Vitnesbyrd

BUDSKAP I TUNGER OG TYDNING - PROFETISK TALE

Maran-Ata-bladet-juni-1960Lørdag, 22. april 2017

Klippet fra Maran Ata bladet juni 1960

Dette kom frem på et møte i Festiviteten i Skien senhøstes 1959:

BUDSKAP I TUNGER OG TYDNING:

«Ja, jeg har plantet mitt ord i ditt hjerte, du som enda ikke er frelst, jeg har gitt deg ordet mitt, og det skal virke slik at en dag vil du komme til sannhets erkjennelse og bli frelst.  For jeg ønsker ikke at du skal gå fortapt, men jeg vil at du skal komme til sannhets erkjennelse og bli frelst.  Jeg har sett deg, du lengtende sjel, som har bedt innfor mitt åsyn i enerom, som enda ikke har tatt i mot meg.

Du er redd for å bekjenne for menneskene at du har bedt til meg, men jeg har sett deg der du har lagt på ditt leie, og du har sagt i ditt hjerte: «Jeg ønsker å gi mitt liv til deg».  Dagene heretter er ikke så mange.  Derfor, når du hører min røst, da lukk deg ikke til, men åpne ditt hjerte for meg.  Bekjenn det fritt for folkene, og jeg skal bekjenne deg innfor Faderens engler.

Det er forferdelige ulykker som forestår i verden i dag, og millioner av mennesker skal gå inn i det evige mørke.  Og dersom du ikke omvender deg da vil du bli en av dem.  Mange ting skal ryste verden og det skal skake menneskene opp i den nærmeste fremtid. Og folkene skal engste seg når hav og brenninger bruser.  Og de skal se ulykkene som velter over jorden.  Men du, om du tar i mot meg, så skal ikke ditt hjerte engste seg, men du skal ha en fred som floden.  Ditt øye skal ikke være vendt mot denne verden, men imot den kommende verden, og derfor vil ditt hjerte og din sjel ha ro.»

En takk til Aage

Mitt navn er Hans Tomter, jeg har sjøl spilt inn en cd med flere av Aages sanger.

Tenkte jeg ville fortelle om noe jeg var ute på lørdag 24.januar. Det var dagen etter Aages 100 årsdag, og i den forbindelse var jeg innbudt til en minnekonsert på Filadelfia Biri hvor det skulle spilles og synges fra Aages rikholdige repertoar. Jeg var selv med og sang to sanger. Det var en veldig positiv og oppmuntrende kveld, hvor det også ble fortalt litt fra Aages liv og virke. Det var en veldig positiv og sannferdig fremstilling av Aage synes jeg, og i tråd med det som dere her på Faktuell arena har fortalt.

Det var også til stede en broder som sjøl hadde vært med på mange av Aages møter fra 1950-tallet og utover.  Han vitnet først over ordet fra Hebreerbrevet 13,17 og så fortalte han litt fra disse møtene og om Aage som person. Han beskrev Aage som usedvanlig ydmyk og en som aldri gikk på akkord med Guds ord og sin overbevisning (dette er også mitt personlige inntrykk av Aage, sjøl om jeg aldri har møtt ham personlig).

Kvelden var delt i to avdelinger med en pause midt i hvor vi spiste sammen, hygget oss og samtalte om Guds ord osv. På slutten av møte var det forbønn og profetisk hilsning og oppmuntring om fortsatt å holde fast på Guds ord og gå på den rette veien. Aage sa akkurat det samme, og mer enn noen gang er dette viktig i vår tid. Jeg vil få rette en stor takk til Filadelfia Biri som fikk i stand denne sangkvelden som var til inspirasjon og velsignelse for alle tilstedeværende! Også vil jeg få sitere noe som ledende eldste der sa i forbindelse med arrangementet: "Dette gjør vi i takknemlighet for alt det som Aage gav oss, i ord og toner." (vedkommende traff sjøl Aage personlig på Lillehammer i 1970). Jeg vil til slutt få nevne noe som jeg sa på møte der, når det gjelder Aages sanger, er det ingen feil på dem. De er perfekt oppbygget, harmonisk sett (dette er sagt av en musikk-professor).

Så at hans sanger er inspirert av Gud, er det ingen som helst tvil om.  

Løst fra alkohol og tobakk

Redaksjonen i Faktuell ARENA har mottatt en e-post fra Gunnar Strand (82 år), en mann som i sin tid gikk på møtene til broder Aage. Han ønsker å sette inn et lite vitnesbyrd om hva han har opplevd der:

”Jeg stod i kø 2 timer for og komme inn på møte. Køen var lang så jeg ble litt urolig. Kanskje jeg ikke kom inn, men jeg stod der til dørene gikk opp. Jeg var da litt ruset for jeg var bundet av det pluss masse røkning. Jeg glemmer det aldri. Nu er jeg 82 år, men i det møtet ble jeg løst fra alkohol og tobakk. Jeg gikk ut av det møte som en ny skapning og det holder i dag. Jeg var også i begravelsen til Åge og det var Kåre Kristiansen som forrettet og han hadde vært min søndagskolelærer på Nesodden. Sitter igjen med bare gode minner om Åge. Åge sa også en gang til meg: Bare vent til jeg er død så vil alle synge sangene mine OG DET ER SANT: Jeg var glad i Åge og jeg glemmer han aldri.”

Gunnar Strand

Helbredet fra migrene

Jeg hadde lyst til å skrive for å fortelle forskjellige ting som Herren har gjort. Helsen min blir bedre og bedre. Det er helt fantastisk alt sammen. Jeg pleide å ha 2-3 migreneanfall i uken! Som regel fikk migrenetablettene det vekk da, men ikke bra med tabletter i det hele tatt! Absolutt ikke. Så kom det siste ordentlige migreneanfallet den 8. desember 2011! Dere ba så for meg. Herlig.

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme

Tre siste fra SMA-Norge.no