Artikler

KRISTELIG FOLKEPARTIS EGENTLIGE FARGE

Lørdag 27.10.2018

Med tanke på hva Kr.F. bedriver i dag, så er ikke dette noe nytt, tenker da på en artikkel som den fremsynte og svært politisk bevisste predikant Aage Samuelsen skrev i oktober 1987, - knappe to måneder før han gikk bort.  Artikkelen heter: «Kristelig Folkepartis egentlige farge», og ble trykket i avisen Varden.  Historien gjentar seg. 

"KRISTELIG FOLKEPARTIS EGENTLIGE FARGE

Jeg er ikke det minste overrasket over Kr.F’s sjongleringer i politikken, men at de så helhjertet kunne gå inn for en Arbeiderparti-ordfører var vel et skritt de færreste hadde trodd.  Og motivere sitt standpunkt og holdning i denne saken ved ganske enkelt å legge skylden på Fremskrittspartiet og dets «lette politikk» som Torstein Fjeld sa til meg, - den holder bare ikke.

Egentlig er det jo bra at Høyre får se hvilken samarbeidspartner de har hatt – og stolt på – så de for fremtiden ikke gjør den samme tabben en gang til.

Jeg tror at Høyre har en bedre samarbeidspartner i Fr.P. enn i Sp og Kr.F.  Men enten det gjelder Fr.P. eller Kr.F. bør de ha en stabil og konsekvent holdning overfor et Arbeiderparti som kun viser forakt i sitt hjerte overfor alt som bærer navnet kristendom, og det burde Kr.F. være de første til å oppdage.  På lang sikt burde også Kr.F. være de første til å innse at å gi den aller minste støtte til Ap er å selge sin sjel for 30 sølvpenger.  Det er dårskap over dårskap å drive en slik politikk i kristendommens navn.

FRED, MEN IKKE FOR ENHVER PRIS

Fredag 25. november 2016

Av Aage Samuelsen

Fra Vekkeropet – nov./des. 1981

Da det har pågått en avispolemikk i Skien, som har behandlet atomvåpen og fred, har jeg ved flere artikler svart på dette fordi det er mange av de kristne som forsvinnende lite vet hva kommunisme er i Bibelens lys.  De sysler kun med det som er innenfor bedehusets fire vegger, og tror av den grunn at de er mer hellig enn andre.  Dette er en fullstendig feil oppfatning.  Det er absolutt nødvendig å se det som hender i verden i dag, - det som profetene for lenge siden har forutsagt, - derfor bør enhver kristen utvide sitt område på dette felt.

Det er vel ingen normale mennesker som vil atomkrig.  Men det er vel heller ikke normalt frivillig å la seg slavebinde av politiske systemer, - uansett farge.

Når enkelte mennesker er så stupide at de lar seg blinde av alt pratet og demonstrasjoner om fred som Moskva skriker så høyt om, - men aldri praktiserer, - da tillater jeg meg å skrive det jeg skriver.  Jeg er sikker på at det som nu skjer i Sverige, - med russiske ubåter, - går slike stupide mennesker forbi.

Bruker Satan prekestolene som angrepsbase?

Lørdag, 30.april 2016

Pinsebevegelsen har godtatt paven som «kristen leder», - de ønsker fellesskap med Den norske Kirke, og tungetale er ikke lenger essensielt viktig i bevegelsen. Dette står å lese flere steder på nettet, og de såkalte kristne gjør ingen motstand.  Det er intet opprør å spore noe sted!    

Den eneste som hadde kraft, styrke og mot nok – i Gud – til å avsløre hvor langt fra det opprinnelige levende evangeliet Pinsebevegelsen (og andre religiøse bevegelser) er fraveket, var Aage Samuelsen.  Les hva Aage skriver i artikkelen nedenfor.  

Red.

BRUKER SATAN PREKESTOLENE SOM ANGREPSBASE?

Av Aage Samuelsen

Klippet fra Vekkeropet nr. 4, april 1982.

messeopptredenVi har så lett for å undervurdere og bagatellisere Satans planer for å hindre det fulle evangeliet i og nå frem til folkemassene, men også den snedige måten han arbeider på.  Vi kan aldri forstå hans fremgangsmåte om vi ikke har fått oppleve den Hellige Ånds kraft.  Paulus sier i 2. Kor. 2,11: «FOR VI ER IKKE UVITENDE OM HANS TANKER».  Helt ifra den dagen Satan overlistet Eva på sin listige måte har han gått frem på nøyaktig samme måte ved å mistenkeliggjøre det Gud har sagt og hva Gud mener med sitt Ord.  Han var jo en av overenglene og vet nøyaktig hvordan himmelen er, men også helvete som er beredt for Satan og hans åndehær.  Det er denne tvilen – om det Gud har sagt – som fører millioner på millioner inn i evighetens fortapelse.

HIMMEL ELLER HELVETE

Fredag 16. september 2016

Av Aage Samuelsen

Utsnitt av boken «Levende kristendom – død religion» som kom ut i 1984.levende kristendom dod religion

Til alle tider har granskere innen vitenskapen forsøkt å finne ut hvor lenge verden har bestått, og hvordan mennesket ble til.  Deres livlige fantasi synes ikke å ha noen grenser.  Mens de så skråsikkert sier at det og det er så og så mange millioner år, og andre fabler om så og så mange milliarder av år, ler Gud av dem alle: «Hvor er en vismann, hvor er en skriftlærd., hvor er en gransker i denne verden? Har ikke Gud gjort denne verdens visdom til dårskap?»  1. Kor. 1,20.

Det er gjennom vitenskapen Satan vil bortforklare Guds eksistens, at det finnes verken himmel eller helvete.  Når de påstår at vi stammer fra apene har de ingen forklaring på hvordan disse apekattene er blitt til.  Men om Gud skapte mennesket (apene) i sitt bilde, må vi også være sikre på at vi møter apenes far i himmelen.  Det er ikke noe rart at verden er som den er når til og med de som kaller seg frelst kan gå på slike dårlige eventyr.

FLYTT IKKE DET GAMLE GRENSESKJELL

Lørdag 5. mars 2016

Vekkeropet-6-1983Av Aage Samuelsen

Vekkeropet nr. 6 – juni/juli 1983

«FLYTT IKKE DET GAMLE GRENSESKJELL SOM DINE FEDRE HAR SATT!»  Ordspr. 22.28.

Uttrykk som ofte blir praktisert når troens forkynnelse kommer menneskene på nært hold er: «Er det så nødvendig?»  Eller: «Behøver jeg å gjøre det … og det?»  Det står i Salme 119.4: «DU HAR GITT DINE BEFALINGER FORAT EN SKAL HOLDE DEM NØIE.»

Gud har aldri gitt oss en lettvint frelse.  I 1. Kor. 6.20 og i 7.23 står det: «I ER DYRT KJØPT! BLI IKKE MENNESKERS TRÆLER!»  Når Ordet blir holdt frem slik som Gud har sagt det, gjennom sine salvede vitner, så mener han det han har sagt.  Om menneskene velger en lettere vei til frelse enn den vei Jesus har banet blir det på deres eget ansvar.  Ordet frelse kan ikke skaltes og valtes med etter eget forgodtbefinnende. Enten er vi på vei til et evig helvete (den brede vei), eller ved Guds ord på vei til en evig himmel.  Og det folk aller mest vil er å høre minst om helvete.

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme

Tre siste fra SMA-Norge.no