Artikkelindeks

FRA VEKKEROPET NR. 6 - 1985

Spørsmål til Aage Samuelsen:

Nå er jeg veldig i tvil.  Jeg har alltid trodd at man kan være åndsdøpt uten å tale i tunger, men jeg var på et møte i Turnhallen hvor du sa at det ikke er tilfelle.  Jeg har aldri talt i tunger, og nå vil jeg gjerne vite sannheten. Er dette rett?  Det er så mange meninger om det.

Hilsen

M.A.

DEN HELLIGE ÅNDS BETYDNING

Av Aage Samuelsen

Ap.gj. 1,5:  ”I SKAL DØPES MED DEN HELLIGE ÅND IKKE MANGE DAGER HEREFTER.”

Dersom en skal tro det som blir forkynt i de ulike forsamlinger i dag er det helt overflødig med den spesielle åndsdåpsopplevelse etter Guds ord som Jesus her sier til sine disipler.  Du kan spørre hvilken biskop, prest eller predikant – uansett hvilket samfunn de tilhører – om de har fått den Hellige Ånd etter at de kom til troen, og de svarer JA!  Presten sier at han har fått den Hellige Ånd i barnedåpen, som aldeles ikke er noen dåp og derfor heller ikke blir sanksjonert av den Hellige Ånd.  Indremisjonen forkynner akkurat det samme, ja endog i Pinsebevegelsen finnes predikanter som forkynner at de kan ha den Hellige Ånd uten å tale i tunger.

Jeg var sammen med en forstander på et møte i Eydehavn engang som hadde denne læren. Han hadde aldri talt i tunger, men den Hellige Ånd hadde han!  Men den ånd som er i denne læren er en stum ånd. 

Jeg sa til ham: ”I kveld skal du få se hvordan den Hellige Ånd virker.”

I ettermøtet ble 11 sjeler døpt i den Hellige Ånd og ild, uten at jeg la mine hender på dem.  Pinseforstanderen satt bare og måpte,  -  det gjør denne lære når den Hellige Ånd virker.  For Jesus sa om den Hellige Ånd som de som trodde på ham skulle få:

NÅR TALSMANNEN KOMMER, SOM JEG SKAL SENDE EDER FRA FADEREN, SANNHETENS ÅND, SOM UTGÅR FRA FADEREN, HAN SKAL VIDNE OM MIG.  MEN OGSÅ I SKAL VIDNE.”  Dette gikk i oppfyllelse på Pinsefestens dag da den Hellige Ånd falt over 12 sjeler.  De talte i fremmende tungemål alt ettersom Ånden gav dem å tale.  Der var ikke Ånden stum!  Alle de som har en slik vranglære må jo tro at de vet mer enn den Hellige Ånd siden de kan stå med prekeutkast og holde sine velformede hodeteoritaler.

Derfor er det også så stille i deres forsamlinger.  De tør ikke slippe den Hellige Ånd løs.  Den Hellige Ånd får ikke komme til, verken i deres tale eller i deres skolerte sanger, og der hvor ikke den Hellige Ånd kommer til er det heller intet liv.  De er lik Adam som var livløs inntil Gud blåste Livets Ånd inn i hans nese.  Han kunne ikke blåse den inn i hans munn, for den var lukket. Men, Livets Ånd fikk åpnet munnen.  Hans øyne ble åpnet, hans ører likeså, han ble ikke liggende, men han ble oppreist og fikk se Guds herlighet.

Det er den skapende Ånd som var med skaperverket fra begynnelsen, men som ikke kunne gjøre noen ting uten på det Gud befalte.  Gud sa: ”DET BLI LYS!”  Når Gud taler begynner Ånden å kaste lys over det han sier.  Derfor kan ingen få den Hellige Ånds sanksjon uten at Gud er med på det som blir talt.  Når Ånden talte på Pinsefestens dag ble hele Jerusalem opplyst av Herrens herlighet, skarene strømmet til og den Hellige Ånd talte med overbevisning om Guds underfulle gjerninger i fremmede tungemål.  Men Jesus hadde sagt til disiplene: ”MEN OGSÅ I SKAL VIDNE.” Altså først den Hellige Ånd, deretter disiplene, og når folket spurte: ”HVA ER DETTE?”  Og det bør du understreke kraftig for deg selv, da svarte Peter: ”DETTE ER DET SOM ER TALT VED PROFETEN JOEL, AT I DE SISTE DAGER VIL JEG HERREN, UTGYDE AV MIN ÅND.”

Og hele tiden fremover, mens disiplene levde, holdt de fast på det Jesus hadde sagt:  ”I SKAL FÅ KRAFT IDET DEN HELLIGE ÅND KOMMER OVER EDER.”

En annen ting som skal bli åpenbart for de som sier de har fått den Hellige Ånd i barnedåpen er at når Jesus kommer, så skal alle de troende som fikk oppleve denne spesielle kraften fra apostlenes tid og inntil i dag, etter Guds ord stå opp ifra de døde ved den Hellige Ånds kraft, og som Paulus sier; DEREFTER SKAL VI SOM LEVER (legg merke til dette lille ordet LEVER), FORVANDLES VED den Hellige Ånds kraft, OG RYKKES I SKYER OP I LUFTEN – VED den Hellige Ånds kraft, FOR Å MØTE HERREN.

Men de som lærte at de hadde fått den Hellige Ånd uten den Hellige Ånds krafts opplevelse, og som ikke ville vite av denne spesielle krafts opplevelse, skal ikke få oppleve denne himmelfarten. De foraktet den Hellige Ånds krafts opplevelser i møtene. De kalte det for ekstase, - tungetale var bare noe sprøyt.  Hvordan kan de forvente Jesu gjenkomst når de ikke vil ta imot det Jesus har sagt, - og tror på det?

Det nytter ikke å gjemme seg bak et tomt kors, heller ikke å dekke seg bak sakramentet.  Ingen kommer til himmelen på slikt tøv.  Man kan ikke holde ut i himmelen på en innbilt og falsk frelse.  De velger selv et evig helvete fremfor evangeliets dårskap.  Deres religiøse moral tillater dem ikke å gå med på noe annet enn det den religiøse demon lærer dem.  Gud gjør ikke forskjell på folk.  Ingen har ansiennitet hos ham uten å bli forenet med Kristus i hans død, så i hans begravelse – dåpen – og deretter i hans oppstandelse ved den Hellige Ånds kraft.  Til slutt skjer forvandlingen til et herliggjort legeme og så inntoget i det nye Jerusalem!

Falskhetens evangelium er avslørt.  Jesus med alle sine hellige, som fulgte Lammet hvor det gikk og hvor det stod, har seiret over Satan og hans åndehær, og over jordens forferdelige tiltrekningskraft.  Den Hellige Ånds kraft var sterkere enn alle andre krefter.  Forakter du tungetale, forakter du også ham som har sagt: ”I SKAL FÅ KRAFT IDET DEN HELLIGE ÅND KOMMER OVER EDER.”  Og så kommer det: ”I SKAL VÆRE MINE VIDNER.”

Aage Samuelsen 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme