Vitnesbyrd

EN FENGSELSBETJENTS BREV TIL BRODER AAGE

Mandag, 30. mai 2022 
 
«Brev fra leserne»
Klippet fra Vekkeropet nov/des 1980bilde av brev
 
Kjære Aage!
 
Først og fremst må jeg takke for bladene du sendte meg.  De er blitt lest med stor glede og interesse.
 
Satt forleden kveld og hørte på «Dampradioen», hvor du var med, og hvor du også ble intervjuet.  Du verden hvor jeg er enig med deg i dine synspunkter.  Skulle ønske du kunne få så mange med deg at byråkratiet ettertrykkelig gikk opp i limingen, og at de herskesyke politikere ble nødt til å ta deg alvorlig en gang.
Selv er jeg ikke et øyeblikk i tvil om at du ville få en anselig andel av samtlige norske radiolyttere med deg om du bare fikk slippe til i eteren, men det er vel kanskje nettopp det de er redde for?
 
Jeg tror nemlig ikke den såkalte statskirken tåler særlig mye konkurranse før den begynner å rakne i sømmene.  Unnskyld at jeg sier det, men jeg har dessverre en god del «hengehoder» i min familie, av dem du vet med det fromme nedslåtte blikket, og med «misjonsrull» i nakken.  Så ofte jeg har anledning til det begynner jeg å diskutere med disse menneskene, og hver gang passer jeg selvfølgelig på å trekke frem noe av det positive som du har gjort.  Det er klart at dette åpner for det berømte «vannet på mølla».  Og det er jo ikke måte på alle de motargumentene som kommer frem.  Men jeg lar dem bare holde på en stund, og avslutter det hele med spørsmål om for eksempel hvor mange mennesker sogneprest «ditt» og kapellan «datt» har fisket opp fra rennesteinen og greid å få tilbake til et meningsfylt liv?  «Nei, det er nok så, men …». 
Jeg vet jo av erfaring at det er ganske nytteløst å diskutere med slike mennesker, men jeg kan likevel ikke la det være.
 
Måtte Gud hjelpe deg i alle dine planer og alle dine gjerninger.  Tenk om vi mennesker kunne lære å sette pris på hverandre, og forstå hverandre slik som du så ofte gir uttrykk for.  Men da måtte det antakelig ha vært flere som het Aage?  For det er for meg ensbetydende med ærlighet, forståelse og godhet overfor medmennesker som er i nød, og som trenger hjelp og støtte i en ellers så grå og trist tilværelse. 
 
Vel, dette var kanskje fattige ord, men de er i alle fall ment å være en liten oppmuntrende hilsen fra min side, selv om jeg vet at du får din virkelige store oppmuntring fra ham som ser alt og vet alt, og som har funnet en stor og trofast tjener i deg.  Han vil aldri svikte den som tjener ham, og la oss prise ham for det.
 
Med mange hilser fra din venn
K. Aa.

 

JESUS, DEN GODE HYRDE

Mandag, 31. januar 2022 

ottar turnhallen«Jeg er den gode hyrde: Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene». Joh. 10, 11. 

Av OTTAR RØYRBOTTEN 

Klippet fra Vekkeropet nr. 1 – 1985 

En dag jeg satt hjemme for meg selv, kom det til meg gamle minner fra barndomsårene.  Jeg vokste opp på et småbruk på Vestlandet hvor vi hadde sauer.  Jeg husker far og mor pekte ut en bestemt sau og satte bjelle på den.

Når de var ute på beite fulgte de andre lyden av bjellen til Bjellesauen.  På den måten kunne vi holde flokken samlet.  Når vi skulle se til sauene, lette vi først etter Bjellesauen.  Fant vi den, så vi etter at alle de andre var i nærheten. 

Det hendte rett som det var at en eller annen forvillet seg bort fra Bjellesauen. Så måtte vi ut og lete etter den.  Da var det bare en ting å gjøre; det var å kalle på den ved navn.  Fårene hører alltid husbondens røst.  Vi fant den ofte på de mest utenkelige steder.  Kanskje satt den fast oppe i en berghylle på en fjellside (skorfeste).  Det hendte til og med at vi måtte gå i tau for å få tak i dem.  Andre ganger hadde de forvillet seg inn i naboens saueflokk. 

Slik er det også i Guds fåreflokk.  Gud peker ut den han vil til å være «bjellesau».  For tiden heter den «Aage».  Det er ikke for at «bjellesauen» er mere verdt for husbonden at den får bjelle, men for at flokken skal holde seg samlet.  Fårene hører da bjellesauenes bjelleklang.  Som gjeter hadde vi den oppgave å lede bjellesauen dit det var gode beiter.  Når husbonden (Gud) ser til fåreflokken sin i dag, møter han et sørgelig syn.  Han fant først bjellesauen (Aage), men mange av de som skulle være rundt ham har forvillet seg bort.  Dessuten har også noen av naboens (Satan) flokk sneket seg inn i Guds flokk.  Han henger mange vakre bjeller på sine han også. 

Så sier Gud til sin Sønn (den gode hyrde): «Du må lete frem de av mine får som har forvillet seg bort.»  De er på de mest utenkelige steder.  Noen i naboens flokk, andre sitter i skorfeste og kommer hverken frem eller tilbake, opp eller ned.Den gode hyrde

Jeg husker at da vi fant sauer i skorfeste var det helt svart rundt dem.  De hadde spist opp alt som var på den berghyllen de var.  Utmagrede og sultne var de, men lykkelige da vi som gjetere kom dem til unnsetning.  Bjellesauen og de andre gikk kanskje nedenunder i fineste beite.

Kanskje du er ett av de får som har forvillet deg inn i Satans flokk, og er ved hans fine bjelleklang, som ligner Guds klang, havnet i skorfeste.  Du har spist opp alt som var av mat på den berghyllen du sitter, alt er svart rundt deg.  Du roper fortvilet på de du ser nedenunder i fineste beite, og tror dine medfår kan hjelpe deg.  Du ser ned på de andre og roper fortvilet: «Bææ ææ».  Dine kollegaer hører deg nok der de går i sitt fine beite, men hva kan de gjøre?  Selv bjellesauen kan ikke si noe annet enn «bææ  ææ».  Om han prøver å hjelpe deg kan han gå i skorfeste selv.

Mens du sitter der i din fortvilelse, skal du vite at den Gode Hyrde (Jesus) er over deg, ser deg hele tiden, kaller deg ved navn, men du hører ham ikke, for du er opptatt av å se ned på de andre der du sitter på berghyllen, men se opp til ham som sa: «HERRENS HÅND ER IKKE FOR KORT TIL Å FRELSE».  Es. 59, 1.  Uansett hvor svart det er rundt deg, og hvor utmagret, syk og elendig du er, er den Gode Hyrde mektig til å utfri deg i Jesu navn.  AMEN. 

For ikke lenge siden var jeg en av dem jeg her nevner.  Det var svart rundt meg, i min fortvilelse tok jeg telefonen og ringte rundt til mine brødre og søstre i fåreflokken.  Tenkte at en eller annen har en god replikk å komme med som kan løse meg.  Den kvelden var det ingen som tok telefonen.  Ikke engang Aage.  Da det ikke svarte hos Aage var det en røst over meg som sa: «Hva med en god replikk fra meg, da?»  Det er sant!  Jeg begynte å le og skjønte at det var Jesus som kom på støvet.  Takk at du atter gjorde fortvilelsens natt om til dag.  Takk Jesus, AMEN! 

Broderhilsen Ottar 

 

BUDSKAP I TUNGER OG TYDNING - PROFETISK TALE

Maran-Ata-bladet-juni-1960Lørdag, 22. april 2017

Klippet fra Maran Ata bladet juni 1960

Dette kom frem på et møte i Festiviteten i Skien senhøstes 1959:

BUDSKAP I TUNGER OG TYDNING:

«Ja, jeg har plantet mitt ord i ditt hjerte, du som enda ikke er frelst, jeg har gitt deg ordet mitt, og det skal virke slik at en dag vil du komme til sannhets erkjennelse og bli frelst.  For jeg ønsker ikke at du skal gå fortapt, men jeg vil at du skal komme til sannhets erkjennelse og bli frelst.  Jeg har sett deg, du lengtende sjel, som har bedt innfor mitt åsyn i enerom, som enda ikke har tatt i mot meg.

Du er redd for å bekjenne for menneskene at du har bedt til meg, men jeg har sett deg der du har lagt på ditt leie, og du har sagt i ditt hjerte: «Jeg ønsker å gi mitt liv til deg».  Dagene heretter er ikke så mange.  Derfor, når du hører min røst, da lukk deg ikke til, men åpne ditt hjerte for meg.  Bekjenn det fritt for folkene, og jeg skal bekjenne deg innfor Faderens engler.

Det er forferdelige ulykker som forestår i verden i dag, og millioner av mennesker skal gå inn i det evige mørke.  Og dersom du ikke omvender deg da vil du bli en av dem.  Mange ting skal ryste verden og det skal skake menneskene opp i den nærmeste fremtid. Og folkene skal engste seg når hav og brenninger bruser.  Og de skal se ulykkene som velter over jorden.  Men du, om du tar i mot meg, så skal ikke ditt hjerte engste seg, men du skal ha en fred som floden.  Ditt øye skal ikke være vendt mot denne verden, men imot den kommende verden, og derfor vil ditt hjerte og din sjel ha ro.»

En takk til Aage

Mitt navn er Hans Tomter, jeg har sjøl spilt inn en cd med flere av Aages sanger.

Tenkte jeg ville fortelle om noe jeg var ute på lørdag 24.januar. Det var dagen etter Aages 100 årsdag, og i den forbindelse var jeg innbudt til en minnekonsert på Filadelfia Biri hvor det skulle spilles og synges fra Aages rikholdige repertoar. Jeg var selv med og sang to sanger. Det var en veldig positiv og oppmuntrende kveld, hvor det også ble fortalt litt fra Aages liv og virke. Det var en veldig positiv og sannferdig fremstilling av Aage synes jeg, og i tråd med det som dere her på Faktuell arena har fortalt.

Det var også til stede en broder som sjøl hadde vært med på mange av Aages møter fra 1950-tallet og utover.  Han vitnet først over ordet fra Hebreerbrevet 13,17 og så fortalte han litt fra disse møtene og om Aage som person. Han beskrev Aage som usedvanlig ydmyk og en som aldri gikk på akkord med Guds ord og sin overbevisning (dette er også mitt personlige inntrykk av Aage, sjøl om jeg aldri har møtt ham personlig).

Kvelden var delt i to avdelinger med en pause midt i hvor vi spiste sammen, hygget oss og samtalte om Guds ord osv. På slutten av møte var det forbønn og profetisk hilsning og oppmuntring om fortsatt å holde fast på Guds ord og gå på den rette veien. Aage sa akkurat det samme, og mer enn noen gang er dette viktig i vår tid. Jeg vil få rette en stor takk til Filadelfia Biri som fikk i stand denne sangkvelden som var til inspirasjon og velsignelse for alle tilstedeværende! Også vil jeg få sitere noe som ledende eldste der sa i forbindelse med arrangementet: "Dette gjør vi i takknemlighet for alt det som Aage gav oss, i ord og toner." (vedkommende traff sjøl Aage personlig på Lillehammer i 1970). Jeg vil til slutt få nevne noe som jeg sa på møte der, når det gjelder Aages sanger, er det ingen feil på dem. De er perfekt oppbygget, harmonisk sett (dette er sagt av en musikk-professor).

Så at hans sanger er inspirert av Gud, er det ingen som helst tvil om.  

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme