Aktuelle artikler

VEKKELSENS ALFA OG OMEGA

Fredag, 26. mai 2023
AV AAGE SAMUELSEN
Klippet fra Vekkeropet – okt. 1982
«DET SOM VAR FRA BEGYNNELSEN …»  1. Joh. brev, 1. kap., 1 vers.Njord hallen
 
Jeg har mange ganger tenkt på hvorfor jeg så ofte hører noen si: «Du skulle vært med den gangen Aage!»  Og så begynner de å fortelle om den gang Gud møtte dem, hvor veldig det var, om de fantastiske ting som hendte da, og deres ønsker om at det skal komme tilbake igjen.  Og når den vekkelsen kommer – da skal de bli med.
Men det har til alle tider vært slik, og det kommer til å bli slik, fordi de ikke holder fast på det de fikk oppleve i begynnelsen, nemlig livet i Kristus.  Han er nemlig begynnelsen, fortsettelsen og enden.
 
Når noen sier: «Vi venter på vekkelsen», skulle en nesten tro at Gud er en frem-og-tilbake-Gud, som med mange års mellomrom plutselig kommer på at han må besøke menigheten igjen.  I mellomtiden må menigheten nøye seg med erstatninger og minner om gamle opplevelser.  De kan godt preke over Hebr. 13, 8, at «Jesus Kristus ER i går og I DAG og til EVIG TID den samme», men å tro det, det er vanskelig.  De elsker å preke om det som engang hendte, og de elsker å høre seg selv be: Gud, send oss vekkelse!
 
Men hvis Gud gjør noe utenfor deres lengsel og lange bønner tror de ikke noe på det, og tar heller ikke imot det; fordi han kommer ikke på den måten som de har bedt om.  De er blitt så gamle og skrøpelige i sitt åndsliv at de nøyer seg med å leve på gamle minner.  Hvis det skjer herlige ting rundt dem, stempler de det som svermeri, ekstase og falskhet, og de advarer andre mot den slags form for vekkelse.
De gjør alt hva de kan for å hindre mennesker å få oppleve fantastiske ting med ham som er begynnelsen og enden.
 
Jeg vil på det sterkeste advare mot slike øretutere.  Hør ikke på dem som roper til Gud om vekkelse, men aldri får den.  Kristus er vekkelsen, han gjør presis det samme i dag som før.  Vi har ikke en slik kommer-og-går-Gud.  Han bor ved troen i våre hjerter.
Jesus er vår kraft, han er vår fornyelse, han er vår stadige opplevelse med Gud, det er han som deler ut nådegaver, det han som døper i den Hellige Ånd og ild.  Han er vår lege: «Ved hans sår er jeg helbredet». Han er vår glede og han er vår sang, og han fyller all vår trang i herlighet.
 
Du kan søke etter tegn og under hvor du vil, uten å finne det.  Lev i ham som er begynnelsen, så trenger du ikke å løpe hit og dit.  Hver dag gjør han store tegn og under for dem som holder fast ved ham.  Satan er rasende og hatefull på den som tror og praktiserer ved en levende forkynnelse om ham som er den samme i dag, og gjør presis de samme ting som han alltid har gjort.
 
Jeg ser det like for mine øyne at han rekker sin hånd ut til helbredelse, tegn og under.  Om den ene eller andre svikter det de fikk oppleve i begynnelsen, kan jeg aldri la meg stanse av det, uansett hvem det er.  Jeg vil fortsette å leve i troen på ham, som var begynnelsen til det forunderlige livet jeg engang fikk oppleve.  Jeg vet jeg snart skal møte ham som oppholdt meg i med- og motgang, i prøvelser og alle slags fristelser.  Og han selv har sagt: «Hold eder nær til mig, så skal jeg holde mig nær til eder.»
Han er den eneste og sanne vekkelse.  Noen annen vekkelse vil aldri komme, uansett hvor lenge du ber om det.  Den ild som falt på pinsedag er likedan i dag.
 
Jeg husker en gang jeg hadde en samtale hjemme hos en eldstebroder for en pinsemenighet, da han spurte meg:  Fortsettelse neste side ...

DEN ANTIKRISTELIGE ÅND - HVORDAN OPERERER DEN?

Lørdag, 13. mai 2023

AV AAGE SAMUELSEN

Vekkeropet mai 1980KLIPPET FRA VEKKEROPET – MAI 1980

For å begynne rett på sak så vil jeg sitere Salme 14, v. 1: «Dåren sier i sitt hjerte: Det finnes ingen Gud»

Ateismen er en åndsmakt.  En fremtredende hærfører av Satans åndemakt i himmelrommet (Ef. 6, 12) som har som sin hovedoppgave å fortelle menneskene at det ikke finnes noen Gud.  Som argument for dette peker han på alt det dårlige som går under navn av kristendom.  For å nevne noen eksempler tar han frem alt som har Gud som sin frelser.  Vi kan nevne buddhismen, hinduismen, islam, katolisismen og kirken.  Dette er, for den ateistiske ånd, et meget fint våpen til å bortforklare Guds eksistens; ved å anklage alle disse religiøse retningers åpenbare svakheter.  Og det er nok av stoff å hente fra alle disse ismene.

Er du i besittelse av en slik ånd, kan den endog gjøre deg til professor i anklager.  Den får deg endog til å tro at du – på disses bekostning – er meget intelligent.  Men stans ved dette ord: «Dåren (idioten) sier i sitt hjerte: Det finnes ingen Gud».

SATANS 5. KOLONNE

Som en av Satans fremste generaler har den som sin hovedoppgave å fortelle menneskene hvor forferdelig og urettferdig Gud er.  For å få folk til å tro det den sier peker den på alle lidelsene i verden; kriger, pest og hungersnød, og sier: «Er det slik Gud er?  Kunne ikke Gud – som har all makt – hindre dette?  Kunne han ikke hindre fallet i Edens have?  Er han ikke allvitende»?

Gud er både allmektig og allvitende, men det er en lov i Guds rike som menneskene forgjeves forsøker å hevde, og det er FRIHET.  Gud har skjenket hvert enkelt menneske – til og med seg selv – noe som heter FRI VILJE.  Mennesket, med sin frie vilje, har valgt å høre på de makter som vil føre menneskene i fordervelsen.  Til og med hos englene la han ned fri vilje.  Derfor valgte Satan og hans englehær – av seg selv – å forlate sin overordnede stilling i himmelen; fordi han i sjalusi ikke ville anerkjenne Guds vakreste og fineste skapning – mennesket. 

Og når han forlot himmelens herlighet, sammen med 200 engler, var det for å ødelegge Guds vakreste skapning, og det klarte han ved dette enkle, men så effektive våpen, som: «Har Gud virkelig sagt»? 

Derfor er også den ateistiske ånds beste våpen: TVIL.  Den har som oppgave å fortelle at den Gud som steller slikt i stand i denne verden umulig kan være en kjærlig Gud.  Derved får den menneskene til å tro at det umulig kan være noen Gud til, og således også avledet oppmerksomheten på ham som er opphavet til all djevelskapen i verden.

Jeg husker, i en debatt med Arnulf Øverland i Velferdssalen i Drammen, (Mars 1962, red.anm.), som dessverre fikk litt mer presseomtale for sin ateisme, spurte meg under debatten: «Og du, Samuelsen, du kan vel fortelle meg hvordan man får tiden til å gå i himmelen»?Aage Overland

Jeg svarte med Guds ord at i himmelen finnes det ingen tid, hverken fortid eller fremtid, men en hel evighet i dette lille ordet NU.

Så den som tror på Gud, og kjenner sin bibel, kjenner også denne åndsmaktens intrigespill med fullstendig uvitende analfabeter i åndelig forstand.  Den får innbilt menneskene at det er Gud som har skylden for all elendigheten. 

Men hvorfor sendte da Gud frivillig sin egen sønn til verden?  Var det for syns skyld?  For at noen få naive mennesker skulle ha et så fattig halmstrå å holde seg til som det å innbille seg en frelse som ikke eksisterte? 

Hvorfor gav Jesus avkall på himmelens herlighet, frivillig kom ned her, ble hånet, spottet, pint og plaget av den ateistiske åndsmakten?  Da var jo hele hans oppgave et eneste stort mislykket skuespill, og de millioner på millioner, for ikke å si milliarder opp gjennom tidene – som med sin overbevisende tro på ham, faste holdning og uten den minste vakling, bare nonsens?  Fortsettes neste side ....

FORLØPERNE FOR ANTIKRIST

Tirsdag, 13. mai 2023

AV AAGE SAMUELSEN

KLIPPET FRA VEKKEROPET MAI 1980Arafat Khomeini

Brikkene til bildet av Antikrist og den kommende krig i Midt-Østen trer mer og mer frem.  Det er ingen tvil om at det skuespill hele verden er vitne til er oppladningen til Antikrists fremtreden på verdensarenaen.  Den sataniske ånd som bor i Khomeini og Arafat forteller oss klart at det terrorsystemet som vil komme under Antikrists styre vil herske med en brutalitet som verden aldri har sett maken til.

Det er heller ingen tvil om at slaget om «Palestina» og hevnen over Israel er nær forestående, og at dette er en mektig advarsel til alt Guds folk om at Jesu gjenkomst er like for døren. 

Profetiene om det som skjer står daglig å lese i dagspressen og massemedia, og som Jesus sa: «Om disse tier, skal stenene tale».  Jeg er ikke i tvil om at det som står i Ezekiel 38 – om fyrsten fra Gog og Magog, Ros, Mesek og Tubal, den kommunistiske horde, har planene i orden om innrykk i Israel, og ingen Atlanterhavs-pakt kan løfte en finger for å hindre dette, og at den amerikanske nasjon i denne akt av profetiene er fullstendig paralysert.

Det som skjer er en gjentagelse av vannflommen på Noas tid, og utslettelsen av Sodoma og Gomorra.

De høye skrik fra alle slags trosretninger om enhet – uten enhet på en apostolisk grunn – er nonsens.  Det finnes ingen enhet uten på det som Jesus og apostlene talte: «Omvend eder, og enhver av eder lar sig døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal I få den Hellige Ånds gave»!  Det finnes ingen, hverken katolske eller lutherske systemer, som kan leve og eksistere på denne bibelske grunn.  Når den virkelige pinseilden kommer, brenner den opp alle falske forestillinger og Astarte-bilder (falske åpenbaringer).

Det er ingen tid til å se seg tilbake.  Kom Lots hustru i hu.  La ikke Satan dåre ditt sinn.

Les også:

SOVJETUNIONEN HAR PLANER OM Å UTSLETTE ISRAEL 

MENNESKENES UTSETTELSESPOLITIKK

Lørdag, 29. april 2023 

AV AAGE SAMUELSEN

KLIPPET FRA VEKKEROPET NOV/DES. 1982

 

«Intet av alt jeg har sagt, skal utsettes lenger.»

Når menneskene blir konfrontert med Guds ord har de alltid motargumenter og unnskyldninger i fleng.  I åndelige spørsmål som gjelder deres liv og fremtid står alltid Gud på deres venteliste. Det skal alltid utsettes.

Da Moses stod overfor kong Farao, med ordre fra Gud om å slippe Israel fri, hadde også kongen en utsettelsespolitikk: Han svarte Moses: «Kom igjen i morgen»!

Men Guds ord har alltid sagt: «Idag», eller «nu».  «Idag, om du hører Guds sønns røst», eller «nu er Gud å finne».  Djevelen vil alltid få mennesket til å utsette sin beslutning.  I Salme 95, 7 står det: «… vilde I dog idag høre hans røst».  Og i Luk. 2, 11 sier englene til hyrdene: «Eder er idag en Frelser født».  Til røveren på korset sier Jesus: «Idag skal du være med mig i Paradis». Og i Luk. 13, 32 sier Jesus at «han fullfører helbredelser idag og i morgen, og ved den tredje dag er jeg ved enden.» 

Det som kan hindre Satan er å gjøre nettopp det Gud har sagt, uansett hvor fortvilet din stilling er.  I disse to små ord IDAG og NU rommer det enorme muligheter, og en total forandring i hele din livsinnstilling. I det røveren sa til Jesus på korset: «Kom mig i hu når du kommer i ditt rike» var han selv med på å åpne døren inn til Guds rike, for Jesus sa: «Idag skal du få oppleve dette.»

Samråd deg ikke med kjøtt og blod, kast ventepolitikken over bord! 

Når den blinde mannen ved Jerikoveien ropte til Jesus i sin nød, «forbarm dig over mig», var det nettopp de ordene som satte Jesus i bevegelse så han fikk synet igjen.

Og dette lille ordet NU er nettopp det du trenger i dette øyeblikk.  NU er Gud å finne.  NU vil Jesus helbrede deg!  NU vil Jesus åpne dine øyne!  NU vil underet skje!  Jesus sa til den krumbøyde kvinne: «Du er løst!»

Og når Herren sier: «Han vil gi dig hvad ditt hjerte begjærer», så mener han ikke siden – men NU! 

Det er dine utsettelser og hensyn som hindrer Gud.  Når Jesus skal hente sine i ett nu, og vi skal rykkes i skyer opp i luften i ett nu, så står det så fint: «Først skal de døde i Kristus oppstå»,  og der er det ingen protester, uansett hva som er igjen av dem der de er. Ingen døde protesterer, selv ikke djevelen kan hindre det.

Det er i det øyeblikk du dør fra deg selv, og andre, at du begynner å leve.  Så får du oppleve som kjøgemesteren i Kana, da han ropte til Jesus: «Du har gjemt den beste vin til nu!»  Ikke siden, eller sist, men NU! 

La denne dagen bli en NU-dag, så vil kraften strømme igjennom deg.  AMEN!

HAR ISRAEL OKKUPERT JERUSALEM?

Langfredag, 7. april 2023 

HAR ISRAEL OKKUPERT JERUSALEM?Jerusalem

AV AAGE SAMUELSEN

KLIPPET FRA VEKKEROPET NR. 4 – 1982

Den som skal belyse striden mellom arabere og Israel må gjøre det ut fra de evige løfter til Abraham og hans ætt – i entall – ikke ætter.  For i Guds rike, etter Guds bestemmelser fra evighet av, og før alt ble skapt, hadde den evige Gud bestemt å ta seg ut ett folk i Israel hvor han kunne åpenbare sin makt og herlighet på.  Og de løfter som Gud gav til Abraham, om å gi dem landet som fløt med melk og honning, finnes det ikke en makt på jorden som kan rokke ved.

Han gav Josva og Israels stammer opplysning om hvor grensen til dette landet går, som har sin fulle gyldighet i dag.  Se Josva, kap. 15.

På den tiden het Jerusalem «Jebu», men Gud hadde bestemt at de skulle kalle byen for Jerusalem, som skulle være Israels hovedstad hvor Gud kunne åpenbare sin herlighet for sitt folk, etter hans egne bestemmelser.

Og når Israel i dag handler så som de gjør, så er det i overensstemmelse med Guds løfter fra eldgammel tid av.  Gud har gjort et klart skille mellom arabere og jøder, mellom Ismael og Isak. 

Da Ismael reiste fra sin far Abraham med sine sønner og Keturasønnene, gav Abraham dem gaver, og sendte dem bort fra sin sønn Isak.  Men sin sønn Isak gav han ikke bare gaver, men ALT som tilhørte Abraham.  Ismael og hans sønner, og Keturasønnene med deres sønner, dro hen og bosatte seg fra Paran til adgangsveien til Babylon i hele landet mot øst over mot ørkenen.  Disse blandet seg med hverandre, og deres navn kaltes arabere og ismaelitter inntil denne dag.

Når massemedia over hele verden skriker opp om «Israels okkupasjon» av Løfteslandet, er det blank løgn!  Ingen kan forandre Guds bestemmelser.  Og heller ingen kan forandre det som nu er skjedd, at Israel har kommet hjem til sin elskede hovedstad.

Da Nehemias bygget opp Jerusalem, og de begynte på verket, var det tre personer som raste mot dem; det var horonitten Sanballat, hans ammonittiske tjener Tobias og araberen Gesem.  De spottet dem og foraktet dem, og spurte: «Hvad er det I gjør der?  Vil I sette eder op imot kongen»? Da svarte Nehemias dem og sa: «Himmelens Gud, han vil la det lykkes for oss; og vi hans tjenere vil gjøre oss rede og bygge; men I har hverken del eller rett eller eftermæle i Jerusalem».  Og herved holder Nehemias fast på det løftet Gud hadde gitt til sine fedre ved Abraham.

Det som skjer nede i «Palestina» i dag er presis det samme som skjedde på Isak og Ismaels tid.  Jeg kan godt forstå at nutidens mennesker, som intet forstår av Guds bestemmelser for sitt folk, skriker opp om okkupasjon og terror, men når de som kaller seg frelst tuter sammen med dem, da forstår man også hvor lite – av de som kaller seg kristne – skjønner av Guds ord.

Men jeg er stygt redd for at skriket mot Israel vil tilta, og at kristne og andre religiøse vil stemme i høye protestrop mot det som kommer til å foregå og utvikle seg i Israel, til fordel for Israel, fordi Gud er med dem. 

klagemurenUansett hvilke bestemmelser som blir fattet mot Israel i motstandernes hovedkvarter FN, vil intet av disse vedtak og protester ha noen som helst virkning på det Gud fra evighet har bestemt.  Skulle noen kunne formå å forandre Guds plan?  Eller få ham til å vakle i sin beslutning?  «Glemmer jeg dig Jerusalem, da glemme mig min høire hånd!  Min tunge henge fast ved min gane om jeg ikke kommer dig i hu, om jeg ikke setter Jerusalem over min høieste glede»!

Intet menneskelig øye kan skue inn i Guds visdom og hemmeligheter, og har derfor ingen mulighet til å kunne bedømme Guds evige sannheter og beslutninger.  Hans kjærlighet til sitt eiendomsfolk er så grenseløs at han ser forbi alle menneskers protester, og ler av deres hat og raseri mot Israel.  Ingen av arabernes planer mot Israel, intet av Moskvas intrigespill vil kunne tilintetgjøre Israel.

Når du leser aviser, når du hører i radio, når du ser i TV hvor uvettige mennesker skriker opp om Israels okkupasjon: SE ETTER I GUDS ORD hva Gud har lovet Abraham og hans ætt, så vil intet av det fiender skriker opp om få noen plass i ditt hjerte.  De samme løfter som Gud gav til Israel, har han også gitt til sitt åndelige Israel.  Og ingen kan hindre oss i å innta vårt Jerusalem, det som er der oppe.  Stol på Guds løfter.  Innta landet som Gud har gitt deg.  Alt er ditt!

LES OGSÅ ARTIKLENE: HAR ISRAEL OKKUPERT PALESTINA? OG ISRAEL - SETT MED GUDS ØYNE.

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme