Publisert søndag, 14. mai 2023

DET KJØDELIGE OG ÅNDELIGE EKTESKAPET

AV AAGE SAMUELSEN

KLIPPET FRA VEKKEROPET NR. 4, APRIL 1984

Er man kjødelig så tenker man kjødelig, er man åndelig forstår man åndelig.  Det har vært skrevet og talt så mye om ekteskapet og dets grenser, men som oftest har disse artikler og taler basert seg på ondsinnet, slibrig tankegang og sladder og er derfor uten verdi eller åndelig forståelse.

Disse taler og artikler gir ikke en åndelig belysning av ekteskapet, men er kun personlige angrep, ofte uten kjennskap til beveggrunn og bakgrunn for et oppløst ekteskap. 

Jeg vil her ta frem den kategorien som kommer i selskap med horkarler og ekteskapsbrytere: F.eks. avgudsdyrkere og bløtaktighet, eller de som synder mot naturen.  Tyver, havesyke, drankere, baktalere eller røvere skal ikke arve Guds rike.  Les 1. Kor. 5, 11. 

Bløtaktighet har vi jo sett florere i høyeste grad, det samme gjelder de som synder mot naturen (de som hjelper seg selv).  Når det gjelder tyver vil jeg særlig nevne de predikantene som flyr rundt fra by til by med stjålne, etterapede prekener og bedrar folk.  Drankere, de som skåler med hvilken som helst falsklære og sjonglerer med hvem det enn er i smiger, og beruser seg i falsklæreres horers levnetsvin.

Ett av de temaer som aller minst blir preket om er havesyke og misunnelses.  Det florerer i høyeste grad.  Jeg, mere enn nogen annen, har fått merke denne demons fryktelige anslag. Sleske, råtne individer som gir seg ut for å være Guds vitner, men de er så fulle av havesyke og misunnelse at de vet ikke hva de skal finne på av djevelskap og ondsinnede rykter for å ødelegge en person. 

Jeg kunne nevne navn etter navn av slike buktende ormer, som spyr gift med baktalelse og sladder overalt hvor de er for å prøve å vinne tilhengere.  Men hvordan er deres ekteskap med Kristus?  I Esaias 54, 5 står det: «Jeg Herren er din ektemann.»  

I Høysangen 4 gir brudgommen sin hyllest til brudens skjønnhet med disse ord: «Hvor fager du er, min venninne, hvor fager du er! Dine øine er duer bak ditt slør.»  I Matt. 5, 28 sier Jesus: «Den som ser på en kvinne for å begjære henne, har alt drevet hor med henne i sitt hjerte.»

Hvordan er det med deg, du som spyr ut gift om andre?  Er dine øyne dekket bak et slør?  Har du god samvittighet innfor Gud?  Er det for å redde deg selv at du baktaler andre?  Hvordan er dine seksuelle drifter?  Har du vanskelig for å få tak i en kvinne, og må hjelpe deg selv? 

Homoseksualiteten har i dag fått fritt leide i vårt land, også blant de kristne, og blir som oftest betraktet som en utilgivelig synd.  Men baktalelse og sladder har førsteprioritet i menighetene under dekke av: «Jeg sier bare sannheten.»  Her bør tilføyes: Om andre, og ikke meg selv.  Så kan du spørre deg selv: Hvem er min ektemann?  Er det Kristus, og ham alene?  Eller er det alt det andre jeg har nevnt her som avler bastarder og fiender av Gud? 

Det er alt dette som stenger for åndsutgytelsen. Demonene har fritt spillerom i alle forsamlinger.  De farer inn i den ene etter den andre – der de står lik tomme hus – som en innbydelse til de kroppsløse djevelske vesener, og forårsaker ondskap iblant oss. 

Det sitter mennesker i nær sagt alle forsamlinger som er tilholdssted og operasjonsbaser for disse djevelske vesener.  Du ville falle i avmakt om du så disse demoner i de mest uskyldige, såkalte kristne, i både menighetsmedlemmer og i de som skal forkynne evangeliet. 

I stedet for at de skulle være et tempel for den Hellige Ånd er de blitt geriljabaser for Satans 5. kolonne (demonhær).  Jeg falt selv blant røvere som ikke hadde noe eget, men måtte stjele fra andre.  De slo meg, kledde av meg og lot meg ligge der.  De er religiøse banditter som på sine røvertokter ikke tar fem øre for å drepe sin neste.  Derfor kan jeg også peke ut dem som tror om seg selv at de ganske sikkert kommer inn i Guds rike.  De ikke bare bedrar seg selv, men også andre som hører på dem.  De er brennmerket i sin samvittighet, og helvetes porter står åpne for dem.