Disse nettsidene har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i.  Vi, redaktørene, startet  nettsidene som et middel for å nå ut med dokumentert faktisk historie.  Det handler om lovbrudd og andre overgrep som begås av maktmennesker  mot enkeltpersoner og grupper som media forsøker å tie ihjel.

Her finner du artikler skrevet av Aage Samuelsen.  Du kan lytte til sang og musikk,  taler og vitnesbyrd hvorav mye er hentet fra våre møter i Turnhallen i Oslo.  Vi presenterer også en rikholdig billedsamling som er verdt å se på. 

 

 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme

Tre siste fra SMA-Norge.no