Artikkelindeks

HVORFOR MÅTTE PROFETENE OG APOSTLENE DØ?

Av Aage Samuelsen

Vekkeropet nr. 5 - 1985 

Sannhetens evangelium og den religiøse demon har alltid stått hverandre imot.  Den religiøse demon hater alt som har med den levende Kristus å gjøre og den hater dem som tror på dette.  På grunn av denne tro måtte Abel dø.  Han tok ut et lytefritt lam og ofret til Gud som pekte hen på det lam døperen Johannes pekte på, idet i han sa: "SE DER, GUDS LAM, SOM BÆRER ALL VERDENS SYND."

Det pekte også hen på det lam Gud befalte Moses å slakte mellom de to aftenstunder og som ble Israels symbol på utfrielse fra fangenskapet i Egypt.  Og det er dette Lam, denne forkynnelse og praktisering av hva lammet betyr for hele menneskeheten som er gjenstand for de religiøses hat mot troens evangelium.

Ingen av de hellige er gjennom tidene blitt drept på grunn av sin tro på Gud, men for sin markante forkynnelse av den levende Kristus som avslører den religiøse hopens falskhet og hykleri.  De som ærer Gud med leppene, mens hjertet er langt borte fra Gud.

Den religiøse demon er ikke bare en virkelighet, den er også meget aktiv og har plassert seg midt iblant Guds folk.  Den opererer åpenlyst og demonstrativt mot troens evangelium og med et glødende hat mot dem som kaster ut demoner og helbreder all slags sykdom.

Satan er kalt Dragen i Joh. Åp. 12. kap. 3-4 vers: "OG SE, EN STOR ILDRØD DRAGE, SOM HADDE SYV HODER OG TI HORN, OG PÅ SINE HODER SYV KRONER, OG DENS STJERT DROG TREDJEDELEN AV HIMMELENS STJERNER MED SIG OG KASTET DEM PÅ JORDEN." Og her menes ikke stjernene på himmelen, men Guds vitner som Satan har dratt med seg inn i jordatmosfæren, og som er blitt motstandere av Guds evangelium.  Vi lever midt i denne tiden nu!  Les forresten hele dette kapitlet, om hvordan Dragen hatet kvinnen (menigheten) som fødte guttebarnet Kristus.  Dette hatet gjorde at hun måtte flykte ut i ørkenen og har sammenheng med det som står i Salomos Høisang 8, 5: "HVEM ER HUN SOM KOMMER OP I FRA ØRKENEN, STØTTENDE SIG PÅ SIN ELSKEDE."

Den som begynner ikke bare å tro på evangeliet, men også å praktisere det han har befalt oss å gjøre, erklærer derved en åpen krig mot den religiøse demon idet vi kaster ut demoner og helbreder all slags sykdom, ja endog vekker opp døde.  Men det er også en annen ting som er meget viktig i denne kampen, nemlig å stemple barnedåp som Satans forkynnelse, og å tilkjennegi at enhver som er døpt med troendes dåp må ha den Hellige Ånds kraft over seg og i seg, og tale med tunger og profetiske ord.  Den som ikke er døpt i Ånden og har fått tungene som tegn, har ikke den Hellige Ånd verken i seg eller over seg.  Enhver som ikke har denne opplevelse er ikke Guds sendebud og har ikke rett i Guds øyne til å tale Guds ord, eller gi seg ut for å være Guds vitne.  Disse kan ikke vente at den Hellige Ånd skal forvandle deres dødelige legemer, og de kan heller ikke bli rykket opp i luften for å møte Herren Jesus.

Det er denne forkynnelsen den religiøse demon hater og frykter.  Profeten Esaias som talte om dette ble av de lovlærde drept idet de saget ham i to med en tresag.  Han kjente ingen smerte, men lå og priste Gud fordi han forkynte en levende Kristus.  Og Jeremias profeterte om Kristus: "Han skal komme og dra ut og utvelge seg 12 apostler for at de skal forkynne godt budskap blant folkeslagene.  Han som jeg har sett, smykket av sin Fader, og kommer tilbake til verden på Oljeberget.  Og han skal mette de hungrige sjeler."  Da Jeremias sa dette om Guds sønn, at han kommer til verden, ble folket rasende og sa: "Jeg har sett Gud og Guds sønn, kom altså og la oss ikke drepe ham som Esaias ble drept, men la oss stene ham."  Tjenerne til Jeremias, Baruk og Abimelek, ble meget bedrøvet over denne avsindighet, og fordi de av Jeremias fullt ut ville høre de hemmeligheter som han hadde sett.  Men Jeremias sa til dem: "Ti, og gråt ikke for de skal ikke drepe meg før jeg har forklart alt hva jeg har sett."  Og han sa til dem: "Bring meg en sten!"  Han stillet den opp og sa: "Evighetenes lys, få denne sten til å ligne meg inntil jeg har forklart for Baruk og Abimelek de hemmeligheter jeg har sett." 

Og stenen tok på Guds befaling likhet med Jeremias.  Og folket stenet stenen i den formening at det var Jeremias.   Men Jeremias fortalte alle de hemmeligheter han hadde sett til Baruk og Abimelek.  Deretter stillet han seg opp midt blant folket idet han ville fullføre sin tjeneste, og stenen ropte idet den sa: "O, I tåpelige Israels sønner, hvorfor stener I meg, i den tro at jeg er Jeremias?  Se Jeremias står midt iblant eder." Og da de så ham løp de straks til ham og stenet ham, og Jeremias tjeneste ble fullendt.  Slik døde Jeremias. 

Alle de som har gitt sitt liv for Kristus ble ikke drept som gode kristne, men som levende vitner.  Ordtaket "gode kristne" eksisterer ikke i Guds rike.  De skriftlærde kom til Jesus og sa: "Gode mester", men Jesus sa: "INGEN ER GOD UTEN EN, OG DET ER GUD."  Vi er ikke et hylster som vi kan stable gode gjerninger i, men vi er et levende tempel hvor Guds herlighet fyller hele tempelet.  Derfor hater demonene oss, og skyr intet middel for å utrydde oss.  Men Paulus sier: "ENTEN JEG LEVER ELLER DØR, SÅ HØRER JEG HERREN TIL."  La dette stå fast i eders hjerte.  AMEN!

Aage Samuelsen 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme