Lydopptak

Møteopptak fra 1984 - 1985

Møte i Turnhallen, Oslo, 18. mars 1984

 

Stå opp og la dig døpe!  Del 1

 

Stå opp og la dig døpe!  Del 2

Stå opp og la dig døpe!  Del 3

 

Møte fra Turnhallen, Oslo, 1. april 1984

La mitt folk fare!  Del 1

La mitt folk fare!  Del 2

La mitt folk fare!  Del


Møte fra Turnhallen, Oslo, 13. mai 1984

Vekkelse - etter Guds vilje.  Del 1

Vekkelse - etter Guds vilje.  Del 2

 

Vekkelse - etter Guds vilje.  Del 3

 

Møteopptak fra Turnhallen, Oslo 31. mars 1985

Du leder meg på rettferds sti. Del 1

Du leder meg på rettferds sti. Del 2

 
Møteopptak fra Hotel Dalen, Påskeaften 6. april 1985
 
Påskeaften på Hotel Dalen.  Del 1  
 
Påskeaften på Hotel Dalen.  Del 2
 
 
Møteopptak, Turnhallen, Oslo 6. oktober 1985
 
Turnhallen Oslo.  Del 1
 
Turnhallen Oslo.  Del 2
 
Turnhallen Oslo.  Del 3
Turnhallen Oslo.  Del 4
 
 
Møte i Turnhallen, Oslo 1. desember 1985
Hvem trodde det budskap ...?  Del 1
 
Hvem trodde det budskap ...?  Del 2
 
 

 

Andre opptak

 

Her kan du høre ulike opptak som ikke direkte sorterer under møter, sanger eller radioprogram. Noen av opptakene er av eldre årgang og dessverre er lydkvaliteten deretter. 

bibeltime

Aage Samuelsen m/venner, opptak fra en bibeltime på slutten av 1970-tallet engang.

Bibeltime m/sang og musikk - del 1

Bibeltime m/sang og musikk - del 2

 

Fra en messeopptreden på Nadderud hvor broder Aage m/venner opptrådte august 1983:

Messeopptreden på Nadderud i Bærum - del 1 

Messeopptreden på Nadderud i Bærum - del 2

 

 

 

 

 

 

Radioprogram - Alt er nytt

På disse sidene finner du alle radioprogrammene kalt "ALT ER NYTT" som ble sendt i OFK radio og Radio Grenland i årene 1982/83 og 1987.

RADIOPROGRAMMET - "ALT ER NYTT":

 

Radioprogram nr. 1 - 1982

 

Radioprogram nr. 2 - 1982

Radioprogram nr. 3 - 1982

Radioprogram nr. 4 - 1982

Radioprogram nr. 5 - 1982

Radioprogram nr. 6 - 1982

 


Radioprogram nr. 7 - 1982

Radioprogram nr. 8 - 1982

Radioprogram nr. 9 - 1982

Radioprogram nr. 10 - 1982

Radioprogram nr. 11 - 1982

Radioprogram nr. 12 - 1982

 


Radioprogram nr. 13 - 1982

Radioprogram nr. 14 - 1982

Radioprogram nr. 15 - 1982

Radioprogram nr. 16 - 1982

Radioprogram nr. 17 - 1982

Radioprogram nr. 18 - 1982


Radioprogram nr. 19 - 1982

Radioprogram nr. 20 - 1982

Radioprogram nr. 21 - 1982

Radioprogram nr. 22 - 1982

Radioprogram nr. 23 - 1982 

Radioprogram nr. 24 - 1982


Radioprogram nr. 25 - 1982

Radioprogram nr. 26 - 1982

Radioprogram nr. 27 - 1982

 

Radioprogram nr. 28 - 1982

Radioprogram nr. 29 - 1982

Radioprogram nr. 30 - 1982


Radioprogram nr. 31 - 1982

Radioprogram nr. 32 - 1983

Radioprogram nr. 33 - 1983

Radioprogram nr. 34 - 1983

Radioprogram nr. 35 - 1983

Radioprogram nr. 36 - 1983


Radioprogram nr. 2 - 1987

Radioprogram nr. 3 - 1987

Radioprogram nr. 40 - 1987

Radioprogram nr. 41 - 1987

Radioprogram nr .42 - 1987

 

 

 

 

 

Jubileumskassett nr. 1 - 3

Sanger fra møter og andre gamle innspillinger m/Aage Samuelsen og "Maran-Ata-musikken"

På midten av 1980-tallet var det stor forespørsel etter flere av de gamle sangene fra Maran Atas møteopptak på 1960-60-70-tallet og fra singel- og LP-platene som ble utgitt av Aage Samuelsen i samme tidsepoke. Et knippe utvalgte sanger ble derved satt sammen og gitt ut igjen gjennom de kjente "Jubileumskassettene".

Jubileumskassett 1 - 1954 - 1957
Jubileumskassett 2 - 1958 - 1965
Jubileumskassett 3 - 1966 - 1976

JUBILEUMSKASSETT 1 - 1954-1957

Sangene du kan høre på filene nedenfor er:

DEL 1
Om Jesus og hans nåde jeg synger aller helst
Jesus har sagt at han kommer snart
Ilden brenner like herlig nu som før
Et herlig liv jeg eier
O, Jesus du som fyller alt i alle

DEL 2
Jeg vil nu synge en sang om Jesus
Jeg sunket var ned i det dype dynd
Se, det veller frem en flod
Som Den hellige Ånden var på pinsefestens dag
Jeg har det skriftlig
Jeg vandrer med Jesus 1)

DEL 3
Det er så få som stoler på Jesus
Løft din sjel i lovsang til Jesus
Hvor i verden du går
I Davids hus er åpnet en kilde klar og ren
Jeg synger glad om vennen Jesus
Se, det er veien Jesus bød meg vandre

Tekst og melodi av Aage Samuelsen
1) Red Harper

Jubileumskassett nr. 1.  Del 1

Jubileumskassett nr. 1.  Del 2

Jubileumskassett nr. 1.  Del 3

 

JUBILEUMSKASSETT 2 - 1958-1965

Sangene du kan høre på filene nedenfor er:

DEL 1
O, store Gud 1)
Jesus bryter hver en lenke 2)
Å hvor jeg er glad 2)
Den Hellige og Ild 2)
Glory, glory, glory 2)
Jesus har seiret
Når vi skal møte Jesus

DEL 2
Men vi har Jesus
Hvilken venn vi har i Jesus 3)
Jeg takker Gud
Derfor jeg elsker Jesus Krist


DEL 3
Halleluja, halleluja Jesus er min venn
Da Jesus fra Nasaret vandret på jord
Skriftenes Jesus
Det strømmer fra Frelserens hjerte

Tekst og melodi av Aage Samuelsen
1) Carl Gustaf Boberg, til norsk ved Aage Samuelsen
2) Trad. Amerikanske kor
3) Joseph M. Scriven

Jubileumskassett nr. 2.  Del 1

Jubileumskassett nr. 2.  Del 2

Jubileumskassett nr. 2.  Del 3

 

JUBILEUMSKASSETT 3 - 1966-1976

Sangene du hører på filene nedenfor er:

DEL 1
Ingen er så full av nåde
Bortenfor vår sol og måne
Snart en morgen bryter frem
I en stille stund med Gud
I går, i dag til evig tid
Bryt i jubel ut
Det finns intet her i verden

DEL 2
Han står i sitt vindu i dag
Ordet om korset
I min Faders hus1)
Det er ingen som Jesus i verden
Du kan velge hva du vil
Jeg er Herrens glade gutt og trubadur

DEL 3
Alt er mulig
Vårt Jerusalem
Se han rekker ut sin hånd
Til harpespill med palmegren i hånden
Du kan frelse få i Jesus
Grip den naglede hånden
Oppe i Himmelen1)

Tekst og melodi av Aage Samuelsen
1) Trad. Amerikanske kor

Jubileumskassett nr. 3.  Del 1

Jubileumskassett nr. 3.  Del 2

Jubileumskassett nr. 3.  Del 3

 

 

 

Møteopptak fra 1970 - 1979

 

Møte fra Turnhallen i Oslo 1978, "Dette er det!" - Del 1

Møte fra Turnhallen i Oslo 1978, "Dette er det!" - Del 2

Møte fra Turnhallen i Oslo 1978, "Dette er det!" - Del 3

En sådan yppersteprest måtte vi ha. Del 1

En sådan yppersteprest måtte vi ha. Del 2

Møte tatt opp i Turnhallen 2. juledag 1979

"Se, jeg forkynner eder en stor glede."  Del 1 

"Se, jeg forkynner eder en stor glede."  Del 2 

"Se, jeg forkynner eder en stor glede."  Del 3 

"Se, jeg forkynner eder en stor glede."  Del 4

 

Møte i Skienshallen 1979: "Bli fyllt av ånden" - Del 1

Møte i Skienshallen 1979: "Bli fyllt av ånden" - Del 2

 

Møtet er tatt opp i Turnhallen, 19. november 1979

Derfor!  Del 1

Derfor!  Del 2

Derfor!  Del 3

 

Møte tatt opp i Skienshallen,1979

"I skal få kraft!"  Del 1 

"I skal få kraft!"  Del 2 

"I skal få kraft!"  Del 3 

"I skal få kraft!"  Del 4

 

Møtet nedenfor er tatt opp september 1979, i Turnhallen

"Jeg elendige menneske". Del 1 

"Jeg elendige menneske". Del 2 

"Jeg elendige menneske". Del 3 

 

Møtet er tatt opp på Notodden i 1979

"Se, jeg gjør alle ting nye."  Del 1

 

"Se, jeg gjør alle ting nye."  Del 2

"Se, jeg gjør alle ting nye."  Del 3

"Se, jeg gjør alle ting nye."  Del 4

 

Møte i Sarpsborg - 1979

"Se der, Guds Lam."   Del 1

"Se der, Guds Lam."   Del 2

"Se der, Guds Lam."  Del 3

"Se der, Guds Lam."  Del 4

 

Møte fra Turnhallen i Oslo i 14. april 1979.

Den religiøse demon.  Del 1

Den religiøse demon.  Del 2

Den religiøse demon.  Del 3

Den religiøse demon.  Del 4

 

 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme

Tre siste fra SMA-Norge.no