Artikler

Mandag, 7. august 2023

AV AAGE SAMUELSEN

FRA VEKKEROPET NR. 10 NOV./DES. 1984

Det å ha en stabil temperatur i sitt legeme er i seg selv et vitnesbyrd om god helse.  Joh. sier i sitt 3. brev, 2. vers: «JEG ØNSKER AT DU I ALLE DELER MÅ HA DET GODT OG VÆRE VED GOD HELSE, LIKESOM DIN SJEL HAR DET GODT.» 

Vi må være klar over at Satan går omkring som en brølende løve for å søke å oppsluke enhver.  Han sparer ikke et eneste menneske.  Derfor advarer Guds ord oss gang på gang om at vi skal holde oss nær til ham, så skal han holde seg nær til oss.  Jeg vet ikke hvem du holder deg nær til, men det er hva du er opptatt av, og med, som har en sterk innflytelse på ditt åndsliv.  Holder du deg nær til alle slags rykter influerer det på din åndelige temperatur.  Den ene dagen kan du ha normal temperatur, for neste dag å langt overstige normalgrensen.

Dette skaper forstyrrelser, og derfor søker du hit og dit for å få råd og hjelp.  Du får likesom ikke feste noen steder.  Job sa om sine venner: «I er dårlige læger alle til hope.»  Jeg vet av erfaring at de som var mine brødre og søstre gjorde alt de kunne for å skade og ødelegge mitt vitnesbyrd, ved alle slags djevelske rykter, sladder og baktalelse.  Noe av det var sant, andre ting var grepet rett ut av luften.  Jeg tenkte: Skulle ikke de – som mente om seg selv å være så hellige – ha mere enn meg?  Da er de jo selv i en verre stilling enn den de taler så ille om. 

De er ikke klar over at de ved sin gift og påtatte hellighet er til større skade enn jeg noen gang har tenkt å bli.  Det er nettopp gjennom slike forkrøplede hellighetsforkynnere at Satan har fri operasjonsbase mot svake sjeler.  Jeg hadde aldri trodd at de som kaller seg frelst kunne være så hatefulle og avindsyke.  Dessverre går det ut over de svake som hverken vet hva de skal tro, eller gjøre.  Disse menneskene søker rundt fra sted til sted for å få hjelp og balsam for sin ujevne temperatur. 

I de forskjellige «menigheter» (som ikke er det) står veldige, alvorlige predikanter og mikser opp en medisin, blandet med hellighet, som disse stakkars svake sjeler synes hjelper for en tid.

Jeg fikk et brev fra en som kaller seg «mirakel-predikant», med spørsmål om han kunne få tillatelse til å bruke mine sanger i sin nye sangbok.  Denne mannen har spredd vonde rykter og baktalt meg på det sterkeste.  Jeg må jo tro at det er noe galt under topp-lokket når de kan være så fantastisk frekke?  De stjeler sanger fra meg i øst og vest – uten å blunke – for å tjene penger på en de hater av hele sitt hjerte.  Jeg svarte vedkommende.  «Enten er du frekk eller dum, eller begge deler, som kan driste deg til å spørre om slikt.»

Før eller siden må enhver stå frem for den rettferdige dommer, og svare for hvilket hinder de har vært for sjelenes frelse.  Han som ransaker hjerter og nyrer vil selv dømme en rettferdig dom.

Jeg vil advare deg på det sterkeste mot å høre på slike løgnprofeter, som flyr rundt og mesker seg i andres svakheter.  Hvis du hører såkalte «hellighetspredikanter» så kan du være sikker på at det er noe i veien med deres syn på andre.  Det er bare dem selv det ikke er noe i veien med.  Dersom det er hva jeg MÅ GJØRE, SKAL GJØRE og IKKE MÅ GJØRE, som er min hellighet, da er det noe galt.  Jeg vet hvilken gate jeg bor i og da flyr jeg ikke fra hus til hus for å spørre om det!  Jeg vet hvilket hus jeg bor i, og det vet også Herren.  Jeg går med bestemte skritt til huset mitt.  Det må jo være noe i veien med dem som flyr fra sted til sted og ikke vet hvor de vil være?  De trenger en åndelig fornyelse så deres åndelige temperatur kan komme ned på det normale.

Matlysten er i orden når fordøyelsen er i orden, og når legemet er i orden er det heller ikke noe i veien med blodsirkulasjonene. Jeg vet hva slags mat jeg må ha for å holde legemet i form.  Jeg hiver ut fordervet mat, fordi det forgifter hele legemet.  Vokt deg for dem som kommer deg smilende i møte og sier: «Det var hyggelig å se deg, det er egentlig her du hører hjemme.»  De duller og steller med deg og lokker deg med alle mulige midler for å få deg inn under sin innflytelse.  Og når du er vel forvart i protokollen, begynner de å bearbeide deg.  Men når du hører dem si: «Jeg har ikke noe imot Aage, han har jo vært et veldig redskap for Gud», da må du be den ånd fare til helvete der den kommer fra.  Jeg har aldri smilt eller smisket for noen.

Jesus sa, da han stod ved avslutningen av sitt liv: «Vil også I gå bort?» 

Jeg vil ikke sikre meg støtte hos noen.  Jeg stoler ikke på den som smiler meg opp i ansiktet, og mener noe annet.  Det beste er å være alene med Herren.  I Høys. 3, 4 står det: «Jeg fant ham som min sjel elsker.»  Og i kap. 8, 5: «Hvem er hun som kommer op ifra ørkenen, støttende sig på sin elskede?» (Helt alene med Ham).

En av de ledende brødre i Maran Ata sa til meg for ikke lenge siden: «Jeg har sagt til mange: Legg merke til hvordan det har gått med enkelte som har stått Aage imot, og talt ille om ham».  Jeg ønsker ikke noen noe ondt.  Den største feilen ved meg – i andres øyne – er at jeg er for rett frem.  Det tåler de ikke!  Men Paulus sa: «Hvor store de er, er mig det samme.»  Og jeg kan si med Paulus: «Jeg har stridt den gode strid, fullendt løpet, bevart troen.  Så ligger da rettferdighetens krans rede for mig.»  AMEN!

Jeg vet at det også finnes predikanter innen det de kaller «Maran Ata» som ikke ønsker at det går meg godt.  De bare venter på at noe djevelskap må hende meg, så de kan få anledning til å be til Gud for meg igjen.  Men det Gud har gjort for meg til i dag, har stoppet munnen på løvene.  Jeg vet at han som har vært med meg inntil dags dato skal hjelpe meg inntil den siste dag.  Han har sagt: «STORE OG UFATTELIGE TING SKAL JEG GJØRE FOR DIG, TING DU IKKE KJENNER.»  Dette er hans løfte til meg!

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme