Artikler

MÅTTE IKKE MESSIAS LIDE DETTE

 Langfredag, 10. april 2020

Klippet fra Vekkeropet nr. 3 - mars 1983

En artikkel i serien: HVA SER DU I GUDS ORD?

Av Aage Samuelsen

«Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?» Luk. 24,26.

Det er fullbrakt
I det virvar av forførende lærdommer som fører menneskene inn i fullstendig forvirring bør det være klart for først og fremst predikanter og eldstebrødre, at det er Satan og hans åndehær som står bak dette spill, for å føre menneskene inn i et evig helvete. 

Jesu død og oppstandelse synes for mange å være betydningsløs, fordi de ikke forstår at hele menneskeslekten er lagt under forbannelsen, i og med det sataniske fallet i Edens have, hvor Satan og hans englehær, ved Adam og Eva, førte hele menneskeslekten inn i en fortapt stilling. 

Det er ikke mulig å føre menneskeheten tilbake til Gud, uten at den som forkynner Guds ord forstår dybdene i Guds forsoningsverk i Kristus.  Gud aksepterer ikke noe annet enn det som skjedde, og som var forutbestemt, - at hans egen sønn, Jesus Kristus, forlot himmelens herlighet og kom ned til denne under forbannelsen menneskeslekt, og tok en tjeners skikkelse på seg, - og måtte bli som et menneske – dog uten synd – for å frelse det som var fortapt. 

Det er å underslå virkeligheten å forkynne en himmel uten et helvete.  Satan vet at han aldri kan komme tilbake til den himmel han forlot, og hans oppgave er å føre hele menneskeslekten bak lyset, ved å underslå sannheten om et evig helvete.  Ellers hadde Jesu gjerning her nede absolutt ingen hensikt.  Alt det tomme sludderet om at det finnes så mange gode mennesker er Satans fordekte løgn.  Paulus sier i Rom 3.12: «Alle er avveket; alle til hope er de blitt uduelige; det finnes ikke nogen som gjør godt, det finnes ikke en eneste.»  Og i Vers 23: «Alle har syndet og fattes Guds ære.» 

Og dersom ikke menneskene blir konfrontert med disse sannheter har Jesu død og oppstandelse ingen hensikt eller virkning. 

Når Jesus kom ned her, så kom han ned som Guds lyteløse lam som bar all verdens synd.  Satan og demonene visste hvem Jesus var, og hvilken oppgave han hadde, derfor skrek de høyt til ham: «Du er kommet for å ødelegge oss før tiden.» Dersom ikke det blir forkynt klart og tydelig har det heller ingen hensikt å fortelle hva Jesus har gjort. 

Det er likeså alvorlig for menneskeheten i dag som det var på Noas tid.  Ingenting kunne forandre på Guds plan, - nemlig å tilintetgjøre alt kjøtt ved vann. Menneskene ville ikke forandre seg, de var selv skyld i ødeleggelsen, hvor millioner på millioner over hele kloden gikk fortapt i vannmassene. 

Vi har den samme tilstand i dag.  De vil ikke la seg frelse.  De vil lage sin egen frelse og så gå sine egne veier, og de er selv skyld i ødeleggelsene som vil ramme jorden i en katastrofe som verden aldri har sett maken til. 

Dette er ikke noe skremmebilde, det er advarsler til mennesker.  Men likesom Gud frelste Noa og hans familie ved Arken, og ikke noe annet, vil Gud frelse dem som frivillig går inn i Guds evige frelse ved forsoningen i Kristus, og ikke noe annet.  Derfor måtte Kristus lide dette, og så gå inn i Guds herlighet for å føre det fortapte mennesket tilbake til Guds herlighet i Kristus Jesus. 

Du kan selv velge din tilstand, enten fortapt eller frelst. 

AAGE SAMUELSEN

TIL ALLE MINE BRØDRE OG SØSTRE

Onsdag 25. desember 2019 

Vi har hentet frem en redaksjonell artikkel som broder Aage skrev i Vekkeropet nr. 2-1987, som passer å lese nå i disse juletider.  Nå viste det seg også å bli den siste hilsen han gav til vennene i virksomheten, bortsett fra de ord han sa til oss to som var til stede (red.i Faktuell ARENA), den 28. november 1987, noen timer før han forlot oss; bl.a.: «Nå må dere brødre og søstre stå sammen, og be til Gud av hjertet, og ta opp kampen mot den forfølgelsen som jeg har vært utsatt for i over 40 år, og mot den forfølgelsen som kommer over vårt land nu i enda sterkere grad.» 

TIL ALLE MINE BRØDRE OG SØSTRE  

AAGE SAMUELSEN 

Klippet fra Vekkeropet nr. 2/1987

 

Julenisse

 

Dere må unnskylde at jeg ikke sender en klissen julehilsen, det ser vi så alt for mye av i slike religiøse blader, - da er alle ting så vel og bra.  Man hører «God jul» fra alle kanter. 

Men, dersom jeg ikke ønsker mine brødre og søstre alt godt hele året, hva skal jeg da med en tom og innholdsløs julehilsen?  Det holder ikke! 

Mitt hjerte tenker på mine brødre og søstre hele året, og jeg takker Gud hver dag i mitt hjerte for alle disse fine, trofaste vennene, som ikke svikter når kampen er som hårdest.  Det er venner man kan stole på. 

Jeg vil benytte denne anledningen til å takke for all åndelig og timelig hjelp, og den store hjelpen dere har vært til å få i gang bladet igjen.  Jeg vil også ved denne korte hilsen ønske dere alt godt i resten av året, og inn i det nye år. 

Gud velsigne dere alle!

 

KRISTELIG FOLKEPARTIS EGENTLIGE FARGE

Lørdag 27.10.2018

Med tanke på hva Kr.F. bedriver i dag, så er ikke dette noe nytt, tenker da på en artikkel som den fremsynte og svært politisk bevisste predikant Aage Samuelsen skrev i oktober 1987, - knappe to måneder før han gikk bort.  Artikkelen heter: «Kristelig Folkepartis egentlige farge», og ble trykket i avisen Varden.  Historien gjentar seg. 

"KRISTELIG FOLKEPARTIS EGENTLIGE FARGE

Jeg er ikke det minste overrasket over Kr.F’s sjongleringer i politikken, men at de så helhjertet kunne gå inn for en Arbeiderparti-ordfører var vel et skritt de færreste hadde trodd.  Og motivere sitt standpunkt og holdning i denne saken ved ganske enkelt å legge skylden på Fremskrittspartiet og dets «lette politikk» som Torstein Fjeld sa til meg, - den holder bare ikke.

Egentlig er det jo bra at Høyre får se hvilken samarbeidspartner de har hatt – og stolt på – så de for fremtiden ikke gjør den samme tabben en gang til.

Jeg tror at Høyre har en bedre samarbeidspartner i Fr.P. enn i Sp og Kr.F.  Men enten det gjelder Fr.P. eller Kr.F. bør de ha en stabil og konsekvent holdning overfor et Arbeiderparti som kun viser forakt i sitt hjerte overfor alt som bærer navnet kristendom, og det burde Kr.F. være de første til å oppdage.  På lang sikt burde også Kr.F. være de første til å innse at å gi den aller minste støtte til Ap er å selge sin sjel for 30 sølvpenger.  Det er dårskap over dårskap å drive en slik politikk i kristendommens navn.

STANS FORSKERNE

 Onsdag, 25. desember 2019

Med tanke på hvordan verden i dag er opptatt av «klima» og «klimaforandringer», finner vi en artikkel som Aage Samuelsen skrev for over 30 år siden.  Her peker han direkte på kjernen i dette tema.  Red.

«HEREFTER VIL INTET VÆRE UMULIG FOR MENNESKENE, HVAD DE ENN FORETAR SIG.» 1, MOS. 11,6. 

AAGE SAMUELSEN 

Klippet fra Vekkeropet nr. 2/1987.

Menneskene satte seg fore å bygge et tårn som nådde like til himmelen, og i denne forbindelse har flere sagt til meg: «Du må skjønne det Aage, at menneskene kan ikke klare det!»

Nu ser vi at utallige ting – som er forutsagt i Guds ord for tusener av år siden – går i oppfyllelse, rett for nesen vår, og dersom det ikke var sant, hvorfor sa da Gud: «Herefter vil intet være umulig for menneskene, hvad de enn foretar sig»?

Legg merke til disse ordene: «Hvad de enn foretar sig».  De gjerninger som menneskene gjør i dag er på mange områder inspirert av Satan og hans åndehær, og Satan er denne verdens fyrste.

Alle, som ikke er under Guds kontroll og innflytelse, er under denne verdens fyrstes kontroll – uansett hvem de er og hva de er.  Når vi ser utviklingen fra Babels tårn og inntil i dag, ser vi hvordan Satan – gjennom vitenskapsmenn og forskere – forskrekker hele verden med sine grusomme eksperimenter.  De eksperimenterer med mennesker fra de er fostre, - ja endog før det.  De kloner eggceller, de gjør nær sagt hva som helst og hva de vil. 

Det eksperimenteres også med å lage mennesker.  Det eneste som kan stoppe dem i slike vanvittige forsøk er at de ikke kan fremstille ekte blod – for deri ligger nemlig livet.

Ukjente og uhyggelige bakterier og basiller fremstilles, som igjen fremkaller sykdommer som de ikke greier å kontrollere.  Hvis menneskene i verden visste hva disse som kaller seg forskere, - men som jeg personlig stempler som demonbesatte og gale mennesker, - foretar seg, ville de rope ut i fortvilelse: STOPP DEM!  Og disse vitenskapsmenn og forskere blir til og med prisbelønnet??

Fra sine laboratorier har de fremkallet sykdommer som nu herjer ute i verden, og dreper tusener på tusener.  Enten det er i øst eller vest arbeider forskerne i sine galehus og fremstiller pestbasiller som tar livet av fienden – øyeblikkelig.

Det fremstilles stoffer som er i fri handel i dag, som ødelegger naturen.  Enorme skogarealer dør overalt.  Luften og vannet fylles med giftige gasser som igjen ødelegger ozonlaget som beskytter menneskene fra solens ultrafiolette stråler.  Fisker og fugler dør i milliontall, mens trangsynte mennesker skriver spalte opp og spalte ned om hvor langt vitenskapen har kommet i dag.  Ja, det skal være sikkert!  De er kommet så langt at det finnes ikke tilbaketog. ...  Les mer på neste side ...

FRED, MEN IKKE FOR ENHVER PRIS

Fredag 25. november 2016

Av Aage Samuelsen

Fra Vekkeropet – nov./des. 1981

Da det har pågått en avispolemikk i Skien, som har behandlet atomvåpen og fred, har jeg ved flere artikler svart på dette fordi det er mange av de kristne som forsvinnende lite vet hva kommunisme er i Bibelens lys.  De sysler kun med det som er innenfor bedehusets fire vegger, og tror av den grunn at de er mer hellig enn andre.  Dette er en fullstendig feil oppfatning.  Det er absolutt nødvendig å se det som hender i verden i dag, - det som profetene for lenge siden har forutsagt, - derfor bør enhver kristen utvide sitt område på dette felt.

Det er vel ingen normale mennesker som vil atomkrig.  Men det er vel heller ikke normalt frivillig å la seg slavebinde av politiske systemer, - uansett farge.

Når enkelte mennesker er så stupide at de lar seg blinde av alt pratet og demonstrasjoner om fred som Moskva skriker så høyt om, - men aldri praktiserer, - da tillater jeg meg å skrive det jeg skriver.  Jeg er sikker på at det som nu skjer i Sverige, - med russiske ubåter, - går slike stupide mennesker forbi.

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme