Taler

Nye møteopptak på video

Det er nå lagt ut "nye" video-opptak fra Vekkeropet Maran Atas møter i Oslo 1987. Bli med et på møte i Turnhallen 25. oktober (del 1 og 2). Se også ekte vekkelsesmøter fra Hotel Dalen.

Video fra dåpsmøte i Bislet Bad i Oslo 25. oktober 1987:

Klipp fra møte på YOUTUBE

 
Nå har vi - ved god hjelp - fått lagt ut et lite klipp fra en tale broder Aage holdt i Turnhallen i Oslo på Youtube. Klikk på filmen under og gled deg, det er mat for sjelen:

Tankens tro er ikke troens tanke

TALE AV AAGE SAMUELSEN

Fra et møte i Festiviteten i Skien 17. oktober 1965

Esekiel 9,4.

Vi leser her om en som gikk rundt og stemplet, og stempelet satte han i deres panne. Det har noe med sinnet å gjøre. Det står i Rom. 12,2: "... bli forvandlet ved fornyelsen av eders sinn ...". Forvandlingen av sinnet. Hvordan skal det skje? Jo, de som har Satans stempel, det falne menneskes stempel, - det er 6 6 6, ufullkommenhetens tall. Det betyr tanke. Det falne menneske tenker. Og vet du hvorfor det tenker? Jo, fordi det ikke tror.

Men det fullkomne menneske har fått forvandlet sinnet fra å tenke til å tro! Så det er et hakk høyere, - nemlig 7 7 7, som betyr fullkommenhet. Det som i Guds rike er fullkomment er troen. Det er troen som drar frelsen til seg. Det er troen som drar løftene til seg etter hvert som du trenger det. I et kjøkken er det mange kar, noen til ære og noen til vanære. Vi har f.eks. en bøtte, den har vi som regel ikke edle saker i, men du må ha den likevel. Den bruker du når du skal vaske gulv e.l. Men så finnes der andre kar som er til ære, slike som du har edle saker i. Troen tar ut bare de edle saker, og de finnes i Guds rike. Den drar aldri noe fra vantroen. Den drar bare det som hører Guds rike til. Den tenker seg ikke inn i Guds rike, den tror seg inn i Guds rike.

Dersom du tror skal du se Guds herlighet

TALE AV AAGE SAMUELSEN

TURNHALLEN
18. september 1983


DERSOM DU TROR SÅ SKAL DU FÅ SE GUDS HERLIGHET

 


Disse ord: "Alt er mulig for den som tror!" og "hva som helst I ber om i mitt navn, det skal I få!" - er to fine linjer. Det var denne troen Nehemias brukte. Troen på Herrens sak - å bygge opp igjen det som var revet ned.

I den kampen Nehemias hadde - mot Tobias - fienden han hadde på utsiden som før hadde vært den dominerende i det gamle nedrevne templet og som hadde tillatt kremmere å komme inn med alle slags kremmervarer, så var det blitt en blanding. De hadde ektet hverandre - hedninger og israelitter - og det ble blandingsbarn. Dette skar Nehemias i hjertet, så han ba til Gud om at han måtte hjelpe ham å bygge opp igjen det som var revet ned.

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme