Artikkelindeks

HVA ER DIN GLEDE? 

Av Aage Samuelsen

Vekkeropet nr. 4 - april 1984 

Gud har aldri nektet et eneste menneske å være glad, likesom han aldri har nektet menneskene å gjøre hva de vil.  Det er heller aldri satt noen grense for glede, for som Peter sier om den guddommelige glede: ”DEN ER OVER VETTET.”

Men, spørsmålet er: Hva er motivet for din glede?  Gud vil at vi skal ha det godt i alle deler, både åndelig og timelig. Verden gleder seg over det de har og hva de gjør av saker og ting som kan bringe gode resultater.  Forretningsverdenen, filmverdenen, kunstverdenen, idrettsverdenen, – alle gleder seg over sin fremgang.  Slik kunne jeg nevne i det uendelige.  Men Guds Ord setter sluttstrek for verden ved å si: ”HVAD GAGNER DET ET MENNESKE OM HAN VINNER DEN HELE VERDEN, MEN TAR SKADE PÅ SIN SJEL?  ELLER HVAD VIL ET MENNESKE GI TIL VEDERLAG FOR SIN SJEL?”  Matt. 16,26.

Hvis vi vender vårt blikk mot de kristne i dag, finner vi at den overvettes glede i den enkelte, og i menigheten, er mangelvare.  De vil gjerne ha glede, men den må ikke gå over vettet.  Pastoren gleder seg over fremgang i menigheten og for hvert nytt medlem han kan skrive inn i protokollen.  Han gleder seg når hans predikener får applaus, slik at han kan stige et trinn høyere i menneskers øyne.  Han gleder seg over ros for sin innsats og sine predikener og over hvor dyktig han er osv.  Det er ikke galt å glede seg over fremgang, det er motivet som er galt.

Den guddommelige glede har sitt feste i at våre navn er skrevet i Livsens bok.  Noen gleder seg over når Ånden faller i møtene, og de blir grepet at den samme Ånd, eller når de ser syke av alle slag blir helbredet og de onde ånder farer ut.  Dette er heller ikke galt.  Vi gleder oss over den kraft som er i evangeliet, men det er her mange har gått feil, – nemlig ved å tro at dette er toppen av vekkelse!

Men som en mann som har prøvet nær sagt alle former for gledesytringer, sammen med prøvelser, er alt det som skjer rundt en for intet å regne, mot det å være akseptert som frelst av nåde og ha mitt navn skrevet i Livsens bok, – endog fra før verdens grunnvoll ble lagt.  Dette er ekte motiv for glede.  

Om jeg ser by etter by skake under Guds kraft, om jeg taler for tusener på tusener, om jeg ser skarer av syndere blir frelst, døpt i vann og åndsdøpt, eller mengder av syke blir helbredet, kan dette aldri hjelpe meg på dommens dag.  ”MEN NU BLIR DE STÅENDE DISSE TRE, TRO, HÅP, KJÆRLIGHET, OG STØRST BLANDT DEM ER KJÆRLIGHETEN.”  1. Kor. 13,13.  Kjærligheten til hva? – Til Kristus! Dette er selve grunnlaget for den glede som går over vettet. 

Et Jehovas vitne sa til meg en gang. ”Har du ikke lest hvor det står at det er intet nytt under solen?” ”Det stemmer det”, svarte jeg, ”bare over solen”.  Det står i Salmen 34,6: ”DE SÅ OP TIL HAM OG STRÅLTE AV GLEDE, OG DERES ÅSYN RØDMET ALDRI AV SKAM.”

Når verden kan juble over sin fremgang på alle områder, som ingenting er verdt, hvor meget mer skulle ikke da vi glede oss, som har kommet i kontakt med den største makt og autoritet som finnes i verden? 

Det var en nyfrelst som var så glad over at han var blitt frelst og løst fra sine alkoholproblemer, og mye annet, at han midt under møtet reiste seg opp og gikk på hendene rundt i hele lokalet.  Pastoren og brødrene og menigheten ble jo helt forskrekket og sa: ”Du kan ikke gjøre sånn!” ”Jo!” sa han, ”før sjanglet jeg full på beina mine for Satan, og nå skal jeg gå på hendene for Herren og prise ham med ”hue” ned.” 

De fleste av de som kaller seg frelst i dag, som sitter i sine pene og pyntelige menigheter, tar anstøt av mange nyfrelstes glede over den totale forandring som er skjedd med dem.  Så prater de seg imellom: ”Han ødelegger hele møtet.”  Men det er ikke møtet han ødelegger, – det er søvnen han vekker dem opp av.  De har gått sovende til og fra møtene i 30-40 år.  De kan ikke forstå en slik uttrykksform for glede, men den guddommelige glede går over all forstand, - en overvettes glede. Tenk på hva du er frelst ifra og hva du er frelst til, så vil du få oppleve den samme glede.  Amen!

Aage Samuelsen 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme