Artikler

TIL ALLE MINE BRØDRE OG SØSTRE

Onsdag 25. desember 2019 

Vi har hentet frem en redaksjonell artikkel som broder Aage skrev i Vekkeropet nr. 2-1987, som passer å lese nå i disse juletider.  Nå viste det seg også å bli den siste hilsen han gav til vennene i virksomheten, bortsett fra de ord han sa til oss to som var til stede (red.i Faktuell ARENA), den 28. november 1987, noen timer før han forlot oss; bl.a.: «Nå må dere brødre og søstre stå sammen, og be til Gud av hjertet, og ta opp kampen mot den forfølgelsen som jeg har vært utsatt for i over 40 år, og mot den forfølgelsen som kommer over vårt land nu i enda sterkere grad.» 

TIL ALLE MINE BRØDRE OG SØSTRE  

AAGE SAMUELSEN 

Klippet fra Vekkeropet nr. 2/1987

 

Julenisse

 

Dere må unnskylde at jeg ikke sender en klissen julehilsen, det ser vi så alt for mye av i slike religiøse blader, - da er alle ting så vel og bra.  Man hører «God jul» fra alle kanter. 

Men, dersom jeg ikke ønsker mine brødre og søstre alt godt hele året, hva skal jeg da med en tom og innholdsløs julehilsen?  Det holder ikke! 

Mitt hjerte tenker på mine brødre og søstre hele året, og jeg takker Gud hver dag i mitt hjerte for alle disse fine, trofaste vennene, som ikke svikter når kampen er som hårdest.  Det er venner man kan stole på. 

Jeg vil benytte denne anledningen til å takke for all åndelig og timelig hjelp, og den store hjelpen dere har vært til å få i gang bladet igjen.  Jeg vil også ved denne korte hilsen ønske dere alt godt i resten av året, og inn i det nye år. 

Gud velsigne dere alle!

 

STANS FORSKERNE

 Onsdag, 25. desember 2019

Med tanke på hvordan verden i dag er opptatt av «klima» og «klimaforandringer», finner vi en artikkel som Aage Samuelsen skrev for over 30 år siden.  Her peker han direkte på kjernen i dette tema.  Red.

«HEREFTER VIL INTET VÆRE UMULIG FOR MENNESKENE, HVAD DE ENN FORETAR SIG.» 1, MOS. 11,6. 

AAGE SAMUELSEN 

Klippet fra Vekkeropet nr. 2/1987.

Menneskene satte seg fore å bygge et tårn som nådde like til himmelen, og i denne forbindelse har flere sagt til meg: «Du må skjønne det Aage, at menneskene kan ikke klare det!»

Nu ser vi at utallige ting – som er forutsagt i Guds ord for tusener av år siden – går i oppfyllelse, rett for nesen vår, og dersom det ikke var sant, hvorfor sa da Gud: «Herefter vil intet være umulig for menneskene, hvad de enn foretar sig»?

Legg merke til disse ordene: «Hvad de enn foretar sig».  De gjerninger som menneskene gjør i dag er på mange områder inspirert av Satan og hans åndehær, og Satan er denne verdens fyrste.

Alle, som ikke er under Guds kontroll og innflytelse, er under denne verdens fyrstes kontroll – uansett hvem de er og hva de er.  Når vi ser utviklingen fra Babels tårn og inntil i dag, ser vi hvordan Satan – gjennom vitenskapsmenn og forskere – forskrekker hele verden med sine grusomme eksperimenter.  De eksperimenterer med mennesker fra de er fostre, - ja endog før det.  De kloner eggceller, de gjør nær sagt hva som helst og hva de vil. 

Det eksperimenteres også med å lage mennesker.  Det eneste som kan stoppe dem i slike vanvittige forsøk er at de ikke kan fremstille ekte blod – for deri ligger nemlig livet.

Ukjente og uhyggelige bakterier og basiller fremstilles, som igjen fremkaller sykdommer som de ikke greier å kontrollere.  Hvis menneskene i verden visste hva disse som kaller seg forskere, - men som jeg personlig stempler som demonbesatte og gale mennesker, - foretar seg, ville de rope ut i fortvilelse: STOPP DEM!  Og disse vitenskapsmenn og forskere blir til og med prisbelønnet??

Fra sine laboratorier har de fremkallet sykdommer som nu herjer ute i verden, og dreper tusener på tusener.  Enten det er i øst eller vest arbeider forskerne i sine galehus og fremstiller pestbasiller som tar livet av fienden – øyeblikkelig.

Det fremstilles stoffer som er i fri handel i dag, som ødelegger naturen.  Enorme skogarealer dør overalt.  Luften og vannet fylles med giftige gasser som igjen ødelegger ozonlaget som beskytter menneskene fra solens ultrafiolette stråler.  Fisker og fugler dør i milliontall, mens trangsynte mennesker skriver spalte opp og spalte ned om hvor langt vitenskapen har kommet i dag.  Ja, det skal være sikkert!  De er kommet så langt at det finnes ikke tilbaketog. ...  Les mer på neste side ...

KRISTELIG FOLKEPARTIS EGENTLIGE FARGE

Lørdag 27.10.2018

Med tanke på hva Kr.F. bedriver i dag, så er ikke dette noe nytt, tenker da på en artikkel som den fremsynte og svært politisk bevisste predikant Aage Samuelsen skrev i oktober 1987, - knappe to måneder før han gikk bort.  Artikkelen heter: «Kristelig Folkepartis egentlige farge», og ble trykket i avisen Varden.  Historien gjentar seg. 

"KRISTELIG FOLKEPARTIS EGENTLIGE FARGE

Jeg er ikke det minste overrasket over Kr.F’s sjongleringer i politikken, men at de så helhjertet kunne gå inn for en Arbeiderparti-ordfører var vel et skritt de færreste hadde trodd.  Og motivere sitt standpunkt og holdning i denne saken ved ganske enkelt å legge skylden på Fremskrittspartiet og dets «lette politikk» som Torstein Fjeld sa til meg, - den holder bare ikke.

Egentlig er det jo bra at Høyre får se hvilken samarbeidspartner de har hatt – og stolt på – så de for fremtiden ikke gjør den samme tabben en gang til.

Jeg tror at Høyre har en bedre samarbeidspartner i Fr.P. enn i Sp og Kr.F.  Men enten det gjelder Fr.P. eller Kr.F. bør de ha en stabil og konsekvent holdning overfor et Arbeiderparti som kun viser forakt i sitt hjerte overfor alt som bærer navnet kristendom, og det burde Kr.F. være de første til å oppdage.  På lang sikt burde også Kr.F. være de første til å innse at å gi den aller minste støtte til Ap er å selge sin sjel for 30 sølvpenger.  Det er dårskap over dårskap å drive en slik politikk i kristendommens navn.

FRED, MEN IKKE FOR ENHVER PRIS

Fredag 25. november 2016

Av Aage Samuelsen

Fra Vekkeropet – nov./des. 1981

Da det har pågått en avispolemikk i Skien, som har behandlet atomvåpen og fred, har jeg ved flere artikler svart på dette fordi det er mange av de kristne som forsvinnende lite vet hva kommunisme er i Bibelens lys.  De sysler kun med det som er innenfor bedehusets fire vegger, og tror av den grunn at de er mer hellig enn andre.  Dette er en fullstendig feil oppfatning.  Det er absolutt nødvendig å se det som hender i verden i dag, - det som profetene for lenge siden har forutsagt, - derfor bør enhver kristen utvide sitt område på dette felt.

Det er vel ingen normale mennesker som vil atomkrig.  Men det er vel heller ikke normalt frivillig å la seg slavebinde av politiske systemer, - uansett farge.

Når enkelte mennesker er så stupide at de lar seg blinde av alt pratet og demonstrasjoner om fred som Moskva skriker så høyt om, - men aldri praktiserer, - da tillater jeg meg å skrive det jeg skriver.  Jeg er sikker på at det som nu skjer i Sverige, - med russiske ubåter, - går slike stupide mennesker forbi.

HIMMEL ELLER HELVETE

Fredag 16. september 2016

Av Aage Samuelsen

Utsnitt av boken «Levende kristendom – død religion» som kom ut i 1984.levende kristendom dod religion

Til alle tider har granskere innen vitenskapen forsøkt å finne ut hvor lenge verden har bestått, og hvordan mennesket ble til.  Deres livlige fantasi synes ikke å ha noen grenser.  Mens de så skråsikkert sier at det og det er så og så mange millioner år, og andre fabler om så og så mange milliarder av år, ler Gud av dem alle: «Hvor er en vismann, hvor er en skriftlærd., hvor er en gransker i denne verden? Har ikke Gud gjort denne verdens visdom til dårskap?»  1. Kor. 1,20.

Det er gjennom vitenskapen Satan vil bortforklare Guds eksistens, at det finnes verken himmel eller helvete.  Når de påstår at vi stammer fra apene har de ingen forklaring på hvordan disse apekattene er blitt til.  Men om Gud skapte mennesket (apene) i sitt bilde, må vi også være sikre på at vi møter apenes far i himmelen.  Det er ikke noe rart at verden er som den er når til og med de som kaller seg frelst kan gå på slike dårlige eventyr.

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme

Tre siste fra SMA-Norge.no