Sanger

Mandag, 7. august 2023
 
(Jesus har aldri sagt nei)  HS127
 
TIL DEN SJEL SOM EI MAKTER Å KOMME TIL RO
Sang og gitar:  AAGE SAMUELSEN m/Maran Ata-musikken i Skien
 
Til den sjel som ei makter å komme til ro:
Jesus har aldri sagt nei.
Og til den som har lengtet å hvile i tro,
Jesus har aldri sagt nei.
 
KOR
Nei, nei og atter et nei.
Jesus har aldri sagt nei.
Den som kommer til Ham,
det Guds hellige Lam,
har ennu aldri fått nei.
 
Til den sjel som seg angrende vender til Gud,
Jesus har aldri sagt nei.
Aldri har noen synder av Ham blitt støtt ut,
Jesus har aldri sagt nei.
 
Til den sjel som er trykket av synd og av nød,
Jesus har aldri sagt nei.
For deg engstende synder Hans hjerteblod flød,
Jesus har aldri sagt nei.
 
Kom du blinde og lamme, ja kom som du er,
Jesus har aldri sagt nei.
Kom til Ham som har alle syndere kjær,
Jesus har aldri sagt nei.
 
Ukjent forfatter

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme