Artikkelindeks

Publisert 18. juli 2014. KLIPPET FRA VEKKEROPET NOV./DES. 1981.

«VI ER IKKE UVITENDE OM SATANS TANKER»

Av Aage Samuelsen

Det som hender ute i verden i dag var det som profetene med sin seerånd så inn i for tusener av år siden.  Noen større seermann enn Enok ser jeg ikke, han som Gud tok opp til seg for å vise ham det som skulle skje inntil endens dag.  For at etterslekten skulle få vite dette lærte Gud ham skrivekunsten, slik at etterslekten skulle få et klart innblikk i hvordan det skulle gå med den rettferdige og den urettferdige.

Han advarte Noa og hans hus om den kommende verdenskatastrofe ved vannflommen, og forklarte Noa hvordan han skulle bygge en ark, til redning for seg og sitt hus.

Enoks åpenbaringer om fremtiden avslører vitenskapsmennenes fabler om utviklingslæren, om at jorden skulle ha bestått i millioner av år.  At vitenskapsmenn har funnet benrester i fjellene stemmer nok; for i vannflommen drev nok mange av kadavrene, av sjøuhyrene som druknet, inn over alt og ble liggende igjen når vannet sank.  For før vannflommen så står det i Bibelen om sjøuhyrer.

Disse Enoks åpenbaringer, og alt hva han så i himmelen, skrev han ned, for at vi i dag skulle ta lærdom av det, og for at vi bedre skulle forstå Guds plan med menneskene ved Gudesønnen Kristus, - som også Enok så da han var i himmelen.

Det er derfor uhyre interessant at Enoks skrifter, - som lå gjemt i huler ved Dødehavet, og ble funnet av en israelsk gjetergutt, - nu også er kommet på trykk.

Den seerånd som de gamle profeter var fylt av burde også nutidens predikanter be Gud om å få, for å advare menneskene mot det som er i ferd med å utvikle seg.  Det er ingen tvil om at det som skjer ute i verden i dag er en utvikling mot Guds store oppgjørsdag med sine fiender.  Og ingen tilfeldighet at Anti-Krists terrorregime mer og mer blir synbart og baner veien for hans fremtreden.

Mange av nutidens såkalte bibellæreres fantasi og gjetning om hvem Anti-Krist er, i et forsøk på å skremme folk til Gud, bør en være varsom med å lytte til.  Guds ord er ikke grunnlagt på gjetninger, men på virkelighetstro åpenbaring.

Den kommende Anti-Krist vil aldri bli godtatt av Israel med mindre han er av jødisk avstamming.  For den israelske nasjon har Jesus aldri vært noe annet enn en profet som for lengst er død.  Derfor ligger også alt til rette for Anti-Krist som jødenes konge i dag.  Det er bare én ting som hindrer hans inntreden i verden, og det er det som Paulus sier i 2. Tess. 2, 6-7: «OG NU VET I HVA SOM HOLDER IGJEN, SÅ HAN FØRST SKAL ÅPENBARES I SIN TID.  FOR LOVLØSHETENS HEMMELIGHET ER ALT VIRKSOM, BARE AT DEN SOM NU HOLDER IGJEN, RYDDES AV VEIEN.»  - Nemlig, «det som ligger midt i veien» (dansk oversettelse), - det er bruden.  Når den er ryddet bort vil det totale mørke falle over verden, og Anti-Krist får fullstendig handlefrihet for sitt tyranniske regime.

Enok så Kristi første komme til jorden, og Guds offerlam til frelse fra den kommende verdenskatastrofe; for likesom alt kjød druknet i vann, vil jorden og alt på den brennes opp ved ild.

Men likesom menneskene på Noas tid ingen notis tok av Noas advarsler, men også derved måtte ta følgene av sine handlinger, vil heller ikke menneskene i dag ta notis av advarsler gjennom Guds vitner, - vitner som ser mer enn mange andre gjør, - og derfor også må ta følgene av sine ugudelige handlinger og ulydighet.

Guds profetier opp gjennom tidene har ingen kunnet rokke ved; det skjer ubarmhjertig som Gud sier.  Men også løftene til de frelste i Kristus har ingen kunnet hindre i å bli oppfylt; da alt det Gud har talt ved sine vitner står evig fast både i himmelen og på jorden.

Det går uhyre raskt mot Jesu annet komme, og mot Guds barns opprykkelse til himmelen hvor de skal møte også seeren Enok, - han som skrev ned advarselen for de kommende slekter, - om det som skulle skje over jorderike.

I et senere nr. av bladet vil jeg ta frem noen av disse profetier, så leserne kan se hvilken nådig Gud vi har.  Han som har stilt sin allvitenhet og allmakt til hjelp for de kommende slekter.

Jeg har aldri hatt tro for en «hurra-vekkelse», men en vekkelse med tydelige advarsler til menigheten, men også en full restaurering og istandsettelse og forberedelse til historiens tredje og store himmelfart; Enok, - Elias og brudens himmelfart.

Vi elsker ikke Kristus fordi han gjør tegn, under og mirakler, men fordi han elsket oss først, og gav seg selv som en løsepenge for å frelse oss fra den kommende verdenskatastrofe, og fra Guds vrede.  Det er bare et våkent hjerte som gjør deg rede til dette ropet:  «SE BRUDGOMMEN KOMMER! GÅ HAM I MØTE!» 

Aage Samuelsen

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme