Aktuelle artikler

HVA ØIE IKKE SÅ

3. oktober 2021 

ba15db8d82f09f36edd2784596c5317fDenne artikkelen som broder Aage skrev i oktober 1984 sorterer under fanen "Hva ser du i Guds Ord?", men vi setter den her på forsiden.  En slik dyp innsikt og åndelig åpenbaring i Guds ord er det sant å si svært få mennesker her i verden som har.  Red.

HVA ØIE IKKE SÅ

Av Aage Samuelsen  

Vekkeropet nr. 9, oktober 1984

I 1. Krøn. 25, 5 står det om en mann som het Heman.  Han ble kalt kongens seer i Guds ord.  Paulus sier i Ef. 1, 18: «MÅ GUD GI EDERS HJERTE OPLYSTE ØINE, SÅ I KAN FORSTÅ HVILKET HÅP DET ER HAN HAR KALT EDER TIL.»  Det er av den aller største betydning for vårt åndelige liv at vi har et klart syn for de åndelige sannheter i Guds ord.  Det står om Jesus at han gav mange blinde synet igjen, men dessverre er det et faktum at mange av de kristne ikke engang har gangsyn og er derfor veldig lette å villede.

Jeg tenker på drengen til Elisa, som var omgitt av fienden.  Han skalv av redsel og trodde alt var fortapt.  Elisa sa: «VÆR IKKE REDD! DE SOM ER MED OSS ER FLERE ENN DE SOM ER MED DEM.  OG ELISA BAD OG SA: HERRE! OPLAT HANS ØINE, SÅ HAN KAN SE! OG HERREN OPLOT DRENGENS ØINE, OG HAN FIKK SE AT FJELLET VAR FULLT AV GLOENDE HESTER OG VOGNER RUNDT OMKRING ELISA.»  2. Kong. 6, 17.

Det er så nærliggende å tro at fienden er så overmektig at slaget er tapt fordi våre øyne ofte ser på vanskelighetene.  Men Salmisten sier: «JEG LØFTER MINE ØINE OP TIL FJELLENE; HVOR SKAL MIN HJELP KOMME FRA?  MIN HJELP KOMMER FRA HERREN, HIMMELENS OG JORDENS SKAPER.»  

Allerede som nyfrelste burde vi vende vårt blikk til ham, og stadig holde ved med det. 

Jeg leste en gang som nyfrelst om ørnen: Når den blir født tvinger moren barna til å se på solen, fordi det har betydning for oppveksten og dens eksistens. Den må være vant til solens stråler.  Det skjerper dens blikk når den skal begynne å ernære seg selv, ellers har den ingen livsmuligheter.  Når den svever høyt oppe under solen, speider dens øyne etter bytte dypt, dypt under seg.  Hva ingen andre fugler kan se i disse høyder, det kan ørnen se.  Dette har ofte talt til meg; skal jeg ha livsmuligheter må jeg ha så opplyste øyne at jeg både kan se og forstå hvilket håp jeg er kalt til.

I Job 28 står det om de som sprenger seg ganger inn i fjell, hvor de edleste stener finnes.  I vers 3-4: «DE GJØR ENDE PÅ MØRKET, OG INN I DE INNERSTE KROKER GRANSKER DE STEDER SOM LIGGER I DET SORTE MØRKE; DE BRYTER EN SJAKT LANGT BORTE FRA MENNESKERS BOLIG; DER FERDES DE GLEMT, DYPT UNDER MENNESKERS FØTTER, DER HENGER DE OG SVEVER LANGT BORTE FRA MENNESKER.» 

I vers 7-8: «STOLTE ROVDYR HAR IKKE TRÅDT PÅ DEN, INGEN LØVE HAR SKREDET FREM OVER DEN.»  I 10. vers: «I BERGET SPRENGER DE GANGER, OG ALLEHÅNDE KOSTELIGE TING FÅR DE SE.»  Dette er noe den menneskelige visdom og forstand aldri kan komme inn i.

Den guddommelige visdom er en hemmelighet som bare de som har hjertets opplyste øyne kan skue inn i.  Og det å eie denne visdom er bedre enn perler.  Den er dulgt for alle levendes øyne, den er skjult for himmelens fugler. «AVGRUNNEN OG DØDEN SIER: BARE ET FRASAGN OM DEN ER KOMMET OSS FOR ØRE.  GUD KJENNER VEIEN TIL DEN, OG HAN VET HVOR DEN HAR SIN BOLIG.  FOR HANS ØIE NÅR TIL JORDENS ENDER; ALLTING UNDER HIMMELEN SER HAN.»  Job 28, 22-24.

Derfor vil Gud at vi skal ha nyskapningens seerøyne, så vi kan finne veien inn til de åndelige rikdommer.  Den lar seg ikke kjøpe, du kan ikke bytte den inn med noget av ditt eget.  Jesus sa til disiplene: «SALIGE ER DE ØINE SOM SER DET I SER; FOR JEG SIER EDER: MANGE PROFETER OG KONGER HAR VILLET SE DET I SER, OG HAR IKKE FÅTT SE DET.»   Luk. 10, 23-24.

Når Salmisten sier i Salme 34, 6: «DE SÅ OP TIL HAM OG STRÅLTE AV GLEDE» da så de noget som intet ugjenfødt menneske kan se.

For mange synes det uoppnåelig å kunne få oppleve det disiplene fikk oppleve med Gud, men det er de samme rettigheter vi har som Guds barn fordi det er en livsbetingelse for vårt åndelige liv.  De hadde ingen forrett fremfor oss.  «ELIAS VAR ET MENNESKE UNDER SAMME VILKÅR SOM OSS.»  Patriarkene og profetene på samme måte.  Og for at vi skal eksistere som hans etterfølgere, er det absolutt nødvendig å ha våre øyne rettet imot ham som er rettferdighetens sol, som oppgår med helbredelse under sine vinger.

Det er ofte vondt å se andres tanker, og det er en lidelse å høre en falsk skurring i de skinnhelliges røst.  På samme tid hjelper det deg i de mest farlige situasjoner.  Du oppøver dine øyne og ører til å se og høre ting som ingen andre får oppleve.  Det gjør det aldri til en stor person, men Gud har gitt deg dette for å hjelpe deg på den nye og levende vei.  Du blir følsom og varsom overfor all falsk forkynnelse, men det gjør deg også hensynsløs og brutal mot dette, samtidig som det gir deg en rikdom som du henter fra visdommens gruve, skjult på lønnlige steder.

Selv ikke et falkeøye kan se inn i disse hemmeligheter!  Det er åpenbart for de ganske små!  AMEN!

«INGEN ROVFUGL KJENNER STIEN DIT NED, OG INTET FALKEØYE HAR SETT DEN.»  Job 28, 7. 

SOSIALISTENES HØYBORG - NRK

Onsdag, 29. september 2021 

Aage Samuelsen, etnisk norsk statsborger, født og oppvokst i dette landet, verdenskjent predikant og et brennende vitne for den levende Guds Sønn, Jesus Kristus, kunne vise til fantastiske resultater ved sin uredde klare forkynnelse.  Tusener på tusener i dette landet ble frelst, helbredet og hjulpet til et nytt liv.  Det var hans drivkraft og mål for den nesten uutholdelige kampen han kjempet for evangeliet i kommunistlandet Norge.

Denne mannen gjorde sosialistene HVA DE KUNNE for å drepe. De klarte det nesten.  Tre ganger ble han fysisk utsatt for mordforsøk, mens den blodrøde kristendomshatende sosialistpressen, sammen med de religiøse, tok forfølgelsen til nye høyder ved gang på gang å korsfeste ham offentlig med sin hatefulle onde penn.   

Vi vil påstå at ingen her i landet har noen gang vært gjenstand for maken til forfølgelse fra misunnelige, kommunistrøde sosialister som broder Aage, men det var heller ikke få advarsler han kom med imot denne farlige ismen i årenes løp.  REDAKSJONEN.

Her kan du lese en av dem: 

---------------------------------

SOSIALISTENES HØYBORG – NRK
 
red flags
 
Av Aage Samuelsen
Vekkeropet nr. 2 – februar 1984 
 
I alle år har det i NRK eksistert en klan som har dominert og bestemt hva som skal sendes og hva som ikke skal sendes i TV og radio.
De fleste av programmene som sendes er ofte innholdsløse og bleke, og gjengangere er et hyppig fenomen.  Det er på sin plass at slike programmer blir fjernet!
 
Det ser ut for at NRK er plaget av familesvakhet, og at de har klippekort til de dør av alderdomssvakhet, for noe så fargeløst og ideløst som det som serveres for lytterne og seerne – ja det er et sorgens kapittel.
Først og fremst vil jeg nevne det politiske klimaet og spillet som foregår bak kulissene i NRK, som regel er dette rødt eller rosenrødt, og disse personer blir alltid fremstilt som verdens fredsapostler.
 
Når Bjartmar Gjerde ble hysset inn på Marienlyst i siste øyeblikk gikk det et lettelsens sukk gjennom AP og SV: «Takk og lov».  For at det er mye som bevisst tilbakeholdes av NRK er det ingen tvil om, saker og ting som kunne gjøre det norske folk oppmerksom på hvor lett det er for Sovjet å operere i de norske farvann f.eks.  At dette ikke har kommet frem i nyhetene har vi bevis for:
I Komagvær, for ikke lang tid tilbake (1983/84 - red.anm.), ankret en russisk båt opp like i nærheten av en norsk peilestasjon og lå der i flere døgn.  Her kunne de peile inn meldinger som kom over den norske peilestasjonen uten den minste reaksjon fra myndighetenes side.
Det som gjør denne saken så interessant er at en tidligere sjøoffiser gjorde avisene oppmerksom på forholdet, og skrev at det var høyst merkverdig at denne båten kunne ligge og operere uantastet.  Da mannskapet på båten, etter flere døgn, ble spurt om dette forholdet unnskyldte de seg med at det var dårlig vær, men det var ikke tilfelle.  Det var blikk stille. 
Når det ikke førte frem unnskyldte de seg med at lasten hadde forskjøvet seg etter et tidligere uvær, men den norske sjøoffiseren gjorde myndighetene oppmerksom på at heller ikke dette var tilfelle.  Saken er i det hele tatt ikke kommentert, hverken i radio eller TV, selv om det stod i avisene der oppe.
 
Hadde dette hendt en norsk båt, på motsatt side, ville den blitt tatt øyeblikkelig.  De hadde vel neppe kommet tilbake til Norge på aldri så lenge.  Daglig skjer det krenkelser fra Sovjets side på norsk territorium.  Det er ganske sikkert med en viss hensikt de gjør det, nemlig i påkommende tilfelle av krig. 
Hvorfor sparer de norske myndigheter og NRK disse fiendtlige opptredener fra Sovjet? Hva er de redde for?  Er det ikke internasjonal lov og rett vi skal forsvare?  Jeg tror at i tilfelle krig, er det den enkleste sak av verden for den russiske hær å innta Norge.  Det vet Sovjet, det vet også personer innen NRK og allikevel tier de stille.  Les mer på neste side.

HVORFOR RASER SATAN MOT HELBREDELSE VED BØNN?

Torsdag, 10. juni 2021

Av Aage Samuelsen

Klippet fra Vekkeropet nr. 10/1982

Det er spesielt tre grunner hvorfor Satan raser mot dem som ber for syke:

1.     Fordi det er en åpen krigserklæring mot Satans ødeleggelsesverk mot menneskeheten.  Gjennom sykdom følger fortvilelse, sorg, lidelse og død og deretter anklager mot Gud.  Og aldri i historien har sykdomsmaktene hatt så fritt spillerom som i dag.  Sykehus og hospitaler er overfylte, og nye ukjente sykdommer dukker stadig opp.  Legene står maktesløse, mens de i fortvilelse spør: Hva skal vi gjøre?

Hva er så årsaken til alt dette?  Noen mener det er forurensning i luften.  Andre mener det er feilernæring, og helsekosten har aldri vært så populær som nu.  Men menneskene vil ikke tro at det er Satan og hans åndehærs raseri mot Guds skaperverk – mennesket.

2.     Satan vet at han har liten tid, og gjør alt det han kan for å vende menneskets hjerte bort fra ham som kom for å ødelegge alle djevelens gjerninger.

Det legemet som skulle være et tempel for Gud er ved feil og vantro forkynnelse, gjennom vantro predikanter, blitt et tempel for sykdomsmakter og giftige medisiner som bryter Guds tempel sakte, men sikkert, ned i fullstendig ødeleggelse.  Predikanter av alle slag hyller legevitenskapen og anbefaler heller å søke lege enn å gjøre som Jesus sa til sine vitner: «KAST UT DEMONER, OG HELBRED DE SYKE!»  Hvorfor gjør de det?  Fordi de tror mer på hva Satan sier enn på det Jesus har befalt.Jesus helbreder 1

3.     Når Jesus reiser opp vitner og gir dem kraft til å kaste ut demoner og helbrede all slags sykdom, reiser Satan og hans demonhær seg i et glødende hat og raseri, sammen med vantro predikanter, og fører en nådeløs krig mot slike vitner.

Gud har sine vitner over hele jorden som han salver med den Hellige Ånds kraft og myndighet, som står ferdig til å revolusjonere verden med en mirakelvekkelse verden aldri har sett maken til.  Det er Guds atomkraft mot Satans åndehær i himmelrommet.  Og dette blir vitner som ikke soler seg i vekkelsen, og setter seg på en høy pidestall, men som er villig til å ofre endog sitt liv i kampen for å redde mennesker, og som ved troens forkynnelse gir barna brød i stedet for stener.

Gud har forlatt kirker og menighetsorganisasjoner fordi de tramper på Jesu Kristi befaling om å kaste ut demoner og helbrede alle slags sykdommer.  Verden trenger å få se evangelisk kraft i full aksjon, og predikanter som hengir seg helt i tjenesten, uten hensyn til religiøse organisasjoner og religiøse ledere som spyr ut løgn og alskens djevelskap mot dem som våger å tro på, og praktisere, troens budskap.  Det er i ferd med å skje noe som verden aldri har sett maken til.

Jesus kommer ikke for å hente en defekt menighet, men en menighet som er fullt ut restaurert ved den Hellige Ånds kraft både til ånd, til sjel og til legeme, templet hvor Jesus sitter på hjertets trone.  Gud selv vil lukke munnen på alle fiender av befrielsesbudskapet.  Deres religiøse gudstjenester vil like for folkenes øyne falle sammen som korthus, og bli til latter for offentligheten.  Deres raseriutbrudd, med klage og skrik, vil drukne i høye jubelrop fra mennesker som Jesus helbreder fra døvstumme ånder, fra blinde, halte, lamme og alle slags sykdommer.  Fra dem som blir reist opp fra dødsleiet, og fra dem som hopper ut av rullestoler.

Og jeg tror som det står om i Apostlenes gjerninger at mange av prestene vil komme til troen.

Dette er ikke ønskedrømmer, men det er allerede i ferd med å skje.  Det kommer ingen atomkrig før alt dette skjer.  Det er Herren, som ved sin allmaktshånd, setter sitt tempel i stand, så han kan fylle det med sin guddommelige herlighet.  Og likeså hurtig som forandringen kom på pinsefestens dag, likeså hurtig vil forandringen skje med hans menighet før han kommer med hele sin engleskare og henter sin elskede brud. AMEN!

 

POLITIKKEN OG VÅRT ANSVAR

Søndag, 5. september 2021 

Av Aage Samuelsen

Trykket i avisen Varden i august 1986 

I de senere år har jeg ofte blitt spurt om jeg er politiker, og jeg har gjerne svart: «Hva er politikk?»  Politikk er en lære, sprunget ut fra en bestemt ide, og med den følger et ansvar.  I grunnen har vi ansvar både for hverandre og for oss selv.  Siden jeg ble frelst har jeg gransket Bibelen, ikke bare overfladisk, men med en ansvarsbevisst innstilling overfor det Gud viser meg ved sin Ånd, og hva han har sagt om vår fremtid i sitt profetiske ord. 

Enhver politisk ide, som ikke er i samsvar med Guds forutviten, men som bygger på makt og undertrykkelse har i grunnen dømt seg selv.  I Tess. 5, 21 står det: «PRØV ALT, HOLD FAST PÅ DET GODE», og i Gal. 6, 4: «ENHVER PRØVE SIN EGEN GJERNING.» 

Før Gud sendte dommen over Sodoma og Gomorra hadde Abraham og Lot en samtale.  De visste hva som ville hende byen på grunn av deres himmelropende synds skyld.  Abraham sa til Lot: «DRAR DU TIL VENSTRE, VIL JEG DRA TIL HØIRE, OG DRAR DU TIL HØIRE, VIL JEG DRA TIL VENSTRE.»sodoma e gomorra

Lot valgte Sodomas frodige sletter og dens vakre beliggenhet fordi det tiltalte hans øyne og begjær.  Men da dommen kom over byene løp Lot for sitt livs skyld til Soar.  Om Abraham står det: «ABRAHAM BLE STÅENDE FOR GUD.» 

Når jeg har valgt å forsvare en politikk ut fra den ide å ha ansvar for sin neste, er det også i denne min bestemmelse en åpen protest mot all undertrykkelse og maktbegjær.  Den politikk som høyner ansvarsbevisstheten behøver aldri å tvinge seg frem. Selve deres gjerninger taler et tydelig nok språk, og fører dem frem til den posisjon de fortjener.  Politikk er også en lære som igjen betinger et ansvar. 

Abrahams sønnesønns sønn Josef fulgte sine fedres lære.  Hans vei inn til egypterkongens palass gikk igjennom store prøvelser og vanskeligheter, men det står i Esaias 28, 16: «DEN SOM TROR TEK DET MED RO» (nynorsk oversettelse).  Og han ble finansminister hos selveste kongen, materialforvalter over alle Egyptens korndynger. 

Likeså profeten Daniel, han ble kong Nebukadnesars rådgiver fordi han hadde en visdom som lå langt høyere enn alle kongens vismenn.  Han leflet ikke med andre idealisters politikk, men det lå en ansvarstyngde over hans fremferd.  Det er ikke hva vi kaller oss som gjør oss til noe her i verden, men det er den bestemte retning vi har – uten avvik – som beviser at den politikk (lære) vi har gir oss den rettmessige anseelse. 

Respekten for Gud, og alt hva han har talt, baner seg vei – uten hensyn – og har allerede seieren i sin hånd.  I Joh. 1. brev 5, 4 står det: «DETTE ER DEN SEIER SOM HAR SEIRET OVER VERDEN: VÅR TRO!» 

Det er dessverre mange som har forvekslet ydmykhet for Gud med unnfallenhet, svakhet og ettergivenhet, hensyn og toleranse, men det er fullstendig feil.  Guds politikk (lære) har alltid hatt et bestemt mål.  Den har ingen svakhet i seg, ingen ettergivenhet og ingen toleranse.  Dens politikk er å komme alle de undertrykte til hjelp.  Hos ham finnes ingen rangsforskjell, han bryr seg ingenting om hvem du er eller hva du er, bare om du vil følge hans råd som i alle år har bevist at den vei han har banet er den rette vei, og du vil høre en stemme bak deg si: «SE, DETTE ER VEIEN, VANDRE PÅ DEN.» 

Vi har både rett og lov til å prøve alt, og så holde fast ved det gode.  Derfor er det mitt ansvar, om jeg ved mine gjerninger kan oppmuntre andre til å hjelpe sin neste.  Jeg selv er ingen feilfri mann, men den tro jeg har sprenger vei gjennom alle hindringer.  Derfor holder jeg fremdeles fast ved den tro og lære som Gud har vist meg. 

 

 

STATSKIRKENS FALSKE LÆRE

Torsdag, 11. mars 2021 

Av Aage Samuelsen

VEKKEROPET APRIL 1979

KirkebyggDet er kanskje de som mener at mine angrep på Statskirken (fra 2012 kalt den Den norske Kirke, red.anm.) kan bli i drøyeste laget, og at det kan stilles det spørsmål: Skal vi ikke elske alle?

Jo, men her er det ikke snakk om individet, men om mennesker i evighetsperspektiv, som er ledet av enten den onde makt eller den gode. Det er en kamp mellom Gud og Satan om menneskesjeler som går i mot en evighet med to alternativer: Himmel eller helvete!  Derfor burde enhver forstå at det er en satanisk makt som gjør alt hva den kan for å avlede mennesker fra Gud, med alle tenkelige og utenkelige midler, og hva skulle da være nærmest enn å lage et evangelium som har en stor likhet med det sanne evangelium?   Jeg ser det som min plikt, i lys av det ord Gud har gitt meg, å bekjempe dette falske evangelium med alle mulige midler, uten hensyn.

Jeg har mange ganger omtalt den lutherske lære som meget farlig.  Og den faller så lett inn i den menneskelige tankebane, og tiltaler også fornuften uten å støte an på den falne adamittiske ånd.  Den lutherske lære sier rett ut at et menneske blir «podet inn i Gud», altså født på ny ved bestenkelsen som spedbarn.  Dette er jo en Satans lære, som fører mennesker til fortapelse.  Det er hårde ord, men allikevel sant.  Det er millioner på millioner i fortapelsen i dag ved denne lutherske falsklære.

Jeg vil spørre: Dersom et menneske blir født på ny ved barnebestenkelsen, ble da Israel en nasjon eller en menighet etter at de gikk gjennom det Røde Hav, eller før? Kan en mor vaske sitt barn før det blir født?  Dersom vi skal begraves med Kristus, så må vi begraves ved dåpen (neddykkelsen) etter at vi er kommet til troen.  Altså skjer det et under før vi blir begravet, nemlig en omvendelse til tro på evangeliet, og derved en lydighetshandling til en god samvittighetspakt med Gud.  Altså en handling ut ifra en bevisst tilstand, og ikke et spedbarns ubevisste uskyldighetstilstand som det den statskirkelige falsklære forfekter.

Heller ikke kan medlemmer i familien være ansvarlig for et medlems frelse, som det fadderne – som selv er ugudelige, og ikke kjenner Gud i det hele tatt – blir pålagt.  I Luthers lære ser vi gjenskinnet av Den katolske kirkes djevelske lære. Derfor er det om å gjøre å advare kraftig imot en slik lære. kirkens prelater

Så kan vi ta konfirmasjonen, som er en frelsesakt etter statskirkens falsklære.  Konfirmasjon kommer fra det latinske ordet «Confirmare» som betyr «bekrefte».  Her lærer Statskirken at de får ta del i den Hellige Ånd i konfirmasjonen, og skal da være en erstatning for den bibelske åndsdåp etter mønster av Ap. gj. 2.  Her ser vi hvor forferdelig denne lære er, som har fanget 90 % av den norske befolkning. Dette godtar til og med de såkalte frie menigheter, og har endog gått i fellesskap med.

Dersom du et eneste sekund hadde kunnet se inn i avgrunnen, i en evig fortapelse, ville du sett de millioner på millioner som har gått fortapt på grunn av en slik djevelsk lære.  Da ville også du ha skjerpet din motstand mot det statskirkelige falsklæresystem.  Når det står at du skal elske endog dine fiender, så står det ikke at du skal elske dem til fortapelse, men til frelse.  Det advares sterkt i Guds ord mot å tolerere falsklære, du skal ikke engang ønske dem velkommen i ditt hus.  Og det er en farlig snikende ånd som har fanget de fleste kristne i dag, i en søtsuppe-forkynnelse som gjør at de er fullstendig apatiske i kampen mot den farligste lære vi har i landet: Den lutherske lære!

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme

Tre siste fra SMA-Norge.no