Lørdag, 11. mars 2023

LEFLERÅNDEN 

AV AAGE SAMUELSEN
Fra Vekkeropet, mars 1981

Den ånd som har gitt kristenfolket nederlag overfor fienden er leflerånden, med alt og alle.  Det var den som var årsaken til at Israel måtte trelle i Egypten i 400 år.  Det var den som gjorde at Israel, etter at de var kommet inn i Løfteslandet, led nederlag ved byen Ai etter seiersrusen over Jeriko.

Det var også den ånd som brakte Samson nederlag fordi han begynte å lefle med Dalila.  Og vi kunne ta hendelser på hendelser både i Det gamle og Det nye testamentet som et bevis på at det å lefle med fremmede lærer, og med ting som ikke behager Gud, alltid fører til nederlag. 

I 5. Mos. 32, 15 står det: «Da Jesurun (Israel – de oppriktige) ble fet og tykk og stum, så forlot han Gud, som hadde skapt ham, og foraktet sin frelses klippe.» Opp gjennom tidene har dette gjentatt seg gang på gang, når Gud har gitt dem medgang. 

Det er trist å se at det gjentar seg den dag i dag.  De misforstår Gud fullstendig.  Gud gir oss ikke fremgang for at vi skal glemme ham, men for at vi skal komme i hu alle hans velgjerninger. 

Abraham forlater landGud hadde behag i Abraham, mens han endog var i Mesopotamia, men ikke for at han skulle være der, for han hadde nemlig ikke behag i stedet hvor Abraham var, der hvor avgudsdyrkelsen hadde sitt høgsete.  Til og med Tarah, hans far, dyrket fremmede guder, og Abraham irettesatte ham.  Derfor befalte Gud Abraham å dra ut fra både byen og hjemmet sitt, og dra til det land som Gud ville vise ham.

Det er dem som har sin forestilling om at en kan være like godt frelst, og tjene Gud uansett lære, men det er Satans fordekte løgn.  Det er leflerånden som går foran og baner vei for nederlag.  Vi kunne jo ta mange eksempler på at å be til Gud med en slik innstilling har ingen som helst verdi eller kraft i seg.

Var det Gud som var skyld i Israels trelldom i Egypten?  Var det Gud som var skyld i fallet i Edens have?  Var det Gud som var skyld i Josvas nederlag i Ai?  Likeså Samsons nederlag?  Osv., osv.Samsons dd

Har Gud skylden for at vekkelsen ikke har det omfang som Gud vil?  Hvis Gud har skylden, hvorfor ber de da om vekkelse? Da er det jo Gud som må gjøre opp sakene med menneskene og ikke omvendt.  Men det siste mennesket gjør er å erkjenne sin egen skyld.  Gjør de det behøver man ikke be om vekkelse, men bli i den.  Gud har jo sagt: «Hold eder nær til mig, så skal jeg holde mig nær til eder.»

Når vi ser på alle de kristne i dag, som lefler med alt og alle, som infiltrerer seg i politikk og engasjerer seg i alle slags foreninger og institusjoner, og søker etter fremtredende poster, som raser over all umoralen, skulle man nesten tro at Gud hadde sovnet eller ikke greier å følge med.  Alt det ytre er i den skjønneste orden, i velorganiserte grupper, i kirker og bedehus, for å prøve å gi et godt bilde utadtil, men med seg selv vet de at det er noe iblant dem som ikke stemmer.  Det er noe som er borte – det vesentligste, i både individet og menigheten; den fine himmelske tonen, seierstonen.

De tilbeder fremmede guder, falske åpenbaringer om vekkelse som aldri kommer, og syklige innbilninger.  Guds folk allierer seg med folk med falske lærdommer, og som Guds ord uttrykkelig har sagt i 2. Joh. brev 10: «Du skal ikke engang ønske ham velkommen i ditt hus.»

Hvordan kan de vente at Gud skal kjempe for dem når de ikke engang bryr seg om hva Gud har sagt?  Så lenge de ikke fordømmer den falske lære til helvete, der den er kommet ifra, kan de heller ikke vente Guds velsignelse.

Har Gud nogen gang innstiftet barnedåpen?  Nei, aldri!  Hvorfor lefler de da, og til og med samarbeider, med dem som forkynner en slik djevelsk lære som barnedåp?

Betyr det ingenting at Gud hater en slik lære? 

Når disiplene, full av den Hellige Ånds kraft forkynte evangeliet, fantes ikke denne falske lære «barnedåp».  Den kom først ved katolisismens inntreden i verden.  I dag lefler kristenfolket med alle slags lærer, og de sitter endog på fanget til den katolske hore i Rom.

De har lik Samson, inntrådt i kjærlighetsforhold til skjøgen, som Gud allerede har bestemt å dømme til helvete. Hykleriet har fullstendig tatt overhånd med de kristne.  Derfor er også kraften borte. 

Det eneste som kan opprette forholdet til Gud det er å erkjenne sin synd, og gjøre som Samson, dø i sammen med fienden, så de kan tjene Gud i åndens nye vesen.

Guds dom over leflerånden er brutal og hård, men det er den ånd som fra tidenes begynnelse har drept millioner på millioner, ja - endog også drepte Jesus. 

La oss av HELE vårt hjerte se sannheten i øynene.  Erkjennelsen i dypet av hjertet overfor Gud «det er min skyld» setter Gud øyeblikkelig i virksomhet.  Og Gud vil ikke gi deg falske forhåpninger, men virkeligheter.  «DERSOM DU TROR SKAL DU SE GUDS HERLIGHET.»