Artikkelindeks

DEG SKJE SOM DU TROR  
Av Aage Samuelsen 
Vekkeropet nr. 2 - februar 1983 
 
Det er en helt feil innstilling overfor Guds ord å unnskylde seg med en svak tro. Alle mennesker har tro, bare at de som ikke vil handle på Guds ord har en død og uvirksom tro, mens den levende tro handler på det Gud sier, - om det synes aldri så meningsløst. Det er ikke nok å si at en tror på Gud, og så sitte og vente på at Gud skal gjøre noe når Gud venter på at du skal gjøre noe på det han har sagt. 
 
Du må vekke din døde tro til live, ved å handle på det han har sagt. Dine handlinger gir troen næring og får den til å vokse. Utallige handlinger av Guds menn og kvinner i Bibelen fikk sin styrke i Gud ved å ernære troen med sine handlinger.
Gud sa til Gideon: "Gå avsted, så sterk som du er, så skal du frelse Israel av midianittens hånd.  Har ikke jeg jeg sendt dig?"  Men Gideon unnskyldte seg og sa: "Hvordan skulde jeg frelse Israel?  Min ætt er jo den ringeste og jeg den yngste i min fars hus."  Og det er presis det samme mange sier i dag.  Hvordan skal jeg klare dette?  Jeg har jo så liten tro - jeg er så ussel,- jeg er så ringe, osv.  Men hvis du kunne gjøre noe selv, uten Guds innblanding, hvorfor har du da ikke gjort det før?  
 
Men Gud sa til Gideon; Gå avsted! Så ringe som du er, - så ussel som du er, så betydningsløs du er! Sett i gang, så skal jeg ordne med fienden. 
Slutt å stole på deg selv og på andre når de hittil ikke har kunnet hjelpe deg. Gud venter på at du skal sette i gang på det han har sagt, så vil Guds kraft komme deg til hjelp, uansett hva du foretar deg, - på hans ord!
"ALT ER MULIG FOR DEN SOM TROR!"  
Aage Samuelsen

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme