Artikkelindeks

GUD'S OG MENNESKERS KJÆRLIGHET
 
Av Aage Samuelsen
 

Vekkeropet nr. 9 - 1982

Det er veldig lett å forveksle den guddommelige og den menneskelige kjærligheten, uten ved den Hellige Ånds veiledning. Og jeg har aldri hørt så mye prek om å elske hverandre, men heller ikke sett det så lite praktisert som i dag.

Det må være noe fundamentalt feil, i det åndelige syn, når alle kirker og menigheter sier at vi skal elske hverandre og likevel er så adskilt og ligger i så stor strid med hverandre som de gjør nu. Når det står i Joh. 3, 16 at: "GUD HAR ELSKET VERDEN SÅ AT HAN GAV" - uten å kreve igjen, så beviste han det i praksis ved at han gav sin Sønn for å frelse og redde oss fra et evig helvete. Det fantes ikke fnugg av egeninteresse i hans fullkomne gave. Og han elsket hele verden - uten rangsforskjell.
Jesus sier i Joh. 15, 9: "LIKESOM FADEREN HAR ELSKET MIG, SÅ HAR JEG ELSKET EDER; BLI I DENNE MIN KJÆRLIGHET."

I 1. Joh. 3, 18: "ELSK IKKE MED ORD ELLER MED TUNGE, MEN I GJERNING." I Joh. 13, 1 står det: "LIKESOM JESUS ELSKET SINE EGNE, SOM VAR I VERDEN, SÅ ELSKET HAN DEM INNTIL ENDEN."

Den guddommelige kjærligheten blir aldri devaluert, ikke overfor ett eneste menneske. Du behøver aldri å frykte for å falle i kurs, slik som på det usikre valutamarket. Da ville Gud aldri satse på et eneste menneske, for de har for lengst - allerede fra Edens have - kommet fullstedig ut av kurs, og er null verd. Det er bare etter jordisk målestokk og egne prestasjoner at man her i denne verden stiger og faller i kurs. Og det er den synd som så tydelig markerer seg innen de kristne, at de sier de elsker hverandre, men viser det motsatte.

I Guds rike teller ingen menneskelig anseelse, ansiennitet, posisjon eller rang det minste. Den som intet er i denne verden i Kristus, blir i Guds øyne som en ny skapning, regnet etter en ny kurs, - som Peter sier: "I ER DYRT KJØPT, ÆR DA GUD I EDERS LEGEME."

I 1. Joh. 4, 16 står det: "GUD ER KJÆRLIGHET, OG DEN SOM DVELER (altså blir) I KJÆRLIGHETEN, HAN BLIR I GUD, OG GUD BLIR I HAM."

Den guddommelige kjærlighet sier aldri: "Han eller hun liker jeg" eller "han eller hun liker jeg ikke". Det er ikke noe rart i at møtene blir slik som de blir, de kan like godt kalle slike møter for "liker, - liker ikke-møter". Det er stadig kursendring. Hva skulle da Gud si om han skulle være slik som oss?

Sier du sannheten til folk har du allerede falt i kurs. Smyger og smisker du for folk med klisne kjærlighetserklæringer står du høyt i kurs, men er null verd i Guds øyne. Paulus sa til Galaterne: "SÅ ER JEG DA BLITT EDERS FIENDE, VED Å SI EDER SANNHETEN." Men også Jesus sa: "MIG KAN I IKKE TÅLE, FORDI JEG SIER EDER SANNHETEN."

Falskhet, så som smiger med den ene tungen, baktalelse og sladder med den andre, er fra helvete, og er allerede dømt i seg selv. "... HAN VAR IKKE JA OG NEI, MEN JA ER DET BLITT I HAM; FOR SÅ MANGE SOM GUDS LØFTER ER, I HAM HAR DE SITT JA, DERFOR FÅR DE OG VED HAM SITT AMEN, GUD TIL ÆRE VED OSS."

I 1. Joh. 4, 11: "I ELSKEDE! HAR GUD ELSKET OSS SÅ, DA ER OG VI SKYLDIGE Å ELSKE HVERANDRE." Og den kjærligheten forlanger intet annet enn å gi seg selv for sin neste og krever intet tilbake. "SÅ BLIR DE DA STÅENDE DISSE TRE: TRO, HÅP, KJÆRLIGHET, OG STØRST BLANDT DEM ER KJÆRLIGHETEN." 1. Kor. 13,13. Og i det 8. vers: "KJÆRLIGHETEN FALLER ALDRI BORT." - Altså intet kursfall.

Det er intet underskudd i Guds handelsbalanse med syndere i Kristus, for hans kjærlighet er utgydt i våre hjerter ved den Hellige Ånd. Og så mye som du har av den Hellige Ånd, i ditt hjerte, så mye elsker du din neste. Derfor: Jag etter kjærligheten! Da elsker man ikke i ord og med tunge, men med gjerning.

Aage Samuelsen 

 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme