Taler

TALE AV AAGE SAMUELSEN

TURNHALLEN
18. september 1983


DERSOM DU TROR SÅ SKAL DU FÅ SE GUDS HERLIGHET

 


Disse ord: "Alt er mulig for den som tror!" og "hva som helst I ber om i mitt navn, det skal I få!" - er to fine linjer. Det var denne troen Nehemias brukte. Troen på Herrens sak - å bygge opp igjen det som var revet ned.

I den kampen Nehemias hadde - mot Tobias - fienden han hadde på utsiden som før hadde vært den dominerende i det gamle nedrevne templet og som hadde tillatt kremmere å komme inn med alle slags kremmervarer, så var det blitt en blanding. De hadde ektet hverandre - hedninger og israelitter - og det ble blandingsbarn. Dette skar Nehemias i hjertet, så han ba til Gud om at han måtte hjelpe ham å bygge opp igjen det som var revet ned.

Jeg har tenkt på hvordan for eksempel pinsebevegelsen i dag bare er levningen igjen av det som var i 1906 -07 og fremover noen år.
Det er sørgelig å se hvordan de som engang var i fyr og flamme for Guds sak, hvor de ba for syke, de ble døpt i Ånden i hopetall og det var massedåp ute i vannet eller inne i templet, så er det i dag kommet inn alle slags kremmervarer. Det er et blandingsspråk.
Det er mer tro på sykehus, sykepleiere og leger enn det er tro på Herrens kraft til å helbrede. Det skjærer meg i hjertet, mer enn en gang, å se at det folket som skulle praktisere Guds ord i dag bare er en ruinhaug. Det er sant dette her! Og jeg har drøftet det med brødrene.

Så sent som i forrige uke hadde jeg en samtale med en av brødrene, og igjen spurte de meg om jeg ikke kunne gå inn i Tabernaklet i Skien.

- ALDRI! svarte jeg. Under den nåværende stilling der, - også i pinsebevegelsen, - så ville det ha ødelagt den troen jeg har.

MEN - de kan komme på møtene mine, - for hva er de fremfor meg?
Den kommer den dagen da de skal si: "Aage, du hadde rett!"
Jeg ønsker ikke å bekjempe pinsebevegelsen, men jeg ønsker å få det budskapet inn!

Det kan godt hende at det er sympatisører med Sarons Dal her, men når de har spurt meg om jeg skal ha et Sarons Dal oppe i Telemarken, har jeg svart:
- Så langt derifra, for der har det også kommet inn kremmervarer - et blandingsspråk og et sammensurium av alle slags lærer!

Dette har ødelagt mer enn det har gjort godt, for hva skal verden tro på? Når de hører prat om at de elsker hverandre - uansett om de har barnedåp eller hva det er for noe - så elsker de hverandre. Det er jo løgn!
Vi kan ikke elske fremmede lærdommer. I Guds rike finnes det ingen barnedåp. Der er det "Den som tror og blir døpt skal bli frelst!" Ikke noe annet!

Når Nehemias fikk ordre av Gud om å begynne arbeidet på muren, så organiserte han alle troppene i Israel. Basunblåserne som skulle blåse i hornet til tegn på at fienden var i nærheten. De skulle holde seg i nærheten av de som bygde på murene, disse basunblåserne. Og fienden stod på utsiden og så på, og sa:

- De derre der, pøh! Hva er det de innbilder seg, sånne tullinger som dem, bare en rev kommer opp på muren så ramler den overende.

Og det er det samme de sier om meg:

- Det derre der som Aage holder på med - langt ifra - det er bare tull. Nei da! Vi har ikke noe tro for det.

Det er ingen som har tvunget deg til å tro. Ha vantroen for deg selv, jeg skal ikke komme i nærheten av den en gang! Men de fortsatte ufortrødent, de murte med den ene hånden og hadde sverdet i den andre, og kom det noen fiender, så murte de med den ene hånden og så stakk de fienden med den andre. AMEN!

Når det står: "Alt er mulig for den som tror", altså å handle på Guds ord, er det Guds ord som er det avgjørende fra begynnelsen og helt til slutt. Inntil Herren kommer så handler vi i tro!

- Jamen jeg må vel ha noe å tro på?
- Ja! På Guds ord!

Jamen - du har lagt til en J - vet du det? Og den er ikke fra Gud, så den må du sjalte ut, og hva blir det da? AMEN!

- Nja!
- Der har du det - akkurat som katta - Njjjaaaaa! Men: "Dersom du tror skal du se Guds herlighet", og "alt er mulig for den som tror."

Hvis vi er av de som fekter i været blir vi også stående slik når Jesus kommer, men - er vi av de som handler på Guds ord - så skal vi få se Guds herlighet!

Du kan ikke vente at Gud skal være med på din fornuft, at du sitter der og diskuterer med Gud og spør:

- Hva vil du jeg skal gjøre Gud? Kan du vise meg prosjektet ditt så jeg har noen retningslinjer, så jeg har noe å gå etter? Du har vel liksom tegnet opp den tjenesten jeg skal ha for deg, og hva jeg skal gjøre, og ja for eksempel hva jeg skal gi til Guds sak - til din sak - hvor mye skal jeg gi?

Så kommer Gud og sier:

- Gi alt det du har!

- Er du gæær'n du da? Nei, det der kan ikke være Gud, det må være en annen stemme!

Og så begynner du å be igjen. Hva er det du ber om?
Men de gav alt de hadde til Guds sak, og ingen sa om sitt eget at dette her er mitt, dette her er mitt. Intet av det vi har er vårt, - det er Herrens.
Hva jeg gjør for Herren er i grunnen ikke min sak, - det er hans sak.

Jeg hadde samtale med advokaten om hotellet, - vi satt der og jeg begynte å fortelle om hva Gud hadde talt til meg for seks år siden og hvordan Gud hadde frelst sjeler, ungdommer, så sier han:

- Men, det hender vel at du blir skuffet Aage? At mange av de som har blitt med faller ifra?
- Nei, jeg blir aldri skuffet.
- Gjør du ikke det?
- Nei. Jeg har ikke noe å bli skuffet over. For det er ikke min sak! Her er det ikke noe snakk om at... "kan ikke du være så snill da, Morten, at hvis du skulle komme på tanken om å skulle gå ut igjen, så si fra til meg, for ellers ville jeg bli så skuffet. Ja du vet jeg er veldig nærtagende, Morten."

- Aldri blir jeg skuffet, og aldri triumferer jeg, for det er nettopp Guds sak jeg gleder meg over - ikke min sak. Det er ikke min sak at han blir frelst eller hun blir frelst osv. så jeg skulle si: "Nei, så fint det var", som om de har gjort meg en stor tjeneste. Men det er: "Den som vil han komme ...". Det er Gud som har lagt grunnlaget.
Den som vil han komme ... i tro ... og hver den som tror kommer aldri på skam, og de skal se Guds herlighet!

Når du sitter og lytter til et budskap, så skal du ta det som:
Kanskje dette er til meg!
Det er ikke bare kanskje, men det ER til deg. Så du kan si: Kjære Gud! Fra nå av handler jeg på ditt ord!

Jeg var på en plass nå sist fredag, og der var det noe jeg tok feil av så jeg sa:

- Dette er den eneste feilen jeg har gjort i mitt liv ... nå i kveld ... og folk lo.
Nei, jeg har gjort så mange feil, men det skal jeg fortelle dere her i kveld når møtet er ferdig, og da er det ikke én som kommer til å forlate lokalet her i kveld, for du vil heller høre på alt som er feil og dumt, og som smaker av sladder i stedet for å si:

- Kjære Gud, jeg ber deg, la denne saken lykkes, la ditt ord ha fremgang, AMEN!

Da blir vi ikke opptatt med hverandre, hva han gjør og han sier og hun sier, men vi blir opptatt med hva HAN har sagt. Og når Gud sa til Abraham: "Gå!" Så begynte ikke Abraham å diskutere med Gud og si:

- Ja, det er fint det Gud, men kan jeg få se hvilken retning jeg skal ta? Jeg må jo vite hvilken vei jeg skal gå, og har du noe kart og greier?

Nei! Han gikk uten å vite hvor han kom. Han gikk i tro og han kom til det land Gud hadde sagt - Løfteslandet som flyter med melk og honning - og der fikk han se Guds herlighet.

Han og Sara var helt alene før Gud kom og talte til ham, helt alene og skulle dø. Så sier Gud noe helt vanvittig, - helt meningløst:
- Du Abraham!
- Ja!
- Jeg ser du sitter her i teltet og lurer på hvem som skal arve deg?
- Ja, det stemmer det.
- Ja, kom utenfor da, ikke sitt der inne å gruble på det, kom utenfor så skal jeg vise deg noe.

Og så begynte Gud å tale til ham:

- Ved denne tiden neste år skal du få oppleve å se en sønn.
- Åh, skal liksom Sara dø nå da, og så skal jeg gifte meg igjen?
- Nei da Abraham, det er Sara som skal få!
- Hva! Hun der inne? Hun er jo avfeldig - er du ikke helt riktig Gud? Du kan da ikke finne på noe sånt? Vi blir jo til latter, både jeg og Sara, for hele byen hvis jeg forteller at Sara skal ha en gutt neste år. Gud spar meg for sånt idioti, du kan da ikke mene det?
- Jo, jeg mener det.

Plutselig hørte de inne fra teltet:

- He he, Gud er morsom, ja han kan finne på det mest utrolige. Tenk å innbille folk det der, han vet ikke hvor gammel jeg er engang.

Så gikk Gud bort til teltet, løftet opp teltfliken og sa:

- Du Sara!
- Ja.
- Hva er det du ler av?
- He, he, nei jeg lo ikke jeg. Det var bare noe som kom i lufterøret.
- Jo, du lo.
- Jeg syntes det var så vittig jeg, Gud.
- Ja, det er det samme om du ler, du skal ha en sønn neste år! Da skal du ligge med ham i armen og si: Dideliddeli.

Nøyaktig ett år etter lå hun i teltet og sa:
- Dideliddeli, ja da gutten min. Nei og nei, han Gud han er rar.

Det skjedde! Foruten tro er det umulig å tekkes Gud.
"Den som treder frem for Gud må tro at han er til og at han lønner hver den som søker ham."

Altså ikke bælje å skrike og grine ...

- Åhhhh Guuuud ... Åhhhh.

Når du skal på butikken å handle, sitter du da hjemme på kjøkkenet og sier til deg selv:

- Åhh, jeg lurer på om det er oppe der borte jeg..... jeg lurer på om det er mat i hyllene. Åhhh jeg skulle ønske alle disse varen kom ut butikkdøra og kom bortover til meg, nå!

Akkurat sånn behandler du Gud, men "dersom du tror skal du se Guds herlighet."

Det er det samme om det ser så håpløst ut at fornuften har stoppet, så kan du bare si AMEN! For når fornuften stopper, så begynner troen, men så lenge fornuften din er i virksomhet så stopper troen. Automatisk - når fornuften stopper - begynner troen å virke. Og "dersom du tror skal du se Guds herlighet."

Hvordan tror du for eksempel at jødene hadde inntatt landet hvis ikke Gud stod bakom? Jeg hører rett som det er nyheter fra radioen i Jerusalem - klokken 0200 om natten - direkte fra Jerusalem på engelsk. Det er fantastisk.
Jeg ble så grepet her en natt og sa til Gud:

- Kjære Gud i himmelen, tenk at jeg nå kan høre nyheter fra Jerusalem, som jeg bare har lest om. Hva!

Nå er det full aktivisering, og Satan raser imot jødene, og disse bødlene i Moskva..., som jeg sa i et intervju i svensk radio:

- Jeg har ingenting imot Berit Aas - eller kvinnesakskvinner, men det jeg har imot er at de legger reir for bandittene i Moskva her i Norge.

Og det vil jeg bekjempe, - de er Guds fiender. Guds verste fiender er katolisismen, kommunismen og fascismen.
Uansett hvordan de opererer så er de en fiende av Guds sak, - de ønsker å utrydde jødene - tilintetgjøre dem - og de ønsker å utrydde troens jøder - troens israelitter. Men jeg vet at Gud står bak sitt folk, og Herren er med i dette prosjektet.
"DERSOM DU TROR SKAL DU SE GUDS HERLIGHET" ... DU SKAL FÅ SE DEN!
Handle på Guds ord, så skal du få se Guds herlighet.
AMEN!

 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme