Artikkelindeks

Søndag, 3. oktober 2021

HARMAGEDDON – GUDS DOM OVER SINE FIENDER 

Av Aage Samuelsen

Vekkeropet nr. 2, 1984 

Det som Esekiel så for over 2 000 år siden er i ferd med å gå i oppfyllelse like for våre øyne i dag.  Det er spesielt to ting som trer tydelig frem for offentligheten som ingen kan stoppe: 

1.     Folkeslagene fra det ytterste Norden, med Gog i Magogs land, fyrsten over Ros (Russland), Mesek (Moskva) og Tubal (Mongolia) ruster seg til invasjon av Israel, med Libanon som inngangsport.  Det som nu foregår er det som står i Esek. 38, 4: Herren legger kroker i deres kjever og fører dem ned til dommens dal hvor Herren skal tilintetgjøre dem alle; persere, etiopiere, puteere, gomer- og togarmafolket i det ytterste Norden og alle dets skarer, og mange folkeslag er med.

Dette er så tydelig som det aldri i historien har vært.  Ikke en eneste kristen bør gi den minste sympati for dette brutale marxistiske systemet.  Det burde heller komme frykt over alle de som går under navnet «kristen» når de er vitne til det som nu hastig går imot sin oppfyllelse. 

2.     Parallelt med det som skjer med de antikristelige horder er Jesu gjenkomst.  At dette som her er skrevet vil komme til å skje i vår generasjon bør være helt klart for alle.  Men dessverre har de fleste av de kristne lullet seg inn i den forestilling at dette har de jo sagt i alle år. 

Likeså sikkert som bladene på trærne visner om høsten, og viser at vinteren er forestående, og likeså sikkert som svalen forteller at kuldeperioden er nær, så viser den tid vi lever i at helvetes og demonenes hat og kuldeperiode er nær forestående.  Det forteller oss også at de gjenfødte sjeler (svalene) samles på trådene, ferdig til flukt, og at dagen er nær da de frelste gjenfødte sjeler er borte.  Ingen kan hindre det!  Derfor er vårt ansvar større enn noen gang før for, om mulig, å få så mange med og bort fra den forferdelige tid verden går i møte. 

Dette er ikke noe jeg skriver for å fylle ut bladet, det er dødsens alvor.  Vi kan løpe fra ansvaret, men ikke fra dommen.  Vi kan overlate til andre å gjøre hva de vil, men konsekvensene av ens likegyldighet må en selv svare for.  Du kan aldri forestille deg det terror-regime som vil ta herredømme over jorden når Jesus er kommet.  Så får du da selv velge! 

 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme