Aktuelle artikler

VERDEN PÅ AVGRUNNENS RAND

Onsdag, 27. april 2022 

AV AAGE SAMUELSEN

Mann med advarselKlippet fra Vekkeropet nr. 1-1986

Det sikreste utgangspunkt for en vurdering og analyse av fremtiden for jordens befolkning, og deres håp om fred, er å se det ut fra Guds eget ord, som for tusener av år siden ble nøyaktig nedskrevet ved syner og åpenbaringer av Guds profeter. 

Vi har så lett for å begi oss ut på ønsketenkninger og falske forhåpninger, men det holder nok ikke.  I november i fjor (1985, red.anm.) var fredsforhandlingene mellom øst og vest i gang, og håpet om fred steg hos begge parter, men menneskenes endelighet har mere enn noensinne kommet klart til syne ved utviklingen av de tilintetgjørende kjernefysiske våpnene.  Vi vet at dette ikke er et forbigående skremmebilde, menneskene har gått for langt. 

Vitenskapen på alle mulige felt, som er blitt hyllet av menneskeheten verden over, er redskaper for demoniske krefter som til alle tider har operert mot det mål å tilintetgjøre Guds ypperste skapning – mennesket – likesom ondskapens makter tilintetgjorde mennesket i vannflommen på Noas tid.  Mange spør seg da: Kan ikke Gud redde verden fra undergang?  Men da vil jeg spørre: Kan de forlange at den Gud som de ikke vil ha noe med å gjøre, og ikke tror på, skal redde verden?  Og hvorfor skal han gjøre det?  Skal han redde verden for at de fremdeles skal leve i ugudelighet, og i hat slakte hverandre ned generasjon etter generasjon?  Men Gud har gjennom sine profeter selv talt at det onde skal utslettes og falskhet skal forsvinne.  Trofasthet skal blomstre og fordervelsen skal forgå, og sannheten som i lange tider var uten frukt, skal komme for en dag. 

I Luk. 21, 25 forutsier Jesus nettopp det som skjer like for våre øyne i dag: «Folkene skal engstes i fortvilelse når hav og brenninger bruser.»  Og i Joh. Åp. 6, 3-4 står det: «Og da det åpnet det annet segl, hørte jeg det annet livsvesen si: Kom! Og det kom ut en annen hest som var rød, og ham som satt på den, blev det gitt å ta freden fra jorden, og at de skulde slakte hverandre, og det blev gitt ham et stort sverd.» 

Fredsforhandlinger og inderlige ønsker om fred kan aldri gi fred så lenge de ikke vil ha med ham å gjøre hvis navn er FREDSFYRSTE OG EVIG GUD.  Menneskene har valgt sin egen vei, og Gud kan intet gjøre.  Han har skapt mennesket med egen fri vilje til selv å bestemme hva de vil velge.  Den store by Ninive er et eksempel på at Gud kan redde en by eller verden dersom de omvender seg til ham som kan skape fred.

Det er ikke Gud som ødelegger verden, men menneskene som trosser Guds advarsler og marsjerer mot en evig undergang.  Uansett hvilket politisk system som skapes på jorden vil alltid disse ord følge dem: «Det finnes ingen fred for den ugudelige!» Es. 48, 22. 

Når vi ser hva som skjer ute i verden er det akkurat slik som Gud har talt gjennom sine profeter, Jesus og disiplene.  Fredsforhandlingene i Genève var et initiativ bygget på frykt for det som truer verden i dag – med utslettelse av menneskeheten. De vet selv at denne tilstanden før eller siden når sitt klimaks.  Alle fredsdemonstrasjoner – enten de er i øst eller vest – er velmenende, men ikke gagnlige så lenge formålet og initiativet er basert på en maktdemonstrasjon fra de forskjellige politiske system.  Krig, og rykter om krig, hungersnød, oversvømmelser, forurensning av luften, elvene og skogene, og alt det andre som ryster verden i dag er for lengst utsagt i Guds eget ord.  Det går bokstavelig talt i oppfyllelse alt sammen.  Hatet blant menneskene vil tilta mer og mer, og ovenpå dette vil menneskene forsøke å skape fred, men det finnes ingen fred så lenge de ikke vil ta med ham på råd som kan skape en evig fred.  FN har for lengst utspilt sin rolle, det er kun et arnested for politiske intrigespill. 

Hva kan redde verden?  Bare et rop til den levende Gud: FRELS OSS HERRE FOR DEN KOMMENDE VREDE OG EN EVIG UNDERGANG!  

SOVJET - DEN MODERNE TIDS FARAO

Fredag, 8. april 2022 

AV AAGE SAMUELSEN

Vekkeropet nr. 1-1986

Israel

 Under Israels tusenårige kamp og mangfoldige lidelser for sin eksistens, har landet møtt utallige tyranner som for sin brutale politikk ikke har skydd noe middel for å la sitt hat ramme uskyldige mennesker.  Går vi tilbake i historien ser vi Farao, keiser Nero og mange etter deres tid, frem til tyrannen over dem alle – Adolf Hitler – som nådeløst utryddet 6 millioner jøder.

Men vi må ikke glemme at Sovjet drev jødehets lenge før Hitler kom til makten, og at dette hatet bare har tiltatt i styrke siden krigens dager.  Sovjetunionen

Det som forferder meg mest er at vestlige politikere smigrer og kryper for Sovjet-despotenes vanvittige spill med menneskeliv.  Hele Sovjet, inkludert de land de har hærtatt, er en eneste stor konsentrasjonsleir bestående av folk som er hjernevasket og mennesker som ikke på noen måte kan godta kommunistregimets råtne spill med menneskeliv. 

Omkring tre millioner jøder (i 1986, red.anm.) blir holdt i fangenskap av bødlene under de samme tvangsformer som Farao benyttet overfor Israel i sin tid.  Den samme ånd har på ny besmittet land etter land i Europa.  Jødiske synagoger blir rasert og tilsvinet med det velkjente slagordet: «Jødesvin». 

Etter at jeg i 40 år har fulgt jødefolkets utrettelige kamp i Bibelens lys, er jeg også overbevist om at Sovjets ulmende hat mot Israel kommer til å eksplodere i en aksjon mot den lille staten Israel.  Etter Sovjets overfall av Afghanistan og en langsiktig nøytraliseringsplan av Pakistan og India, vil de russiske horder velte inn over det ene landet etter det andre langs Persiabukten.  De små landene langs denne ruten har ingen makt til å stå seg mot dette regimes terror. 

Warszawa-paktens velutrustede tropper står klare til å iverksette disse planene, og det vil bli et blodbad verden aldri har sett maken til.  Hestene skal vasse i blod til bisselet, men Gud skal holde oppgjør med dem!  Kommunismens mangeårige, hensynsløse terror skal endelig få sitt banesår. 

Jeg har selv følt litt av dette grenseløse hatet under de årene jeg har vært frelst.  Utallige er de trusselbrev jeg har fått, telefonterror og mordtrusler likeså.  Hvordan kan politikere fra de forskjellige partier – ja, endog Kristelig Folkeparti – bukke og skrape for en slik ånd?  Når den sosialistiske bølge bryter løs for alvor i vårt land vil også Kr.F. bli et offer for disse hensynsløse demonene, og det nytter ikke å møte dem med en tradisjonelt Fader Vår. 

Det var det samme hatet som møtte Jesus og ryddet ham av veien, og det rammet apostlene, disiplene og de kristne da de led martyrdøden i Roms idrettsarena.  Jeg tror ikke vi har så mange år igjen til å advare folket og gjøre det klart for dem at her nytter det ikke med noen mellomtilstand når det gjelder troen på Kristus og lefling med denne verdens ugudelighet. 

Når enkelte prester har tatt sitt standpunkt for å sveise de homofile sammen er ikke det så overraskende.  Presteskapet er slik!  «Når saltet har mistet sin kraft, hvad skal det da saltes med?»  Verden råtner opp.  Politikerne vrir sine hender i fortvilelse.  Folkene engster seg når hav og brenninger bruser.  Verden modnes til sin undergang.  Dette er ikke skremmeskudd, det er en utviklingsprosess som hurtigere og hurtigere går imot det siste kapittel av denne verden som Gud har skapt til en boplass for menneskene, men de har selv ødelagt den. 

Det er ingen tvang å forsvare Israel, men den som leser og ser i Bibelen vil også skjønne at det som skjer i verden er forutsagt av Gud selv, gjennom sine profeter og apostler. Så lenge vi er her vil vi i vårt hjerte be om fred for Jerusalem.  Satan hater både det kjødelige og det åndelige Israel.  Derfor er vi fullt våkne for hva som skal skje i fremtiden.  

ATOMFRI SONE - RUSSISK BLØFF

Søndag, 27. februar 2022 

Med bakgrunn i den dype forståelse og innsikt Aage Samuelsen hadde i hva Bibelen forteller oss, kunne han skrive artikler av den karakter vi setter inn her.  Han forstod gangen i hva de forskjellige krefter var ute etter – ikke hva enkeltpersoner la opp til – men hva de var drevet av; som var sterke demoniske krefter.  Mange av disse artiklene kunne like gjerne vært skrevet i dag.  Vi nærmer oss hurtig avslutningen av nådens tidshusholdning. 

Redaksjonen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AV AAGE SAMUELSEN

Fra Vekkeropet – oktober 1981 

At vettuge mennesker, som stortingsmenn og regjeringsmedlemmer med mange års erfaring innen politikken, virkelig kan gå rett inn i tidenes største russiske bløff – atomfri sone – må skyldes en av to ting: 

1.     At de er så drillet rundt av Sovjets fantastiske intrigespill, som Ronald Reagan i en tale rett ut sa: «Løgn og bedrag», eller …
2.     De må ha fått «grå(sone)stær» i sin politiske alderdom. 
 

Man behøver ikke være politiker for å forstå at det spillet som de sovjetiske lederne driver med – uten hensyn – kun har ett mål: Å erobre verden, koste hva det koste vil!  Et kommunistisk regime, der lederne ikke engang sparer sine egne i sin hensynsløse plan med verden.  Fra 1917, helt frem til dags dato, har de myrdet millioner på millioner av sine egne for å oppnå dette mål.  De har bare ett ønske med den atomfrie sone: Å skape splittelse og lammelse innen NATO, og på den måten paralysere hele Vesten.  Og det synes allerede nu som om det skal lykkes. Revolucin marzo rusia russianbolshevik00rossuoft

Men vi ser det enda lenger, nemlig en innmarsj – ikke bare i Afghanistan, men også i Iran og Tyrkia – for å befeste stillingen nedover hele veien for å ta et endelig og avgjørende slag mot Guds eiendomsfolk; Israel. 

Det finnes ingen tvil i dem som ser utviklingen i de arabiske landene at det er temmelig modent for den kommunistiske demon snart å gjøre seg rede til inngrep i Iran og også i Tyrkia.  Vel vitende om at Vestmaktene, ved å gå til motaksjon, automatisk utløser den 3. verdenskrig, hvilket ikke Vestmaktene tør gjøre. 

Men det som sjokkerer er at erfarne politikere er så blåøyde og tror på Sovjets djevelske lokketoner og tomme løfter.  Når voksne, normale mennesker – som mener om seg selv at de har sin sunne fornuft i behold – kan sette i gang en såkalt fredsmarsj fra Norge til Paris og tro at de derved påvirker Sovjetlederne til å forandre mening, er ikke mindre enn toppen av idioti, som Bresjnev og Co. ler seg nesten i hjel av. 

Det hatet, som siden revolusjonen i 1917 med jevne mellomrom har slått ut i terror, vold, undertrykkelse, mord og intenst maktbegjær, er mer glødende i dag enn noen gang før.  Og denne hatets demon vil tenne hele verden i brann, uten hensyn til alt tullprat og konferanser om fred. 

For kommunismens ånd eksisterer det ikke noe fredsavtale, det hele er bare papirsludder.  Det bør i alle fall de kristne her i landet være oppmerksomme på; det er bare Gud som ennu holder sin hånd over lille Norge, så at ikke vi er blitt offer for den russiske slagbjørns glupende appetitt.

Det vi kristne bør gjøre, det er å be Gud bevare oss enda en stund, og ikke godta hva som helst fra kommunistinfiltrerte politikere.  Når ragnarok slippes løs er alt prat om atomfri sone allerede radert ut i Sovjets planer om verdens erobring. 

FRYKTEN FOR ATOMKRIG

Torsdag, 10. mars 2022 

Av AAGE SAMUELSEN

Datert 22. november 1983 og sendt avisene. 

aage turnhallenHele verden er grepet av frykt.  Statsmenn i alle land skjelver og engster seg for det som skal komme over jorderiket.  Men Guds visdom sier i Ordspr. 1, 33: «Men den som hører på mig, skal bo trygt og leve i ro uten frykt for ulykke.»  Den som kjenner sin Gud og sin Bibel ser lenger enn de største statsmenn og vitenskapsmenn, og har et grunnfestet syn på den tid som nu er og den tid som komme skal.  Jesus sa til sine disipler: «Mange profeter og konger har attrådd å se det I ser, og har ikke fått se det, og høre det i hører, og har ikke fått høre det.»

Når vi ser inn i Guds ord om fremtiden er det mye som skal skje før jordens endelige tilintetgjørelse, og vi vet at den frykt som nu råder over hele verden er ikke fra Gud. Paulus sier i 2. Tim. 1, 7: «For Gud gav oss ikke motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.» 

Samtidig som verden skremmes med atomkrig, er det også i dag en gylden tid for forkynnere av ulike slag.  De benytter anledningen fra prekestolen til å komme med sterke skremmebilder for et publikum som fra før er grepet av angst og fortvilelse.  De kommer med falske profetier om dommedag, ja endog fastsetter de tid og årstall som selv ikke Jesus vet. 

Da Noa bygget arken kom folket til ham og spurte: «Hva skal du bruke arken til?»  Og Noa svarte: «Den skal jeg bruke i en kommende vannflom som vil ramme hele jorden.»  Men de trodde ham ikke.  Derfor står det også om alle menneskene på jorden som ikke trodde på det Noa holdt på med: «De visste ikke av før vannflommen kom og tok dem alle.» 

De fleste tror ikke på noe av det vi holder på med i dag, men vi vet at likesom vannflommen kom vil også dommen komme på den ytterste dag da hele jorden skal brennes opp ved ild.  Men før dette skjer er det mange ting som skal skje.  Bl.a. vil verdenshistoriens største mirakel skje: JESUS SKAL KOMME IGJEN for å løfte alle sine hellige opp til den store høytiden i himmelen.  Da skal alle de døde i Kristus gå ut fra sine graver med et herliggjort legeme, og alle de som da LEVER – i troen på Kristus – skal forvandlet i ett nu, og skal sammen med alle de som er stått opp i fra gravene rykkes i skyer opp i luften for å møte verdenshistoriens største fyrste og konge: Kristus Jesus. 

De skal innta staden med de faste grunnvoller som Gud er byggmester og skaper til.  Og her er ordet som stadfester dette, jeg siterer fra 2. Tess. 2, 1 (en egentlig rett oversettelse fra grunnspråket som er utgitt på dansk); Paulus skriver her om Kristi motstander og motstykke: «Han som skal hovmode sig overfor alt som heter Gud og kristendom, så han driver det så vidt at han vil sette sig selv på Guds plass og trone, og proklamere sig selv som Gud, men før det skjer er det en makt – i vet, hva jeg hentyder til – som holder ham i sjakk, så han ikke kan manifestere sig før hans tid kommer.  Anarkiets mysterium er allerede aktivt, men det er én som ennu bremser det, så lenge ikke han selv er blitt skaffet av veien.»

Altså dette vil skje først etter at de kristne er tatt bort fra jorden, og da kommer Antikrist inn på arenaen.  Men så lenge alle de som holder frem budskapet om Kristus, forkynt ved den Hellige Ånds kraft er her på jorden, kan ikke ett menneske utløse en atomkrig.  Selv ikke tyrannene fra Moskva.  Men når de kristne er tatt bort vil Antikrist regjere i 3 og ½ år her nede. Han er en inkarnasjon av selveste Satan, og under hans regjeringstid vil det bli et terrorvelde som verden aldri har opplevd maken til. 

Selv herskerne i Moskva vet at den dagen de utløser en atomkrig er deres fremtidsplaner med verden tilintetgjort.  Men at de vil drive menneskeheten inn i den dypeste fortvilelse ved sine hensynsløse trusler, er det ikke tvil om.  De vil legge sine slagplaner og sitt opplegg med alle mulige midler mot Guds eiendomsfolk, Israel, for å knuse dem.  Det taler Guds ord klart om.  Men selv ikke Antikrists inntreden i verden kan tidsbestemmes.  Vi vet bare at når de kristne, som er fylt med den Hellige Ånds kraft er borte fra jorden, vil Antikrist innta plassen i Guds tempel i Jerusalem og gi seg ut for å være Gud selv, og vil forføre Israel.   Artikkelen fortsetter på neste side ...

DE TO ÅNDSGIGANTER - KOMMUNISMEN OG KATOLISISMEN

Torsdag, 24. februar 2022 

Av AAGE SAMUELSEN

Vekkeropet nr. 1 – januar 1982 
Artikkelen har stått i Telemark Arbeiderblad den 30. desember 1981
 

Aldri før i historien har disse to giganter kjempet så innbitt mot hverandre om retten til verdensherredømmet som i dag.  Det er kampen om menneskets sjeler, med hver sin fordervede og ødeleggende ideologi.

At millioner av mennesker lar seg dåre av disse forførende makter stemmer jo i grunnen med det som Bibelen taler om, at «fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så sender Gud villfarelsens ånd».  

Når kommunismen – like for verdens øyne – demonstrerer sin brutalitet og hensynsløshet i et maktbegjær og et hat overfor dem som ikke vil følge deres ideologi, så burde det være en tydelig advarsel til alle mennesker at bak denne ideologien skjuler det seg demoniske makter, dirigert av hatets far: Satan.

kommunisme superhelten hammer sigte red ussr posterDet er bevist utallige ganger at kommunismen aldri har vært arbeidernes forsvarer. Millioner av arbeidere, i de land som de så brutalt holder i et jerngrep, har lidd døden i konsentrasjonsleirer opprettet allerede i 1920-årene. Millioner av menneskers uskyldige blod roper i evighet om hevn.test paver

Når kommunismen og katolisismen nå står overfor hverandre, er det hatets ideologi fra begge disse giganter som tørner mot hverandre.  Katolisismen er en åndsmakt og en ideologi som har hyllet seg inn i en religiøs kappe, men de har de samme motiver: Å erobre hele verden. 

Det er interessant å legge merke til at over alt hvor katolisismen har fått fullt fotfeste i folket, der herjer fattigdommen og elendigheten.  Den katolske kirke selv er verdens rikeste organisasjon.  De har slike enorme rikdommer at det i land hvor de har makten ikke behøver å finnes et eneste sultende menneske.  De har vel ikke selv kontroll over sine enorme rikdommer.  Og en annen interessant ting å legge merke til er at i disse fattige, katolske landene har kommunismen, med sin ideologi, den største grobunn i sine appeller: Å komme arbeiderne til hjelp!  Les mer på neste side ...

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme