Artikler

Skrevet av Aage Samuelsen våren 1979 

 

Så lenge jeg har vært en kristen har jeg alltid hørt at det var jødene som drepte Jesus.  Og dersom vi går hundrevis av år tilbake i kirkehistorien finner vi også der kirkeledere som hevdet at jødene drepte Jesus.  Luther var en av de fremste kirkeledere som på sin tid skapte en voldsom hets imot jødene, og som antisemitter siden flittig har brukt i sitt hat mot jødene.

 

Også Hitler tok Luther som eksempel.  Og når en merker endog i dag, det ulmende hat imot jødene, så burde det være en tydelig advarsel først og fremst til de kristne at de ikke blir dratt med av den ånd ifra helvete som legger Guds eiendomsfolk for hat.

   

Den som leser i Guds ord vil snart finne ut, dersom de forstår skriftene, at det ikke var jødene som drepte Jesus.  I Mark. 10, 33-34 leser vi:

”SE, VI GÅR OP TIL JERUSALEM, OG MENNESKESØNNEN SKAL OVERGIS TIL YPPERSTEPRESTENE OG DE SKRIFTLÆRDE, OG DE SKAL DØMME HAM TIL DØDEN OG OVERGI HAM TIL HEDNINGENE, OG DE SKAL SPOTTE HAM OG SPYTTE PÅ HAM OG HUDSTRYKE HAM OG SLÅ HAM I HJEL, OG TRE DAGER EFTER SKAL HAN OPSTÅ.” 

Her ser man tydelig, dersom man da vil se, at det var jødene som felte dommen, men hedningene som drepte ham.  For det andre så var det hele menneskeheten, både de som har levd og de som nu lever, og som også siden kommer inn i verden, for deres skyld med all synd og djevelsk heslighet, som naglet ham til korset.  Så det var både jøder og hedninger som sammen var et middel til at profetordet skulle gå i oppfyllelse, for ikke ett ord eller handling i Bibelen er tilfeldigheter.  Gud er en ordens Gud.

Den ånd som kom over Kain da Gud favoriserte Abels offerlam, fordi det pekte hen på det offerlammet som ble en anstøtssten, og fremdeles er det for hele verden, for jøde først og så for hedninger, det hatet kommer klart tilsyne også mot dem som er av hjertets skjulte jøde, av Abrahams ætt etter troen på Kristus.  Og det har vi sannelig fått merke til fulle, og fremdeles ser vi den ånd i aksjon, hatets demon, som vil tilintetgjøre Abrahams ætt, både den etter kjødet (jøden) og dem etter troen (både jøder og hedninger).  Den griper tak i både høy og lav, den er skånselsløs mot alle dem som fremhever Guds Lam, Jesus Kristus, fordi Gud har aldri hatt behag i et offer gitt til Gud ved tanken om det himmelske.  Derfor er tanken og troen fiender, fordi troen aldri vil underlegge seg det falne menneskes intelligens.  Satan vil alltid forvrenge sannheten om Guds eksistens og hele universets tilblivelse.  Det er et av Satans mektigste våpen å forvirre menneskene ved å forvrenge Guds ord.  Det var det som førte jøder og hedninger til den makabre handling; å korsfeste Guds Lam. 

”Holocaust” har skjedd både før den annen verdenskrig, og vil gjenta seg i den kommende tid.  Etter Guds ord vil forfølgelser komme i sterkere og sterkere grad over dem som forkynner at Jesus er Kongenes Konge og Herrenes Herre.  Den religiøse verden, det være seg enten jøder eller hedninger, vil være så besatt av hatets demon mot det sanne evangelium, at det samme rop som kom over Jesus vil komme over troens barn: ”Bort med denne! – Og bort med disse som forkynner denne Jesus, - og gi oss Barabbas fri.”  Det vil bli et klart skille mellom det falne menneske og dem som ved tro er født på ny til et levende håp.  Antikrists ånd baner veien for Barabbas (Antikrist), og de sanne og levende kristne vil bli fjernet fra denne forbannede jord.

Så la det da være vitterlig at det ikke bare var jødene som var skyld i Jesu død, men hele menneskeheten, ifra de høyeste til de laveste i samfunnet.  Derfor vil jeg si som Johannes: ”SE DER GUDS LAM!”   

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme