Sanger

O, Jesus du som fyller alt i alle

Denne vakre sangen skrev Aage Samuelsen allerede i 1947.  Da hadde han vært frelst i bare tre år.  I 1983 satte organist  og musiker Egil Hovland noter til den, og i et forord han skrev i noteheftet hvor denne sangen befinner seg, uttaler han bl.a.:

"Gjennom sin sang og forkynnelse har Broder Aage nådd fram til en stor del av det norske folk med evangeliet, med et budskap som er enkelt og forståelig, og som har blitt til velsignelse og glede for mange."

Sangen finnes på kassetten "HERRENS STRIDSMANN". 

Sarons Rose

Denne vakre sangen skrevet av
og komponert av Aage Samuelsen
ble først utgitt på EP-plate i nov.
1962. Senere har den blitt utgitt
på sangkassetten: "Den tiden
glemmer jeg aldri"
, som er å få
kjøpt her på våre nettsider.

SARONS ROSE

Sarons rose, o, hvor du er fager.
Ren og hvit blant tornene du står.
Som en lilje skjønn i vårens dager.
Ja, i glans du andre overgår.

Se, det var mannen Jesus

huset i halleluj 4976f30465c81

Lørdag, 25. juli 2015

Tekst og melodi: Aage Samuelsen

Denne sangen ble spilt inn på en LP-plate og kassett som heter "HUSET I HALLELUJAGATEN", i hjemmet til Aage og Synnøve (Løvenskiolds gt. 25, i Skien) sommeren 1981.

  

SE, DET VAR MANNEN JESUS .... 

 

  

Ved dagens gry

Tekst og melodi av Aage Samuelsen.  Sangen skrev han i 1957.

VED DAGENS GRY

Ved dagens gry Maria Magdalena sorgfull gikk
til graven for å se sin Frelser kjær.
Men der, i morgensolens stråler hun oppleve fikk,
at han oppstandelsen og livet er.

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme

Tre siste fra SMA-Norge.no