelen så det svir i kommentarfelt på sosiale medier, i aviser, blader og andre medier, og begge partier faller som korthus på meningsmålingene.  Her er det lite å legge til og svært mye å bifalle. 

At Jonas og co. behandler det norske folk som barnehagebarn, som må «ledes og læres», fordi de åpenbart mener at vi ikke forstår noe som helst av hva som skjer rundt om i verden, er ikke annet enn «god gammeldags AP-politikk».  Denne holdningen er så inngrodd i Aps ryggmarg at den ikke lar seg fjerne før partiet avgår ved døden.  Det er nesten litt rart at dagens Norge reagerer så veldig mot AP og SP som de gjør nå, for det er et faktum at partiene ikke har forandret seg eller endret politikk.

Det er virkelig helt uforståelig at folk stemmer dem frem ved hvert valg, for de har aldri vist til annet enn å legge byrder på folk, tunge byrder de slett ikke selv er innstilt på å bære. 

Den sosialistisk/kommunistiske leir var, og er fremdeles, en av kristendommens verste fiender.  Aage Samuelsen og Maran-Ata-folket fikk, og får fremdeles, merke forfølgelsene fra den kanten på kropp og sjel. Sammen med den religiøse demon driver disse kreftene en intenst kamp for å radere ut levende kristendom.  De hater Gud med et intenst, glødende hat, og hadde det stått i deres makt ville de fjernet Gud fra vår kultur fullstendig.  

Ingen i Norge har avslørt disse grusomme, menneskefiendtlige kreftene tydeligere enn Aage Samuelsen, mens han enda var blant oss.  Han var en modig, uredd og kompromissløs mann som ikke lot seg dupere av trusler og hatkampanjer, fordi Gud var med ham, men så preget det ham også gjennom hele hans virke som predikant og forkynner av levende kristendom. 

Å ikke ha en slik stemme i dagens Norge er et voldsomt tap og savn for landet vårt.

At han gikk imot dem – i Jesu navn – hadde en helt annen virkning enn slik folk protesterer i dag, der de sitter på hver sin tue og kjefter og kjefter.  Det fører ikke til noe som helst. 

Fordi så mange avviste budskapet han hadde å bringe det norske folk,  la de derved veien åpen for alt det forferdelige som skjer i landet vårt i dag.  Broder Aage  sa i sin tid: «Fordi det norske folk ikke ville ta imot forkynnelsen – om den levende, allmektige Gud og hans enbårne Sønn Jesus Kristus – ville Norge bli oversvømt av fyll, narkotika, prostitusjon, kriminalitet, mord og andre grusomheter».  Også dette, som så mye annet han forutsa, har i sannhet gått i oppfyllelse. 

Les bl. mange andre artikler av Aage Samuelsen: POLITISK MASKERADEBALL.

EN SKY AV VITNER

Søndag, 18. desember 2022 

EN SKY AV VITNER

KLIPPET FRA VEKKEROPET NOV./DES. 1980 

Det er Hebreerbrevets forfatter som taler om denne merkelige skyformasjon: «Da vi har en så stor en sky av vidner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger.» Hebr.br. 12,1. 

Hvilke vitner er det han sikter til?  Det er trosvitnene, alle de som har levd før oss, og som gjennom sitt liv viste oss hvilken vidunderlig ting troen er, den som regner med Gud – og bare ham!  I likhet med oss var de feilende og små mennesker, men troen bar dem igjennom.

Felles for dem alle var at de ennå ikke hadde sett oppfyllelsen av sitt håp, men de ble ikke fortvilte av den grunn.  Langt der fremme så de målet, hilste det med glede, og bekjente at de var «fremmende og utlendinger i verden.» 

Moses nådde toppen av hva et menneske kan drive det til.  Men «han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt.  Han så nemlig frem til lønnen som ventet ham.»  Trosvitnene holdt ut i striden og holdt fast på Guds løfter.  Og i dag lyder det til oss: Se på skyen av vitner!  De gav ikke opp!  De holdt ut!  Og de glemte aldri målet!

De har noe vesentlig å lære oss rastløse nåtidskristne.  Kanskje ikke minst i vår vurdering av verdier.  Vi taler ikke hånt om dem, men viser dem i lys av målet.  Og da ser vi rett …! 

Ukjent forfatter.

POLITISK MASKERADEBALL

Fredag, 13. januar 2023

Mange av de unge voksne i dag tror at dagens politikk, drevet frem av den sosialistisk/kommunistiske AP/SP-regjeringen her i landet, er av nyere dato, men det er langt fra tilfelle. 

Nedenstående artikkel skrev Aage for 40 år siden, og selv da var Aps strategi den samme som nå, altså ingen ny oppfinnelse. Edvard Bull deMan skal også legge seg på minne at allerede på 1920-tallet var Ap tydelige på at de ville kristendommen til livs.  Edvard Bull, som var utenriksminister i Christopher Hornsruds kortsittende Ap-regjering i 1928, hadde som sin fanesak «å sloss uforsonlig mot fordummende sekter» som han kalte dem, samtidig som han jobbet iherdig for å innføre et marxistisk styresett her i landet.  Dette er godt dokumentert i leksikon og andre historiske skrifter og biografier.  Så tro ikke ett sekund at Arbeiderpartiet vil endre kurs, det har de for lengst vist at de ALDRI kommer til å gjøre.  RED.

-----------------------------------------------

POLITISK MASKERADEBALL

Av AAGE SAMUELSEN

Artikkel i Varden, fredag 18. februar 1983

I ethvert maskeradeball med fest, glede, spill og dans, men også under stor spenning og forventning til timen da masken faller, spør man seg selv:

-        Hvem skjuler seg bak masken til min partner?

Og når masken faller hender det at en blir skuffet over å se den som skjuler seg bak den.

I den striden som har gått for seg i NATO-rekkene er det sørgelig å se hva som har skjult seg bak en av initiativtakerne til NATO-strategien, nemlig Arbeiderpartiet!  Jeg vil med en gang understreke at jeg skriver ikke denne artikkelen som en Høyre-mann, selv om jeg er det.  Heller ikke som en kristen, selv om jeg er det, men som en tilskuer til det dobbeltspillet som har foregått innen Arbeiderpartiets toppledere; å være vitne til at en kvinne dreier voksne mannfolk i Arbeiderpartiet rundt lillefingeren som det Gro Harlem Brundtland har gjort.  Det er et dobbeltspill uten sidestykke

KGB hovedkvarterMasken har falt fra Arbeiderpartiets ansikt – til stor forskrekkelse for alle – selv også for mange innen Ap, og til stor begeistring for de hensynsløse slavedriverne i Moskva.  Når skal det norske folk våkne opp?

Er de ennå ikke klar over hvilke forferdelige krefter de er i ferd med å slippe løs her i landet, ved å stole blindt på de falske og hyklerske fredstoner fra Moskva?  Skal vi få de samme tilstander her i landet som i de andre russisk-hærtatte land?

Løgnpropaganda-apparatet i KGB har arbeidet i årevis, målbevisst og med en frekkhet som er enestående i verden, for å kaste blår i øyene på uopplyste mennesker som ikke gidder å tenke på den dag i morgen, hva den kan bringe av ulykke og forferdelse.  Hvor er Gerhardsen?  Hvor er Bratteli, Nordli, Frydenlund og Guttorm Hansen?  De kan umulig være enig med Gro H. Brundtlands fullstendige fordreining av hele rakettsaken?

Gang på gang har Gro H. Brundtland, etter valgnederlaget, kommet med det ene hatske utfallet mot den sittende regjering etter det andre, for å prøve å snu vinden til fordel for seg.  Men det har vært så avslørende og gjennomskuende at selv den den dummeste mann og kvinne må ha forstått at det spill hun driver på med på lang sikt vil skade hennes eget parti. 

Om en ikke har så mye tid til å konsentrere seg om det politiske spillet, hindrer det en ikke i å se at det bærer galt av sted.  Som alt det dumme fredspjattet det skrikes så høyt om i dag, som er russisk-inspirert fra ende til annen, er det i ferd med å legge veien åpen for russiske hærstyrker inn til vårt land uten at noen her i landet – når den tid kommer – makter å løfte en finger til motstand.  Jeg håper bare at det i tide står frem voksne mannfolk som kan stoppe Gro H. Brundtlands intense gneldring, som er fylt med hat, før hun får ødelagt for mye.  Arbeiderpartiet vil tjene mest på det. 

AAGE SAMUELSEN - EN FREMSYNT MANN

Fredag, 30. desember 2022 

AAGE SAMUELSEN – EN FREMSYNT MANN

Av Redaksjonen i Faktuell ARENA 

Aage Samuelsen var en fremsynt mann, langt, langt foran sine kristne og ikke-kristne medskribenter og samtidsanalytikere rundt om i landet.  Det er bare å lese hans artikler, skrevet for 40-50 og 60 år tilbake i tid, så kommer det tydelig frem. De kunne alle som en vært skrevet i dag.  Det være seg enten oppbyggende trosartikler, politiske og samfunnsrelaterte artikler eller artikler av historisk art.  Når man leser dem, har det den samme effekt som når man leser Bibelen; for hver gang man åpner Boken leder den Hellige Ånd oss inn i nye opplevelser, og alt blir nytt.

Den lynskarpe, avslørende og uhøytidelige måten å fortelle sannheten på, om de manges underliggende skumle hensikter og onde planer, gjordeMaran Ata annonse Aage til skyteskive.  I særdeleshet for den religiøse og politiske eliten her i landet, også legestanden, som alle fikk med seg sine undersåtter i denne ensidige stygge kampen. De sablet ham ned i radio, TV, presse og fra talerstoler rundt om.

Helbredelse ved bnnNår vi nevner legestanden skal det sies at Aage Samuelsen i alle år, og høyst urettmessig, ble beskyldt for å «nekte folk» å gå til lege.  Dette er en stor løgn. Men i sin gjerning pekte han ALLTID hen på Jesus som LEGEN over alle leger. Han hadde selvsagt ingen myndighet over folks vilje, og var alltid svært tydelig på at alle mennesker har sin frie vilje til å gjøre hva de selv vil. For øvrig er det en kjent sak at legestanden har mange liv på samvittigheten. 

I denne uhyggelige stormen stod broder Aage helt alene i over 40 år – uten å rikke seg en millimeter fra det ståsted Gud hadde satt ham på.  Men Gud holdt sine armer rundt ham og hegnet om ham – han var «Gutten til Gud», og det var Gud selv som hadde gitt ham oppdraget.  Enhver artikkel, tale og sang var inspirert og innpodet av den Hellige Ånd, og derfor står de i en klasse for seg i all evighet.

 

AAGE SAMUELSEN I TROMSØ

Fredag, 18.november 2022
AAGE SAMUELSEN I TROMSØ – MAI 1963
 
Klippet fra Maran Ata bladet nr. 7-1963
Avskrift fra Lofotposten
 
Fra Troms Torg 1963Den berømte Aage Samuelsen avla sitt første besøk i Tromsø, og talte på Stortorget der en stor tilhørerskare var samlet.
I det nydelige vårværet ble det en hyggestund for dem alle – uansett religiøs innstilling.  For Samuelsen viste seg fra sin mest sjarmerende side.  Både som gitarspiller og som folketaler går han utenpå de aller fleste.  Det hele var så lyst, lett og trivelig.  Så kjemisk renset for problemer, helbredelsesmysterier og dommedagsforkynnelse som man vel kunne ønske.
 
Man skal være glad, sa Samuelsen, og det var han.  Replikkene fikk rett som det var latteren til å runge over Torget.  Han gjorde særlig lykke ved formuleringen:
«Evang sa til meg at det er forbudt å ta syke i kur.  Men jeg svarte ham at det er det ingen som tenker på.  På mine møter blir folk helbredet så fort at det ikke blir tid til noen kur.»
Eller
«Hva bryr jeg meg om Evang og Stortinget?  La dem pusle med sitt.»
 
Samuelsens utfall mot pressen og journalistene krydret hans eminent fremførte foredrag.  Han taler lett, klart og flytende og etterlater aldri noen tilhører i tvil om hva han mener.  Han gestikulerer og vandrer frem og tilbake på podiet.  Han er i det hele tatt en audiovisuell opplevelse, og burde under andre omstendigheter kunne bli en styrkelse for hvilket som helst politisk partis valgkamp.
Dette var en fransk visitt.  Representantene for Maran Ata dro videre samme kveld og hadde møte i Trondheim neste dag.  Amerikansk forkynnelse går med amerikansk fart.  Maken til oppbyggelse har Tromsøværingene aldri sett.  Men så hadde de heller ikke sett Aage Samuelsen før.

 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme