Artikkelindeks

Torsdag, 5. oktober 2022
 
Vekkeropet nr 1 1983ER HELBREDELSE VED BØNN HUMBUG?
AV AAGE SAMUELSEN
 
Klippet fra Vekkeropet Nr. 1 – januar 1983
 
I NRK er det sterke ateistiske krefter som i alle år har dominert bildet, og som benytter enhver anledning til å gi seg til kjenne på den ene eller andre måten.  Disse krefter er jo ikke av ny dato, de har operert i årtusener.  I grunnen finner vi dem igjen også i enkelte aviser og blader, og de kommer med jevne mellomrom med sine hatske angrep – uten hensyn.
 
Ettersom Jesu gjenkomst nærmer seg, vil disse angrepene komme hyppigere.  Noe annet bør ikke de som står for det levende budskap vente.  I 2. Kor. 2, 11 sier Paulus: «Vi er ikke uvitende om Satans tanker.»
I radio, 22. desember 1982 var det en debatt mellom Hans Bratterud på den ene side, biskop Grønningsæter, samt en psykolog på den andre siden, hvor psykologen kalte helbredelse ved bønn for humbug og bedrag.  Det viser klart at den spotterånd, som var på Jesu og disiplenes tid, står parat til angrep på alt som har med det levende evangelium å gjøre.
 
Det merkelige er at så lenge de kristne ikke berører det sentrale i budskapet, så tier disse åndsmaktene stille.  Hvorfor raser de så imot helbredelse ved bønn? Jo, først og fremst fordi det minner åndsmaktene om at de ved Jesu død og oppstandelse har mistet makten, og dernest frykter de for å bli kastet ut av de legemer de har inntatt.  Og det er her Guds vitner har sviktet, i redsel for å bli kalt humbugmakere og falsklærere.
Men hvis det eldgamle budskapet om helbredelse i Jesu sår er falsklære, hva er det da for en lære som forkynner at Gud bruker leger?  Har vi noe skriftsted i Bibelen som lærer det?  Hva skal vi da med Jesu sår?  Eller helbredelse ved bønn?
 
Det er på sin plass å forkynne tydelig at helbredelse ved Jesu sår er for de som tror, og legevitenskapen for den som ikke tror.  Gud er ikke blitt så gammel og avfeldig at han må ty til legevitenskapen for å hjelpe sin egen menighet. Gud gir ikke mennesker sin ære.
Det er troen hos Guds vitner som har sviktet.  De er redde for skremmebilder, trusler, spott og forfølgelse.  Hva har andre med min tro å gjøre?  Når Satan mobiliserer sin hær til angrep mot helbredelse ved bønn, bør vi være klar over at det ikke er vår ære eller prestisje som teller, men det er å være trofast mot det budskap vi har fått overlevert, at: «Ved hans sår ER vi helbredet.»
Og her finnes ikke plass for hverken om eller men.  Det er bare så bastant og urokkelig, at «Han ble knust for våre misgjerninger, vår straff ble lagt på Ham, og ved Hans sår har vi helbredelse.» Det samme gjelder for både ånd, sjel og legeme. Den som ikke har tro for det, vil uvilkårlig søke noe annet.
 
For oss som tror er evangeliet en Guds kraft til frelse.  Verden er verden, den kan ikke forandres.  Men dersom jeg ikke tror at Jesus kan helbrede mitt legeme, hvorledes kan jeg da tro at Jesu Kristi Guds Sønns blod renser fra all synd?  Hva skal vi da med evangeliet?  Da kan jeg jo samstemme med spotternes spott, at alt i Bibelen er humbug.
 
Når jeg daglig leser i aviser og ukeblader om legevitenskapens utallige feilgrep, må jeg høylytt protestere på den forkynnelsen som sier at Gud bruker leger.  Det er dette som er falsklære og humbug, og ikke at vi ved Hans sår HAR helbredelse!  

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme

Tre siste fra SMA-Norge.no