Taler

JESU SEIER OVER DØDENS DEMON

Påskeaften, 3. april 2021

Det er fullbraktVi publiserer her en opplysende og alvorlig tale av Aage Samuelsen, som stod å lese i et Maran-Ata blad fra 1965.  Red.

JESU SEIER OVER DØDENS DEMON

TALE AV AAGE SAMUELSEN

Vi leser fra Hebr. 2, 9: «Men den som var gjort lite ringere enn englene, Jesus, ham ser vi, fordi han led døden, kronet med herlighet og ære, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle». 

Dette ene ordet «døden» er hatet av alle mennesker, og det enten det gjelder den åndelige eller legemlige død.

Det står at døden er vår siste fiende, så døden kommer aldri som en venn.  Men det er en ting som de fleste mennesker i dag ikke har kjennskap til når det gjelder døden; det er at døden er den øverste general til Satan.  Døden er den verste og mest hensynsløse general i Satans hær.  Det er en demon som har en fryktelig og utøvende makt, og når han gjør sitt innhugg, enten i individet eller i nasjoner, så sparer han ingen.  Han trekker seg ikke tilbake på grunn av protester.

Du kan protestere så mye du vil overfor døden, du kan jamre deg, og forsøke på alle mulige måter å unngå den, døden tar ingen hensyn til deg.  Det står i Hebr.br. 2, 14 om Jesus, at han ved sin død skulle tilintetgjøre den som hadde dødens velde, nemlig Satan.  Døden kom til alle mennesker gjennom syndefallet.  Det var spesielt tre ting:

Ø  Det var øverstbefalende – altså selve kommandanten – det var Satan

Ø  Så var det Satans engel – døden

Ø  Men før disse to, kom det to andre, og det var synd og sykdom, og med synd og sykdom kom den tredje – selve døden – og gjorde kort prosess.

Og jeg vil gjerne ta dette her med innledningsvis for at dere kan forstå hvorfor Jesus måtte komme ned til denne jord, og hvilken oppgave Jesus virkelig hadde: For at han ved døden kunne gjøre den til intet som hadde dødens velde, nemlig Satan.

Vi har så lett for å se overfladisk på kristendommen, på Bibelen, og på våre møter i det hele tatt.  Men et slikt møte som dette her er meget alvorlige møter, MEGET alvorlig!

Det har vært personer på mine møter som har vært så kalt av Gud at de har sittet og strigrått. I dag er de under torven.  Og jeg husker spesielt for ca. ett år siden.  Da satt det en dame der nede i salen, og jeg så at hun var kalt av Gud.  Men det satt en annen dame ved hennes side som nappet i henne og ristet på hodet, og så gikk de ut.  Og det var vel ikke mer enn 14 dager etterpå, mens vedkommende satt og spiste, så falt hun over ende – død. 

En annen dame som også satt der nede i salen, hun var omkring 35-40 år, jeg kjente at jeg skulle gå ned og snakke med henne, jeg sa: «Det var hyggelig å se Dem her.» «Ja, det er første gang jeg er her, Samuelsen», svarte hun.  Så sa jeg: «Da håper jeg det ikke blir den siste kvelden». 

Hun var veldig grepet av Gud, og jeg sa til henne: «Skal du ikke la denne første kvelden bli en kveld med Jesus?»  Hun ristet på hodet: «Ikke i kveld».  Bare en ganske kort tid etterpå ble hun fulgt til kirkegården.  Det ble hennes eneste, men også siste, kveld her.  Fordi døden bryr seg ikke det spor om hvem du er.  Den bryr seg ikke om rang eller stand, den bare kommer og krever.  «Kom her!»

Nye møteopptak på video

Det er nå lagt ut "nye" video-opptak fra Vekkeropet Maran Atas møter i Oslo 1987. Bli med et på møte i Turnhallen 25. oktober (del 1 og 2). Se også ekte vekkelsesmøter fra Hotel Dalen.

Video fra dåpsmøte i Bislet Bad i Oslo 25. oktober 1987:

Tankens tro er ikke troens tanke

TALE AV AAGE SAMUELSEN

Fra et møte i Festiviteten i Skien 17. oktober 1965

Esekiel 9,4.

Vi leser her om en som gikk rundt og stemplet, og stempelet satte han i deres panne. Det har noe med sinnet å gjøre. Det står i Rom. 12,2: "... bli forvandlet ved fornyelsen av eders sinn ...". Forvandlingen av sinnet. Hvordan skal det skje? Jo, de som har Satans stempel, det falne menneskes stempel, - det er 6 6 6, ufullkommenhetens tall. Det betyr tanke. Det falne menneske tenker. Og vet du hvorfor det tenker? Jo, fordi det ikke tror.

Men det fullkomne menneske har fått forvandlet sinnet fra å tenke til å tro! Så det er et hakk høyere, - nemlig 7 7 7, som betyr fullkommenhet. Det som i Guds rike er fullkomment er troen. Det er troen som drar frelsen til seg. Det er troen som drar løftene til seg etter hvert som du trenger det. I et kjøkken er det mange kar, noen til ære og noen til vanære. Vi har f.eks. en bøtte, den har vi som regel ikke edle saker i, men du må ha den likevel. Den bruker du når du skal vaske gulv e.l. Men så finnes der andre kar som er til ære, slike som du har edle saker i. Troen tar ut bare de edle saker, og de finnes i Guds rike. Den drar aldri noe fra vantroen. Den drar bare det som hører Guds rike til. Den tenker seg ikke inn i Guds rike, den tror seg inn i Guds rike.

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme