Møte fra Turnhallen i Oslo 1978, "Dette er det!" - Del 1

Møte fra Turnhallen i Oslo 1978, "Dette er det!" - Del 2

Møte fra Turnhallen i Oslo 1978, "Dette er det!" - Del 3

En sådan yppersteprest måtte vi ha. Del 1

En sådan yppersteprest måtte vi ha. Del 2

Møte tatt opp i Turnhallen 2. juledag 1979

"Se, jeg forkynner eder en stor glede."  Del 1 

"Se, jeg forkynner eder en stor glede."  Del 2 

"Se, jeg forkynner eder en stor glede."  Del 3 

"Se, jeg forkynner eder en stor glede."  Del 4

 

Møte i Skienshallen 1979: "Bli fyllt av ånden" - Del 1

Møte i Skienshallen 1979: "Bli fyllt av ånden" - Del 2

 

Møtet er tatt opp i Turnhallen, 19. november 1979

Derfor!  Del 1

Derfor!  Del 2

Derfor!  Del 3

 

Møte tatt opp i Skienshallen,1979

"I skal få kraft!"  Del 1 

"I skal få kraft!"  Del 2 

"I skal få kraft!"  Del 3 

"I skal få kraft!"  Del 4

 

Møtet nedenfor er tatt opp september 1979, i Turnhallen

"Jeg elendige menneske". Del 1 

"Jeg elendige menneske". Del 2 

"Jeg elendige menneske". Del 3 

 

Møtet er tatt opp på Notodden i 1979

"Se, jeg gjør alle ting nye."  Del 1

 

"Se, jeg gjør alle ting nye."  Del 2

"Se, jeg gjør alle ting nye."  Del 3

"Se, jeg gjør alle ting nye."  Del 4

 

Møte i Sarpsborg - 1979

"Se der, Guds Lam."   Del 1

"Se der, Guds Lam."   Del 2

"Se der, Guds Lam."  Del 3

"Se der, Guds Lam."  Del 4

 

Møte fra Turnhallen i Oslo i 14. april 1979.

Den religiøse demon.  Del 1

Den religiøse demon.  Del 2

Den religiøse demon.  Del 3

Den religiøse demon.  Del 4

 

 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme