Aktuelle artikler

MENNESKENES MAKTBEGJÆR

Tirsdag, 14. desember 2021

Svært aktuell artikkel av Aage Samuelsen

Vekkeropet nr. 9 – 1984

Jesus Kristus er den sammeHISTORIEN ER FULL AV MAKTSYKE PERSONER SOM DREVET AV SATAN HAR STYRT HELE NASJONER I AVGRUNNEN. 

Det heter i Fader Vår: «DITT ER RIKET, MAKTEN OG ÆREN I ALL EVIGHET.»  Men fra syndefallet, og inntil dags dato, har menneskene bevist at deres maktbegjær gang på gang har ført verden til kanten av stupet.  Og på grunn av ideologier og maktsyke tyranner har millioner på millioner av menneskelig blitt utslettet.  Man skulle jo tro at menneskene en gang ville lære, men dessverre.  I sin streben etter makt i verden er alle hensyn skjøvet til side.  Ja, også innen de religiøse rekker utfoldes maktbegjær – uten hensyn. 

Men det de fleste ikke tar med i betraktning, i slike maktutfoldelser, er at det er djevelens hat til Guds skapninger som til alle tider skånselsløst har drevet sitt kyniske spill med menneskene.  De vil ikke erkjenne at det finnes en Gud som kaller på menneskene fra solens oppgang og til dens nedgang.  De vil ikke erkjenne at det er Satans åndehær i himmelrommet som har et eneste mål, nemlig å ødelegge hele verden.  Djevelen vet at han har tapt.  Han kan aldri komme tilbake til himmelen hvorfra han ble styrtet ned.

Vi kan se innen politikken hvordan kampen om makten tiltar mer og mer, og hvordan de skjerper sine våpen og midler for å erobre land etter land.  De fremste statsmenn i verden skjelver av frykt for det som kommer over jorderiket når hav og brenninger bruser, og hatets demon pisker opp hatet dem imellom.  Aldri før har verden vært vitne til et slikt hat som utspilles like for våre øyne. 

Tilstanden i verden i dag er lik tilstanden som var på jorden før vannflommen på Noas tid.  Det måtte gå som det gjorde den gang, hvor hele menneskeheten gikk til grunne.  Kun åtte sjeler ble reddet.  Hatet, hesligheten og umoralen var så grenseløs at skriket fra jorden nådde opp til Gud.  Slik er det også nå.  Hver dag og hver time som går viser oss at det finnes ingen redning for menneskeheten.  Det er ingen vei tilbake, syndens mål er snart fullt.  Denne verden er spart til ilden.  Universet og elementene skal komme i brann.  Artikkelen fortsetter på neste side ....

HVORDAN HAR DET VÆRT Å VÆRE PREDIKANT?

aage1Lørdag, 11. desember 2021

HVORDAN HAR DET VÆRT Å VÆRE PREDIKANT?

Fra boken: Levende kristendom – død religion

Av AAGE SAMUELSEN

Jeg har blitt spurt utallige ganger, fra mange hold: «Hvordan har det vært å være predikant?» 
Og jeg har svart: «Dersom jeg hadde visst hva jeg skulle gjennomgå før jeg ble predikant, hadde jeg aldri våget det.»

Jeg hadde ikke vært predikant så lenge før Gud begynte å vise meg i syner og åpenbaringer hva som ville møte meg i min kamp for sjelers frelse.  Jeg så forstandere og predikanter som ville fjerne meg, men når jeg møtte dem smilte de meg opp i ansiktet og sa (som de pleier å si): «Det var gildt å se deg broder Aage.»  Jeg gikk og håpet at det ikke var sant, men gang på gang skjedde nøyaktig det jeg så. 

Etter som årene gikk og Herren var med, vokste også sjalusien og motstanden.  Jeg visste også på forhånd at det ville komme til et brudd med Pinsebevegelsen på grunn av bunn falske og hatske brødres dobbeltspill.  Også det håpet jeg ikke ville skje, fordi mitt hjerte var hos Pinsebevegelsen.  Det er forferdelig å oppdage av de som går for å være åndelige veiledere, egentlig er kjødelige vill-ledere!

Innfor den levende Gud visste jeg at jeg levde et rent liv.  Jeg kunne aldri tenke meg at de som var mye eldre enn meg, og høyt oppe i toppen, kunne leve et slikt skittent liv som de gjorde, med falskhet og intrigespill hvor løgn og bedrag og mye annet som jeg ikke skal nevne her florete iblant dem.  Hvis alle medlemmene i Pinsebevegelsen hadde visst hva som skjedde bak den religiøse masken, ville aldri min utmeldelse derfra skjedd.  Men ledernes hat, misunnelse og sjalusi var så stor at den besmittet alle, og det dannet seg en isfront imot meg. 

Da jeg gikk ut av Pinsebevegelsen og startet Maran Ata økte hatet til det grenseløse.  Familie etter familie som våget å stå ved min side ble gjenstand for hån, forakt og spott, ja til og med overfall av den religiøse hopen.  Pinsevennene støtte ut sine medlemmer som våget å sympatisere med meg.  De ble mobbet, og ungdommer som ble frelst ble utsatt for sjeleterror fra de kristne.  Jeg kunne ta frem groteske tilfeller av ren og skjær forfølgelse fra de som kaller seg frelst.  Dette hatet åt seg også inn blant de verdslige, så de som våget å gå på mine møter ble overfalt og fikk kastet sten, råtne egg osv. etter seg.

I hjem etter hjem blant pinsevennene ble Bibelen lagt til side og byttet ut med sladder og baktalelse rundt kaffebordet, men på søndagene sang de: «Jeg vil elske det eldgamle kors.»  Pinseungdommen ble opplært til å hate Maran Ata, ja endog den dag i dag sitter hatet der, og det blir sendt ut advarsler mot å søke kontakt med mine møter. 

Gud har på en forunderlig måte hjulpet meg gjennom denne grusomme sjeleterror, fra dem som taler med to tunger.  Med den ene tunge priser de Jesus og med den andre forbanner de dem som ikke underlegger seg deres kjødelige og sataniske makt.  Den himmelropende synd de i årevis har begått, og som de enda ikke har bedt om tilgivelse for, langt mindre bedt meg offentlig om tilgivelse, vil møte dem igjen på dommens dag.  Artikkelen fortsetter på neste side ...

MIN TID SOM PREDIKANT

Søndag, 21. november 2021 

aage turnhallenHentet fra boken «Levende kristendom – død religion» utgitt i 1984.
AV AAGE SAMUELSEN
 
Fra den dag Gud frelste meg, tok meg til nåde og tilgav alle mine synder, løste meg og satte meg fri, tentes en ild i mitt hjerte.  Trangen til å fortelle alle mennesker om dette grep mitt hjerte mer og mer ettersom tiden gikk.  Jeg samrådde meg ikke med kjøtt eller blod, og trengte ikke til noen skriftlig anbefaling fra menigheten.  Jeg spurte heller aldri om det.  Den beste anbefaling jeg kunne ha var at hjertet brant med en hellig flamme.  Jeg fortalte vidt og bredt om hvilken vidunderlig Jesus jeg hadde fått oppleve.
 
Allerede som 15-16-åring hadde jeg vært til stede på vekkelsesmøte, og også bøyd meg for en kort tid.  Men da jeg i 1944 – med et fortvilet og håpløst hjerte – bad Gud om å frelse meg helt igjennom, kom han selv og kastet all djevelskapen ut og renset meg i sitt blod. 
 
Jeg var så fylt av trang til å fortelle om dette at jeg hadde ingen hemninger hvor jeg enn kom.  Jeg kjenner meg selv så godt at jeg tror ikke jeg hadde tort å bli frelst dersom jeg den gang hadde visst hvilke forferdelige lidelser jeg skulle gjennomgå.  Men heldigvis, Herren skjulte det for mine øyne.
 
Jeg hadde ikke vært frelst så mange ukene før jeg begynte å be for sjeler, både i privathjem, på sykehus, i fengsler og på møter.  Det var likesom en selvfølge for meg at andre skulle tro på det jeg sa, og få oppleve det samme som meg.  Aldri har tanken om at jeg skulle bli en stor predikant – som det så vakkert heter – kommet inn i mitt hjerte, det har jeg aldri vært og kommer heller aldri til å bli.  Jeg er kun et ringe vitne.  Det har heller aldri vært min legning å stile høyt, og tro om meg selv at jeg er noe.  Jeg er en mann av kjøtt og blod, med tilbøyeligheter til både det ene og det andre, og legger heller aldri skjul på at jeg ofte har hatt kamper med meg selv.  Det er bare den Hellige Ånd som kan holde meg i sjakk, derfor behøver jeg mer enn andre den Hellige Ånds kraft og veiledning i mitt liv.
 
Jeg kan vel si at jeg gikk inn i virksomheten i en naiv uskyldighetstilstand, uten å forstå hvorfor folk reagerte på mine spontane utbrudd og lovprisning.  Jeg regnet med at når jeg hadde fått oppleve så veldige ting på så kort tid, måtte andre kristne ha fått oppleve fantastiske ting.  Impulsiv som jeg er, opptrådte jeg mange ganger uviselig, uten bevisst overlegg.  Jeg trodde nemlig at det skulle være sånn.  Jeg fikk be med mange av mine svirekamerater, og da jeg hørte at det gikk an å bli helbredet trodde jeg det også.  Det falt meg aldri inn at jeg som kristen skulle søke lege.  Om det feilte barna mine noe, ba jeg ganske kort: «Kjære Jesus, du ordner dette!  AMEN!»  Jeg kunne likesom ikke tenke at det ikke skjedde, og aldri har jeg syslet med tanken på at jeg hadde en så veldig tro.  Det bare var slik at det var en selvfølge å tro det Jesus sa.  Når mine barn ble så store at de selv måtte velge, blandet jeg meg aldri inn i deres valg.  Som jeg skrev i begynnelsen av boken: Både engler og mennesker har sin frie vilje til å velge hva de vil.  Artikkelen fortsetter på neste side ....
 

VIL DU BLI FRISK?

Søndag, 7. november 2021 
VIL DU BLI FRISK? 
 
Av AAGE SAMUELSEN 
Klippet fra Vekkeropet nov/des. 1979
 
KRISTUS ER SJELENS FRELSER OG LEGEMETS LEGE
 
Jesus retter et spørsmål til en håpløs syk mann.  Det var en jødes spørsmål til en jøde, begge to fullt vitende om lovens bud og regler.  Det var derfor en stor grunn for den syke mann til å avvise Jesus.
Fra Turnhallen Oslo
For det første var det sabbat den dagen, visste ikke Jesus det?  Det var også andre grunner til reaksjon hos mannen.  Stedet han lå på var fullt av syke, så ikke Jesus dem?  Hvorfor akkurat spørre ham?  Dette var jo et spørsmål mot loven og utenfor all menneskelig tankegang.
 
En annen grunn til tvil var mannens sykdom.  Han hadde oppgitt all hjelp om helbredelse, visste ikke Jesus det?
En tredje grunn til tvil var at han hadde vært syk i 38 år.  Hvis han var Guds utsending så kunne Gud kommet lenge før.  Var ikke Jesus profet og Guds Sønn?  Visste han ikke dette?
 
En fjerde grunn til tvil var stillheten.  Det var forbud mot bråk den dagen.  Betestadammen måtte bevares i stillheten, til og med englene respekterte det, og her kommer en og bryter det hele.  Hvis Jesus vil at jeg skal bli helbredet, så kan han gjøre det uten å lage bråk og sensasjon.  Gud er en ordens Gud!
 
Min kjære venn.  Så meget om og men hadde ikke den syke mannen.  For det første lå han ikke ved Betesta for Betestas skuld, men for å bli frisk.  Det er noen som finner seg en Betestadam for sine sår, i håp om at Gud skal lage en bevegelse, men en bevegelse med måte.  De som vokter dammen kan godta litt røre, men med måte – og etter Ordet – som de ynder å si.  Legg merke til at det var bare en som ble helbredet.  Det må være skjønnsomhet.  Det er ikke Guds vilje at alle skal bli helbredet.  Betesta var dessuten et forhistorisk minne.  Tenk om Gud kunne åpenbare seg i gamle minner.  Salomo var sin tids største konge, og han bygget denne dammen.  Jesus går ikke utenfor de dammene som har vært med fra begynnelsen (1907-dammene).  Dersom alle disse forbehold, alle beregninger, alle om og men hadde hatt plass i mannens hjerte ville han aldri blitt helbredet.Ibsenhuset bnn for syke
 
Alle disse om og men talte mot helbredelse for mannen.  Det er nettopp dette som hindrer mange i å bli helbredet i dag.  Det er så mye om og men, så mye tvil som hindrer Guds kraft.  Men denne mannen er et lysende eksempel som skyver alle hensyn og hindringer til side.  For ham betød Jesu spørsmål mere enn alt.  Denne mannen var ferdig med sine argumenter.  Alt håp om hjelp fra andre var slutt.  Helbredelse betød mer for ham enn lov og bud og regler.  Stillheten er til for å bli brutt.
 
Bnn for sykeAlle fariseerne kunne ikke hindre helbredelse, om han bare svarte ja.  Sykdommen og dens langvarighet var intet problem for Jesus.  Han ville bare ha et JA.  Jesus henvendte seg bare til en mann, han som hadde oppgitt alt.  Jesus var selve sabbaten, han er lovens ende til rettferdighet.  Når Jesus fikk det JA som kunne utløse kraften, måtte mannen gjøre noe som beviste tilliten til Jesu kommando: «STÅ OPP, TA DIN SENG OG GÅ!»  Han fulgte ordren, og brøt stillheten.  Det er det du må gjøre.  Hør på de vitnene som taler og handler som Jesus.  Alle vitner som taler om å bevare stillheten, at det må være fra Gud, at Gud er en ordens Gud, at det er Guds vilje at du skal være syk, at du må vente på Gud til hans time kommer, at du må være forsiktig, at Gud bruker deg som en bønnesjel på sykesengen, at Gud bruker leger og medisiner er falske vitner, brukt av Satan for å hindre folk i å lyde Jesus.
 
Min venn.  Vil du bli helbredet nå?  Gjør noe du ikke har gjort før.  Bryt alle regler.  Stå opp i troen, ikke i tro, men i troen.  Du sier du har ingen tro, nei vel, men du er en troende, for alle dem som har tatt i mot Jesus er en troende.  Hvis ikke du er en troende, ta imot Jesus nå, og du er en troende.
 
Her er det ikke snakk om å prestere en tro, men å ha tatt imot ham som er troens opphavsmann og fullender.  Du er redd for at din tro kommer til kort.  Det gjør den også, men da er han der som spør: VIL DU BLI FRISK?
 
Aage Samuelsen
 
 
 
 

GI OSS AV EDERS OLJE

Fredag 5. november 2021 

«GI OSS AV EDERS OLJE», Matt. 25,8

Av AAGE SAMUELSEN 
Klippet fra Vekkeropet oktober 1987
 

Uansett alle spekulasjoner og gjetninger om hvem som er Bruden er det i alle fall helt sikkert at den som har olje er rede når Jesus kommer.  Og at oljen er et bilde på den Hellige Ånd vet vi også.  Den som har den Hellige Ånd har også oljen.  Jeg vet du sier: «Men har ikke alle den Hellige Ånd som er troende?» Vi må gå til skriften for å få svar. 

Disiplene trodde på Jesus, og de gjorde veldige kraftgjerninger før pinsefestens dag.  Matt. 10, 1-2, men de hadde ikke den Hellige Ånd.  «Ja», sier du, «men etter åndsutgytelsen får vi ånden når vi blir omvendt.» Hvor står det?  Peter sier så klart i Ap. gj. 2: «OMVEND EDER, OG ENHVER AV EDER LA SIG DØPE PÅ JESU KRISTI NAVN TIL SYNDENES FORLATELSE, SÅ – ja, hva ? –  SÅ SKAL I FÅ DEN HELLIGE ÅNDS GAVE!»  Hvorfor sier han «så» hvis de fikk den Hellige Ånd i omvendelsen?  Det måtte altså være noe spesielt de skulle få oppleve etter omvendelsen og dåpen i vann, og det spesielle var oljen.  Du kan blåse av det nå, men en dag vil du være en av de som roper: «GI OSS AV EDERS OLJE!» Men for sent. 

Hvilken betydning oljen har for en kristen kan du bare forstå når du leser skriften.  I Salme 23, 5 sier David: «DU SALVER MITT HODE, MITT BEGER FLYTER OVER.  Hva sier dette lille «så» til deg?  Det forteller meg at det er bare den Hellige Ånds salvelse som får begeret til å flyte over.

Noa og duenDa Noa sendte ut en due for å sondere terrenget kom den tilbake med et friskt oljeblad i nebbet.  Hvorfor står det «friskt oljeblad»?  Fordi vannet som hadde stått over jorden i omkring fem måneder hadde gjort de trær som ikke hadde olje mer eller mindre syke. 

Det som kan bevare deg mot vantroens sykdommer er oljen, den Hellige Ånd.  Har du fått den Hellige Ånd etter at du er kommet til troen?  Er du overgytt med frisk olje? Denne olje vil isolere din indre verden mot den ytre verden.  «I SKAL FÅ KRAFT IDET DEN HELLIGE ÅND KOMMER OVER EDER.»  Se til at du har denne olje.  Det tragiske ved de fem dårlige jomfruer er at de godt kunne klare seg uten olje, men bare til Jesus kommer.  Legg merke til at de forskjellige samfunn godt kan klare seg uten den Hellige Ånds (oljens) ytringer og virkninger.  De forakter den bibelske dåp, tungetale, nådegaver, fryderop, Åndens helliggjørelse (ikke selvstrev) fordi de ikke ser de virkelige verdiene i dette før det er for sent. Da vil de rope forgjeves: «GI OSS AV EDERS OLJE!»  Les mer på neste side ....

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme

Tre siste fra SMA-Norge.no