Aktuelle artikler

AAGE SAMUELSEN OM ARIL EDVARDSENS FRIERIER TIL RELIGIØSE KIRKELEDERE

Onsdag, 13. juli 2022

Kommentar av Aage Samuelsen til artikkel i Vårt Land, 21.07.1980:

«Edvardsen vil møte Kornmo og Aarflot – Nå må Sarons Dal aksepteres av kirkeledere»

Vrt Land 1980 

Faksimile fra Vårt Land

Klippet fra Vekkeropet, august 1980

Av Aage Samuelsen 

Det forundrer meg ikke det minste at Aril Edvardsen (stifter og leder av «Troens Bevis», død 06.09.2008, red.anm.) nu forsøker å blande seg inn i møtet mellom Kornmo og Aarflot.

Gjennom hele hans virksomhet har det alltid vært et opplegg basert på å få anerkjennelse fra alle kanter, uansett om det skal gå på bekostning av den bibelske lære. 

Det er heller ikke den minste tvil om at han anser seg selv for mye større enn det han i virkeligheten er, målt etter apostolisk mønster, og at hans syn på de bibelske sannheter er temmelig snevert.

Og jeg tror også at de fleste av de eldre pinsepredikanter, som igjen har vært fostret opp av pinsebevegelsens første tids grundige bibelske forkynnelse og lære, også ser Edvardsen og hans virksomhet som langt utenfor det de i sin tid har opplevd og lært. 

Når nå Aril Edvardsen håper på anerkjennelse fra prester og predikanter, bare beviser det at det må være noe fundamentalt feil.  Det finnes ikke én, hverken i det Gamle Testamentet eller i det Nye Testamentet, av de hellige som kjempet for å få anerkjennelse av datidens vantro kirkeledere.  Som oftest ble de pint og plaget og drept som forførere.  Søker jeg å tekkes mennesker er jeg ikke Guds tjener.

Det er heller intet tegn på bibelsk ekthet at alle anerkjenner meg.  Tvert imot!  Og det er heller intet tegn på åndelig kvalitet at mennesker fra alle trosretninger anerkjenner virksomheten.  Aril Edvardsens samarbeid med de forskjellige kirkesamfunn, til og med katolikkere, under mottoet: «Vi skal elske alle», er en temmelig tynn og vitaminfattig suppe, som før eller siden vil gi seg utslag i forskjellige sjels-sykdommer og åndelig skjørbuk. 

At det er en forvirringens tid på alle felt, men mest på det åndelige, har aldri blitt så klart avtegnet som i dag.  For meg synes det som om skjøgens innbydelse til historiens største drikkegilde er i full gang.  Joh.Åp. 17, 1-6.  Og at det er et kappløp om å få hennes anerkjennelse, uansett hva det skal koste. 

Den kjærlighet som det skrikes høyest om, er som nattens dugg som dunster bort når solens varme stråler faller over de mange fargerike duggdråper.  Det er derfor å håpe at pinseledere, som vet og kjenner mere til Bibelens dybder og dens klare lære, holder sine får borte fra ifra villfarelsens mange og farlige veier. 

HVORFOR ØDELA GUD VERDEN PÅ NOAHS TID?

Fredag, 17. juni 2022

Av AAGE SAMUELSEN

Klippet fra Vekkeropet, september 1981. 

I den tiden vi lever i nu er massemedia over hele verden, ja alle mennesker, opptatt av spørsmålet: Blir det fred i verden?  
Til det er svaret kort og godt: NEI!  Jeg bygger dette svaret på hva Gud forut har sagt for tusener av år siden: «Det finnes ingen fred for den ugudelige.»
 
Når vi vet hvordan verden var på Noahs tid, en verden styrt og dirigert av Satan og hans demoner med alskens ugudelighet uten hemninger, hvor det ikke bare var en by eller et land som var gjennomsyret av djevelskap, men hele verden, er det temmelig mange likhetspunkter mellom verden på den tid og verden i dag.
 
Det er ingen tvil om – for den som vet en del om de åndelige sannheter – at timeglasset for denne verden er i ferd med å rinne ut, og det går hurtigere og hurtigere for hver dag.  Hele verden er i en eneste stor frykt for det som skal komme over jorderike.
Det vil ta for stor plass å spesifisere eller avsløre alle verdens synder, det være seg enten små eller store, det spiller ingen rolle.  Konklusjonen av alt det som hender, av all den djevelskap som florerer i verden i dag, kan sammenfattes bare i ett ord: Dom!
 
I enhver rettsal vil juryen dømme den anklagede ut fra de beviser om foreligger.  Som Gud dømte på Noas tid, etter menneskenes ugudelige handlinger med fullgode bevis, således også i dag.  Og det skulle være unødvendig å nevne at klare bevis foreligger for at Gud skal dømme en rettferdig dom.  Mennesker og demoner har gjort verden til et heslig sted å være, og ingen – i alle fall av de troende – må kaste seg selv blår i øynene og tro at Gud vil redde verden fra undergang.
 
Da Enok, Noahs oldefar, i Guds nåde ble vist å se inn i fremtiden når og hvordan verden på Noahs tid skulle gå under i vann, og at bare åtte sjeler av de millioner på millioner som var spredd over hele jorden ville bli reddet, så han også hvordan det ville gå helt inn til vår tid: At verden ville brenne opp ved ild.
Og det er interessant å legge merke til utviklingen i verden, at det går imot en oppgjørsdag for mennesket.  Utviklingen i Midtøsten går presis etter oppskriften, den ugudelige tilstanden hos mennesket likeså.  De kan konferere om fred, rope om fred, og gå fredsmarsjer så mye de vil.  Det er nytteløst.  Han som kan skape fred i og hos mennesker, fredsfyrsten Jesus Kristus, ham forkaster de og må derfor ta konsekvensene for det de selv er skyld i.
 
Ingen kunne hindre det som kom over verden på Noahs tid.  Ingen kunne hindre det som skjedde med Sodoma og Gomorra på Abrahams tid.  Ikke ett menneske kan heller hindre menneskenes hastige marsj imot en sikker undergang.
 
Bare en kristen revolusjonAt de kristne befatter seg med hvordan det skal gå med denne verden, eller forsøker å forbedre den med moralteologi, skyldes at deres øyne er lukket og deres sinn er sløvet ved innflytelse fra Satans åndehær i himmelrommet.  De som skulle være en advarsel om den kommende dom over verden har sovnet hen i sløvhetens og likegyldighetens favntak.
De demoniske krefter forsøker på alle mulige måter å stenge veien for frihetens mektige budskap. Og det merkelige er at det er de som kaller seg kristne som lar seg bruke av disse krefter.  Hensynsdemonen har tatt høysete midt i blant de kristne og dominerer kirker, bedehus og menigheter, eller hva de kaller seg. 
Det er derfor en nødvendighet for oss å hindre denne hensynsånden i å komme inn i blant oss, og å kjempe troens strid fordi vi vet hva denne verden går i møte.  Det er bare en åndelig revolusjon som kan redde millioner fra den kommende verdenskatastrofe.
 
Likeså sikkert som sol går ned og nattens mørke kommer, sommer forsvinner og vinterens kulde kommer, likeså sikkert går det i oppfyllelse i vår tid det som Enok så for snart 6 000 år siden.
 
Dette er ikke ment som noe skremmebilde, det være langt fra meg, men som en advarsel og et faktum at det går hurtig imot Guds oppgjør med en ugudelig verden.
 

Les teksten til sangen: DU, NOAH HVORFOR BYGGER DU EN BÅT HER INNE PÅ LAND? 

HOMOFILI OG ANNEN SYND

Mandag, 30. mai 2022 

AAGE SAMUELSEN

FRA VEKKEROPET NR. 8 – 1983  

Etter Hans Bratteruds (tidligere pastor i Oslo Fullevangeliske Kirke, red.anm.) angrep på homofili har det vært skreket kolossalt opp om brudd på menneskerettighetsloven og ærekrenkelsesloven § 247 og § 248, både fra massemedia og fra andre hold.  Jeg vil med en gang få si at jeg er hverken for eller imot homofili, men jeg kan heller ikke forsvare enkelte predikanters pietistiske moralteologi hvor alt er galt som skjer utenfor deres menighets ramme. 

I 1950-60 årene, spesielt da jeg var i Pinsebevegelsen, ble jeg gjenstand for en baktalelse, sladder og sur kritikk som jeg aldri hadde trodd kunne foregå blant de kristne.  Mitt liv var fullstendig rent innfor Guds åsyn og etter pinsevennenes lære, men som disse kritikere ikke selv praktiserte, hverken under eller etter krigen. 

Jeg valgte frivillig å gå ut av Tabernaklet og håpet derved å få være i fred, men aldri har jeg opplevd større hat, sjikane og hets som nettopp da.  De var direkte årsak til at massemedia gikk fullstendig amok mot meg.

Pinsebevegelsens toppledere forbrøt seg så grundig mot ærekrenkelseslovens §§ 247 og 248 den gang, at i en eventuell rettssak kunne jeg få dem straffet.  Jeg må her tilføye at jeg under den tiden kom inn i en bitterhetsånd som var like lite fra Gud som det brødrene i Pinsebevegelsen hadde gjort, men det har Gud løst meg ifra.  Men det hindret ikke meg fra å minne brødrene om hvor farlig det er å dømme det Gud har gjort.  Det vil uvilkårlig gå ut over Pinsebevegelsen i sin helhet. 

I en konferanse – etter innbydelse fra Pinsebevegelsens brødre i Filadelfia – har de erkjent at de den gang gjorde feil.  Men det ville vært realt å komme med den innrømmelsen offentlig. 

Jeg vil dog berømme Morgan Kornmo for hans skvære holdning.  Jeg ble også i dette møtet med brødrene spurt om jeg ville være med på Hedmarktoppen 16. og 17. juli, men da dette kom enkelte predikanter for øre, kom den gamle synden fra 1950-årene opp igjen.  Jeg unnlot derfor å reise opp dit, for jeg ville ikke ha noen gjentagelse fra de grusomme årene. 

Dette skriver jeg for å påpeke at dersom noen i Pinsebevegelsen skal gå så grundig til verks mot dem som ikke har liv i Gud, burde de først rydde opp i sin egen leir.  Det er så mye svineri som skjuler seg bak den religiøse fernissen at man kan ikke bare late som ingenting, og preke synd mot andre, hvor sladder, baktalelse, kritikk og avindsyke og hat har dominert menighet etter menighet.

Her burde forstandere og eldstebrødre gå foran, og gå i dyp erkjennelse av den synd de har begått i alle år, som har ødelagt tusener av menneskeliv i deres egne rekker, og som utadtil skaper en stadig bredere front mot alt som bære navn av kristendom. 

Det nytter ikke her å legge skylden på de verdslige, det er de kristne som har skylden, og de burde ta dette alvorlig ad notam.  Det nytter ikke bare å folde hendene, lire av seg en vanemessig bønn, himle med øynene og si «Jesus kommer snart».  Slik kommer de også til å sitte når Jesus kommer.  Himmelen har ikke plass for slike hyklere. 

Det merkelige er at de som skriker høyest om helliggjørelse ikke eier fnugg av det.  Den sitter dypere enn som bare i et munnhell.  Synd er synd, og i Guds rike er ingen gradering.  Før de kristne erkjenner sin egen synd bør de tie helt stille med andres.  Når verden får se det, og får høre evangeliets gammeldagse pinsetoner i full overensstemmelse med Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds vilje, vil også verden rope: «HVA SKAL VI GJØRE FOR Å BLI FRELST»? 

Jonas sa; det er meg som har skylden for det opprørte hav.  Kast meg uti, så vil bølgene legge seg!  Hvis dere tror at Jesus kommer snart, pek ikke på andre, men pek på deg selv!

 

Les også artikkelen ANNA ELISABETH (TULLA) SAMUELSEN LYVER OM AAGE SAMUELSEN (faktuellarena.no)  Der står det mer om Aages uttalelser om temaet «homofili». 

DEN MODERNE TIDS BILEAM

Mandag, 30. mai 2022 

Av AAGE SAMUELSENJerusalem skumring

Fra Vekkeropet nr. 6 – juni/juli 1982 

At vi nærmer oss tiden for Antikrists komme viser hele den politiske situasjonen klart og tydelig.  Profeten Sakarias 12, 2. og 3. vers: «Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkene rundt omkring; også over Juda skal det gå ut når Jerusalem blir kringsatt.  Og det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en sten å løfte på for alle folkene; alle som løfter på den, skal såre sig selv.  Ja, alle jordens hedningefolk skal samle sig mot det.» 

Fra evighet av var det Guds besluttede råd å skape jorden for Israels skyld.  Det finnes kun to slags folk i verden av alle verdens nasjoner – uansett hudfarge – det ene er Israel, det andre er hedningene.  Israel har fått hele Kanaans land, det som i dag kalles «Palestina».  Det finnes nemlig ikke noe som heter «Palestina», det heter Kanaan – som Israel fra evighet av har fått til odel og eie.  Og de har EN konge, nemlig Jesus Kristus, som for snart 2 000 år siden kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot ham. 

Men det som skjer nu i det politiske spillet er en eneste stor forberedelse til Antikrists komme, som Israel vil ta imot med åpne armer.  Det er det som Jesus taler om til Israels folk om Antikrist i Joh. 10, 10: «Tyven kommer for å stjele, myrde og ødelegge.» Det var nemlig ikke Satan han talte om der, slik mange tror, for han var allerede kommet.  Men han sa: Tyven KOMMER, og han skal sette seg i Guds tempel og gi seg ut for å være Gud. 

Når vi ser hva som hender nede i «Palestina» i dag, er det noe som er forutsagt av Gud for tusener av år siden, gjennom sine profeter.  Det er ingen som kan forandre på det.  Israels folk er blitt til på en overnaturlig måte etter Guds besluttede råd.  Når de nu har tatt det lovede land i eie er det helt naturlig at de med alle mulige midler vil forsvare sin eiendom.   Hvert eneste land har satt opp sitt forsvarsberedskap for at ikke fienden skal trenge inn og tilintetgjøre dem.  Når araberne har besluttet å radere ut Israel, og det har de jo vitterlig innrømmet for offentligheten, hvorfor skriker så folk opp om det «forferdelige» som Israel gjør?  Er det ikke et hvert normalt menneskes innstilling, og selvfølge, å forsvare seg mot mordere som kun har en eneste hensikt; å ødelegge den de hater?   Les mer på neste side ...

VERDEN PÅ AVGRUNNENS RAND

Onsdag, 27. april 2022 

AV AAGE SAMUELSEN

Mann med advarselKlippet fra Vekkeropet nr. 1-1986

Det sikreste utgangspunkt for en vurdering og analyse av fremtiden for jordens befolkning, og deres håp om fred, er å se det ut fra Guds eget ord, som for tusener av år siden ble nøyaktig nedskrevet ved syner og åpenbaringer av Guds profeter. 

Vi har så lett for å begi oss ut på ønsketenkninger og falske forhåpninger, men det holder nok ikke.  I november i fjor (1985, red.anm.) var fredsforhandlingene mellom øst og vest i gang, og håpet om fred steg hos begge parter, men menneskenes endelighet har mere enn noensinne kommet klart til syne ved utviklingen av de tilintetgjørende kjernefysiske våpnene.  Vi vet at dette ikke er et forbigående skremmebilde, menneskene har gått for langt. 

Vitenskapen på alle mulige felt, som er blitt hyllet av menneskeheten verden over, er redskaper for demoniske krefter som til alle tider har operert mot det mål å tilintetgjøre Guds ypperste skapning – mennesket – likesom ondskapens makter tilintetgjorde mennesket i vannflommen på Noas tid.  Mange spør seg da: Kan ikke Gud redde verden fra undergang?  Men da vil jeg spørre: Kan de forlange at den Gud som de ikke vil ha noe med å gjøre, og ikke tror på, skal redde verden?  Og hvorfor skal han gjøre det?  Skal han redde verden for at de fremdeles skal leve i ugudelighet, og i hat slakte hverandre ned generasjon etter generasjon?  Men Gud har gjennom sine profeter selv talt at det onde skal utslettes og falskhet skal forsvinne.  Trofasthet skal blomstre og fordervelsen skal forgå, og sannheten som i lange tider var uten frukt, skal komme for en dag. 

I Luk. 21, 25 forutsier Jesus nettopp det som skjer like for våre øyne i dag: «Folkene skal engstes i fortvilelse når hav og brenninger bruser.»  Og i Joh. Åp. 6, 3-4 står det: «Og da det åpnet det annet segl, hørte jeg det annet livsvesen si: Kom! Og det kom ut en annen hest som var rød, og ham som satt på den, blev det gitt å ta freden fra jorden, og at de skulde slakte hverandre, og det blev gitt ham et stort sverd.» 

Fredsforhandlinger og inderlige ønsker om fred kan aldri gi fred så lenge de ikke vil ha med ham å gjøre hvis navn er FREDSFYRSTE OG EVIG GUD.  Menneskene har valgt sin egen vei, og Gud kan intet gjøre.  Han har skapt mennesket med egen fri vilje til selv å bestemme hva de vil velge.  Den store by Ninive er et eksempel på at Gud kan redde en by eller verden dersom de omvender seg til ham som kan skape fred.

Det er ikke Gud som ødelegger verden, men menneskene som trosser Guds advarsler og marsjerer mot en evig undergang.  Uansett hvilket politisk system som skapes på jorden vil alltid disse ord følge dem: «Det finnes ingen fred for den ugudelige!» Es. 48, 22. 

Når vi ser hva som skjer ute i verden er det akkurat slik som Gud har talt gjennom sine profeter, Jesus og disiplene.  Fredsforhandlingene i Genève var et initiativ bygget på frykt for det som truer verden i dag – med utslettelse av menneskeheten. De vet selv at denne tilstanden før eller siden når sitt klimaks.  Alle fredsdemonstrasjoner – enten de er i øst eller vest – er velmenende, men ikke gagnlige så lenge formålet og initiativet er basert på en maktdemonstrasjon fra de forskjellige politiske system.  Krig, og rykter om krig, hungersnød, oversvømmelser, forurensning av luften, elvene og skogene, og alt det andre som ryster verden i dag er for lengst utsagt i Guds eget ord.  Det går bokstavelig talt i oppfyllelse alt sammen.  Hatet blant menneskene vil tilta mer og mer, og ovenpå dette vil menneskene forsøke å skape fred, men det finnes ingen fred så lenge de ikke vil ta med ham på råd som kan skape en evig fred.  FN har for lengst utspilt sin rolle, det er kun et arnested for politiske intrigespill. 

Hva kan redde verden?  Bare et rop til den levende Gud: FRELS OSS HERRE FOR DEN KOMMENDE VREDE OG EN EVIG UNDERGANG!  

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme