UNDERTEGNEDE ER ANSVARLIGE REDAKTØRER FOR FAKTUELL ARENA:

May-Britt Hansen
Broder Aages, Vekkeropet Maran Ata og Vekkeropet Dalen A/S’ sekretær gjennom flere år. Hun er frelst, døpt og åndsdøpt.  Høsten 1958 ble Maran Ata stiftet i hjemmet til hennes mormor Sissi Tollefsen i Liegaten 1 i Skien. May-Britt har kjent broder Aage fra hun var barn, og har deltatt i virksomheten i mange år.

 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme

Tre siste fra SMA-Norge.no