Artikler

Tirsdag, 13. mai 2023

AV AAGE SAMUELSEN

KLIPPET FRA VEKKEROPET MAI 1980Arafat Khomeini

Brikkene til bildet av Antikrist og den kommende krig i Midt-Østen trer mer og mer frem.  Det er ingen tvil om at det skuespill hele verden er vitne til er oppladningen til Antikrists fremtreden på verdensarenaen.  Den sataniske ånd som bor i Khomeini og Arafat forteller oss klart at det terrorsystemet som vil komme under Antikrists styre vil herske med en brutalitet som verden aldri har sett maken til.

Det er heller ingen tvil om at slaget om «Palestina» og hevnen over Israel er nær forestående, og at dette er en mektig advarsel til alt Guds folk om at Jesu gjenkomst er like for døren. 

Profetiene om det som skjer står daglig å lese i dagspressen og massemedia, og som Jesus sa: «Om disse tier, skal stenene tale».  Jeg er ikke i tvil om at det som står i Ezekiel 38 – om fyrsten fra Gog og Magog, Ros, Mesek og Tubal, den kommunistiske horde, har planene i orden om innrykk i Israel, og ingen Atlanterhavs-pakt kan løfte en finger for å hindre dette, og at den amerikanske nasjon i denne akt av profetiene er fullstendig paralysert.

Det som skjer er en gjentagelse av vannflommen på Noas tid, og utslettelsen av Sodoma og Gomorra.

De høye skrik fra alle slags trosretninger om enhet – uten enhet på en apostolisk grunn – er nonsens.  Det finnes ingen enhet uten på det som Jesus og apostlene talte: «Omvend eder, og enhver av eder lar sig døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal I få den Hellige Ånds gave»!  Det finnes ingen, hverken katolske eller lutherske systemer, som kan leve og eksistere på denne bibelske grunn.  Når den virkelige pinseilden kommer, brenner den opp alle falske forestillinger og Astarte-bilder (falske åpenbaringer).

Det er ingen tid til å se seg tilbake.  Kom Lots hustru i hu.  La ikke Satan dåre ditt sinn.

Les også:

SOVJETUNIONEN HAR PLANER OM Å UTSLETTE ISRAEL 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme