Aktuelle artikler

TEMPERATURKRISTNE

Mandag, 7. august 2023

AV AAGE SAMUELSEN

FRA VEKKEROPET NR. 10 NOV./DES. 1984

Det å ha en stabil temperatur i sitt legeme er i seg selv et vitnesbyrd om god helse.  Joh. sier i sitt 3. brev, 2. vers: «JEG ØNSKER AT DU I ALLE DELER MÅ HA DET GODT OG VÆRE VED GOD HELSE, LIKESOM DIN SJEL HAR DET GODT.» 

Vi må være klar over at Satan går omkring som en brølende løve for å søke å oppsluke enhver.  Han sparer ikke et eneste menneske.  Derfor advarer Guds ord oss gang på gang om at vi skal holde oss nær til ham, så skal han holde seg nær til oss.  Jeg vet ikke hvem du holder deg nær til, men det er hva du er opptatt av, og med, som har en sterk innflytelse på ditt åndsliv.  Holder du deg nær til alle slags rykter influerer det på din åndelige temperatur.  Den ene dagen kan du ha normal temperatur, for neste dag å langt overstige normalgrensen.

Dette skaper forstyrrelser, og derfor søker du hit og dit for å få råd og hjelp.  Du får likesom ikke feste noen steder.  Job sa om sine venner: «I er dårlige læger alle til hope.»  Jeg vet av erfaring at de som var mine brødre og søstre gjorde alt de kunne for å skade og ødelegge mitt vitnesbyrd, ved alle slags djevelske rykter, sladder og baktalelse.  Noe av det var sant, andre ting var grepet rett ut av luften.  Jeg tenkte: Skulle ikke de – som mente om seg selv å være så hellige – ha mere enn meg?  Da er de jo selv i en verre stilling enn den de taler så ille om. 

De er ikke klar over at de ved sin gift og påtatte hellighet er til større skade enn jeg noen gang har tenkt å bli.  Det er nettopp gjennom slike forkrøplede hellighetsforkynnere at Satan har fri operasjonsbase mot svake sjeler.  Jeg hadde aldri trodd at de som kaller seg frelst kunne være så hatefulle og avindsyke.  Dessverre går det ut over de svake som hverken vet hva de skal tro, eller gjøre.  Disse menneskene søker rundt fra sted til sted for å få hjelp og balsam for sin ujevne temperatur. 

I de forskjellige «menigheter» (som ikke er det) står veldige, alvorlige predikanter og mikser opp en medisin, blandet med hellighet, som disse stakkars svake sjeler synes hjelper for en tid.

Jeg fikk et brev fra en som kaller seg «mirakel-predikant», med spørsmål om han kunne få tillatelse til å bruke mine sanger i sin nye sangbok.  Denne mannen har spredd vonde rykter og baktalt meg på det sterkeste.  Jeg må jo tro at det er noe galt under topp-lokket når de kan være så fantastisk frekke?  De stjeler sanger fra meg i øst og vest – uten å blunke – for å tjene penger på en de hater av hele sitt hjerte.  Jeg svarte vedkommende.  «Enten er du frekk eller dum, eller begge deler, som kan driste deg til å spørre om slikt.»

Før eller siden må enhver stå frem for den rettferdige dommer, og svare for hvilket hinder de har vært for sjelenes frelse.  Han som ransaker hjerter og nyrer vil selv dømme en rettferdig dom.

Jeg vil advare deg på det sterkeste mot å høre på slike løgnprofeter, som flyr rundt og mesker seg i andres svakheter.  Hvis du hører såkalte «hellighetspredikanter» så kan du være sikker på at det er noe i veien med deres syn på andre.  Det er bare dem selv det ikke er noe i veien med.  Dersom det er hva jeg MÅ GJØRE, SKAL GJØRE og IKKE MÅ GJØRE, som er min hellighet, da er det noe galt.  Jeg vet hvilken gate jeg bor i og da flyr jeg ikke fra hus til hus for å spørre om det!  Jeg vet hvilket hus jeg bor i, og det vet også Herren.  Jeg går med bestemte skritt til huset mitt.  Det må jo være noe i veien med dem som flyr fra sted til sted og ikke vet hvor de vil være?  De trenger en åndelig fornyelse så deres åndelige temperatur kan komme ned på det normale.

Matlysten er i orden når fordøyelsen er i orden, og når legemet er i orden er det heller ikke noe i veien med blodsirkulasjonene. Jeg vet hva slags mat jeg må ha for å holde legemet i form.  Jeg hiver ut fordervet mat, fordi det forgifter hele legemet.  Vokt deg for dem som kommer deg smilende i møte og sier: «Det var hyggelig å se deg, det er egentlig her du hører hjemme.»  De duller og steller med deg og lokker deg med alle mulige midler for å få deg inn under sin innflytelse.  Og når du er vel forvart i protokollen, begynner de å bearbeide deg.  Men når du hører dem si: «Jeg har ikke noe imot Aage, han har jo vært et veldig redskap for Gud», da må du be den ånd fare til helvete der den kommer fra.  Jeg har aldri smilt eller smisket for noen.

Jesus sa, da han stod ved avslutningen av sitt liv: «Vil også I gå bort?» 

Jeg vil ikke sikre meg støtte hos noen.  Jeg stoler ikke på den som smiler meg opp i ansiktet, og mener noe annet.  Det beste er å være alene med Herren.  I Høys. 3, 4 står det: «Jeg fant ham som min sjel elsker.»  Og i kap. 8, 5: «Hvem er hun som kommer op ifra ørkenen, støttende sig på sin elskede?» (Helt alene med Ham).

En av de ledende brødre i Maran Ata sa til meg for ikke lenge siden: «Jeg har sagt til mange: Legg merke til hvordan det har gått med enkelte som har stått Aage imot, og talt ille om ham».  Jeg ønsker ikke noen noe ondt.  Den største feilen ved meg – i andres øyne – er at jeg er for rett frem.  Det tåler de ikke!  Men Paulus sa: «Hvor store de er, er mig det samme.»  Og jeg kan si med Paulus: «Jeg har stridt den gode strid, fullendt løpet, bevart troen.  Så ligger da rettferdighetens krans rede for mig.»  AMEN!

Jeg vet at det også finnes predikanter innen det de kaller «Maran Ata» som ikke ønsker at det går meg godt.  De bare venter på at noe djevelskap må hende meg, så de kan få anledning til å be til Gud for meg igjen.  Men det Gud har gjort for meg til i dag, har stoppet munnen på løvene.  Jeg vet at han som har vært med meg inntil dags dato skal hjelpe meg inntil den siste dag.  Han har sagt: «STORE OG UFATTELIGE TING SKAL JEG GJØRE FOR DIG, TING DU IKKE KJENNER.»  Dette er hans løfte til meg!

HVORFOR ER DET SÅ MANGE SEKTER?

Torsdag, 22.06.2023

Aage ettertenksomAV AAGE SAMUELSEN

FRA VEKKEROPET NR. 1 – 1982 

Det er noe jeg til alle tider har funnet ut må være riv ruskende galt, og det er det mylder av sekter og kirker vi har i vårt land.  Alle disse påstår å være det eneste rette. Men det er noe som ikke stemmer, og det er hvorfor alle disse betrakter hverandre som «bror og søster»?
 
Argumentet for dette er at selv om de ikke har det samme syn, har de den samme Gud.  Det ville jo være mere oppriktig av dem om de alle slo seg sammen til en menighet, men så kan de jo ikke det heller for da må de praktisere det som Paulus sier til menigheten i Efesus: «En herre, en tro og en dåp».  Og det går jo ikke i dette mylder av tro og lære som de forskjellige har, så den rebusen går ikke opp, spesielt når hver av disse sekter har så og så mange medlemmer innført i protokollen.  Da måtte de jo i tilfelle også ha bare en protokoll, og der måtte det stå fortegnelse over dem som hadde den tro, og de som hadde en annen tro, og dem som hadde voksendåp og de som hadde barnedåp. 
For å holde fred innad måtte de kuttet ut noe så «uvesentlig» som forkynnelse om dåp.  Og når de f.eks. kom inn på spørsmålet om tungetale måtte de ha et rom hvor tungetalerne kunne gå inn og tale i tunger, og et annet rom hvor de som ikke var for tungetale kunne holde gudstjeneste «i det stille». 
I møtesalen måtte det ikke forekomme tungetale for det ville bli til anstøt for «de stille i landet».  Der måtte de bare forkynne kjærlighet og lære å elske hverandre.
Prester, predikanter, forstandere og religiøse ledere måtte også underskrive på at alle stridsspørsmål må utelates i forkynnelsen.  Men for å være riktig bibelske måtte de finne ut hva som etter Bibelen er stridsspørsmål, og det er veldig vanskelig, for den ene parten kan jo ikke godta voksendåp, og den andre ikke barnedåp, mens den tredje part godtar både voksendåp og barnedåp – og det ville jo ikke de to andre partene gå med på.
Altså går ikke den rebusen opp heller.
Da må vi ta en tur opp til himmelen og snakke med Gud, og høre hva han mener.  Hvem er han for, og hvem er han mot?  Og når de legger frem disse ømtålige spørsmålene vil han jo se på dem alle med et tomt og intetsigende blikk, og si:
«Hmm, mjaa, mneii, det er veldig vanskelig for meg å svare på disse vanskelige spørsmålene.  Jeg må ha noen år til å få samlet tankene.  Riktignok har jeg mange rom her oppe, så når dere kommer opp her en gang, så har jeg satt navnet på kirker, bedehus og sekter, så dere får finne deres plass når dere kommer. 
Og så må dere underskrive på et skjema jeg har; at dere må leve i fred med hverandre her oppe. Så har jeg ordnet det slik at de som er høyrøstet bor langt unna «de stille i landet», så det ikke blir noen forstyrrelser på den måten etter kl. 24.
Imens får dere holde på som dere gjør nå, og for de utenforståendes skyld gi inntrykk av at dere elsker hverandre med en overstrømmende kjærlighet, ved å komme sammen to ganger i året.  For det er meget viktig at folk får inntrykk av at selv om dere ikke har det samme evangeliet, så tror dere alle på Gud».
Jo, jo, det høres veldig fint ut, for i Bibelen fremheves det klart at «den som forkynner et annet evangelium enn det jeg har forkynt …, sier Paulus, … han være forbannet».
Altså går ikke den rebusen opp heller.
Nei, maken til sirkus skal man lete lenge etter.  Ikke underlig at verden tar fullstendig avstand fra det som går under navnet kristendom. 
Hva er årsaken til dette rotet? Jo, fordi de tar seg selv lærere i hopetall, og lager seg en gud av sin egen lære som passer best for kjøttet, og glemmer det vesentlige: Han som er over alle lærer og lærere; Jesus Kristus.  Og ikke bare en Kristus i ord, men også i gjerning.
Når Peter sa til Jesus – om Johannes: «Hvordan skal det går med han?»  Da sa Jesus: «Hva har du med det?  Kom du og følg meg!»
Jesus vil ha tak i den enkelte, og bryr seg ingenting om protokoller full av medlemstall, hvor hver enkelt menighet eller sekt påstår: Vi har det rette!  Og hver sekt og menighet – med sitt system – fremhever seg selv som det eneste rette, hvor de lukker og fastbinder medlemmene inn i båser, tvangsforer dem med sin lære og advarer dem mot å overskride menighetsstatuttene.  
Hele dette religiøse sirkuset er sykt, kvalmende og fullstendig ubibelsk.
Kristus aksepterer kun den enkelte – som av egen fri vilje, uten noen som helst tvang – med et åpent hjerte ønsker Kristus som konge i sitt hjerte.  Han overser fullstendig både sekter, kirker og menigheter med alt deres sludder og menneskelagede religiøse opplegg.  Det finnes ingen plass for slikt i himmelen.  Det hele er Satans plan for å skape virvar, og sette Guds frelsesplan med det enkelte individ i miskreditt.
GUD ER EN ORDENS GUD!  Det han sa, og det han mente før, det sier han og mener han også i dag!
 
I disse fellesmøte-tider:  Les også artiklene:
 
 

 

VEKKELSENS ALFA OG OMEGA

Fredag, 26. mai 2023
AV AAGE SAMUELSEN
Klippet fra Vekkeropet – okt. 1982
«DET SOM VAR FRA BEGYNNELSEN …»  1. Joh. brev, 1. kap., 1 vers.Njord hallen
 
Jeg har mange ganger tenkt på hvorfor jeg så ofte hører noen si: «Du skulle vært med den gangen Aage!»  Og så begynner de å fortelle om den gang Gud møtte dem, hvor veldig det var, om de fantastiske ting som hendte da, og deres ønsker om at det skal komme tilbake igjen.  Og når den vekkelsen kommer – da skal de bli med.
Men det har til alle tider vært slik, og det kommer til å bli slik, fordi de ikke holder fast på det de fikk oppleve i begynnelsen, nemlig livet i Kristus.  Han er nemlig begynnelsen, fortsettelsen og enden.
 
Når noen sier: «Vi venter på vekkelsen», skulle en nesten tro at Gud er en frem-og-tilbake-Gud, som med mange års mellomrom plutselig kommer på at han må besøke menigheten igjen.  I mellomtiden må menigheten nøye seg med erstatninger og minner om gamle opplevelser.  De kan godt preke over Hebr. 13, 8, at «Jesus Kristus ER i går og I DAG og til EVIG TID den samme», men å tro det, det er vanskelig.  De elsker å preke om det som engang hendte, og de elsker å høre seg selv be: Gud, send oss vekkelse!
 
Men hvis Gud gjør noe utenfor deres lengsel og lange bønner tror de ikke noe på det, og tar heller ikke imot det; fordi han kommer ikke på den måten som de har bedt om.  De er blitt så gamle og skrøpelige i sitt åndsliv at de nøyer seg med å leve på gamle minner.  Hvis det skjer herlige ting rundt dem, stempler de det som svermeri, ekstase og falskhet, og de advarer andre mot den slags form for vekkelse.
De gjør alt hva de kan for å hindre mennesker å få oppleve fantastiske ting med ham som er begynnelsen og enden.
 
Jeg vil på det sterkeste advare mot slike øretutere.  Hør ikke på dem som roper til Gud om vekkelse, men aldri får den.  Kristus er vekkelsen, han gjør presis det samme i dag som før.  Vi har ikke en slik kommer-og-går-Gud.  Han bor ved troen i våre hjerter.
Jesus er vår kraft, han er vår fornyelse, han er vår stadige opplevelse med Gud, det er han som deler ut nådegaver, det han som døper i den Hellige Ånd og ild.  Han er vår lege: «Ved hans sår er jeg helbredet». Han er vår glede og han er vår sang, og han fyller all vår trang i herlighet.
 
Du kan søke etter tegn og under hvor du vil, uten å finne det.  Lev i ham som er begynnelsen, så trenger du ikke å løpe hit og dit.  Hver dag gjør han store tegn og under for dem som holder fast ved ham.  Satan er rasende og hatefull på den som tror og praktiserer ved en levende forkynnelse om ham som er den samme i dag, og gjør presis de samme ting som han alltid har gjort.
 
Jeg ser det like for mine øyne at han rekker sin hånd ut til helbredelse, tegn og under.  Om den ene eller andre svikter det de fikk oppleve i begynnelsen, kan jeg aldri la meg stanse av det, uansett hvem det er.  Jeg vil fortsette å leve i troen på ham, som var begynnelsen til det forunderlige livet jeg engang fikk oppleve.  Jeg vet jeg snart skal møte ham som oppholdt meg i med- og motgang, i prøvelser og alle slags fristelser.  Og han selv har sagt: «Hold eder nær til mig, så skal jeg holde mig nær til eder.»
Han er den eneste og sanne vekkelse.  Noen annen vekkelse vil aldri komme, uansett hvor lenge du ber om det.  Den ild som falt på pinsedag er likedan i dag.
 
Jeg husker en gang jeg hadde en samtale hjemme hos en eldstebroder for en pinsemenighet, da han spurte meg:  Fortsettelse neste side ...

DEN ANTIKRISTELIGE ÅND - HVORDAN OPERERER DEN?

Lørdag, 13. mai 2023

AV AAGE SAMUELSEN

Vekkeropet mai 1980KLIPPET FRA VEKKEROPET – MAI 1980

For å begynne rett på sak så vil jeg sitere Salme 14, v. 1: «Dåren sier i sitt hjerte: Det finnes ingen Gud»

Ateismen er en åndsmakt.  En fremtredende hærfører av Satans åndemakt i himmelrommet (Ef. 6, 12) som har som sin hovedoppgave å fortelle menneskene at det ikke finnes noen Gud.  Som argument for dette peker han på alt det dårlige som går under navn av kristendom.  For å nevne noen eksempler tar han frem alt som har Gud som sin frelser.  Vi kan nevne buddhismen, hinduismen, islam, katolisismen og kirken.  Dette er, for den ateistiske ånd, et meget fint våpen til å bortforklare Guds eksistens; ved å anklage alle disse religiøse retningers åpenbare svakheter.  Og det er nok av stoff å hente fra alle disse ismene.

Er du i besittelse av en slik ånd, kan den endog gjøre deg til professor i anklager.  Den får deg endog til å tro at du – på disses bekostning – er meget intelligent.  Men stans ved dette ord: «Dåren (idioten) sier i sitt hjerte: Det finnes ingen Gud».

SATANS 5. KOLONNE

Som en av Satans fremste generaler har den som sin hovedoppgave å fortelle menneskene hvor forferdelig og urettferdig Gud er.  For å få folk til å tro det den sier peker den på alle lidelsene i verden; kriger, pest og hungersnød, og sier: «Er det slik Gud er?  Kunne ikke Gud – som har all makt – hindre dette?  Kunne han ikke hindre fallet i Edens have?  Er han ikke allvitende»?

Gud er både allmektig og allvitende, men det er en lov i Guds rike som menneskene forgjeves forsøker å hevde, og det er FRIHET.  Gud har skjenket hvert enkelt menneske – til og med seg selv – noe som heter FRI VILJE.  Mennesket, med sin frie vilje, har valgt å høre på de makter som vil føre menneskene i fordervelsen.  Til og med hos englene la han ned fri vilje.  Derfor valgte Satan og hans englehær – av seg selv – å forlate sin overordnede stilling i himmelen; fordi han i sjalusi ikke ville anerkjenne Guds vakreste og fineste skapning – mennesket. 

Og når han forlot himmelens herlighet, sammen med 200 engler, var det for å ødelegge Guds vakreste skapning, og det klarte han ved dette enkle, men så effektive våpen, som: «Har Gud virkelig sagt»? 

Derfor er også den ateistiske ånds beste våpen: TVIL.  Den har som oppgave å fortelle at den Gud som steller slikt i stand i denne verden umulig kan være en kjærlig Gud.  Derved får den menneskene til å tro at det umulig kan være noen Gud til, og således også avledet oppmerksomheten på ham som er opphavet til all djevelskapen i verden.

Jeg husker, i en debatt med Arnulf Øverland i Velferdssalen i Drammen, (Mars 1962, red.anm.), som dessverre fikk litt mer presseomtale for sin ateisme, spurte meg under debatten: «Og du, Samuelsen, du kan vel fortelle meg hvordan man får tiden til å gå i himmelen»?Aage Overland

Jeg svarte med Guds ord at i himmelen finnes det ingen tid, hverken fortid eller fremtid, men en hel evighet i dette lille ordet NU.

Så den som tror på Gud, og kjenner sin bibel, kjenner også denne åndsmaktens intrigespill med fullstendig uvitende analfabeter i åndelig forstand.  Den får innbilt menneskene at det er Gud som har skylden for all elendigheten. 

Men hvorfor sendte da Gud frivillig sin egen sønn til verden?  Var det for syns skyld?  For at noen få naive mennesker skulle ha et så fattig halmstrå å holde seg til som det å innbille seg en frelse som ikke eksisterte? 

Hvorfor gav Jesus avkall på himmelens herlighet, frivillig kom ned her, ble hånet, spottet, pint og plaget av den ateistiske åndsmakten?  Da var jo hele hans oppgave et eneste stort mislykket skuespill, og de millioner på millioner, for ikke å si milliarder opp gjennom tidene – som med sin overbevisende tro på ham, faste holdning og uten den minste vakling, bare nonsens?  Fortsettes neste side ....

FORLØPERNE FOR ANTIKRIST

Tirsdag, 13. mai 2023

AV AAGE SAMUELSEN

KLIPPET FRA VEKKEROPET MAI 1980Arafat Khomeini

Brikkene til bildet av Antikrist og den kommende krig i Midt-Østen trer mer og mer frem.  Det er ingen tvil om at det skuespill hele verden er vitne til er oppladningen til Antikrists fremtreden på verdensarenaen.  Den sataniske ånd som bor i Khomeini og Arafat forteller oss klart at det terrorsystemet som vil komme under Antikrists styre vil herske med en brutalitet som verden aldri har sett maken til.

Det er heller ingen tvil om at slaget om «Palestina» og hevnen over Israel er nær forestående, og at dette er en mektig advarsel til alt Guds folk om at Jesu gjenkomst er like for døren. 

Profetiene om det som skjer står daglig å lese i dagspressen og massemedia, og som Jesus sa: «Om disse tier, skal stenene tale».  Jeg er ikke i tvil om at det som står i Ezekiel 38 – om fyrsten fra Gog og Magog, Ros, Mesek og Tubal, den kommunistiske horde, har planene i orden om innrykk i Israel, og ingen Atlanterhavs-pakt kan løfte en finger for å hindre dette, og at den amerikanske nasjon i denne akt av profetiene er fullstendig paralysert.

Det som skjer er en gjentagelse av vannflommen på Noas tid, og utslettelsen av Sodoma og Gomorra.

De høye skrik fra alle slags trosretninger om enhet – uten enhet på en apostolisk grunn – er nonsens.  Det finnes ingen enhet uten på det som Jesus og apostlene talte: «Omvend eder, og enhver av eder lar sig døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal I få den Hellige Ånds gave»!  Det finnes ingen, hverken katolske eller lutherske systemer, som kan leve og eksistere på denne bibelske grunn.  Når den virkelige pinseilden kommer, brenner den opp alle falske forestillinger og Astarte-bilder (falske åpenbaringer).

Det er ingen tid til å se seg tilbake.  Kom Lots hustru i hu.  La ikke Satan dåre ditt sinn.

Les også:

SOVJETUNIONEN HAR PLANER OM Å UTSLETTE ISRAEL 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme