Artikkelindeks

 Søndag, 14. mars 2021

Av Aage Samuelsen

Vekkeropet nr. 6 juni/juli 1985

Matt. 8, 22: «LA DE DØDE BEGRAVE SINE DØDE»

Dette er svaret Jesus gav en av sine disipler da han sa: «HERRE GIV MIG FØRST LOV TIL Å GÅ BORT Å BEGRAVE MIN FAR.»  Ofte kan en støte på slike svar som Jesus gav sine disipler.  Peter spurte Jesus: «HVORLEDES SKAL DET GÅ MED JOHANNES?»  Men Jesus svarte: «HVAD HAR DU MED DET Å GJØRE, KOM DU OG FØLG MIG.»  En annen gang sa Jesus: «OG HVER DEN SOM HAR FORLATT HUS ELLER BRØDRE ELLER SØSTRE ELLER FAR ELLER MOR ELLER BARN ELLER AKRER FOR MITT NAVNS SKYLD, SKAL FÅ MANGFOLD IGJEN OG ARVE EVIG LIV.» Matt. 19, 29. «DEN SOM ELSKER FAR ELLER MOR MERE ENN MIG, ER MIG IKKE VERD, OG DEN SOM ELSKER SØNN ELLER DATTER MERE ENN MIG, ER MIG IKKE VERD.»  Matt. 0, 37.

Dette høres brutalt og egoistisk ut, men i relasjon til det evige liv er det snakk om denne verden og den evige verden, hvor Jesus ønsker å gjøre klart for alle sine at dersom vi vil arve det evige liv, må hvert bånd til det kjødelige kuttes over.

Når vi ser hva som hender i verden i dag, og som Jesus forutsa ville komme, så som krig og rykter om krig, hungersnød og pest, strid i hjem etter hjem, som ville være tegn på hans gjenkomst, har menneskene lett for å bli grepet av panikk og frykt.  Aldri i historien har verden vært i et slikt opprør som i dag.  Lovløsheten griper mer og mer om seg, respekten for menneskeliv forsvinner mer og mer.  Umoralen eter om seg på alle mulige måter som dødt kjøtt.  Vi kan sammenligne denne tiden med Noas tid.  Det som i dag kalles kristendom har forsvinnende lite med det opprinnelige å gjøre.  Det blir dannet fredsorganisasjoner, nødhjelpsforeninger og alle slags tiltak blir satt i gang for å komme hungersrammede og de fattige til hjelp.  Milliarder blir samlet inn for å lindre og hindre nøden og elendigheten i verden.  Alt dette er vel og bra, men Jesus sa til sine egne som gjerne ville følge ham: «REVENE HAR HULER, HIMMELENS FUGLER HAR REDER, MEN MENNESKESØNNEN HAR IKKE ENGANG DET HAN KAN HELLE SITT HODE TIL.» Dette sa han for å gjøre det klart for dem at vi har ikke her noget blivende sted, men vi søker det tilkommende.

De kjødelige bånd de kristne er knyttet til her nede er så sterke, og så følelsesfulle, at de er langt fra det å kunne forlate alt og følge ham.  Men når Jesus sa: «LA DE DØDE BEGRAVE SINE DØDE, KOM DU OG FØLG MIG», så betyr ikke det noe mindre enn at: La verden ta seg av verden, kom du og følg meg! Når det gjelder familieforhold hender det som oftest at disse bånd er sterkere enn det åndelige.  Hensynsånden er meget sterk.

Hvis vi tar for oss de forskjellige sekter, menigheter og kirker når medlemmene står på valg om å gå videre med Jesus, blir ofte disse skriftord sitert: «DU SKAL IKKE FORLATE MENIGHETEN SOM NOGEN HAR FOR SKIKK.» Men kirker, sekter og kjødeligdannende menigheter er ikke MENIGHETEN.  Det er kamp og strid dem i mellom for å få medlemmene over til seg, og da er det ikke så nøye med å forlate menigheten.  For alle disse grupperinger mener om seg selv at de er menigheten – uansett læren.  Og så sterkt er de kjødelige bånd knyttet til de såkalte menigheter at de tør ikke gå videre med Jesus.  Det virvar som gjør seg gjeldende på den religiøse arena, gir Satan full anledning til å plage og skape problemer for enkeltindividet.  Men Jesus sa til Peter: «HVAD HAR DU MED DET Å GJØRE, KOM DU OG FØLG MIG.»

Og det samme melder seg i dag: Hva vil den si, hva vil pastoren si, hva vil de ledende brødre si, hva vil familien min si, hva vil min ektefelle si?  Men Jesus sier fremdeles: «HVAD HAR DU MED DET Å GJØRE, KOM DU OG FØLG MIG.»  «VI ER IKKE VERDEN, MEN VI HØRER IKKE DENNE VERDEN TIL.»

Når denne verdens frykt og bekymringer kommer imot deg med sine krav, det er da du får se hvor bundet eller løst du er.  Den dag Abraham kvittet seg med Lot, sin brorsønn, da kom Gud til ham og sa: «SE FRA DET STED DU STÅR, OG NÅR ABRAHAM SLO SINE ØINE OPP, FIKK HAN SE AT HAN STOD MIDT I LANDET.»  «LØS BÅNDENE OM DIN HALS, DU FANGNE SIONS DATTER.» 

Du har skap deg en posisjon der du er, er du redd for å miste den?  Er Jesus bare blitt en forsikringsagent for deg?  Har det aldri gått opp for deg at engang må vi forlate alt?  «DET SOM ER BUNDET PÅ JORDEN, ER BUNDET I HIMMELEN, OG DET SOM ER LØST PÅ JORDEN, ER LØST I HIMMELEN.»  «LA DE DØDE BEGRAVE SINE DØDE, OM DU OG FØLG MIG.»

AMEN!

Aage Samuelsen

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme