Artikkelindeks

”VÆR DA OGSÅ I REDE.”  Luk. 12,40

Av Aage Samuelsen

Vekkeropet nr. 1 – januar 1984

Det er dessverre blitt slik for mange at i spørsmålet om Jesu gjenkomst er det kommet en likegyldighetsånd over dem.  De har jo hørt disse ord ”Jesus kommer snart” i så mange år at det likesom ikke virker på dem.  Men uansett hva de mener og tenker så ER Jesu gjenkomst så nære for døren at vi kan vente ham hvert øyeblikk.

Det har aldri i historien vært tydeligere tegn på Jesu gjenkomst enn det er i dag.  Og det har heller aldri vært en slik sløvhet blant de kristne, og en slik religiøs forvirring som det er i verden nå.

Materialismens demon har trengt seg inn blant de kristne og sugd dem inn i jordatmosfæren slik at Djevelen får fritt spillerom og skaper frykt hos de kristne for hvordan det skal gå med dem i fremtiden. Spotterånden er i full virksomhet, og som Peter sier i sitt 2. brev, 3. kap., v. 3-7. 

”IDET I FØRST OG FREMST VET DETTE, AT I DE SISTE DAGER SKAL DET KOMME SPOTTERE MED SPOTT, SOM FARER FREM EFTER SINE EGNE LYSTER OG SIER: HVOR ER LØFTET OM HANS GJENKOMST?  FOR FRA DEN TID FEDRENE SOV INN, VEDBLIR JO ALLE TING SOM DE VAR FRA SKAPNINGENS BEGYNNELSE.  FOR DE SOM PÅSTÅR DETTE, ER BLINDE FOR AT DET FRA GAMMEL TID VAR HIMLER OG EN JORD SOM VAR BLITT TIL UT AV VANN OG GJENNEM VANN VED GUDS ORD, OG DERVED GIKK DEN VERDEN SOM DA VAR, UNDER I VANNFLOMMEN.”

Det står om menneskene på Noas tid at de visste ikke av før vannflommen kom og tok dem alle.  Men når alle slags dyr og fugler, hvert etter sitt slag, vendte om og gikk mot arken, hadde disse dyr og fugler en større dragelse mot redning enn hva menneskene hadde.  ”FOR SKAPNINGEN LEGES OG STUDER EFTER GUDS BARNS ÅPENBARELSE.”  Rom. 8,19.

Når materialismens ånd har grepet de fleste av de kristne er det et djevelsk trekk som Satan benytter for å hindre menneskene i å bli frelst.  Her kan noen innvende og si: ”Hvorfor skal vi da arbeide for Guds rike?”  Men da skal vi legge merke til at selv om disiplene visste og forkynte at Jesus snart skulle komme igjen, stoppet de ikke å arbeide for Guds rike eller å redde sjeler, - tvert imot!  De arbeidet og gav sitt liv for at andre skulle bli frelst, for de visste at når Jesus hadde kommet ville forferdelige tider møte menneskene som blev tilbake.

Det står om de fem dårlige og de fem kloke jomfruer at ”DE SOM VAR REDE, GIKK MED HAM TIL BRYLLUPET OG DØREN BLEV LUKKET.”  Vi må arbeide som om det var den siste dag og tjene Gud med alle de midler vi kan.  Vi må være aktsomme på alle de vranglærere som vrimler omkring oss, som vil rive oss bort fra den faste stand.  Det er den enkelte som må ha alt sammen klart når han kommer igjen for å hente sine. ”DEN SOM HAR ØRE, HAN HØRE HVA ÅNDEN SIER TIL MENIGHETEN.”

Både Jesus og disiplene har tegnet et klart bilde av tilstanden før Jesus kommer.  Som det var på Noas tid og på Lots tid, slik vil tilstanden bli før anskriket lyder: ”SE, BRUDGOMMEN KOMMER, GÅ HAM I MØTE.”  Det er her du skal gå ham i møte det er her du må berede deg til opprykningens dag.  Det er for sent når han er kommet.

Når vi ser tilstanden i verden i dag, er det en tro kopi av det som hendte på Noas og Lots tid. Demonhæren i himmelrommet besetter millioner av mennesker, men midt i alt dette står det: ”I DAG, OM I HØRER HANS RØST, DA FORHERD IKKE EDERS HJERTER.”  Og ikke siden Noas og Lots dager har Satan herjet så fryktelig som han gjør nå.  Respekten for menneskeliv er borte, tusener på tusener blir ryddet av veien hver dag og går inn i et evig helvete. Kriminaliteten har aldri vært så stor som den er i dag.  Krig, pest og terror er dagligdagse foreteelser.  Respekten for familielivet og ekteskapet er borte.  Seksualitet i alle slags former er lovbeskyttet, og nåde den som rører ved dette.  Gud har gitt alle mennesker en fri vilje, derfor heter det: ”ALT ER LOVLIG, MEN IKKE ALT GAGNER.” 

Frykten for Gud blir mindre og mindre, det er få som spør hva Guds ord sier, menneskene velger sine egne veier.  Når ulykken rammer dem, skriker de opp, raser mot Gud og beskylder ham for ulykkene som rammer jorden.  Men det er de selv som er skyld i alt dette, og dommen over dem sover ikke.  Mens dette hender på jorder forberedes bryllupet som snart skal åpenbares, - Jesus vil hente alle dem som valgte den smale vei som fører til livet, - og det er få som går på den.

Det er de som har den forestillingen at når de hører lyden av en veldig basun, da skal de gjøre seg rede.  Men basunen lyder allerede nu. Krig, hungersnød, terrorisme og hatet i verden er Guds basun.  ”VÆR DA OGSÅ I REDE!  FOR MENNESKESØNNEN KOMMER I DEN TIME I IKKE TENKER”, - men tror!

Det er ingen som tenker ut sin egen vei, eller som lurer på hvordan Jesus skal komme igjen, som blir med når han kommer.  Men det står: ”DERSOM DU TROR SKAL DU SE GUDS HERLIGHET.”  Enok vandret i tro og ble bortrykket.   Noa bygget arken i tro og ble reddet.  Abraham ble stående for Gud og unngikk dommen over Sodoma og Gomorra.  Elias vandret med Gud og ble hentet hjem i Guds ildvogn.  Den som vandrer i tro her, på det Gud har sagt, vil bli rykket bort før ulykken rammer jorden.  ”VÆR DA OGSÅ I REDE!”

Aage Samuelsen 

 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme