TENK HVILKEN NÅDE AT GUD FRELSTE MEG
(JESUS FORLØSTE MIN SJEL)
 
Tekst og melodi: Aage Samuelsen
Utgitt på singelplate 5. oktober 1960 
 
Tenk hvilken nåde at Gud frelste meg,
frelste meg slik som jeg var.
Sorgfull jeg gikk på fortapelsens vei,
nu himmelsk glede jeg har.
 
KOR:
Jesus forløste min sjel.
Jesus forløste min sjel.
Såret, fortvilet kom jeg til Ham,
og Han forløste min sjel. 
 
Mange fordømmer meg slik som jeg er,
men hjertet ånder av fred.
Om tårer veter mitt kinn ofte her,
vet jeg at Jesus er med. 
 
Himmelen er målet for det som jeg tror,
der er min Frelser og venn.
Snart er jeg hjemme farvel arme jord,
aldri du ser meg igjen.