LEVER DU LIVET I KRISTUS MIN VENN
 
Tekst og melodi: Sven Jeppsson
AAGE SAMUELSEN OG MARAN ATA-MUSIKKEN OPPTAK FRA 1960-TALLET
 
Lever du livet i Kristus, min venn.
Bær du en snøhvit skrud?
Finns ingen synd som tar deg enn?
Elsker du Herrens bud?
 
KOR:
Lever du i dag min venn?
Si, er vel Jesus ditt alt?
Spør deg hver dag: O lever jeg,
livet som Kristus befalt?
 
Lever du livet så rikt som Han vil,
brenner ditt hjertes glød?
Hele Guds fylde hør deg til,
livet i overflod.
 
Kan denne verden se Jesus i deg?
Skue hans skjønne drag.
Kjenne Hans kjærlighet inderlig,
uti din overflod.
 
Snart kommer Jesus på skyen igjen,
alt skal bli åpenbart.
Å, er du rede da min venn?
Brenner din lampe klart?