Onsdag 18. januar 2023

DEN OVERNATURLIGE KRAFT

KLIPPET FRA VEKKEROPET NR. 10 - NOV./DES. 1984

AV AAGE SAMUELSEN

I Guds rike er det bare en ting som opprettholder alt vi ser, og ikke ser, rundt omkring oss: Det er den Guddommelige kraft.  Den holder oss i stand til, i tro, å kjempe for den sak vi vet skal bestå om alt annet forgår.

Selve ordet «overnaturlig» taler om noe som er langt distansert fra det naturlige.  Om trollmenn, sannsigere og alle disse Satans tjenere forbløffer verden, uten protester, er det likevel Satan som står bak.  Men når det skjer overnaturlige ting på det Guddommelige område, da reiser Satans åndehær seg med sitt hat, protester og forfølgelser.  De har til og med hjelp av dem som kaller seg frelst fordi de har vært tvilende og ikke troende.

Helbredelse av de syke, som skulle være en daglig foreteelse fordi det er Guds overnaturlige kraft i virksomhet, har måttet vike plassen for leger og medisiner.  I Guds rike finnes det ikke plass for kjødelighet, fornuftsdemonen avgår ved døden.  Religiøse tankefantasier tør ikke våge seg inn på dette område. 

Det må skapes en hunger i de frelstes hjerter etter å se Gud i aksjon ved sin overnaturlige kraft. Det var den kraften som skapte himmel og jord, dyr og mennesker.   Det var den kraften som åpenbarte seg på korset, og som reiste Kristus opp fra de døde.

Jeg tror Gud er i ferd med å føre sitt folk inn på det overnaturlige området, så vi får se mengder av alle slags syke motta sin rettmessige helbredelse.  Blinde blir seende, halte går, lamme springer, døve hører, stumme taler og de døde står opp.  Dette mente Gud ikke bare før, det har samme gyldighet i dag, fordi Kristi kraft er presis den samme som den var på apostlenes tid.  Det er denne kraften som kan snu opp-ned på en demonbesatt verden.  Dette er vårt ansvar.  Det er ikke noe vi må tenke på, men det er noe vi må praktisere i dag.

La dette året bli et år med overnaturlige opplevelser med Jesus.  Vi skylder Gud hele vårt liv, vi skal seire med ham som har seiret over Satans åndehær i himmelrommet.

«Guds kraft, Guds kraft,

Guds pinseild og kraft,

er likedan i dag, er likedan i dag»

ALL ÆRE TIL JESUS!