Vitnesbyrd

JESUS SATTE MEG FRI

Søndag, 18. desember 2022

JESUS SATTE MEG FRI
 
Vitnesbyrd fra Per O. Pedersen
Klippet fra Vekkeropet nr. 1 – januar 1981
 
Fikk trang til å sende en hilsen i den religiøse høytid.  Når en ser hvordan mange har tatt feil av veien, og misforstått både jul og påske, må en bare sukke til Gud og takke for at han viste meg den underbare nåde og frelste en synder som meg.  At han så meg som var forlatt, og tok meg til seg som ingen andre ville gjort.
 
Den dagen da han løste meg, fikk jeg først kjenne «glade jul» i mitt hjerte.  Det ligger veldig nærliggende for kjøttet å bare seile i strømmen, for da blir du ikke lagt merke til.  Men tar en til gjenmæle mot hykleriet får en straks kjenne gufsen fra helvete komme over en.  Satan er redd for de som vil avsløre religionen og sette Kristus på livet trone.
 
Et lite barn i Betlehem vil de hylle og prise, men etter at han ble salvet av Gud i Jordan er det ikke så mange som vil følge etter, for det koster for mye av vårt eget jeg.  Men når Guds Sønn får kløve oss helt igjennom med sitt levende ord, da blir det ikke kjøtt tilbake.  Det som ingen maktet å løse meg ifra, det gjorde han.
 
Men når han rekker sin hånd ut, det være seg til frelse eller helbredelse, må du være villig til å ta imot.  Gud har ikke, og har aldri hatt det med å tvinge noe inn på noe menneske.  Da kunne han like godt skapt roboter.  Men han skapte mennesket i sitt billede.  Og de som vil kan prise ham av hele sitt hjerte.  Og det er det som er så deilig at når en blir løst og åpner sitt hjerte for ham, så treder herlighetens Konge inn i ditt liv.  Han renser ut det som har vært til hinder for han og så reparerer han ikke, men han bytter ut steinhjertet og setter inn kjødhjertet.  AMEN!
 
I lange tider nå har Satan hindret meg i å få honning fra klippen, men da jeg var villig til å bli løst, da fikk jeg kjenne kraften og det så hele helvete skaket.  Han satte meg fri.  Og hver dag får jeg kjenne at jeg ikke er glemt av ham som gav sitt liv for meg, til ham som jeg ble døpt, og til han som døpte meg i den Hellige Ånd. Det gjorde han, for han visste jeg måtte ha det.
Og når vi ikke setter vår lit til mennesker, eller denne verdens visdom, da får Herren den plass som han skal ha.  Han kan nemlig ikke dele rom med vantroen.
 
«Fra lathet og hovmod meg Herre befri,
Fra usaltet tale, fra tomt hykleri.
Fra urenhets stier, fra mismot og frykt.
Å Herre, gå med meg; da vandrer jeg trygt!»
 
Broderhilsen
Per O. Pedersen
Mo i Rana
 

 

HILSEN FRA ASMALØY

Torsdag 11. august 2022

Kirkedrene stengesEn storm av protester kom da Aage m/venner ble nektet å komme til Løken Kirke (1982), etter først å ha blitt innbudt av den gang sogneprest Ragnvald Hemstad, men menighetsrådet sa nei.  En kjær og trofast søster, Nicoline Arnevig fra Asmaløya på Hvaler (f. 1893- d. 1983), fikk med seg dette, og sendte et oppmuntrende brev til broder Aage og Vekkeropet.  Da hun skrev dette vitnesbyrdet var hun 89 år gammel, og våken og klar som få. Vi gjengir hilsenen her.  RED.

Klippet fra Vekkeropets april nr. 1982

HILSEN FRA ASMALØY

Kjære broder Aage

Sender noen utklipp fra Indre Akershus Blad hvor du kan se at Løken menighetsråd fikk ikke så lite motbør.  Jeg fikk også brev fra en familie av meg fra Hemnes i Søndre Høland, de ble så skuffet over menighetsrådet i Løken.  Det var flere som hadde planlagt en tur til Løken for å høre broder Aage.

Søndag 28.02. (1982 - red.anm.) hørte jeg i fjernsynet på universitetslektor Einar Berg, som ble intervjuet av Kari Borg Mannsåker:  Koranen – islamsk hellige bok – er nu ferdig oversatt til norsk.  Einar Berg sa at det ville bli verdensreligionen.  Bygningen står nu ferdig, og det er den første moské i Norge.  De har alt begynt sin misjon.  Jeg fryser over utviklingen!

Her sender vi ut misjonærer med det eneste Sanne Evangelium, Jesus Kristus, og han korsfestet.  Det er ingen annen som kan forvandle et menneske, hva det så er bundet av.  Og så tillater myndighetene å reise en moské for en hedensk religion!  Hvor langt på natt? 

Jeg hadde et syn i 1938 om Norges fremtid.  Jeg fikk besøk av en kjær venninne.  Da hun skulle gå hjem fikk jeg lyst til å følge henne et stykke på veien.  Det var så vakkert og stille på veien.  På hjemveien ble jeg plutselig stanset: Et hyttelandskap dukket opp rett foran meg.  Jeg undret, er dette Asmaløy?  Jo, der er hytten som ligger rett nedenfor vårt hjem, og der ligger jo Asmalsundet klart og stille.  Men hva med alle disse hyttene?  Rett ovenfor vårt hjem ligger en høy lang fjellkjede, der var det tett med hytter på begge sider av veien, og på fjelltoppen ned til sjøen lå det flere hytter.  Så kommer en mann ut på verandaen i hver hytte, de var kledd i kjole og hvitt som betyr velstand, men ulykkelige mennesker har jeg aldri sett.  Så ble det plutselig mørkt over det hele, det er ikke så mørkt den mørkeste natt som det ble.

Jeg ble stående en stund, så sa jeg til Gud: «Når skal dette skje?»  Fikk ikke noe svar da, men var helt overbevist om at Gud viste meg noe som ville skje i fremtiden. 

År etter år forsvant, men så en dag rundt 60-årene kom de første hyttene.  Bøndene bygslet bort fjell, tomter til hytter og fjell er det nok av på Asmaløy.  Jeg synes det var så koselig.  Fornøyde, snille mennesker.  De var glade for å få seg et lite hjem på landet, bort fra byens larm og mas, til den deilige friske sjøluften.

Senere fikk vi bro over Asmalsundet, og fylkesvei til Skipstadsand, asfaltert.  Så ble det landpostbud, busser fra og til Fredrikstad.  Hytteeierne kom med sine flotte biler, alt så lovende ut.  Jeg tenkte: Hvor lenge vil denne idyllen vare?  Flere hytter har skiftet eiere.  Hva sier finansministeren i dag?  «Tre magre år».

Mitt hjertes ønske og min bønn til Gud er: At det norske folk må våkne opp og se tidens alvor!  Ta imot Jesus Kristus som sin Herre og Frelser.  Bli født på ny til et levende håp, døpt i vann og ånd med tungene som tegn.  Joh. 3, 16: «For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.»  Takk og lov!

Jeg vil takke deg, broder Aage, for hva din forkynnelse har vært for meg.  Jeg glemmer aldri møtene i Salem.  Der fikk jeg oppleve det jeg hadde lengtet etter.  Herren var med og stadfestet sitt eget Ord med tegn, under og mirakler.  Din forkynnelse var så enkel, trosstyrkende og overbevisende.  Det ble så levende for meg, at det som skjedde på apostlenes tid ville også skje i dag, da Herren var med og gjorde store ting ved apostlenes hender. 

Jeg var på et pinsemøte i Oslo, det kom et budskap i tunger og tydning: «Jeg, Herren, vil gå ut på gater og inn i restauranter og ta meg ut vitner som vil være lydige mot mitt Ord den siste tid».  Dette skjer i dag.  Barratt har skrevet i en bok: «Det er ikke noe som Satan er så rasende over som helbredelse ved bønn.»  De som går ut og forkynner og praktiserer hele Guds råd til frelse, skal få oppleve de onde åndsmakter.  De er beseiret, Jesus Kristus seiret over dem på Golgata kors.  Takk og lov.  Ved hans sår ER jeg helbredet.

Jeg er nu gått inn i mitt 89. år.  Guds løfter holder.  Jeg er lykkelig som har funnet en levende Frelser som har banet veien til vår kjære Far i himmelen som har all makt i himmel og på jord.  Nu i mars måned (1982, red. anm.) er det 46 år siden jeg ble født på ny til et levende håp og en levende tro.  Døpt i vann og åndsdøpt med tungene som tegn, etter Guds eget ord.  KOM BLI MED MIN KJÆRE VENN, FØR NATTEN KOMMER DA INGEN KAN ARBEIDE.  JESUS KOMMER SNART!

Søsterhilsen

Nicoline Arnevig

EN FENGSELSBETJENTS BREV TIL BRODER AAGE

Mandag, 30. mai 2022 
 
«Brev fra leserne»
Klippet fra Vekkeropet nov/des 1980bilde av brev
 
Kjære Aage!
 
Først og fremst må jeg takke for bladene du sendte meg.  De er blitt lest med stor glede og interesse.
 
Satt forleden kveld og hørte på «Dampradioen», hvor du var med, og hvor du også ble intervjuet.  Du verden hvor jeg er enig med deg i dine synspunkter.  Skulle ønske du kunne få så mange med deg at byråkratiet ettertrykkelig gikk opp i limingen, og at de herskesyke politikere ble nødt til å ta deg alvorlig en gang.
Selv er jeg ikke et øyeblikk i tvil om at du ville få en anselig andel av samtlige norske radiolyttere med deg om du bare fikk slippe til i eteren, men det er vel kanskje nettopp det de er redde for?
 
Jeg tror nemlig ikke den såkalte statskirken tåler særlig mye konkurranse før den begynner å rakne i sømmene.  Unnskyld at jeg sier det, men jeg har dessverre en god del «hengehoder» i min familie, av dem du vet med det fromme nedslåtte blikket, og med «misjonsrull» i nakken.  Så ofte jeg har anledning til det begynner jeg å diskutere med disse menneskene, og hver gang passer jeg selvfølgelig på å trekke frem noe av det positive som du har gjort.  Det er klart at dette åpner for det berømte «vannet på mølla».  Og det er jo ikke måte på alle de motargumentene som kommer frem.  Men jeg lar dem bare holde på en stund, og avslutter det hele med spørsmål om for eksempel hvor mange mennesker sogneprest «ditt» og kapellan «datt» har fisket opp fra rennesteinen og greid å få tilbake til et meningsfylt liv?  «Nei, det er nok så, men …». 
Jeg vet jo av erfaring at det er ganske nytteløst å diskutere med slike mennesker, men jeg kan likevel ikke la det være.
 
Måtte Gud hjelpe deg i alle dine planer og alle dine gjerninger.  Tenk om vi mennesker kunne lære å sette pris på hverandre, og forstå hverandre slik som du så ofte gir uttrykk for.  Men da måtte det antakelig ha vært flere som het Aage?  For det er for meg ensbetydende med ærlighet, forståelse og godhet overfor medmennesker som er i nød, og som trenger hjelp og støtte i en ellers så grå og trist tilværelse. 
 
Vel, dette var kanskje fattige ord, men de er i alle fall ment å være en liten oppmuntrende hilsen fra min side, selv om jeg vet at du får din virkelige store oppmuntring fra ham som ser alt og vet alt, og som har funnet en stor og trofast tjener i deg.  Han vil aldri svikte den som tjener ham, og la oss prise ham for det.
 
Med mange hilser fra din venn
K. Aa.

 

JESUS, DEN GODE HYRDE

Mandag, 31. januar 2022 

ottar turnhallen«Jeg er den gode hyrde: Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene». Joh. 10, 11. 

Av OTTAR RØYRBOTTEN 

Klippet fra Vekkeropet nr. 1 – 1985 

En dag jeg satt hjemme for meg selv, kom det til meg gamle minner fra barndomsårene.  Jeg vokste opp på et småbruk på Vestlandet hvor vi hadde sauer.  Jeg husker far og mor pekte ut en bestemt sau og satte bjelle på den.

Når de var ute på beite fulgte de andre lyden av bjellen til Bjellesauen.  På den måten kunne vi holde flokken samlet.  Når vi skulle se til sauene, lette vi først etter Bjellesauen.  Fant vi den, så vi etter at alle de andre var i nærheten. 

Det hendte rett som det var at en eller annen forvillet seg bort fra Bjellesauen. Så måtte vi ut og lete etter den.  Da var det bare en ting å gjøre; det var å kalle på den ved navn.  Fårene hører alltid husbondens røst.  Vi fant den ofte på de mest utenkelige steder.  Kanskje satt den fast oppe i en berghylle på en fjellside (skorfeste).  Det hendte til og med at vi måtte gå i tau for å få tak i dem.  Andre ganger hadde de forvillet seg inn i naboens saueflokk. 

Slik er det også i Guds fåreflokk.  Gud peker ut den han vil til å være «bjellesau».  For tiden heter den «Aage».  Det er ikke for at «bjellesauen» er mere verdt for husbonden at den får bjelle, men for at flokken skal holde seg samlet.  Fårene hører da bjellesauenes bjelleklang.  Som gjeter hadde vi den oppgave å lede bjellesauen dit det var gode beiter.  Når husbonden (Gud) ser til fåreflokken sin i dag, møter han et sørgelig syn.  Han fant først bjellesauen (Aage), men mange av de som skulle være rundt ham har forvillet seg bort.  Dessuten har også noen av naboens (Satan) flokk sneket seg inn i Guds flokk.  Han henger mange vakre bjeller på sine han også. 

Så sier Gud til sin Sønn (den gode hyrde): «Du må lete frem de av mine får som har forvillet seg bort.»  De er på de mest utenkelige steder.  Noen i naboens flokk, andre sitter i skorfeste og kommer hverken frem eller tilbake, opp eller ned.Den gode hyrde

Jeg husker at da vi fant sauer i skorfeste var det helt svart rundt dem.  De hadde spist opp alt som var på den berghyllen de var.  Utmagrede og sultne var de, men lykkelige da vi som gjetere kom dem til unnsetning.  Bjellesauen og de andre gikk kanskje nedenunder i fineste beite.

Kanskje du er ett av de får som har forvillet deg inn i Satans flokk, og er ved hans fine bjelleklang, som ligner Guds klang, havnet i skorfeste.  Du har spist opp alt som var av mat på den berghyllen du sitter, alt er svart rundt deg.  Du roper fortvilet på de du ser nedenunder i fineste beite, og tror dine medfår kan hjelpe deg.  Du ser ned på de andre og roper fortvilet: «Bææ ææ».  Dine kollegaer hører deg nok der de går i sitt fine beite, men hva kan de gjøre?  Selv bjellesauen kan ikke si noe annet enn «bææ  ææ».  Om han prøver å hjelpe deg kan han gå i skorfeste selv.

Mens du sitter der i din fortvilelse, skal du vite at den Gode Hyrde (Jesus) er over deg, ser deg hele tiden, kaller deg ved navn, men du hører ham ikke, for du er opptatt av å se ned på de andre der du sitter på berghyllen, men se opp til ham som sa: «HERRENS HÅND ER IKKE FOR KORT TIL Å FRELSE».  Es. 59, 1.  Uansett hvor svart det er rundt deg, og hvor utmagret, syk og elendig du er, er den Gode Hyrde mektig til å utfri deg i Jesu navn.  AMEN. 

For ikke lenge siden var jeg en av dem jeg her nevner.  Det var svart rundt meg, i min fortvilelse tok jeg telefonen og ringte rundt til mine brødre og søstre i fåreflokken.  Tenkte at en eller annen har en god replikk å komme med som kan løse meg.  Den kvelden var det ingen som tok telefonen.  Ikke engang Aage.  Da det ikke svarte hos Aage var det en røst over meg som sa: «Hva med en god replikk fra meg, da?»  Det er sant!  Jeg begynte å le og skjønte at det var Jesus som kom på støvet.  Takk at du atter gjorde fortvilelsens natt om til dag.  Takk Jesus, AMEN! 

Broderhilsen Ottar 

 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme