Artikler

Lørdag, 13. mai 2023

AV AAGE SAMUELSEN

Vekkeropet mai 1980KLIPPET FRA VEKKEROPET – MAI 1980

For å begynne rett på sak så vil jeg sitere Salme 14, v. 1: «Dåren sier i sitt hjerte: Det finnes ingen Gud»

Ateismen er en åndsmakt.  En fremtredende hærfører av Satans åndemakt i himmelrommet (Ef. 6, 12) som har som sin hovedoppgave å fortelle menneskene at det ikke finnes noen Gud.  Som argument for dette peker han på alt det dårlige som går under navn av kristendom.  For å nevne noen eksempler tar han frem alt som har Gud som sin frelser.  Vi kan nevne buddhismen, hinduismen, islam, katolisismen og kirken.  Dette er, for den ateistiske ånd, et meget fint våpen til å bortforklare Guds eksistens; ved å anklage alle disse religiøse retningers åpenbare svakheter.  Og det er nok av stoff å hente fra alle disse ismene.

Er du i besittelse av en slik ånd, kan den endog gjøre deg til professor i anklager.  Den får deg endog til å tro at du – på disses bekostning – er meget intelligent.  Men stans ved dette ord: «Dåren (idioten) sier i sitt hjerte: Det finnes ingen Gud».

SATANS 5. KOLONNE

Som en av Satans fremste generaler har den som sin hovedoppgave å fortelle menneskene hvor forferdelig og urettferdig Gud er.  For å få folk til å tro det den sier peker den på alle lidelsene i verden; kriger, pest og hungersnød, og sier: «Er det slik Gud er?  Kunne ikke Gud – som har all makt – hindre dette?  Kunne han ikke hindre fallet i Edens have?  Er han ikke allvitende»?

Gud er både allmektig og allvitende, men det er en lov i Guds rike som menneskene forgjeves forsøker å hevde, og det er FRIHET.  Gud har skjenket hvert enkelt menneske – til og med seg selv – noe som heter FRI VILJE.  Mennesket, med sin frie vilje, har valgt å høre på de makter som vil føre menneskene i fordervelsen.  Til og med hos englene la han ned fri vilje.  Derfor valgte Satan og hans englehær – av seg selv – å forlate sin overordnede stilling i himmelen; fordi han i sjalusi ikke ville anerkjenne Guds vakreste og fineste skapning – mennesket. 

Og når han forlot himmelens herlighet, sammen med 200 engler, var det for å ødelegge Guds vakreste skapning, og det klarte han ved dette enkle, men så effektive våpen, som: «Har Gud virkelig sagt»? 

Derfor er også den ateistiske ånds beste våpen: TVIL.  Den har som oppgave å fortelle at den Gud som steller slikt i stand i denne verden umulig kan være en kjærlig Gud.  Derved får den menneskene til å tro at det umulig kan være noen Gud til, og således også avledet oppmerksomheten på ham som er opphavet til all djevelskapen i verden.

Jeg husker, i en debatt med Arnulf Øverland i Velferdssalen i Drammen, (Mars 1962, red.anm.), som dessverre fikk litt mer presseomtale for sin ateisme, spurte meg under debatten: «Og du, Samuelsen, du kan vel fortelle meg hvordan man får tiden til å gå i himmelen»?Aage Overland

Jeg svarte med Guds ord at i himmelen finnes det ingen tid, hverken fortid eller fremtid, men en hel evighet i dette lille ordet NU.

Så den som tror på Gud, og kjenner sin bibel, kjenner også denne åndsmaktens intrigespill med fullstendig uvitende analfabeter i åndelig forstand.  Den får innbilt menneskene at det er Gud som har skylden for all elendigheten. 

Men hvorfor sendte da Gud frivillig sin egen sønn til verden?  Var det for syns skyld?  For at noen få naive mennesker skulle ha et så fattig halmstrå å holde seg til som det å innbille seg en frelse som ikke eksisterte? 

Hvorfor gav Jesus avkall på himmelens herlighet, frivillig kom ned her, ble hånet, spottet, pint og plaget av den ateistiske åndsmakten?  Da var jo hele hans oppgave et eneste stort mislykket skuespill, og de millioner på millioner, for ikke å si milliarder opp gjennom tidene – som med sin overbevisende tro på ham, faste holdning og uten den minste vakling, bare nonsens?  Fortsettes neste side ....

Aage Overland 3 BVi må også være oppmerksom på at Satan har sin 5. kolonne innen alle religiøse samfunn, hvis eneste hensikt er å skape tvil, mistro og rivalisering, for ved dette å understøtte hva den ateistiske ånd brøler så høyt om: Den finnes ingen Gud.

SUNN FORNUFT

Den ateistiske ånd er meget intelligent.  Derfor tar den alltid menneskets fornuft i bruk som et mektig middel i sine angrep på Gud, for den som er tildelt en større kvote intelligens enn de fleste andre sier til sitt forsvar at det ikke finnes noen Gud, at vi må bruke vår sunne fornuft, men siden fallet i Edens have har menneskets fornuft aldri vært sunn.

Den er i høyeste grad forurenset av alle slags urene tanker – og i særdeleshet opphøyelsen av sin egen persons høye intelligens.

Vår fornuft kan aldri forstå Gud.  Den blir kun renset ved å bli født på ny, og ved den Hellige Ånds kraft for derved å få opplysning i Guds ord, om Guds eksistens.  Salme 119, 130: «Dine ords åpenbaring oplyser, og gjør den enfoldige vis».

Det er tragisk når et menneske underkaster seg den ateistiske ånd. Men enda større blir Gud for meg når jeg ser at han lar det regne over en urettferdig og den rettferdige, at han lar det blir dag etter natt, at han lar det bli vår etter vinter, at solen varmer etter kulden, og lar det på ny grønnes og blomstre over aker og eng.  For en fantastisk Gud.

Mennesket kan velge sin egen vei.  Gud kan ikke hindre deg.  De kan velge krig, med all dens heslighet.  Det eneste Gud kan er å advare mennesket, og kalle på dem fra solens oppgang til dens nedgang, og rope det ut til hele verden: «Den som VIL, han komme og drikke livets vann, uforskyldt av nåde».

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme