Mandag, 7. august 2023
 
(Jesus har aldri sagt nei)  HS127
 
TIL DEN SJEL SOM EI MAKTER Å KOMME TIL RO
Sang og gitar:  AAGE SAMUELSEN m/Maran Ata-musikken i Skien
 
Til den sjel som ei makter å komme til ro:
Jesus har aldri sagt nei.
Og til den som har lengtet å hvile i tro,
Jesus har aldri sagt nei.
 
KOR
Nei, nei og atter et nei.
Jesus har aldri sagt nei.
Den som kommer til Ham,
det Guds hellige Lam,
har ennu aldri fått nei.
 
Til den sjel som seg angrende vender til Gud,
Jesus har aldri sagt nei.
Aldri har noen synder av Ham blitt støtt ut,
Jesus har aldri sagt nei.
 
Til den sjel som er trykket av synd og av nød,
Jesus har aldri sagt nei.
For deg engstende synder Hans hjerteblod flød,
Jesus har aldri sagt nei.
 
Kom du blinde og lamme, ja kom som du er,
Jesus har aldri sagt nei.
Kom til Ham som har alle syndere kjær,
Jesus har aldri sagt nei.
 
Ukjent forfatter