Artikkelindeks

 

Søndag, 12. desember 2021 

FRYKT IKKE! 

AV AAGE SAMUELSEN 

Så mange som Guds løfter er – som er stilt til vår disposisjon, og dersom vi tar dem til inntekt – skulle frykt være langt borte fra oss.  Han sier det David, om vår siste fiende Døden: «Om jeg enn skulde vandre i dødsskyggens dag, frykter jeg ikke for ondt; for du er med mig, din kjepp og din stav de trøster mig.» 

Gud har ikke gitt oss fryktens ånd, men kraften, kjærlighetens og sindighetens ånd.  Den frykt som ligger over hele verden i dag har aldri Gud gitt oss, men Satan, igjennom onde mennesker, skaper en frykt som lammer land etter land. Det er frykten over det som skal ramme jorderike.  Men vi har ikke her en blivende stad, vi søker den tilkommende. 

Jeg har ofte tenkt på den ro som hvilte over de gamle profeter, profetinner og over Guds folk i Det nye testamentet og framover, så var det fordi de så inn i fremtiden, hvordan det skulle gå med denne verden, og at Gud hadde gitt dem løfte om et bedre sted som aldri skulle forgå.

Det er så veldig lett å bli grepet av frykt dersom en ikke har et klart blikk på hva som gjør oss i stand til å holde ut i trengsler, og den Hellige Ånds åpenbaring til å overvinne frykten.  Det står om Abraham; mens Lot løp for livet til Soar, stod Abraham stille for Guds åsyn.  Når vi ser oss selv i lys av evigheten blir frelsen i Jesus Kristus så uendelig stor at vår fatteevne ikke greier å følge med: «Hva er et menneske at du kommer ham i hu?»

Av de milliarder på milliarder som er gått inn i evigheten uten håp, og uten Gud, blir vår takk og pris til ham så liten i forhold til det han har gjort for oss, og med oss.  At jeg virkelig kan stole på at han utvalgte meg i sitt fullkomne frelsesverk, og at intet kan skille oss fra Gud i Kristus Jesus.  Gang på gang, i både det gamle og nye testamentet står det om de hellige, at de ikke fryktet det som skulle møte dem her i livet.  De visste at det var en overgang til den ufattelige herlighet som venter dem som tror på Guds frelsesverk.

Et av de sterkeste våpen som Satan har er frykt, og det er en åndsmakt som skaper frykt over alt.  Det er frykt nær sagt i alle livets sider om hvordan det skal gå med oss.  Frykt for vårt materielle utkomme, frykt for venner som vi ikke kan stole på, frykt for et dårlig rennommé, frykt for sykdom, og sist, men ikke minst: Frykt for døden, vår siste fiende.

Men i Bibelen står det: «FRYKT IKKE!»  365 ganger!  Ett FRYKT IKKE for hver dag.  En kunne skrive mange sider om Guds beroligende ord til oss i alle situasjoner: «FRYKT IKKE!»

Det er om å gjøre å vite hva en tror på og ikke vandre hit og dit i en hvileløs vandring, men gjør som Paulus sier: «Vi vandrer i tro her og ikke i beskuelse.»  Det er så lite verdt det vi tar vare på, som skulle være til fordel for kjøttet, og som vi er så redd for å miste, men som vi en dag allikevel må reise ifra. «Hva gagner det vel et menneske om han vinner den hele verden, men mister sin sjel i evig fortapelse.»

Hold fast på det du har, stol på det Gud har sagt, tro at Jesus kommer for å hente oss hjem til den evige bolig.  La ikke frykten overmanne deg når vanskelighetene kommer.  Ha blikket festet på Jesus, troens opphavsmann og fullender.

Så om du enn skulle vandre i dødsskyggens dag, så frykt ikke for ondt.  Han er din kjepp og din stav, de trøster deg og du skal bo i Herrens hus i hele evigheten. AMEN! 

 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme