Artikkelindeks

 TALER VEL ALLE MED TUNGER? 

 Artikkel fra Maran-Ata-bladet nr. 9, september 1963 

Av AAGE SAMUELSEN

For å kunne forstå 1. Kor. 13, må man være døpt i Ånden med tunger som tegn.  Ja ikke bare det, man må også være fri for enhver tilknytning til ethvert samfunn som ikke vil anerkjenne åndsdåp med tunger som tegn, på grunn av den farlige smitten de fører med seg: Alliansebasillen. Eller fra de som hevder: «Ingen regel uten unntagelse».  Den slags påstand er falsk! 

Men hvorfor sier da Paulus dette: «TALER VEL ALLE MED TUNGER»?  Jo, fordi han vil at vi skal forstå å skille mellom tunger som tegn og nådegaven til å bære frem budskap i tunger.  Legg merke til det Jesus sier: «DISSE TEGN SKAL FØLGE DE SOM TROR, I MITT NAVN SKAL I TALE I TUNGER».  Mens Paulus skriver: «OM DE ÅNDELIGE NÅDEGAVER BRØDRE, VIL JEG IKKE AT I SKAL VÆRE UVITENDE.» 

Det er mange som har tunger som tegn på Åndens dåp uten at de har fått gaven til å bære frem buskap i tunger, fordi det å bære frem budskap i tunger er en nådegave og ikke et tegn. 

Alle de som taler om at «kjærligheten er det største», for å finne støtte for sin falske lære om at alle ikke skal tale i tunger for å være åndsdøpt, vet ikke hva de sier.  Kjærligheten er en frukt og ikke en gave.  Paulus avslutter dette kapitel med å si: «STREB EFTER DE ÅNDELIGE NÅDEGAVER, OG JEG VIL VISE EDER EN ENNU BEDRE VEI».  Så kommer han inn på kjærligheten. 

De fleste ville nok ønske en Paulus som talte om kjærligheten, men de ville neppe ha en Paulus som talte i tunger mere enn alle andre.  Ingen kan ha kjærligheten uten å eie opplevelsen av Åndens dåp med tunger som tegn.  Heller ikke har noen den Hellige Ånd som ikke taler i tunger, likeså lite som de kan tale i tunger uten å ha den Hellige Ånd. 

Læren om at alle de troende har den Hellige Ånd selv om de ikke taler i tunger er i grunnen en bumerang mot slike falsklærere.  Hvis de har den Hellige Ånd, hvorfor er de redde for å tale i tunger, når Jesus ville at de skulle tale med tunger?  De som mener de har den Hellige Ånd uten å tale i tunger, har de en annen ånd enn de som taler i tunger?  Har de støtte i Bibelen for at det er mer bibelsk å ikke tale i tunger enn å tale med tunger?  Da må Jesus og Paulus ha lært falskt, og da er også alt det Jesus sa en stor løgn. 

En annen ting som kommer på tale her er om Jesus har forandret mening, eller også om han gjør forskjell på folk.  Hvis så var, ville han ikke da ha sagt det forut?  I så fall ville ikke Hebr. 13,8 være sant; at Jesus ALLTID er den samme.  Og det som Peter sa i forbindelse med åndsutgytelsen i Kornelius hus, der han sa: «JEG SKJØNNER I SANNHET AT GUD IKKE GJØR FORSKJELL PÅ FOLK». 

Hvis det er sant at de kan ha den Hellige Ånd uten å tale i tunger var det da nødvendig for Peter og Johannes å gå ned til Samaria og legge hendene på de nyfrelste der så de kunne få den Hellige Ånd?  Etter nutidens falske lære har de jo fått den Hellige Ånd i frelsen. 

Hva kjennetegnet så åndsutgytelsen i Samaria etter Peter og Johannes håndspåleggelse?  Jo, da Simon, trollmannen, hørte at den Hellige Ånd var kommet til Samaria søkte han å kjøpe den for penger.  Legg merke til at han «hørte».  Dette måtte være noe ekstra som han ikke hadde hørt før.  Det står nemlig: «DE HØRTE DEM TALE MED TUNGER, OG HØILYDT PRISE GUD.»  Det hadde de ikke hørt før, før åndsdåpen kom. Den Hellige Ånd vil alltid la seg høre.  Jesus sa om den Hellige Ånd at den skulle tale, men også I skal tale.  Joh. 14.

På pinsefestens dag gikk dette i oppfyllelse.  Først talte den Hellige Ånd gjennom disiplene, på forskjellige språk, men da folket spottet da talte også Peter og sa, fylt av den Hellige Ånd: «DETTE ER DET SOM ER TALT VED PROFETEN JOEL.  I DE SISTE DAGER VIL JEG HERREN UTGYDE AV MIN HELLIGE ÅND OVER ALT KJØD». 

Dette beviser at den Hellige Ånds tale var tungetale.  Der hvor den Hellige Ånd er der er det tungetale.  Der hvor den Hellige Ånd ikke er, der er det mye mennesketale. 

Selv Jesus måtte ha den Hellige Ånd for å kunne utføre Guds gjerning.  Legg merke til at Jesus gjorde intet under eller mirakel før han fikk den Hellige Ånd.  Det var ingen tilfeldighet at Jesus første under, etter at han fikk den Hellige Ånd, var å gjøre vann til vin.  Men ingen forstod at dette pekte på den nye vin disiplene skulle drikke på pinsefestens dag.  Det som Jesus også talte til disiplene om ved det siste nadverdsmåltidet da han sa: «JEG SKAL IKKE DRIKKE DENNE VIN MED EDER FØR JEG DRIKKER DEN NY MED EDER I HIMMELEN».  Det var selvfølgelig ikke ment at de skulle vente til Jesus kom igjen, men det var en henvisning til den dagen da han fylte 120 sjeler med den nye vin på salen i Jerusalem. 

Er du fylt med den Hellige Ånd gjør du ikke hva du selv vil, men bare hva Ånden vil.  Ingen kan være fylt med den Hellige Ånd og samtidig være som andre mennesker som ikke har den Hellige Ånd.  Alle vil merke det, de vil både se og høre at du har fått noe ekstra.  Det som vil følge er først og fremst glede, sammen med lidelser, motgang og medgang, nederlag og seire.  Guds kraft i vår svakhet, og tungetale til oppbyggelse når andre legger planer om å bryte en ned.  Derfor er åndsdåpen en kraft fra selve Himmelen. 

Vidunderlige Jesus som sa: «I SKAL FÅ KRAFT IDET DEN HELLIGE ÅND KOMMER OVER EDER».  Videre: «I MITT NAVN SKAL I TALE MED TUNGER».  Hvis du har den Jesus som sa dette, hvorfor har du da ikke gjort som denne Jesus sa? 

Har du forsøkt å prise Jesus i din fattigdom?  Hvis ikke, så gjør det mens du leser dette.  Pris ham fordi du er frelst, og ditt navn er skrevet i livsens bok, så vil du bli fylt med en himmelsk glede, og du vil snart gå over i et fremmed tungemål. 

Åndens dåp er for dem som vil ha den.  Ser du det nødvendig å ha den, så gir Jesus deg den.  Den som klarer seg selv uten den får den heller ikke.  Jesus sa: «TA IMOT DEN HELLIGE ÅND»!  Ta også du imot, og ta imot i dag. 

Aage Samuelsen 

Les også artikkelen ovenfor:  Kan man være åndsdøpt uten å tale i tunger?

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme