Sanger

LEVER DU LIVET I KRISTUS MIN VENN
 
Tekst og melodi: Sven Jeppsson
AAGE SAMUELSEN OG MARAN ATA-MUSIKKEN OPPTAK FRA 1960-TALLET
 
Lever du livet i Kristus, min venn.
Bær du en snøhvit skrud?
Finns ingen synd som tar deg enn?
Elsker du Herrens bud?
 
KOR:
Lever du i dag min venn?
Si, er vel Jesus ditt alt?
Spør deg hver dag: O lever jeg,
livet som Kristus befalt?
 
Lever du livet så rikt som Han vil,
brenner ditt hjertes glød?
Hele Guds fylde hør deg til,
livet i overflod.
 
Kan denne verden se Jesus i deg?
Skue hans skjønne drag.
Kjenne Hans kjærlighet inderlig,
uti din overflod.
 
Snart kommer Jesus på skyen igjen,
alt skal bli åpenbart.
Å, er du rede da min venn?
Brenner din lampe klart?
 
 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme