Sanger

TENK HVILKEN NÅDE AT GUD FRELSTE MEG
(JESUS FORLØSTE MIN SJEL)
 
Tekst og melodi: Aage Samuelsen
Utgitt på singelplate 5. oktober 1960 
 
Tenk hvilken nåde at Gud frelste meg,
frelste meg slik som jeg var.
Sorgfull jeg gikk på fortapelsens vei,
nu himmelsk glede jeg har.
 
KOR:
Jesus forløste min sjel.
Jesus forløste min sjel.
Såret, fortvilet kom jeg til Ham,
og Han forløste min sjel. 
 
Mange fordømmer meg slik som jeg er,
men hjertet ånder av fred.
Om tårer veter mitt kinn ofte her,
vet jeg at Jesus er med. 
 
Himmelen er målet for det som jeg tror,
der er min Frelser og venn.
Snart er jeg hjemme farvel arme jord,
aldri du ser meg igjen.  
 
 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme