Artikkelindeks

HELBREDELSE VED BØNN KONTRA LEGEVITENSKAPEN

Av Aage Samuelsen

Vekkeropet nr. 7 - august 1985 

Fredag 9. august 1985 satt jeg og lyttet til P2 hvor helsedirektør T. Mork og biskop F. Grønningsæter var i debatt angående det ømfintlige spørsmålet; - helbredelse ved bønn.  Diskusjonen gikk ut på hvordan de skulle få stoppet predikanter som praktiserer dette.  I løpet av samtalen kom hendelsene fra 1950-årene på ny innover meg, da dette spørsmålet var oppe i Stortinget, og meningsløse angrep fra alle hold preget massemedia. 

Hvem er skyld i at dette ligger så latent og er gjenstand for angrep fra helsedirektoratet?  Det er veldig lett å angripe de som praktiserer det, mens de som egentlig er skyld i dette slipper fri.  Både biskoper og predikanter i ulike samfunn har underslått sannheten om helbredelse ved bønn, - dels av uvitenhet om hva Gud mener og dels av redsel for eventuelle angrep fra offentligheten og myndighetene.

I menighetens første tid var det en selvfølge å forkynne at de hadde helbredelse ved Jesu seier på korset, likeså selvfølgelig som de hadde full frelse til sin sjel, - dersom de gjorde som Jesus sa: ”DEN SOM TROR OG BLIR DØPT SKAL BLI FRELST.”  Den som ikke tror (ikke gjør som han sier) dømmer seg selv.  I århundrer har disse ord blitt underslått av kirkens øverste ledere, de følger i stedet blindt Luthervranglæren. 

Når helsedirektoratet roper til kirkens ledere om hjelp må vi ikke lukke øynene for at det er Satans åndehær i himmelrommet som gjennom myndighetene vil stoppe bønn for syke.  Men i dette spørsmålet sier vi som Peter da han, etter å ha helbredet en syk mann, ble stilt for det høye råd: ”DØM SELV OM DET ER RETT I GUDS ØINE Å LYDE EDER MERE ENN GUD!  Og så sier han ”FOR VI KAN IKKE LA VÆRE Å TALE OM DET VI HAR SETT OG HØRT.” 

Jeg skal ikke unnslå den sannhet at det har vært stor uviselighet fra predikanters side, både når det gjelder reklame om helbredelse og hård fordømmelse av legevitenskapen.  Men, det skille som er mellom legevitenskapen og guddommelig helbredelse av syke, har til alle tider vært til stede og beviser klart at helbredelse til legeme er Guds vilje, og legevitenskapens behandling av syke er legenes vilje.  At legene har kurert mange mennesker er vitterlig, men at Gud skulle bruke ugjenfødte leger til behandling av sine barn er helt ubibelsk.  Hvorfor sendte han da sin Sønn?  Og hvorfor står det da at ”VED HANS SÅR ER VI HELBREDET?”  Da er jo hele forsoningsverket en stor humbug. 

Da Noa og hans familie ble reddet fra vannflommen visste Noa at hans barn ikke ville tro på Gud som deres lege, og han underviste dem derfor i bruk av urter, mens han selv hadde Gud som sin lege.  Og da Gud talte til Moses om hans løfter til Israel i 2. Mos. 15, 26-27 forkynte han ganske klart at ”JEG, HERREN ER DIN LÆGE.” 

Dersom helsedirektoratet skal sette seg til doms over denne forkynnelse er det ikke bare en trussel mot dem som forkynner det, men også et rop om å få fjernet hele Bibelen!   

Det som er interessant å stanse ved er: Hvorfor presteskapet på Jesu tid (moralteologene) forlangte Jesus drept nettopp fordi at hopetall av syke ble helbredet, og demonene fór ut med høye skrik.  Presteskapets religiøse ritualer ble fullstendig ødelagt. Sabbater og høytider ble fullstendig ignorert og Satans åndehær skalv i redsel, fordi de visste at de hadde tapt slaget..  Når Jesus stod opp igjen og gav disiplene makt og myndighet over sykdommer og onde ånder prøvde Satan igjen å få stoppet dem i å forkynne og praktisere nettopp det Jesus hadde befalt dem å gjøre, nemlig ”HELBREDE ALL SLAGS SYKDOM OG KASTE UT DEMONER.”  Og det samme rop som fikk fjernet Jesus, og tatt livet av disiplene, vil øke med fornyet styrke mot dem som forkynner og praktiserer helbredelse ved bønn.  Men vi kan ikke la være, - uansett hva de lærde og fiender ellers måtte si og gjøre! 

Verdslige myndigheter og høye råd har i grunnen svært få vanskeligheter med kirkens lære, fordi den avviker så sterkt fra Guds eget Ord.  En annen ting er at de som praktiserer Guds Ord bør være så i Ånden at de forstår at ingen behøver å reklamere for helbredelse av syke for å overbevise om at de er så bibelske.  Så lenge forkynnelsen om Kristus er i overensstemmelse med Guds Ord, står det: ”OG HERREN VAR MED OG STADFESTET ORDET MED DE MEDFØLGENDE TEGN.”   Det er han som helbreder og vår tro på Kristus som gir utslaget.

Gud som er i USA er også i Norge. Dog vil jeg tilføye at Norge er et meget vanskelig land å forkynne og praktisere dette budskapet i, nettopp fordi det norske folk er hjernevasket gjennom århundrer ved Luthers falske lære. 

Aage Samuelsen  

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme