Artikkelindeks

 Torsdag, 12. august 2021

LOVLØSHETENS HEMMLIGHET

Av Aage Samuelsen

Fra Vekkeropet nr.10 – Nov/des. 1982

Til alle tider har sataniske krefter satt alt inn for å ødelegge troverdigheten av Jesu eksistens, hans oppstandelse og virksomhet i dag.  Og den er mere virksom i dag enn den var på Paulus tid.

Når Paulus sier i 2. Tess. 2, 7: «FOR LOVLØSHETENS HEMMELIGHET ER ALT VIRKSOM» bør vi legge merke til at han ikke bare mener alle dem som bryter enhver jordisk lov, men den antikristelige ånd arbeider intenst for å fjerne den guddommelige lov.

Hvorfor forsøkte Satan å fjerne Moses?  Fordi han visste at den mannen ville bli fører for Israel ut av trelldommen, og han visste også at han ville motta Guds lov på Sinai berg, den lov som ikke kan gjøres ugyldig.  Gal. 3, 17: «… EN PAKT SOM FORUT ER STADFESTET AV GUD, GJØR IKKE LOVEN, SOM ER GITT FIRE HUNDRE OG TRETTI ÅR EFTER (ABRAHAM) UGYLDIG, SÅ DEN SKULLE GJØRE LØFTET TIL INTET.»

Verden har, siden fallet i Edens have, vært full av ondskap, og den kommer til å bli det inntil Guds dom kommer over alle.  Vi har så lett for å si «det er en forferdelig tid vi lever i», og folk tar ikke hensyn til lovens myndigheter.   På den måten avleder de hverandre fra en lov som er større og mektigere, og mer rettferdig enn noen jordisk lov, og det er Moseloven.  Og den kan IKKE gjøres ugyldig.

Så spør du kanskje: «Men, den kan jo ikke frelse oss, Aage?»  Nei! Ingen kan bli frelst ved loven, men «LOVEN ER BLITT VÅR TUKTEMESTER TIL KRISTUS, FORAT VI SKULDE BLI RETTFERDIGGJORT AV TRO.» Gal. 3, 24.  Og det er den loven som Antikrist vil ha bort. 

Det er heller ingen tilfeldighet at Satan, gjennom Hitler-regimet, ville utrydde alle jøder på jorden for derved å tilintetgjøre alt som hadde med loven å gjøre, for Moseloven vil også bli Israels tuktemester til Kristus.  I og med at Satan får utryddet alt som har med Guds lov å gjøre, er det heller ikke synd, og der hvor det ikke er synd er både troen og Kristus satt ut av kraft; for KRISTUS ER LOVENS ENDE TIL RETTFERDIGHET.

I Rom. 2, 12: «… ALLE SOM SYNDET UNDER LOVEN, SKAL DØMMES VED LOVEN.»  Og i det 3. kap., 20. vers: «… VED LOVEN KOMMER SYNDENS ERKJENNELSE.»  Og i det 5. kap., 13 vers: «… MEN SYNDEN TILREGNES IKKE HVOR DET INGEN LOV ER.»  Og i det 20. vers: «MEN LOVEN KOM TIL FOR AT FALLET SKULDE BLI STORT», og så står det: «MEN HVOR SYNDEN BLEV STOR, BLEV NÅDEN ENDA STØRRE.»

Og det er den lov Antikrist vil oppheve og tilintetgjøre for derved å eliminere hele budskapet om nåden i Kristus.  Og det var derfor ingen tilfeldighet at hopen, på Jesu tid, fikk sin vilje gjennom da de ropte til Pilatus: «BORT MED DENNE! GI OSS BARABBAS FRI!» - som også peker hen på det som vil skje før Jesus kommer igjen: Gi Antikrist-ånden og personen fri.

Og vi merker at det ropet tiltar mer og mer: Vekk med jødene!  Vekk med de kristne!  Vekk med loven, Guds lov og dermed også troen på Kristus som er lovens ende til rettferdighet.

All lovløsheten som tiltar mer og mer i verden er ikke et resultat av de jordiske lovers maktesløshet, men det er den antikristelige åndsdominans over menneskeheten som har som mål for øyet: Å utrydde alt som har med Kristus å gjøre, for at han selv kan innta plassen, og sette seg i Guds tempel og gi seg ut for å være Gud selv. Og den tiden er ikke langt unna.

Alt ligger til rette for ham. Israel har modellen av templet ferdig, de har inntatt Jerusalem, og hans mål er: Å utslette alle spor etter Moseloven og derved også Kristus. 

Må Gud hjelpe oss i den tiden som kommer, og ikke la oss dåre – på noen måte – av falske lokketoner fra fremmede lærdommer, men stå fast i troen på Kristus som er LOVENS ENDE TIL RETTFERDIGHET!

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme

Tre siste fra SMA-Norge.no